Geri Dön  Ana Sayfa

Kitabın Adı

KÜLTÜR MANTARI Yetiştiriciliği  2. basım

(Baskısı Tükendi, Hiç kalmadı, bulunmaz)

 

Yazar: Dr. Erkel
Boyu:   Orta boy
Kitap kapak:  Renkli karton
Kitap içi: 1.hamur kağıda baskı.
Resimler: Renkli resimli

Fiyatını öğrenmek istiyorum

       

...::::  Ana Başlıkları ile içindekiler :::...

1) Kültür Mantarı Hakkında Genel Bilgi 

1) Dünya ve Türkiye'de Kültür Mantarı Üretimi 

2) Mantarın Sistematikteki Yeri 

3) Mantarın Besin Değeri 

2) Mantar Yetiştirme Yerleri ve Sistemleri 

1) Mantar Yetiştirme Yerleri 

2) Mantar Yetiştirme Sistemleri 

3) Mantar Üretim Tekniği 

1) Kompost Hazırlığı 

2) Kompostun Pastörizasyon ve Dezenfeksiyonu 

3) Misel Ekimi 

4) Misel Ön Gelişme Dönemi 

5) Örtü toprağı ve Toprak Örtümü

6) Şapka Oluşumu ve Hasat Dönemi Kültürel İşlemler 

4) Mantar Hastalık ve Zararlıları 

1) Hastalık ve Zararlılara Karşı Koruyucu Önlemler 

2) Mantar Hasatlıkları 

3) Mantar Zararlıları 

4) Parazitik Olmayan Anormallikler 

5) Mantarın Değerlendirme Şekiller 

1) Taze Olarak Saklama 

2) Kurutma 

3) Konserve 

4) Derin Dondurma 

6) Mantar Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları 

7) Üretim Planın Hazırlanması ve İşgücü Kullanımı 

1) Üretim Planının Hazırlanması

2) İşgücü Kullanımı 

-     Tam Metin  |    İÇİNDEKİLER :

I.     KÜLTÜR MANTARI HAKKINDA GENEL BİLGİ................................. 8

1.   Dünyada ve Türkiye'de Kültür Mantarı Üretimi............................           8

1.1.           Dünyada Kültür Mantarı Üretimi.........................................           8

1.2.           Türkiye'de Kültür Mantarı Üretimi.......................................          10 

2.         Mantarın Sistematikteki Yeri.......................................................           11

3.         Mantarın Besin Değeri ..............................................................           n

II.    MANTAR YETİŞTİRME YERLERİ VE SİSTEMLERİ.................          14

1.  Mantar Yetiştirme Yerleri..........................................................          14

1.1.             Mantar Yetiştirebilecek Yerler...........................................          14

1.2.             Modern Mantar İşletmeleri.................................................          15

 1.2.1.                Hangarve Depo ....................................................          19

1.2.2.                Kompost Hazırlama Plâtformu................................          19

1.2.3.                Kompost Pastörizasyon Odası.................................          20

1.2.4.                Misel Ekim Odası ..................................................          22

1.2.5.                Örtü Toprağı Pastörizasyon Odası...........................          22

1.2.6.                Kuluçka Odası.......................................................          23

1.2.7.                Üretim Odaları.......................................................          23

1.2.8.                Diğer Yardımcı Birimler.........................................          26

2.  Mantar Yetiştirme Sistemleri ......................................................          26

2.1.             Kasa Sistemi.....................................................................          27

2.2.             Ranza Sistemi....................................................................          28

2.3.             Plâstik Torba Sistemi..........................................................          29

III.   MANTAR ÜRETİM TEKNİĞİ............................................................... 31

1.   Kompost Hazırlığı ............................................................................... 31

1.1.    Kompost Yapımında Kullanılan Materyaller..........................          31

1.1.1.               Temel Ham Materyaller..........................................          31

1.1.2.               Katkı Maddeleri......................................................          32

 1.2.             Kompost Formülleri..................................................................... 33

1.3.             Kompost Hazırlama Yöntemleri .................................................. 35

 1.3.1.                At Gübresi ile Kompost Hazırlama................................... 35

1.3.2.                Sentetik Kompost Hazırlama............................................ 39

1.3.3.                Kısa Sürede Kompost Hazırlama...................................... 42

2.   Kompostun Pastörizasyon ve Dezenfeksiyonu...............................         43

2.1.              Buharla Pastörizasyon ve Olgunlaştırma...............................         43

2.2.              Kimyasal Yolla Dezenfeksiyon............................................         47

 3.         Misel Ekimi ................................................................................         50

4.         Misel Ön Gelişme Dönemi...........................................................         52

5. Örtü Toprağı ve Toprak Örtümü................................................................... 55

5.1.            Örtü Toprağının işlevi....................................................................... 55

5.2.            Örtü Toprağında Aranan Özellikler....................................................... 55

5.3.    Örtü Toprağı Materyalleri ve Karışımları................................................ 57

5.4.            Örtü Toprağının Dezenfeksiyonu......................................................... 58

 5.4.1.      Formaldehit ile Dezenfeksiyon................................................ 59

5.4.2.      Buharla Dezenfeksiyon......................................................... 59

 5.5.            Toprak Örtümü.............................................................................. 60

5.6.            Toprak Örtumünden Sonraki Kültürel işlemler......................................... 62

 5.6.1.      Sulama............................................................................ 62

5.6.2.       Sıcaklık.......................................................................... 65

5.6.3.      Havalandırma.................................................................... 66

6. Şapka Oluşumu ve Hasat Dönemi Kültürel işlemler........................... ■............... 67

6.1.              Şapka Oluşumu.............................................................................. 67

6.2.              Hasat Dönemi............................................................................... 68

 6.2.1.      Sulama............................................................................ 68

6.2.2.      Havalandırma.................................................................... 73

6.2.3.      Sirkülasyon....................................................................... 75

6.2 4.    Sıcaklık.............................................................................. 78

6.2.5.      Hasat.............................................................................. 78

6.2.6.      Hasat Sonrası Yastıkların Bakımı............................................ 82

6.2.7.      Mantarların Sınıflandırılması ve Paketleme................................ 83

6.2.8.      Üretim Odalarının Boşaltılması ve Dezenfeksiyonu ....                    85

IV.   MANTAR HASTALIK VE ZARARLILARI...................................................... 87

1.         Hastalık ve Zararlılara Karşı Koruyucu Önlemler............................................ 88

2.         Mantar Hastalıkları................................................................................. 93

2.1.   Fungal Hastalıklar........................................................................... 93

2.1.1.     Kompostta Oluşan Fungal Hastalıklar....................................... 94

-  Zeytin Yeşili Küfü............................................................. 94

-  Mürekkep Mantarları......................................................... 95

-  Sarı Küf......................................................................... 96

2.1.2.     Kompost ve Örtü Toprağında Oluşan Fungal

Hastalıklar........................................................................ 97

-  Beyaz ve Kahverengi Alçı Hastalığı....................................... 97

-  Yalancı Domalan.............................................................. 99

-Ruj Küfü........................................................................ 100

-  Yeşil Küfler................................................................... 102

-  Süpürge Mantarı ............................................................. 103

2.1.3.     Örtü Toprağında Oluşan Fungal Hastalıklar........................        104

-  Kahverengi Küf........................................................        104

-  Örümcek Ağı Küfü.......................................................... 105

-Yaş Kabarcık...........................................................        106

- Kuru Kabarcık.........................................................        109

- Mortierella bainieri...................................................... 111

2.2.   Bakteriyel Hastalıklar................................................................ 112

-  Bakteriyel Leke...................................................................... 112

-  Bakteriyel Oyuk...................................................................... 114

-  Lamel Damla Hastalığı ....................................................        114

-  Mumya Hastalığı..............................................................        114

.2.3.   Mantar Virüs Hastalıkları ......................................................... 116

3.  Mantar Zararlıları.............................................................................. 120

3.1.    Sinekler.................................................................................... 120

3.1.1.      Phorid Sinekleri............................................................. 120

3.1.2.      Sciarid Sinekleri............................................................. 123

3.1.3.      Gal Sinekleri.................................................................. 124

 3.2.              Kırmızı Örümcekler...........................................................         125

3.3.              Nematodlar............... '......................................................         126

4.  Parazitik Olmayan Anormallikler.................................................         132

- Horoz İbiği...................................................................................... 133

-Açık Peçe........................................................................................ 133

-  Düşük Çorap................................................................................... 133

-  Yüzen Miseller ve Keçeleşme.......................................................... 133

-Ağlayan Mantar............................................................................... 135

-  Pulcuklanma.................................................................................... 136

-  Kütle Halinde Taslak Oluşumu..................................................        136

-  Kirli Mantarlar.........................................................................         137

-  Uzun Sap (Karbondioksit zararı)................................................         137

-  Kahverengi Solgunluk...............................................................         137

-  Bozulma ve Deformasyon.........................................................         137

5.  Yetiştiricilikte Kullanılan ilâçlar ve Kullanım Alanları ........................... 138

V.    MANTARIN DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİ.................................... 141

1. Taze Olarak Saklama......................................................................... 141

2.        Kurutma.....................................................................................       142

3.        Konserve.......................................................................................... 143

4.        Derin Dondurma................................................................................ 144

 VI.              MANTAR ÜRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM
YOLLARI                                                                                               146

VII.            ÜRETİM PLÂNININ HAZIRLANMASI VE İŞGÜCÜ

KULLANIMI......................................................................................... 156

1.        Üretim Plânının Hazırlanması.............................................................. 155

2.        işgücü Kullanımı................................................................................. 153

YARARLANILAN KAYNAKLAR .............................................. 160

 

Kitabın fiyatını ve aynı kategorideki  diğer kitapların listesini görmek için tıklayınız

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hayvan Yetiştiriciliği Kitapları  Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekimlikle İlgili Kitaplar  

Gıda-Üretim Tekniği-Beslenme-Sağlık ve Mevzuat  Şifalı Bitkiler  

 Genel-Bilir Kişi-Sulama-Gübreleme-Makine-Ekolojik Tarım Kitapları

 Bitki Hastalıkları-Tarım İlaçları-Zararlılar  Meyvecilik - Sebzecilik - Seracılık   

Peyzaj-Çiçekçilik-Ağaçlandırma-Ormancılık 

SİPARİŞ FORMU