u 

« Geri dön

» Süt İnekçiliği Ve Yem Rasyonu Hazırlama Kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Hayvan Yet. Kitapları / » Süt İnekçiliği Ve Yem Rasyonu Hazırlama Kitabı

SÜT İNEKÇİLİĞİ VE YEM RASYONU HAZIRLAMA (Genişletilmiş 4 . baskı)

Yazar:

Zir. Yük. Müh. (Zooteknist) N. Ergün

Boyutlar:

14 x 20 cm

[En x boy x derinlik]

Sayfa:

208

Baskı tarihi:

Eylül 2009

Kitap kapağı:

karton kapak

Kitap içi:

1. hamur kâğıt

Tablo ve resimler:

Siyah beyaz

  SİPARİŞ VER 

 

 

 

ÖNSÖZ
15 yıla yakın TİGEM'e bağlı işletmelerde hayvancılık şefi olarak çalıştım. Bizzat bir yetiştirici olarak hayvancılık yaptım.
Uygulamanın içinden geldim. Devamlı okudum. Daima kendimi yeniledim. Bilimsel araştırmaları takip ettim.
Hayvancılıkta bütün diğer iş kollarında olduğu gibi bilimsel kurallara göre yapılmalıdır. Atadan görme kuralların ötesinde hayvancılıkta yeni teknikler uygulanmalıdır.
İçindekiler bölümü incelendiğinde kitabın içeriği anlaşılacaktır. Kitap bir mini süt inekçiliği ansiklopedisi gibidir.
Süt inekçiliği yapan bir yetiştirici kendisini ilgilendiren konuların çoğunu detaylı bir şekilde bu kitapta bulacaktır.
Yetiştiricilik yapan bayanlar da bilgili ve karlı yetiştiriciliğin kurallarını bu kitapta öğrenecektir.
Birinci bölümde Süt inekçiliğinde buzağıların bakım beslemesinden başlanmış bütün safhalar anlatılmıştır.
Hastalıklar ve aşılar anlatılmıştır. İkinci bölümde yem rasyonu hazırlama detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
Yem rasyonu hazırlarken hangi yemden ne kadar koymalıyız? Bir ineğe bir günde hangi yemden ne kadar vermeliyiz?
Bütün bu sorulara cevap bulunacaktır. Posalar, küspeler, kök ve yumru yemler, kuru ot ve samanların süt ineklerine verilme miktarları ve dikkat edilmesi gereken konular anlatılmıştır. Damızlık inek ve düve seçiminde göz önüne alınması gereken kriterler. Bir süt ineği nasıl olmalıdır? Kitabın dördüncü baskısmı hazırlarken son bilimsel veriler dikkate alınmış, son bilgiler ilave edilmiştir. Ayrıca konular daha iyi anlaşılır hale getirilmiştir. Bu kitabı hazırlarken yetiştiricilerimizin anlayacağı sade bir dil kullanmaya özen gösterdim. Bu kitabı yazmakta ki gayem hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere faydalı olmaktır.
Yazar


İÇİNDEKİLER
ONSOZ 8
1-GİRİŞ 9
2-İNEKLERDE SÜT VERİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 10
2.1-Irk 10
2.1.1-Hostein 11
2.1.2-Montofon 11
2.1.3-Jersey 11
2.1.4-Simental 11
2.1.5-Güney Anadolu Kırmızısı 12
2.1.6-Boz step 2.1.7-Yerli Kara 12
2.2-Yaş 12
2.3- Canlı Ağırlık 13
2.4-Gebelik 13
2.5-Buzağılama mevsimi 13
2.6-Çevre sıcaklığı 13
2.7-Besleme 13
2.8-Hastalıklar 14
2.9-Kuruda kalma 14
3-BUZAĞILARIN BAKIM VE BESLENMESİ 15
3.1-Doğum, 15
3.2-Ağız Sütü 18
3.3-Buzağıları Süt ile Besleme Yöntemleri 20
3.3.1-Tam Yağlı süt İle Buzağı Büyütme 20
3.3.6-Süt İkame Yemi İle Buzağı Büyütme 23
3.4-Buzağılara Kuru Ot Verilmesi 26
3.5-Buzağılara Kesif Yem (Fabrika Yemi) Verilmesi 27
3.6-Boynuz Köreltme ve Fazla Meme Başlarının Alınması 30
3.7-Buzağı Hastalıkları ve Aşılar. 30
3.7.1-Adi ishaller, 31
3.7.2-Septisemi, 31
3.7.3-Pnömoni 32
3.7.4-Diğer Hastalıklar 32
3.7.5- Buzağılara Uygulanan Aşılar 32
4-DAMIZLIK DANA VE DÜVELERİN BESLENMESİ 33
5-KURUDAKİ GEBE İNEKLERİN BAKIMI VE BESLENMESİ 37
6-SAĞMAL İNEKLERİN BAKIMI VE BESLENMESİ 40
7- KURUYA ÇIKARMA 48
8-SÜT SIĞIRCILIĞINDA SAĞIM 50
9-MASTİTİS 56
10-DAMIZLIK BOĞALARIN BAKIMI VE BESLENMESİ 61
11-DİĞER TEKNİK KONULAR 62

11.1-Tırnak bakımı 62
11.2- Yaş Tayini 63
12-SIĞIRLARDA DÖL VERİMİ VE KIZGINLIK 63
13-SÜT İNEKLERİNİN RASYONEL BESLENME PRENSİPLERİ 68
14-YEM TÜKEMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 74
15-RASYON HAZIRLAMA TEKNİĞİ 75

15.1-Yaşama Payı ve Verim Payı 75
15.2-Kuru Madde İhtiyacı 77
15.3- Enerji İhtiyacı 78
15.4- Protein İhtiyacı 79
15.5-Selüloz İhtiyacı 81
15.6-Mineral Madde İhtiyacı 82
15.7-Vitamin İhtiyacı 85
15.8-Sığırlarda Su ihtiyacı 88
15.9- Yağ İhtiyacı 90
15.10-Yemlerin Kullanma Oranları 90
15.11- Rasyon Hazırlama 96
15.11.1-Yaşama Payı İhtiyaçlarının Hesaplanması 96
15.11.2-Örnek Rasyon Hesaplama 98
15.11.3-" 101
15.11.4-" 107
15.12-Süt inekçiliğinde Süt Yemi Rasyon Örnekleri 108
16-SÜT İNEKÇİLİĞİNDE KABA YEMLERİN ÖNEMİ 122
17-SÜT İNEKÇİLİĞİNDE SUCA ZENGİN YEMLERİN ÖNEMİ 124
18-SÜT İNEKÇİLİĞİNDE POSALARIN ÖNEMİ 125

18.1-Yaş Şeker Pancarı Posası 125
18.2-Melaslı Kuru Pancar Posası 127
18.3-Bira Malt Posası 128
19- KÖK ve YUMRU YEMLERİN ÖNEMİ 129
19.1-Hayvan Pancarı 130
19.2 Şeker Pancarı 131
19.3-Pancar Yaprakları 131
19.4-Patates 19.5-Havuç 134
20-SÜT İNEKÇİLİĞİNDE ÇAYIR MERA YEŞİL YEMLERİN ÖNEMİ 135
20.1-Çayır ve Meralar 135
20.2- Yeşil Otlar 136
21- SÜT İNEKÇİLİĞİNDE KULLANILAN DİĞER YEMLER 138
21.1-Kuru Otlar 138
21.2-Samanlar 138
21.3-Samanm Ur e ile Karıştırılması 139
22-PROBİYOTİKLERİN(MAYALARIN) KULLANIMI 140
23-SIĞIRLARDA SİNDİRİM 142
23.1-İşkembede Sindirim 142
23.2-Bağırsaklarda Sindirim 146
24-SÜT İNEKLERİNDE HAZIM BOZUKLUKLARI 147
24.1-Rumen Asidozu 148
24.2-Ketozis 148
24.3-Rumen alkolozu 150
24.4-Gaz Şişmeleri 150
24.5-Sığırlarda Tetaniler 151
24.6-Süt Humması 152
25- SIĞIR HASTALIKLARI 153
25.1-Sığırcılıkta Koruyucu Tedbirler 153
25.2-Buzağı İshalleri 156
25.3- Enteritis 157
25.4-Pnömonie) 158
25.5-Sığırlarda Görülen Karaciğer apsesi 158
25.6-Metritis 159
25.7-Dejeneratif Osteorathrisis 159
25.8-Sığırlarda Görülen Basiller Hemoglobinüri 159
25.9-Nokra 159
25.10-TırnakArasıYangısı 160
25.11-Proplazmoz 161
25.12Salgın Hastalıklar 161
25.12.l-Şap(tabak)Hastalığı 161
25.12.2 Şarbon(Anthraks, 162
25.12.3-Yanıkara 163
25.12.4-Tüberküloz(verem) 164
25.12.5-Para tüberküloz 164
25.12.6-Botulismus 165
25.12.7-Tayleriyo/is 165
25.12.8-BrucellaAbortus Bang 166
25.12.9-Sığır Vebası 166
26- SIĞIRCILIKTA AŞILAMA PROGRAMLARI 166
27- PARAZİT MÜCADELESİ 169
28-YABANCI CİSİM BATAN HAYVANIN DURUMU 171
29- BARINAKLAR 172

29.1- Buzağı barınakları 172
29.1.1-Buzağı Bölmeleri (Bokslar) 172
29.1.2-Buzağı Kulübeleri 172
29.1.3-Buzağılar İçin Sıcaklık ve Nem 174
29.2- Ahırlar 175
29.2.1-Bağlı Kapalı Ahırlar 176
29.2.2-Açık ve Yarı Açık Ahırlar 178
30- ÇEVRE ŞARTLARININ SIĞIRLARA ETKİSİ 180
30.1- Sıcaklık 30.2- Nem 182
30.3- Işık 30.4- Havalandırma 183
31-SİLAJIN HAYVANLARA YEDİRİLMESİ 183
32-SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLERİ İÇİN PRATİK BİLGİ 185
33- DAMIZLIK SÜT SIĞIRI SEÇİMİNDE ARANAN KRİTERLER 186
34-Sığırlarda Göğüs Çevresine Göre Canlı Ağırlık Tahmini 198
35-YEMLERİN İÇERİKLERİ 200
36-FAYDALANILAN ESERLER 207