Geri Dön  Ana Sayfa

Kitabın Adı

 2.Cilt: YUMURTA TAVUKÇULUĞU

 (Civciv ve piliç büyütme, kümes-kafes sistemleri, yemleme,_aydınlatma ve yenilikler)

Yazar:

  Yrd. Doç. Dr. Erensayın

Boyutlar:

24 x 16 cm

 

Kitap kapak:

karton kapak

Kitap içi

renksiz

  SİPARİŞ VER                                                                                                                                                               ««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

                                                              

İçindekiler

15. BÖLÜM: YUMURTA TAVUKÇULUĞU 1

15.1. YUMURTA TAVUKÇULUĞUNUN GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE

GELECEĞİ 2

Yumurta Tavukçuluğunda Görülen Değişim ve Gelişmeler 2

Yumurta Tavukçuluğunun Geleceği 5

Yum una Tavukçuluğunda Üretim ve Verim Hedefleri 9

Yumurta Endüstrisinin Yapısı 9

 

TİCARİ YUMURTACI HİBRİTLER VE PERFORMANSLARI 10

YETİŞTİRME SİSTEMLERİ 30

15.3.1. Yer Durumuna Göre Yetiştirme Sistemleri 30

15.3.1.1. Ekstansif Sistem 30

15.3.1.1.1. Serbest Kir Sistemi 30

15. S. 1.1.2. Seyyar Barınak Sistemi 30

15.3.1 1.3. Samanlı Avlu Sistemi 31

Yarı Entansif Sistem 31

Entansif Sistem 31

 

AlthklıSistem 32

İzgara Sistemi 33

15.3.1.33. Kafes Sistemi 33

Yetiştirme Şekline Göre Üretim Sistemleri 33

Yetiştirme Dönemine Göre İşletme Tipleri 34

Büyütme İşletmeleri 34

Yumurta Üretim İşletmeleri 34

Büyütme - Yumurta Üretim Kombine İşletmeler 35

15.4. KÜMESLER 35

Uygun Barınak Şartları ve Kümesin Fonksiyonları 36

Kümeslerin Yerleşiminde Dikkat Edilecek Hususlar 38

Su Durumu 38

Yol Durumu 38

Telefon ve Elektrik 38

Çevre ile Bağlantı 39

Topografya 39

Drenaj 39

15.4.2.7. İşletme Planı 39

Manejman Sistemi 39

Materyal - Malzeme Akış Planı 39

Vejetasyon ve Rüzgâr Kırıcılar 40

Yerleşim Yönü 40

Yangın Koruması 40

Görünüş 41

Muhtemel Genişleme 41

15.4.3. Kümeslerin Planlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 41

Kümes Genişliği , 41

Kümes Uzunluğu > \ 41

Kümes Yüksekliği : 42

Temel •/. - 42

Zemin ..i , 42

Duvarlar .43

Açık Kümeslerde Duvar ve Perdeler 43

Civciv Büyütme Kümesleri .,..-.' .43

Piliç Büyütme ve Yumurta Tavuğu Kümesleri...„..: ........44

Kafes Sistemi • ..i..^:\:..:44

Soğuk Havalarda Kullanılan Perdeler 44

Pencereler :..........,,.'44

Kapılar ;..' ..'.„.;.....„. 44

Çatı ....: ; 45

Bazı Kümes Tipleri İçin Dikkat Edilecek Diğer Hususlar:............. 46

Kafes Sistemi Kümesler ., 46

Çevre Kontrollü Kümesler. ...: :...,.. 47

Derin Gübre Kanallı Kümesler 47

 

Uygun Kümes Tipinin Seçimi .47

Kümes Tipleri 49

 

Amaca Göre Kümesler ...49

Yapı Şekline Göre Kümesler 50

Zemin Durumuna Göre Kümes Tipleri 50

İsıtma Şekline Göre Kümesler 51

Civciv Büyütme Kümesleri 51

Piliç Büyütme Kümesi Olarak da Kullanılabilen Civciv Büyütme
Kümesleri 51

Civciv Büyütme ve Piliç Büyütme Kümesleri 52

Piliç Büyütme ve Yumurtlama Kümesleri 53

 

Civciv Büyütme, Piliç Büyütme ve Yumurtlama Kümesleri 53

Açık Kümesler 53

Yarı Kapalı Kümesler 54

Kapalı (Çevre Kontrollü) Kümesler 54

Derin Gübre Kanallı (Deep Pit) Kümesler 54

Prefabrik Kümesler 56

Altlıklı Yer Sistemi Kümesler 57

Yataklıktı İzgara Sistemi Kümesler 58

Yataklıklı İzgara Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları 58

Izgara ve Yataklık Alanlarının Miktarı 60

Izgaraların Büyüklüğü 60

İzgaraların Yapılışı 60

Izgaraların Yerleşimi 60

Izgaraların Yüksekliği , 61

 

Tam Izgara Sistemi Kümesler 61

Kafes Sistemi Kümesler 63

Meyilli Tel Tabanlı Kümesler 63

 

A Şekli ; :, 62

V Şekli i '. 63

 

Güneş Enerjisi ile Isıtılan Kümesler 64

İzolasyon ■. 65

 

İzolasyonunun Fonksiyonları 66

İzolasyon Materyallerinin Özellikleri 66

Duvar ve Çatının R Değerlerinin Belirlenmesi 67

Tavan Arası İzolasyon 67

15.5. KAFES SİSTEMÎ KÜMESLER VE KAFES TAVUKÇULUĞU 67

15.5.1. Kafeste Yetiştirme Sistemleri 68

15.5.1.1. Kafes ve Yerde Büyütme 68

15.11.2. Yer ve Kafeste Büyütme 6H

İki Kümes ve Kafes Sistemi 68

Tek Kümes ve Kafes Sistemi 69

15.5.2. Kafes Sistemi Kümesler 70

Büyütme Kümesleri 70

Yumurtlama Kümesleri 70

15.5.3. Civciv Büyütme Kafeslerinin Özellikleri 71

Civciv Büyütme Kafeslerinin Büyüklükleri 71

Taban Materyali 72

Taban Eğimi 72

Kafeslerin Ön Cephesi 72

Kafes Kapıları 72

Isıtıcılar 72

Suluklar 73

Yemlikler 73

Kafeslerde Sıra Sayısı 73

15.5.3.9.1. Tek Sıralı Kafesler 73

15.5.3-9.2. İki Sıralı Kafesler 73

15.5.3.9 3. Üç Sıralı Kafesler 73

15.53.9.4. Çok Sıralı Kafes Sisteminde Kafeslerin Yerleşim Diızeni 74

15 5.3.9.5. Çok Sıralı Kafeslerde Gübre Problemi 74

15.5.4. Piliç Büyütme Kafesi Özellikleri 74

Kafes Büyüklüğü 75

Taban 75

Suluklar 75

Yemlikler 75

Kafeslerde Sıra Sayısı 76

15.5.5 Yumurllama Kafesleri ve Özellikleri 76

Kafes Büyüklükleri 76

Yumurtlama Kafeslerinde Taban Yapısı 77

Yumurtlama Kafesi Taban Eğimi : 78

Kafes Sistemleri 78

Tekli Kafesler '.:■. 79

Çoklu Kafesler .: 79

Koloni Kafesleri 79

15.5.5.5. Kafes Sıraları .' 79

Tek Sıralı Kafesler , 79

Çift Sıralı Kafesler 79

Üç Sıralı Kafesler ;. 79

Dört ve Beş Sıralı Kafesler :...., 81

Yatay Kafesler 81

Kafes Sıralarının Dizilişi ve Yumurta Verimi.: .: 81

 

Yumurtlama Kafeslerinde Tavuk Sayısı .-..' 8I

Kafes Sistemi ile Farklı Yetiştirme Sistemlerinin Mukayeseleri 81

Kafes Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları :... 83

Farklı Yetiştirme Sistemlerinin Mukayeseleri 85

15.6. KÜMES EKİPMANLARI 87

15.6.1. Ekipmanlarda Aranan Özellikler 87

15.6.2 Ekipman Çeşitleri 88

Civciv Büyütme Dönemi Ekipmanları 89

Pİliç Büyütme Dönemi Ekipmanları 89

Verim Dönemi (Yumurtlama Kümesi) Ekipmanları..,. 89

 

Izgarah Kümeslerde Ekipmanlar 90

Kafes Sistemi Kümeslerde Ekipmanlar 90

Ekipman Değişimi 90

Ekipman Rengi 90

Ekipmanlarda Otomasyon 91

Kümeslerde Kullanılan Ekipmanlar 91

15.6.8.1. Isıtma Sistemleri ve Ekipmanları 91

15.6.8.1.1. İsı Kaynaklan 91

Gaz 91

Gazyağı 92

15.6.8-1.1.3, Kömür 92

15.6.8.1.1.4. Fuel-Oi! 92

!5.6.8. J. 1.5. Odun 92

15.6.8J.1.6. Elektrik 92

15.6.8.1.1.7. Güneş Enerjisi 92

15 6.8.1 2. Isıtma Sistemleri 93

Soba 93

Âna Makinaları 93

15.6.8.1.2.2. i. Çok Katlı Ana Makinaları 93

Gazlı Ana Makinaları '. 93

Düz Şapkalı Ana Makinaları 93

Kalalizörlü Ana Makinaları 94

tnfaredAna Makinaları 94

Gazyağı ile Çalışan Ana Makinaları ,..., 94

Elektrikli Ana Makinaları 94

15.6.8.1.2.3 Sıcak Hava Sistemi 94

Zemin Isıtma Sistemi 94

Sıcak-su Sorularıyla İsıtma 95

Merkezi İsıtma Sistemi 95

Civciv Muhafaza Çemberleri 95

Atraksiyon Lambaları 95

15.6.8.2. Yemlikler.... :...:.'..., 96

15.6.8.2.1. Yemlik Tipleri 96

15.6.8.2.1.1. Basit Yemlikler 97

15.6.8.2.1.2 Yarı Otomatik Yemlikler 97

15.6.8.2.1.3. Otomatik Yemlikler 97

Yemliklerin Yerleşimi: 97

Civciv-Pîliç Yumurtlama Dönemi Yemlikleri 98

Kafes Sisteminde Yemlikler 98

Hayvan Başına Yemlik Alanı İhtiyacı 99

Yem Alarm Saati 99

15.6.8.2.7. Grit Yemlikleri 99

15 6.8 2.8. Yemliklerin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 100

15.6.8.3. Suluklar 100

15.6.8.3.1. Suluk Tipleri 101

Oluk Suluklar 101

Yuvarlak Suluklar 101

Kap veya Çanak Suluklar 102

Damlalıktı (nippel) suluklar 102

15.6.8.3.2. Yas Dönemlerine Göre Kullanılan Suluklar 102

15.68.3.3. Kafes Sisteminde Suluklar 102

15 6.8.3.4. Suluk İhtiyacı 103

15.6.8.3.5. Sulukların Yerleşimi 103

Havalandırma- Serinletme Ekipmanları 104

Tünekler 104

Folluklar 104

Folluklarda Aranan Özellikler 105

Folluk Materyali 106

Folluk Tipleri, 106

15.6.8.6.3.1- Basil Folluklar 107

Yan Otomatik Folluklar 707

Grup (Koloni) Folluklar 107

Kapantı Folluklar 108

Tam Otomatik Folluklar 109

 

Yem Tankları 109

Dökme Yem Ambarlan 109

Yem Terazileri 112

Su Saati 112

Yumurta Toplama Ekipman ve Sistemleri „ 112

İşık Ayar Saatleri ". 112

Gübre Toplama ve Yataklık Kaldırma Ekipmanları 113

Gübre Kurutucular : 113

Elektrik Tesisatı .■ 113

Jenaraiör 114

Temizlik ve Sprey Ekipmanları 7. 114

Taşıyıcı Arabalar .*. '. 114

Diğer Yapı-Ekipman ve Malzemeler 114

Yumurta Depolama Odaları 114

Yakma Makinalan (Yakma Fırınları) ..■ 115

İmha Çukurları 115

Hayvan Yakalama Ekipmanları ; 115

Canlı Tavuk Tasıma Sandıklan 115

Ölü Hayvan Taşıma Sandıkları 116

15.6 8.19.7. Tavuk Tartım Terazileri 116

15.6.8.19.8. Gaga Kesim Makinalan 116

15.7. YUMURT AT AV OKÇULUĞUNDA KULLANILAN BAZI

TANIMLAR 116

Civciv Büyütme Donemi 116

Piliç Büyütme Dönemi 117

Yumurtlama Öncesi Dönem 117

Yumurtlama Dönemi 117

Başlatma Piliçleri 117

Yumurtlamaya Hazır Piliç 118

İlk Yumurta Verim Yaşı 118

Yüzde Beş ve Yüzde Elli Yumurta Verim Yaşı 119

Başlangıçtaki Hayvan Sayısı 119

15.7.10. Hen-Housed ve Hen-Day Yumurta Verimi 119

15.7.10. İ. Heıı Houscd Yumurta Verimi 119

Günlük Hen-Housed Yumurta Verimi (%) 119

Bir Dönem İçin Han-Housed Yumurta Verimi (%) 120

15.7.10.2, Hen-Day Yumurta Verimi (%) 12!

nlük Hen-Day Yumurta Verimi (%) 121

Bir Dönem İçin Hen-Day Yumurta Verimi (%) 722

Hen-Day ve Heıı-Housed Yumurta Verim Yüzdeleri İle ilgili
Problemler 123

Hen-Housed ve Hen-Day Yumurta Verim Göstergeleri Arasındaki
İlişki 124

15.7.11. Hen-Housed ve Hen-Day Yem Tüketimi 126

15.7.11.1, Hen-Housed Yem Tüketimi 126

1..7.11,2. Hen-Day Yem Tüketimi 127

Ortalama Yumurta Ağırlığı 127

Ağırlık Esasına1 Göre Yumurta Verimi 128

15.7.13.1. Hen-Day Yumurta Verimi ve Ağırlık Esasına Göre

Yumurta Verimi Arasındaki İlişki 131

15.7.13.2. Ağırlık Esasına Göre Yumurta Veriminde Haî ve Sürü
Farklılıkları 131

Yemden Yararlanma 132

Yumurta Verim Testleri 133

Yumurta Yeme , 133

Kİ aç ' 133

Gurkluk ve Gurk Tavuklar 134

Mevsim İçi ve Mevsim Dışı Sürüler 134

 

CİVCİV SEÇİMİ VE CİVCİV KALİTESİ 136

CİVCİV İHTİYACININ BELİRLENMESİ 137

Yetiştirme Sistemi 137

Hat 137

Kullanılacak Kümes Sayısı 138

Civciv İhtiyacının Hesaplanması 138

15.1ü. KÜMESİN HAZIRLANMASI VE CİVCİVLERİN KÜMESE

YERLEŞTİRİLMELERİ 138

15.11. YERLEŞİM SIKLIĞI 140

Civciv Büyütme Döneminde Yerleşim Sıklığı 140

Piliç Büyütme Döneminde Yerleşim Sıklığı 141

15.1 1.3. Yumurtlama Döneminde Yerleşim Sıklığı 142

15,11.4. Yerleşim Sıklığının Etkileri 143

YATAKLIK 14fi

SICAKLIK 146

15.13.1. Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi 148

15.13.1.1. Fiziksel Termorcgülasynn 148

15.13,1.1.1. Hissedilebilen Isı Kayıpları 148

15.13.1 1.1.1. Radyasyon (İsı Yalıtımı) 149

15.13.1.1.1.2. Konveksiyon 149

15 13.1.1.1. S. Kondüksiyon (İsı İletimi) 150

15.13.1.1.2. Gizli hı Kayıpları 150

Dışkı ile m kayıpları 150

Yumurta üretimi ile olan ısı kayıpları 150

15.13.1.1.3. Hissedilebilen ve Gizli İsı Kayıpları Arasındaki İlişki 150

15.13.1.1 4. Yumurta Tavuklarında İsı Üretimi ve Isı Kaybı 757

15.13 /.! 4.1. hı Üretimini Etkileyen Faktörler 152

15.13.1.1.4.2. İsı Üretiminin Hesaplanması ,.... 155

15.13.1.1.5. Su ve Su Buharı Üretimi 157

Yem ve Su Tüketimi ' ■. 157

Canlı Ağırlık 158

15.13.1.1.5 3. Sıcaklık ve Rutubet 158

15.13.1.1.6. Soluma Mekanizması... 759

15.13. i .1.7. Davran/m Regü/asyonu 160

15.13.1 1.7.1. Sıcak Stresinde Davranım Regülasyonu '. 767

i 5.13.1.1. 7.2. Soğuk Stresinde Davranan Regülasyonur. 161

15.13.1.2. Metabolik (Kimyasal) Termoregülasyon '. 162

15.13.13. Rahat Bölge '. 162

15.13.1.4. Akklimatizasyon 162

Yüksek Çevre Sıcaklığına Akklimatizasyon :■; 163

Düşük Çevre Sıcaklığına Akklimatizasyon 164

 

Letal Vücut Sıcaklığı 165

Yüksek Çevre Sıcaklığı 165

15.13.3.1. Yüksek Sıcaklığın Etkilen 165

Yüksek Sıcaklığın Tavuğun Fizyolojisi Üzerine Etkileri 766

Yüksek Sıcaklığın Büyüme Üzerine Etkisi 767

Yüksek Sıcaklığın Yumurtlama Döneminde

Performansa Etkisi 167

Cinsel Olgunluk Yaşı 168

Yumurta Verimi 168

Yemden Yararlanma 168

Yumurta Ağırlığı 169

Yumurta Kalitesi 171

Ölüm Oranı 171

15.13.3.2. Yüksek Sıcaklığın Etkilerini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler ve
Kullanılabilecek Yöntemler 172

15.13.3.2.1. Kümes Yapılmadan Önce Dikkat Edilecek Hususlar 172

15.13.3.2 1.1. İklim Şartlarının Ölçülmesi 172

Kümes Tipi 173

Yapıların Konumu 173

İzolasyon 173

15.13.3.2.2. Havalandırma 174

15 13.3.2.3. Suluk Tesisatı, Suluklar ve Su 175

15.13.3.2.4. Yem Tüketimi ve Beslenme 776

15.13..12.4.1. Enerji ve Protein 177

Vitaminler 177

Minemi Maddeler 177

Yem Katkı Maddeleri 178

Yemlikve Yemleme Manejmanı 178

15.13.3.2.5. Yüksek Çevre Sıcaklığında Uygulanacak Diğer Önlemler... 178

Düşük Çevre Sıcaklığı 179

Ani Sıcaklık Değişimleri 180

Yumurta Tavuğu Kümeslerinde Yaşa Göre Uygulanacak

Sıcaklık Dereceleri....: 181

Büyütme Döneminde Sıcaklık İSI

Yumurtlama Döneminde Sıcaklık 182

RUTUBET 182

KÜMES HAVASI 185

Toz ve Hava Filitrasyono 186

Kötü Kokıılîr ve Kaynakları 187

Amonyak Kokusu. Etkisi ve Önlenmesi 188

Amonyağın Özelliklen 188

AmonyakOluşumu.". 188

Amonyak Konsantrasyonu 190

Amonyak Oluşumunu Kontrol Yöntemleri 191

 

Parafonnaidehit Yöntemi 191

Zeolitler : 192

Süperfosfat ve Fosforik Asit 192

]5.15.3.4.4. Yucca Saponİn 192

Asetik Asit ve Propionik Asitler 193

Antibintikler 193

Diğer Kimyasal Madde/er 193

Kümeste Bakım ve Yönetimle İlgili Öneriler 194

15.15.3.5. Amonyağın Hayvanlar Üzerinde Etkisi 194

15.16. HAVALANDIRMA 198

Havalandırmanın Prensipleri 198

Havalandırma Sistemleri 199

 

"tabii Havalandırma 199

Yarı Mekanik Havalandırma Sistemi 2Ü0

Mekanik Havalandırma Sistemi 200

15.16 23 1. Negatif Basınç Sistemi 200

15.16.23.1.1. Negatif Basınç Sisteminde Havalandırma

İhtiyacının Hesaplanması 201

i5.16.2.3.1.2. İsı Üretimi ve İsı Atılması 202

Gerekli Hava Miktarının Hesaplanması 202

Fan Kapasitesi ve Sıcaklık İlişkisi 203

Positif Basınç Sistemi 204

Fan Randımanı 206

15.16.2.3 4. Mekanik Havalandırma Sisteminin Elemanları 206

Fanlar 206

Hava Giriş ve Çıkış Delikleri 208

Kontrol Seti 210

15.6,3. Civciv Büyütme Döneminde Havalandırmayla İlgili Dikkat

Edilecek Hususlar 210

15. i6.4. Serinletme 211

Açık Kümeslerin SerinleriImesi ', 212

Kapalı Kümeslerin Serinletilmesi 213

Düşük Basınçlı Sisleme-Püskürtme Sistemi ': 214

Yastık ve Fan Sistemi 214

Basınçlı Sistem 2/4

Vakum Sistemi :' 215

Fan İhtiyacı 215

15.16.4.2 2.4. Yastık İhtiyacı .f 216

15.16.4.2.2.5. Emici Fanlarda Termostat t 216

Sisleme-PUskUrtme ve Fan Sistemi !....,.... 276

Yüksek Basınçlı Sisleme-Püskürtme Sistemi :. 216

15.16.4.3. Serinletme İçin Çatının Boyanması ' ..,...■. 216

15.17. AYDINLATMA 217

15.17.1. İşık ve Tanımı 217

Tabiî Gün Işığı .217

Işığın Fizyolojik Etkisi 218

Işıkla İlgili Tanımlar ve İşığın Ölçümü 218

İşık Tipleri 219

Işık Kontrolü ve Sonuçları 221

Piliç Büyütme Döneminde Aydınlatma Programlarının Cinsel
Olgunluk Yaşına Etkileri 222

 

Cinsel Olgunlukta Yaşın Önemi 222

Piliç Büyütme Dönemi Aydınlatma Programlarının Cinsel
Olgunluk Yaşına Etkisi 223

 

İlk Bir Haftalık Dönemde Aydınlatma 223

İşık Kısıtlama Yaşı 224

Büyütme Dönemi Aydınlatma Programları 224

Çevre Kontrollü Kümeslerde Büyütme Döneminde Aydınlatma.. 225

Açık veya Pencereli Kümeslerde Büyütme Dönemi

Aydınlatma Programları 226

15.17.7.2.1. Açık ve Pencereli Kümeslerde Azalan Gün

Uzunluğunda Büyütme 227

15.17.7.2.2. Açık ve Pencereli Kümeslerde Arlan Gün Uzunluğu

Döneminde Büyütme 230

Günlük Sabit Aydınlatma Programı 233

Azalan Aydınlatma Programı 234

Büyütme Döneminde Kesintili Aydınlatma Programları 234

Büyütme Döneminde Aydınlatma Süresinin Etkileri 235

15.17.8. Yumurtlama Döneminde Aydınlatma Programları 238

Çevre Kontrollü Kümeslerde Aydınlatma 238

Açık ve Pencereli Kümeslerde Aydınlatma 238

 

Sun'i Aydınlatmanın Zamanı ve Ayarlanması 239

Aydınlatma Programı Değişiminde Uygun Yaş 240

Yem Tüketiminde Değişim 240

Kesintili Aydınlatma Programları 241

Yirmidört Saalten Daha Kısa ve Daha Uzun Süreli Aydınlık-
Karanlık Dönemli Aydınlatma Programları 242

15 17.8.4.1. 24 SaaüAşan Programlar 242

15.17 8.4.2. 24 Saatten Daha Kısa Sureli Aydınhk-Karanhk Sikluslu

Aydınlatma Programları 243

15.17.9. Işık Rengi ;. 244

15.17.10. Işık Şiddeti..' 245

İlk 48 Saatte Işık Şiddeti 245

İlk 48 Saatten Sonraki Dönemde Işık Şiddeti 246

Işık Şiddetinin Yumurta Verimine Etkisi 246

Kafes Sisteminde Aydınlatma 247

Aydınlatmada Dikkat Edilecek Diğer Hususlar 248

Ampullerin Yerleşimi 248

Ampul Yüksekliği 248

Reflektörler 249

Ampul Temizliği 249

İşık İntensitesinin Ölçülmesi. 250

Otomatik Kontrol Saatleri 251

15.17.11. Bazı Ticari Hibridlerde Özel Aydınlatma Programlan 251

15.17.1 1.1. Hisex 251

15.17 11.1.1. Hisex Broıvn {Kahverengi Yumurtacı) 251

15.17.11.1 2. Hisex White (Beyaz Yumurtacı) 253

15.17.11.2. Hy-Line 253

Hy-Line Brown (Kahverengi Yumurtacı) 253

Hy-Line W-36 (Beyaz Yumurtacı) 253

Shaver Starcross 255

15.17.11.2.3.1. Shaver Starcross 579 (Kahverengi Yumurtacı) 255

15.17.11.2 3.2. Shaver Starcross 288 (Beyaz Yumurtacı) 255

15.17.11.2.4. Arbor Acress (AA Browtt ve Harca Sex-Link)... 255

15.17 11.2.5. habrown Studler (Kahverengi Yumurtacı) 257

15.17.11.2.6. Hubbard Golden Coınet 257

15.18. YUMURTA TAVUKLARININ YEMLENMESİ VE

YEMLEME PROGRAMLARI 258

Yemlemenin Prensipleri 259

Civcivlerin Yeme Al ıştırı İmal arı 259

Yemlemede Dikkat Edilecek Hususlar 260

Yem Temini 261

Yem Formu 261

İnce Yem 261

Peiet Yem 262

Pelet Yem Kırması 262

15.18.6. Yem Tüketimi ve Yem Tüketimini Etkileyen Faktörler ...262

Yem Tüketimi 262

Yem Tüketimini Etkiliyen Faktörler .: '.'... 263

15.18.6.2.!. Çevre Sıcaklığı 266

15.18.6.2.2. Yemin Enerji Kapsamı , 268

15.18.6.2 3. Canlı Ağırlık , 266'

Genetik Farklılıklar 269

Yumurtlama Hızı _ 269

Yumurta Ağırlığı * 269

Pik Verim , '....'269

Protein Tüketimi 269

Sıcaklık ve Yemleme '. '.. 271

Yaş ve Verim Dönemlerine GöreYemlemenin Esasları 274

İlk Birkaç Haftalık Dönemde Yemleme 274

Büyütme Döneminde Yemleme 275

Yumurtlama Öncesi Dönemde Yemleme 275

Yumurtlama Döneminde Yemleme 276

15.18.9. Yemleme Programları 276

Yem Çeşidine Göre Yemleme Programlan 276

Faz Yemleme 277

Büyütme Döneminde Faz Yemleme 279

Yumurtlama Döneminde Faz Yemleme 279

Yemleme Fazı Sayısı 280

Birinci Fazın Önemi 280

Uç Fazlı Yemleme Programının Analizi 280

15.18.9.2.3. Faz Yemlemede Çevre Sıcaklığının Önemi 252

15 18.9.2.4. Faz Yemleme ve Yem Tüketiminin Ayarlanması 282

Büyütme Rasyonlannda Artan Protein Programı 285

Yumurta Tavuklarının Yem Tüketimlerine

Göre Yemlenmeleri 286

Serbest Yemleme 287

Kontrollü Yemleme Programları 289

15.18.9.6.1. Yem Kontrolü ve Optimum Canlı Ağırlık 289

15.18.9.6.1.1 Optimum Canlı Ağırlığın Elde Edilmesi 289

15.20.133. Tüy Yolma, Tüy Çekme ve Tüy Gagalama 320

15.20.13.4. Başın Gagalanması 320

Kanibalizmin Nedenleri 32!

Kanibaüzmi Kontrol Yöntemleri 321

15.20.1.5.1. Kanibalizm Oltaya Çıkmadan Önce Alınacak Önlemler 322

15 20.1.5.2. Kanibalizm Ortaya Çıktıktan Sonra Alınacak Önlemler 322

Yerde Yumurta Yumurtlama 323

Yumurta Yeme 324

15.21. GAGA, KANAT, TIRNAK VE İBİK KESİMİ 324

15.21.1. Gaga Kesimi 324

15.21.1.1. Ticari Yumurtacı Hatlarda Gaga Kesimi '. 325

15 21.1.1.2. Gaga Kesiminin Yumurta Tavuklarında Etkilen 325

Kanat Kesimi ; 326

İbik Kesimi 326

15.22. YUMURTA TAVUKÇULUĞUNDA SÜRÜ İKAMESİ 327

15.22.1. Sürü ikame Programları 328

15.22.1.1. Yetiştirme Dönemine Göre İşletme Tipleri „ 329

Yumurta Üretim İşletmeleri T 329

Büyütme İstetmeleri .....: 330

15.22.1.2. Alternatif Sürü İkame Programları 331

Günlük Civciv Satın Almak '. 331

Yumurtlamaya Hazır Piliç Satın Almak 332

Bir Tüy Dokumlu İki Verim Dönemli Program 335

İki Veya Daha Fazla Tüy Dokumlu Üç veya Daha

Fazla Verim Dönemli Program 335

15.22.1.2.5. Başka İsletmelerden Tüy Döktürülmüş Sürü Temin Etmek.. 336
15.22.1 2.6 Kombinasyon Programları 336

15.22.1.3. Kafes Sisteminde Sürü İkamesi 337

15.22.2. Sürü İkame Programı Seçimi 337

PİLİÇLER İÇİN KÜMESLERİN HAZIRLANMASI 338

PİLİÇLERİN YUMURTLAMA KÜMESLERİNE NAKLİ 339

CİNSEL OLGUNLUK 340

15.25.1. Canlı Ağırlığı EtkİIİyen Faktörler 340

İlk Sekiz Haftalık Dönemde Gelişme 340

Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışını EtkİIİyen Faktörler 340

15.25.1.2. J. Genetik 341

15.25.1.2.2. Civciv Ağırlığı 341

15.25.1.23. Kuluçkadan Çıkış Mevsimi 342

Aydınlatma 343

Stres 343

Manejman 343

15.25.1.2.7. Yem ve Yemleme Manejmanı 344

I5.25. i.2.8- Bireysel Varyasyon 344

Optimum Cinse! Olgunluk Yaşı ve Ağırlığı 344

Canlı Ağırlığın Etkileri 346

15.26. AYIKLAMA 351

Ayıklama İşleminin Amaçları 351

Ayıklama Dönemleri 352

Ayıklamanın Esasları •'-.... 353

Ayıklama İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar 35fi

Ayıklama İşlemini Etkiliyen Faktörler 357

15.27. CANLI AĞIRLIK TARTIMLARL TARTIM SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ VE UNİFORMİTE 357

15.27.1. Canlı Ağırlık Tanımları 357

Canlı Ağırlık Tanımlarımn Amacı 357

Canlı Ağırlık Tanımlarında Dikkat Edilecek Hususlar 358

Örnekleme Ve Tartılacak Hayvan Sayısı 359

Canlı Ağırlık Tartım Sonuçlarının Kaydedilmesi 360

15.27.2. Canlı Ağırlık Tartım Sonuçlarının Değerlendirilmesi 363

Tartım Sonuçlarının Standart Canlı Ağırlık Rakamları İle
Karşılaştırılması '. 363

Sürü Uniformitesinin Hesaplanması ve Tartım Sonuçlarının
Uniformite Standartları ile Karşılaştırılması 36K

(Jnîformilenin Tanımı 368

Uniformitenin Hesaplanması 368

Uniformite Yüzdesinin Değerlendirilmesi 369

Simi llniformitesi ve Yumurta yerim Eğrisi 371

Sürü Uniforınhesini Etkiliyen Faktörler 372

15.27.2.3. Varyasyon Katsayısının Hesaplanması 374

15.27.3. Piliçlerin Ağırlıklarına Göre Sınıflandırılarak Kafeslere
Yerleştirilme Uygulaması 374

15.28. STRES 374

Stresin Tanımı 374

Stresin Mekanizması ve Etkisi 375

Strese Karşı Alınacak Önlemler 376

Strese Neden Olan Faktörler 377

15.29. ZORLAMALI TÜY DÖKÜMÜ 378

Tüy ve Tüy Dökümünün Fizyolojisi 378

Zorlamalı Tüy Dökümü 380

Zorlamalı Tüy Dökümünün Uygulanma Nedenleri 381

Zorlamalı Tüy Dökümünde Görülen Uygulama Şekilleri 383

15.29.5. Zorlamalı Tü> Dökümü Metotları 384

Su Kesintisi 386

Yem Kısıtlaması: 386

Aydınlatmanın Azaltılması 386

15.29-5.4. Diğer Yöntemler 387

15.29.5.4. i. Düşük Kalsiyum İçeren Rasyonlar 387

15.29.5-4.2. Düşük Sodyum İçeren Rasyonlar 387

Yüksek Çinko Uygulaması 387

Tüy Dökmtintin Bası ilaçlarla Meydana Getirilmesi 388

15.29.6. Zorlamalı Tüy Dökümü Programlan 388

Geleneksel Tüy Dökme Programı 389

Washington Zorlamalı Tüy Dökme Programı '... 390

Kalifoniya Zorlamalı Tüy Dökme Programı : 390

15.29.6.4.Kısa Dönemli Zorlamalı Tüy Döküm Programı .":,. 391

15.29.7. İki Verim Dönemli Zorlamalı Tüy Dökme Programlarında

Dikkat Edilecek Hususlar 392

15.29.8. İki Verim Dönemli Zorlamalı Tüy Dökme Programlarında

Canlı Ağırlık Kayıpları 394

Ağırlık Kaybı ve Ölüm Oranı r 395

Ağırlık Kaybının Yeniden Kazanılması T :.... 395

Tüy Dökme Döneminde Hayvanların Tartılması 395

15.29.9. Zorlamalı Tüy Dökümünün Ekonomisi 395

15.29.9.1. Zorlamalı Tüy Dökümünde Kârlılığı Etkileyen Faktörler..., 396

15.29.9.1.1. Tüy Döken Sürüde Verime Geçinceye Kadar

Yapılan Masraflar , 396

15.29.9 1.2. Tavukların Amortisman Masrafı 397

Ölüm Oram 397

Yem Tüketimi 397

Yumurta Verim Döneminin Uzunluğu 397

Yumurta Verim Hızı 398

Yumurta Büyüklüğü 398

Yumurta Fiyatları 398

15 29.9.1.9. Yem Fiyatları 399

Kabuk Kalitesi 399

Yumurta İç Kalitesi 399

15 29.9.1.12. Diğer Faktörler 399

15.29.9.2. Verim Dönemlerinin Karşılaştırılması 399

Zorlamalı Tüy Dökümüne Sevk Edilen Tavuğun
Masrafının Bulunması 400

Yumurta Veriminin Karşılaştırılması 400

Yumurta Büyüklüğünün Karşılaştırılması 402

Hayvanın Canlı Ağırlığı 402

Yumurta Kalitesi 403

15.29.9.2.6. Verim Dönemlerine Göre Yumana Maliyetinin
Karşılaştırılması 403

15.29.9.2.7. Yumurta Ağırlığının Kârı Etkilemesi 403

15.29.9.3. Kayıtların Tutulması 404

15.30. TAVUKÇULUK İŞLETMELERİNDE YUMURTA

KALİTESİNİN KORUNMASI 404

15.30.1. Çatlak ve Kırık Yumurta Oranını Etkiliyen Faktörler 404

15.30.1.1. Yumurta Kabuğu Kırılma Mukavemeti : 405

15,3ü. 1.2. Yumurta Yumurtlanmadan Önce Meydana Gelen

Çatlaklıklar , 405

Yumuıllanma Esnasında Meydana Gelen Çatlaklıklar... 405

Genetik :.. 405

Yumurtanın'Klaç içindeki Pozisyonu 405

Beslenme 406

İklim , 406

/'i.30.1.7.1. Sıcaklık 406

15M.L7.2. Rutubet 406

Sürü Yaşı 407

Hastalıklar '. 407

Stres ". 407

Mevsim. '. 407

Yumurta Toplama Sırasında Meydana Gelen Çatlaklıklar 408

Kafes Sisteminde Yumurta Kırılmaları 408

Kafesler 408

Bantlar ve Konveyörler 408

 

Muamele ve Muhafaza Şartları 409

Paketleme, Ambalaj ve Nakliye 409

 

Çatlak ve Kırık Yumurta Oranının Azaltılması 410

Kümeste Yumurtaların Toplanması 411

Yumurtaların Toplandıktan Sonra Yağlanmaları 412

Yumurtaların Depolanması 413

15.31. YUMURTA VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 413

Hat Farklılığı 415

Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı 415

Günlük Civciv Ağırlığındaki Varyasyon 415

İbik Kesimi 416

Tırnak Kesimi 416

Gaga Kesimi 416

Cinsel Olgunluk Ağırlığı 416

Canlı Ağırlık Uniformitesi 417

Yemin Kalitesi 417

 

Yaş 417

Mevsim 418

Stres 418

Hastalıklar 418

15.32. YUMURTA AĞIRLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 418

15.32.1. Genetik Yapı 419

i 5.32.2. Yaş 419

Yumurta Verim Hızı 420

Yemlik ve Suluk Manejmanı 420

İlk Yumurta Yaşı 421

Canlı Ağırlık 421

Mevsim : 421

Sıcaklık 421

Aydınlatma ■. 424

Cinsel Olgunluk Öncesi Aydınlatma 424

Yumurtlama Döneminde Aydınlatma 425

15.32.10. Yem .'. 425

Yem Tüketimi ' 425

Enerji 425

Protein * ; 426

Yağ '. 426

Kalsiyum ;.:. 428

Riboflavin ve Niacııı '. ' 428

Su .'; 428

Kafes Sistemi 42K

Hastalıklar :.429

Yumurtaların Toplanması ve Depolanması .■ 429

Diğer Faktörler 429

Yumurta Ağırlığının Ekonomisi 429

15.33. SOSYAL DA VRANIM 430

15.33.1. Öğrenme 431

15.33.1.1. Basit Öğrenme 431

15.33.1.1.1. Alışkanlık 431

1533.1.1.2. Şartlı Refleks 431

I'5.33.1.1.3. Hafıza (Hatırlama) 431

15.33.1.2. Kompleks Öğrenme 432

15.33.2. Duyular 432

Görme Duyusu 432

İşitme Duyusu 432

Tat Duyusu 432

Koku Duyusu 433

Dokunma Duyusu 433

15.33.3. Haberleşme Yöntemleri 433

Ses 433

Görme 433

15.33.4. Sosyal Davranım Düzenleri 434

Yem Yeme Davranımi 434

Boşaltım Davranımı 434

Cinsel Davranım 435

Analık Davranımı 435

Döğüjve Saldırganlık Davranımı 435

Taklit Davranımı 435

Barınak Arama Davranımı 436

İnceleme- Araştırma Davranımı / 436

Hareket Davranımı 436

Termorcgülasyon Davranımı 436

Uyuma Davranımı 437

Normal Davranım Formları 437

Anormal ûavranımlar 437

15.33.1 Sosyal Düzen 438

Sosyal Düzenin Oluşumu 438

Sosyal Düzenin Oluşma Yaşı 439

Sosyal Düzen Alt Grupları 43y

Sosyal Düzenin Manejmanla İlişkisi 439

15.34. GÜBRE VE DEĞERLENDİRİLMESİ 440

Tabii Siklus : 440

Tavukçuluk İşletmeleri ve Çevre Kirliliği 441

Üretilen Gübre Miktarı 442

15.34.4 Gübre Kaldırma Sistemleri 443

Kuru Dağıtım .' 444

Sıvı Dağıtım 445

Biriktirme Havuzlan 445

Dehidrasyon 446

Yakma Makinaları 446

Gübrenin Kurutulması ve Gübre Kurutucular 446

Gübrenin Besin Maddeleri Kapsamı 447

Tavuk Gübresinin Kullanımı 450

15.34.7.1. Tavuk Gübresinin Bitki Gübresi Olarak Kullanımı 451

Tavuk Gübresinin Parasal Değeri ve. Belirlenmesi 451

Toprağın Gübrelenmesinde Kullanılacak Tavuk

Gübresi Miktarı 452

15.34.7.1.3. Tavuk Gübresinin Bitki Gübresi Olarak Kullanılması
Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar
453

Tavuk Gübresinin Yem Olarak Kullanımı 454

Tavuk Gübresinin Enerji Kaynağı Olarak Kullanılması 454

15.35. ÖLEN HAYVANLAR 455

15.36. ENERJİ TASARRUFU 455

Civciv Büyütme Döneminde Enerji Tasarrufu 456

Kümesin İzolasyonu 456

Havalandırma 457

Aydınlatma 457

Yem ve Su Manejmanı 457

Yumurta Toplama - Muhafaza - Depolama ve İşleme 458

15.37. SAĞLIK KORUMA VE HASTALIK KONTROLÜ 458

YARARLANILAN KAYNAKLAR . .....459

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hayvan Yetiştiriciliği Kitapları  Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekimlikle İlgili Kitaplar  

Gıda-Üretim Tekniği-Beslenme-Sağlık ve Mevzuat  Şifalı Bitkiler  

 Genel-Bilir Kişi-Sulama-Gübreleme-Makine-Ekolojik Tarım Kitapları

 Bitki Hastalıkları-Tarım İlaçları-Zararlılar  Meyvecilik - Sebzecilik - Seracılık   

Peyzaj-Çiçekçilik-Ağaçlandırma-Ormancılık 

SİPARİŞ FORMU