S 

« Geri dön

» TÜRKİYE VII. YEMEKLİK MANTAR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Meyvecilik Kitapları / » TÜRKİYE VII. YEMEKLİK MANTAR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ( 22-24 Eylül 2004 )

Yazarlar: Bildirileri Sunan Kişilerin isimleri aşağıdaki İçindekiler Bölümünde verilmiştir.
Boyu: 21.4 x 29.6 cm
Sayfa: 150
Baskı tarihi: 2005
Kitap kapak: Renkli karton kapak
Kitap içi: 1. hamur kağıt
Resimler: Bol Renkli resimli

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

   SATIN AL 

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

- Ben ve Anılarda Mantar Yetiştiriciliğimiz
  Atila GÜNAY 5

- Antalya Tarım İl Müdürü Bedrullah Erçin’in Açılış Konuşması 12

BİLDİRİLER

- Korkuteli’de Mantar Üretim Sektörü, Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Orhan ÖZÇATALBAŞ, Nadir EKER,Selim ÖZENALP 14

- Kocaeli ve Çevresinde Mantar Üretim Potansiyelinin Saptanması
  E. İclal ERKEL 21

- Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Mantar Yetiştiriciliği Konusunda Yapılan Çalışmalar
  Atila GÜNAY, Aysun PEKŞEN 30

- Mantar Üreticilerinin Örgütlenme Modelleri: Almanya Örneği
  Nilüfer Cengiz ESEN 38

- Besin Çözeltisinde Geliştirilen Mantar (Agaricus Bisporus) Miselinin Dane Misel Üretiminde Anakültür Olarak    Kullanılması ve Elde Edilen Misellerin Mantarın Verim ve Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Şeref AKSU, S. Erol IŞIK 43

- Pleurotus eryngii (De Candolle: Fries) Quetlet Yetiştiriciliğinde Değişik Katkı Maddelerinin Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerine Araştırmalar
  M. Ertuğrul İlbay 49

- Agaricus bitorquis (Quel.) Saccardo’te Misel Yaşının Vegetatif Misel ve Tohumluk Misel Gelişimine Etkisi
  Perihan GÜLER, Oğuz ARKAN, Caner YALÇIN 54

- Agaricus bisporus Alt Kültürlerinde Strain Deformasyonu
  Erbil KALMIŞ, Ali TANRISEVER 60

- Değişik Pleurotus Türlerinin Sıvı Kültürde Misel Üretimi Üzerinde Bir Araştırma
  M. Ertuğrul İlbay 65

- Bazı Tarımsal Artıkların Yenilebilir Mantarlardan Pleurotus sajor-caju Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
  Şeref AKSU, Erdinç UYSAL 68

- Pleurotus spp Yetiştiriciliğinde Yetiştirme Ortamının Değişik Miktar ve Şekillerde Paketlenmesinin Verime Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Mehmet ATMACA, M.Ertuğrul İLBAY 73

- Örtü Toprağı Olarak Farklı Torfların ve Değişik Dozlardaki Kalsiyum Klorür Kullanımının Mantarın Verim ve Kalitesine Etkisi
  Neslihan KILIÇ, Saadet BÜYÜKALACA, Hatıra TAŞKIN, Mehtap YILDIZ 77

- Coprinus comatus Müller’un Kültürel Özellikleri
  Oğuz ARKAN, Perihan GÜLER, Emine Günseli ÜREGEN 83

- Kültür Mantarında Bakteriyel Benek (Pseudomonas tolaasii) Hastalığının Biyolojik Kontrolünde Antagonistlerin Kritik Konsantrasyonlarının Saptanması Üzerinde Bir Çalışma
  Meltem GEZEN, Hatice ÖZAKTAN 88

- Kültür Mantarında (Agaricus bisporus) Örümcek Ağı (Cladobotryum dendroides) Hastalığı Üzerinde Bir Biyolojik Savaş Araştırması
  Tayyar Bora, Üstün Ayaz, Hatice Özaktan, Emek Aslan, Mine Erdal 95

- Kültürü Yapılan Bazı Egzotik ve Tıbbi Mantarlar
  M. Ertuğrul İLBAY, Mehmet ATMACA 101

- Kültür ve Yenebilir Doğa Mantarlarının Biyokimyasal Kompozisyonları ve Medikal Yönden Önemleri
  Necla ÇAĞLARIRMAK 107

- Yabani Agaricus bisporus Sporlarından Elde Edilen Misel Kültürlerinin Morfolojik Karakterizasyonu
  Erbil KALMIŞ, M. Halil SOLAK, Ali TANRISEVER 114

- Lentinula Edodes Yetiştiriciliğinde Trichoderma spp Enfeksiyonu ve Korunma Yöntemleri
  Neşe ERKİP, Kaya BOZTOK 117

- Mantar Kompostu Üretiminde Mekanizasyon Olanakları
  Neşe ERKİP, Kaya BOZTOK, R.Cengiz AKDENİZ 122

- Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Bazı Yenen ve Tıbbi Mantar Türleri
  Elif ÖZÇELİK, Gökçen ŞAHİN, Aysun PEKŞEN 128

- Korkuteli (Antalya) Yöresinde Kültür Mantarlarında Saptanan Zararlı Diptera Türleri ve Populasyon Durumlari
  Fedai ERLER, Mehmet VURUŞ 140

- Antalya İli Korkuteli İlçesi Kültür Mantarı Agaricus bisporus) Üretim Alanlarında Ortaya Çıkan Fitopatolojik Problemler ve Çözüm Önerileri
  Esin BASIM 143

- Antalya İli Korkuteli İlçesinde Kültür Mantarında (Agaricus bisporus) Tespit Edilen Fungal Patojen Mycogone perniciosa’nın Tanımı
  Esin BASIM, Mehmet İLKUÇAN 148

 


 

 

 

 

Sayfanın başı