u 

« Geri dön

Hayvancılık Kitapları » -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Fizibilite ve Projeler  / » 

500 BAŞLIK KOYUNCULUK YATIRIM PROJESİ ve 500 BAŞLIK KOYUNCULUK YARI AÇIK SERBEST SİSTEM YAPI TESİSLER PLANLARI

 

Hazırlayan:

Zir.Yük.Müh. V.Turhan

Boyutlar:

A4 çıktısıdır

[En x boy]

Sayfa:

150

Hazırlanma tarihi:

2012

Açıklama:

Danışmanlık ürünüdür. Ödemeye müteakip projenin çıktısı alınarak kargo ile gönderilir.

  SİPARİŞ VER 

 

 


500 BAŞLIK KOYUNCULUK PROJESİ

Yep yeni , en son teknolojilere göre hazırlanmış , Romanov – Yerli ırk koyun melezleriyle yapılan koyunculuk projesi ve fizibilitesidir .

PROJENİN İÇERİĞİ:
Bölüm başlıkları / Sayfa No:

1- Projenin özeti 1
2- Projenin genel bilgileri 4
3-Proje sahibi yatırımcı firma hakkında bilgiler 5
4- Projeyi hazırlayan 8
5- Projenin uygulanacağı bölge ve yer bilgileri 9
5.5- Pazar durumu 18
6- Projenin plan ve programlarla ilişkisi 19
7- Devletin tarımsal ve hayvancılık destekleme uygulamaları 20
9- Projenin Faydalanacağı yatırım destekleri 20
11- Projenin amacı 21
12- Projenin gerekçesi 22
13- Projenin teknik bilgileri 26
13.1- Projenin konusu ve kapasitesi 26
13.5.1- Projenin yatırım planlaması 27
13.5.1.3.- Yapı tesislerin planlanması 27
13.5.1.30- Mekanizasyon ve barınak ekipmanları planlaması 34
13.5.1.33- Damızlık planlaması 36
13.5.2- Projenin işletme bilgileri 38
13.5.3- Projenin uygulama termin planı 41
13.5.4- Projenin çevresel etkisi 43
13.5.5- Projenin uygulama bilgileri 43
13.5.5.1- Üretim planlaması 43
13.5.5.2- Üretim bilgileri 45
13.5.5.4- Sürü projeksiyonu 46
13.5.5.5- Üretilecek ürünler ve verimleri 47
13.5.6- Koyunların beslenmeleri 49
13.5.6.12- Yem ihtiyaçları 72
13.5.6.14- Yem üretimi için arazi ihtiyacı 74
13.5.6.16- Yem depoları planlaması 78
13.5.7.3- İşletmenin su ihtiyacı 84
13.5.10- Personel ihtiyacı 85
14- Projenin fizibilitesi 86
14.1.1.1.8- İşletme gelirleri 89
14.1.1.2- Giderler 90
14.1.1. 2.1- Yatırım giderleri 90
14.1.1. 2.1.1- Damızlıklar maliyeti 90
14.1.1. 2.1.2- Yapılar maliyetleri 91
14.1.1. 2.1.3- Mekanizasyon sistemler maliyetleri 94
14.1.1. 2.1.7- Yatırım giderleri toplamı 96
15. İşletme giderleri tablosu 113
17- Projenin sermaye ihtiyacı 114
18- İşletmenin gelir gider tablosu 115
19- Projenin değerlendirilmesi 116
20 - Projenin finansman planı 117
20.3- Projenin finanas kredisi geri ödeme planı 119
20.4- Projenin finanas kredisi geri ödeme tablosu 120

500 BAŞLIK KOYUNCULUK YATIRIM PROJESİ, YARI AÇIK SERBEST SİSTEM YAPI  TESİSLER PLANLARI

Yep yeni , Türkiye'de ilk ve tek , en son teknolojik düzeyde , AB  ve  ABD standartlarında koyunculuk plan çizimleri
 
Planlar kapsamında yer alan yapı tesisler planları ;
- Plan .1- Damızlık koyunlar barınağı  planı
- Plan .2- Damızlık koyunlar barınağı kesit ve detaylar planları
- Plan .3- (2 X 24) 48 Ünite  süt sağım yeri ve soğuk muhafaza tesisleri kompleksi planı
- Plan .4- Süt sağım yeri ve soğuk muhafaza tesisleri kompleksi kesit planı
- Plan .5- Damızlık koyunlar sağıma gidiş dönüş padoksları planı
- Plan .6- Gebe ve doğum yapan koyunlar ile  yeni doğan kuzu yerleri planı
- Plan .7- Doğum yerleri ve yeni doğan buzağı yerleri kesit planı
- Plan .8- Kuzular barınağı planı
- Plan .9- Kuzular barınağı kesit planı
- Plan .10- Damızlık genç barınağı ve  kesit  detaylar planları
- Plan .11- Adaptasyon ve karantina barınağı ile kesit  detaylar planları
- Plan .12- Kontrol padoksu görünüşler planları
- Plan .13- Damızlık koçlar barınağı planı ve kesit  detaylar planları
- Plan .14- Hasta hayvanlar revir planı ve kesit  detaylar planları
- Plan .15- Koyun vücut banyoluğu planı ve kesit  detaylar planları
- Plan .16- Koyun ayak banyoluğu planı ve kesit  detaylar planları
- Plan .17- Koyun kırkım yeri  planı ve kesit  detaylar planları
- Plan .18- İmha yeri  planı ve kesit  detaylar planları
- Plan .19- İndirme-bindirme-yükleme platformu planı ve kesit  detaylar planları
- Plan .20- Tartım platformu  planı ve kesit  detaylar planları
- Plan .21- Kaba yem – kuru ot deposu görünüşler planları
- Plan .21A- Altlık sap deposu görünüşler planları
- Plan .22- Kesif yem deposu ve kesif karma yem hazırlama ünitesi görünüşler planları
- Plan .23- Silaj yeri görünüşler planları
- Plan .24- Gübre havuzu yatay ve kesit görünüşler planları
- Plan .25- Araç makine ekipman parkı ve bakım tamir atölyesi görünüşler planları
- Plan .26- Malzeme deposu görünüşler planları
- Plan .27- Sosyal tesisler görünüşler planları
- Plan .28- İdari bina görünüşler planları
- Plan .29- Konutlar görünüşler planları
- Plan .30- Genel yerleşim planı