S 

« Geri dön

» Tarla Birkileri  Kitabı-içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Meyvecilik Kitapları / » Tarla Bitkileri Kitabı TÜKENDİ

Yazar: Prof. Dr. H. Sepetoğlu
Boyu: 24 x 16.5 cm
Sayfa: 188
Baskı tarihi: 2006
Mağazaya Eklenme: Mart 2009
İçerik eklenme: 20.03.2009
Kitap kapak: Renkli karton
Kitap içi: 1. hamur
Resimler: Renksiz, resimli

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

(Tarla Tarımı, Tahıllar,Yemeklik Tane Baklagiller)

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

GİRİŞ 1
TARLA TARIM SİSTEMLERİ 3
TARLA BİTKİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 5
TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANİMİ VE ARAZİ SINIFLARI 11
TARLA BİTKİLERİNİN EKONOMİK ÖNEMİ 15
TARLA BİTKİLERİNİN ADAPTASYONU 18
5.1. iklim İstekleri 18
5.1.1.Sıcaklık 18
5.1.2.Yağış 19
5.1.3.Işık 19
5.2.Toprak istekleri .' 20
6 TARLA BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ 23
Toprak işleme : 24
Ekim : 27
Bakım 31

Gübreleme '. 31
Yabancı Ot Mücadelesi 32

Hasat-Harman 33
Ekim Nöbeti 33
II. BÖLÜM TAHILLAR
GİRİŞ 35
1. TAHILLARIN ADAPTASYONU 36
1.1. iklim İstekleri 37
Sıcaklık 37
Nem 39
1.2. Toprak İstekleri 40
2. TAHILLARDA GELİŞME DÖNEMLERİ 41
Çimlenme 42
Kardeşlenme 44
Sapa Kalkma 45
Başaklanma 46
Döllenme 46
Çiçeklenme 47
2.7. Tane Dolumu (Olum) 47
3. TAHILLARIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 51
Tane ,..51
Toprak Altı Organları ve Kardeşlenme 54
Tahıllarda Toprak Üstü Organları 58

Sap (Culmus) 58
Yaprak (Folia) 59

Çiçek Durumu 61
Soğuk Zararı, Kışa Dayanıklılık ve Erkencilik 67
4. TAHILLARIN YETİŞTİRİLMESİ 69
Tarla Hazırlığı ve Ekim 69
Bakım .71

Gübreleme .• :72
Sulama ; ;73
Yabancı OtMücadelesi ,: 73
Hastalık ve zararlılar.... i , 75
4.3. Hasat-Harman 77
III. BÖLÜM YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER
GİRİŞ ,., ;...;:.,,....81
Y. T. BAKLAGİLLERİN ADAPTASYONU .........81
Y. T. BAKLAGİLLERİN ÖNEMİ :.....,.. ...82

Beslenmedeki Önemi .: ;......82
Toprağı iyileştirmedeki Önemi .......................84
3. BAKLAGİLLERDE NODUL OLUŞUMU VE AZOT TESPİTİ., ...85
Baklagil Köklerinde Nodul Oluşumu 86
Azot Tespiti 87
Nodul Oluşumu ve Azot Tespiti Etkileyen Faktörler ..87
Baklagil Tohumlarının Bakteri İle Aşılanması 88

Y. T. BAKLAGİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE ÇEŞİTLERİ 89
Y. T. BAKLAGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 96

Kök 96
Gövde ve Dallanma : 97
Yapraklar 98
5.4.Çiçek 99
Meyve 100
Tane 101

Y. T. BAKLAGİLLERİN İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ 102
Y. T. BAKLAGİLLERİN KÜLTÜRÜ 105

 

Sayfanın başı