Ana sayfa

  Geri Dön  Ana Sayfa

 Kitabın adı ve bilgileri :

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ SATIŞ DIŞI (BİTTİ)

Yazar:

Yrd. Doç. Dr. tekelioğlu

Boyutlar:

16 x 23,5 cm   boy x en

Kitap kapağı:

Renkli karton

Kitap içi:

1. hamur

Resimler, çizimler:

siyah-beyaz

 

 

 

 SİPARİŞ VER                                                                                               «Fiyatınıöğrenmekistiyorum 

Ana sayfa«

1. ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 1

1.1. Önemli Alabalık Türleri ve Biyolojik Özellikleri 3

1.1.1. Avrupa Kökenli Alabalıklar 3

Kahverenkli Adi Alabalık (Salmo trutta tario) 3

Alp Alabalığı (Salveiinus alpinus, L 1758) 4

Atlantik Alabalığı (Salmo salar, L) 4

Kara Sombalığı (Hucko hucko, L.) 5

1.1.2. Amerika Kökenli Alabalıklar 5

Gökkuşağı Alabalığı {Oncorynchus mykiss) 5

Çeşme veya Kaynak Alabalığı {Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814) 7

Kayalık Dağlar Alabalığı (Salmo clarki, Rich) g

Amerikan Göl Alabalığı (Salveünus namaychus, V) 8

Pasifik Sombalıkları 8

1.2. Türkiye Atabalfklan ..„ 9

1.2.1.Sa/mo trutta magrostigma {Dumerü, 1858) 9

Abant Alabalığı {Salmo trutta abanticus, Tortonese 1954) 10

Karadeniz veya Deniz Alabalığı (Salmo trutta labrax, Pallas 1811) 11

1.2.4.Aras Alabalığı [Salmo trutta caspius, Kessler1877) 11

1.3. İşletme Kurulacak Yerin Seçimi ve Aranan Özellikler 12

Toprak Özellikleri 12

Su özellikleri 13

1.3,2.1. Su Kaynakları 13

1.3.2.1.1. Kaynak Suları 13

1.3.2.1.1.a. Akar Kaynaklar (Rheokren) 14

1.3.2.1.1 J). Göl Tipi Kaynaklar (Limnokren) 14

1.3.2.1.1.C. Bataklık Tipi Kaynaklar (Halokren) 14

Akarsular 15

Göller 15

Yeraltı Sulan 15

Deniz Suları (Tuzlu Sular) 16

1.3.3. Alabalık Yetiştiriciliğinde Kullanılacak Suyun özellikleri 16

1.3.3.1. Suyun Fiziksel özellikleri 15

Suyun Sıcaklığı 16

Bulanıklık Yapan Maddelerve Yoğunluğu 19

1.3.3.2. Kimyasal özellikler 19

Suyun pH'sı ve Asit Bağlama Gücü 20

Oksijen 21

Karbondioksit 21

Tuz Bileşikleri 22

Demir Bileşikleri ; 22

Potasyum Bileşikleri 22

Bakır Bileşikleri 23

Magnezyum Bileşikleri ._. 23

Kurşun Bileşikleri " : 23

1.3.3.2.10. Azotve Bileşikleri 23

1.3.3.2.10.a. Amonyak ...-. 23

1.3.3.2.10.b. Nitrit-NitratveÜre 24

Klorve Bileşikleri 24

Kalsiyum Bileşikleri 24

Pheno! ve Phenol Atıkları 25

 

Alabalık Yetiştiriciliğinde Kullanılacak Suyun Miktarı ve
Hesaplanması 27

Alabalık Yetiştirme İşletmesi ve Unsurları 29

Üretim Binası 29

Kuluçkalıklar 30

Yavru Çıkış Yalakları 30

Yavru Çıkış Basketleri 31

Kuluçka Dolapları 32

Damlalıklı Kuluçka Dolapları 32

Dikey Akıştı Dolaplar 32

1.5.2.4. Zuger Şişeleri 33

1.6. Alabalık Havuzları 34

Yavru Büyütme Havuzlan 34

Anaç Havuzları 35

Semirtme Havuzları 35

Kışlatma Havuzlan ;..-, 35

Depo (Stok) Havuzlan 36

İşletme Binası, Garaj ve Depolar 36

1.7. Alabalık Üretimi 36

Damızlık Balıkların Seçimi 36

Alabalık Yumurtası ve Yapısı 39

Alabalık Sperması ve Yapısı 41

Denetimli Alabalık Üretimi 42

1.7.4.1. Yumurta ve Sperma Afim Yöntemleri 44

Hava Basınçii Yöntem 45

Karın Yarılması Yöntemi 45

Sağılarak Yumurta ve Spermaların Alınması 45

1.7.5. Yumurtaların Döllenmesi 47

Yaş Yöntemle Dölleme 47

Kuru Yöntemle Dölleme 47

Döllemenin Kontrolü 48

1.7.6. Döllü Yumurtaların Gelişme Dönemleri 49

Su Alma ve Sertleşme 49

Sakin Dönem 49

Gözlü Dönem 49

Gözlenmeden Çıkış Dönemine Kadar Olan Aşama 49

DÖllü Yumurtaların Açılma Süreleri 50

1.7.7. Kuluçka Döneminde Yumurtaların Bakımı ve Etki Eden Faktörler 50

Su Sıcaklığı 50

Suyun Oksijen Düzeyi 51

Suyun Temizliği 51

Işık 52

Verilecek Su Miktarı 52

Bozuk ve ölü Yumurtaların Temizlenmesi 52

Pens ve Pipetle Ayıklama 53

Sifonla Ayıklama 53

Tuz Eriyiği ile Ayıklama 53

 

Yumurtaların Dezenfeksiyonu 53

Yumurtaların Yıkanması 54

1.7.10. Yumurtaların Sayılması 54

Ağırlığa Göre Sayım 54

Hacme Göre Sayım 54

1.7.11. Yumurtaların Nakledilmesi ve Kuluçkalıklara Yerleştirilirken Dikkat
Edilecek Konular 55

Döllenmiş Yumurtaların Nakli 55

Gözlenmiş Yumurtaların Nakli 55

Yumurtaların Kuluçkalıklara Yerleştirilmesi 56

1.7.12. Larvaların Çıkışı ve Bakımı 57

On Yavru Büyütme 58

Fingerling Büyütme 59

1.7.13. Tüketimlik Alabalık Üretimi 60

Havu?lardaki Yetiştiricilik 61

Yüzer Ağ Kafeslerde Alabalık Üretimi 62

1.7.14. Alabalıkların Sınıflandırılması (Boylama) 63

Boylama Kutusu 63

Morton Boylama Makinesi 64

Izgara Sistemli Boylama Kanalı 64

1.8. Alabalıkların Beslenmesi 64

1.8.1. Besin Maddeleri 66

Proteinler ._. 66

Karbonhidratlar .'. 68

Yağlar 68

Vitaminler 69

Mineral Maddeler 72

1.8.2. Yem Katkı Maddeleri 73

Antioksidan Maddeler 74

Yemleri Preslerken Yardımcı Maddeler 74

Koruyucu İlâçlar 74

Renk Maddeleri 74

Alabalıkların Enerji Gereksinimleri ve Buna Etki Eden Etkenler 74

Alabalık Beslemede Kullanılan Yem Maddeleri 75

Alabalık Karma Yemleri ve Hazırlanması 77

Alabalıkların Günlük Yem Gereksinimleri 82

Alabalık Yemleme Teknikleri 83

1.9. Alabalıkların Hasadı 84

1.10. Balıkların Nakli ve Pazarlanması 85

2. TURNA BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ 87

2.1. Turnanın Biyolojik Özellikleri 87

2.1.1. Taksonomisi 87

Morfolojisi 87

Ekolojisi ve Alışkanlıkları 88

2.2. Yetiştiriciliği 90

Yetiştirme Amacı 90

Üretimi 91

Damızlık Anaç Temini 91

Döl Alma Yöntemleri .' 92

Yarı Denetimli Yöntem 92

Denetimli Yöntem (Sağım) 93

2.2.2.3. Kuluçka Dönemi 95

2.3. Yavru ve Yumurtaların Nakli 97

Döllenmiş Yumurtaların Kuru Nakli 97

Döllenmiş Yumurtaların Su ile Nakli 97

Gözlenmiş Yumurtaların Nakli 97

Yavru Nakli 98

2.3.4.1. Yavruların Açık Sulara Bırakılması 98

2.4. Yavru Bakım ve Besleme Tekniği 99

2.4.1. 3-4 Haftalık yavru Bakımı 99

2.4.2.6-8 Haftalık Yavru Bakımı 100

2.4.3. Ticari Turna Yetiştiriciliği 101

2.5. Turna Balığı Avcılığı 101

3. SUDAK YETİŞTİRİCİLİĞİ 103

Biyolojik Özellikleri 103

Döl Alma Tekniği 105

3.2.1. Yarı Kontrollü Yöntemle Döl Alma 106

3.3. Sudak Yavrularının Yetiştirilmesi 109

Bir-lki Aylık Yavru Yetiştiriciliği 109

Bir Yazlık Sudak Yetiştiriciliği 109

Tüketimlik Sudak Yetiştiriciliği 110

3.4. Sudakların Balıklandırmada Kullanılması 110

4. THYMALLUS YETİŞTİRİCİLİĞİ 111

Thymallus Thymallus'un Biyolojik Özellikleri 111

Yetiştiriciliği 112

Yavru Yetiştirme 112

5. COREGONUS YETİŞTİRİCİLİĞİ 113

5.1. Önemli Coregonus Türleri 113

Coregonus aihula, L 113

Coregonus lavaretus, L 114

5.1.3. Coregonus oxyrhynchus, L 115

5.2. Coregonus Yetiştiriciliği 115

Damızlık Balıkların Yakalanması 115

Yumurtaların Döllenmesi ve Kuluçkalandırılması 116

Yavru Büyütme 117

Ağ Havuzlarda Fingerling Yetiştiriciliği 118

Havuzlarda Fingerling Yetiştiriciliği 118

Havuzlarda Coregonus Yetiştirme 118

 

Yavruların Doğal Sulara Bırakılması 118

Yumurta ve Larvaların Taşınması 119

6. İNCİ BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ 121

6.1. inci Balığının Biyolojik Özellikleri 121

İnci Balığının Taksonomisi 121

İnci Balığının Morfolojisi 121

İnci Balığı Olarak Bilinen Türler , 122

İnci Balığının Ekolojisi ve Alışkanlıkları 122

6.2. Yetiştiriciliği ,: 123

Yetiştirme Amacı i 123

Üretim Tekniği 123

Damızlık Anaç Temini .'........ ..... 123

Döl Alma Yöntemleri ve Kuluçka Dönemleri 124

 

Yavru Bakım ve Beslemesi 125

Ticari Balık Yetiştiriciliği 125

6.3. Değerlendirilmesi :........ 126

7. SAZAN YETİŞTİRİCİLİĞİ :, 127

7.1. Sazan Üretimi ve Biyolojik Özellikleri ........... 127

Sazan Üretiminin Dünya ve Türkiye'deki Durumu 127

Sazanın Tanımı ve Sistematikteki Yeri 128

Anatomik özellikleri 130

7.2. Sazan Üretim işletmelerinin Projelendirilmesi ve işletme ,,_
Yerinin Seçiminde Göz Önünde Tutulacak Özellikler

Bölgenin İklim özellikleri 133

Arazinin Topoğrafik yapısı 133

Su özellikleri ve Miktarı 134

Su Miktarı 134

Su Kaynakları 134

Suyun Kireç Miktarı ve pH Değeri 135

Suyun Oksijen Miktarı 136

Su Sıcaklığı 136

7.2.3.6. Su İçerisindeki Zararlı Maddeler ve Miktarı 137

7.3. Sazan Havuzları 137

Teras Şeklinde Havuzlar 13S

BarajTipi Havuzlar 138

Çeltik Tavası Şeklinde Havuzlar 139

Kullanım Amacına Göre Havuz Tipleri 139

7.3.4.1. Yumurtlama Havuzları 140

Dubiş Tipi Yumurtlama Havuzu 140

Hoffer Tipi Yumurtlama Havuzları 141

Büyütme Havuzları 141

Tüketimlik Balık Büyütme Havuzları (Semirtme) 142 e

Stok ve Kışlatma Havuzları 144

Anaç Bekletme Havuzları 144

7.4. Sazan Üretim İşletmeleri 144

Yavru Üreten İşletmeler 144

Besi İşletmesi .' 144

Kombine Sazan İşletmeleri 145

7.5. Sazan Üretim Tekniği 145

Denetimsiz Yavru Üretimi 145

Yarı Denetimli Yavru Üretimi 146

Denetimli Yavru Üretimi 147

7.6. Sazan Yetiştiriciliği 149

Larva Büyütme 149

Yavru Yetiştirme : 150

İkinci Yıl Yetiştirme 151

Sazan Semirtme ve Hasat 151

7.7. Balıkların Nakledilmesi 152

Yavru Balıkların Nakledilmesi 152

Fingerlinglerin Nakledilmesi 153

Ergin Balıkların Nakledilmesi 153

7.8. Sazan Yetiştirme Sistemleri 154

7.8.1. Polikültür Sazan Yetiştirme 154

Sazan ile Farklı Türlere Ait Balıkların Birlikte Yetiştiriciliği 154

Karasal Tarım Ürünleri ile Yapılan Yetiştiricilik 155

Kanatlı Kümes Hayvanları ile Yapılan Yetiştiricilik 155

Kafeslerde Yetiştiricilik 155

Kapalı Sistemlerde Sazan Yetiştirme 157

Çeltik Ziraatı ile Yapılan Yetiştiricilik 157

7.9. Sazanların Besin Madde Gereksinimleri 158

7.9.1. Sazanların Protein Gereksinimleri 158

7.9.2. Sazanların Enerji Gereksinimleri 159

7.9.2.1. Yağlar 160

Sazanların Vitamin Gereksinimleri 160

Mineral Madde Gereksinimleri 161

Antibiyotik Gereksinimleri 162

7.10. Sazan Besleme 162

7.10.1. Doğal Yemlerle Besleme 163

Bitkisel Yemler 163

Hayvansal Besinler 164

7.10.2. Karma Yemle Besleme 165

Genç Bireylerin Beslenmesi 165

Tüketimlik Bireylerin Beslenmesi 166

7.11. Sazan Havuzlarının Bakımı, Gübrelenmesi ve Havuz İçi
Otlarının Yok Edilmesi
166

Havuzların Bakımı 166

Sazan Havuzlarının Gübrelenmesi 166

7.11.2.1. İnorganik Gübreler ; 167

Kireç ile Gübreleme 167

Fosfatlı Gübrelerle Gübreleme : 168

Azotlu Gübreler 169

7.11.2.2. Organik Gübreler 170

Çiftlik Gübresi '. 170

Yeşil Gübreler 171

7.11.2.3. Havuzların Gübrelenmesinde Dikkat Edilecek Konular 171

7.11.3. Otların Yok Edilmesi 172

Kültürel Yöntemler 172

Mekanik Önlemler 173

Yolmak, Biçmek, Kesmek 173

Yakmak 173

7.11.3.3. Kimyasal Önlemler 173

Toprağın Sleriüzasyonu 174

İlâcın Bitki Yapraklarına Uygulanması 174

İlâcın Havuz Suyuna Katılması 175

7.11.3.4. Biyolojik Yöntemle Mücadele 175

7,11.3.4.1. Balık Kullanılarak Otların Kontrolü 176

8. ÇİN SAZANLARİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 177

8.1. Çin Sazanlarının Bazı Özellikleri 177

Morfolojik özellikleri 177

Biyolojik Özellikleri 177

8.2. Çin Sazanlarının Yetiştiriciliği 178

8.2.1. Üretimi 178

Doğai Üretim 179

Yapay Üretim 179

8.2.2. Yetiştiriciliği 180

8.3. Çin Sazanlarının Kullanıldığı Yerlec 182

9. CHICLIDAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ 185

Tilapia Cinsinin Biyolojik Özellikleri 186

Tilapia Türlerinin Biyolojik Özellikleri 189

Oreochromis niloticus 189

Tilapia melanopleura {T. rendalii) 191

Oreochromis mossambicus 193

Oreochromis macrochir 194

Oreochromisandersonii :. 195

Tilapia sparmanii 195

Oreochromis homonim 196

Oreochromis aureus 196

Saratheredon galileus 196

9.2.10. Tilapia zilli ....;......... 198

9.3. Tilapia Yetiştiriciliği 199

Sıcaklık İsteği 199

Tuzluluk : 202

Erimiş Oksijen Düzeyi 203

Amonyak ve pH Düzeyi , 203

9.4. Tilapiaların Genel Özellikleri 204

Cinsiyet özellikleri 205

Üreme Yaşı ve Büyüklüğü ile Üreme Zamanı ve Sıklığı 205

Yuva Yapma 205

Yumurtlama ve Larvaların Çıkışı 206

Yavru Üretim Yöntemleri 208

9.5. Üretimin Kontrolü ve Uygulanan Yöntemler 210

Döllenen Yumurtaların Yaşamamasının Sağlanması 210

Predatör Balıklarla Polikültür Yetiştiricilik 210

Tek Cinsiyetli Balıkların Yetiştiriciliği 211

Erkeği Dişiden Ayırma Yöntemi 211

Salt Erkek ve Dişi Döller Elde Etme Yöntemi 211

Androjen veya Östrojen Hormonları Kullanma 211

Melezleme (Hibridizasyon) 213

Ticari Kuluçkalıklarda Elde Edilen Tilapia Hibritlerinin Üretimini
Etkileyen Faktörler 218

İsrail Kuluçkalıklarında Tilapia Üreme Stokları 218

Saf Tilapia Hatlarının Seçimi 219

Ebeveynlerin Üretimi 219

Melez Tilapia Üretiminde Karşılaşılan Problemler 221

9.6. Tilapia Yetiştirme Yöntemleri 222

Ekstansif Yetiştirme Sistemi 222

Yarı Entansif Yetiştiricilik 223

Karışık Üretim 223

Ayırma Yöntemi 223

Kısmen Karma Yaş Grubu ■. 224

Çeltik Tarlalarında Yetiştirme 224

9.6.3. Entansif Tilapia Yetiştiriciliği 224

Yırtıcı (Predatör) Bir Balık Türü ile Tilapia Yetiştiriciliği 225

Polikültür Tilapia Yetiştiriciliği : 226

Tek Cinsiyetii Yetiştiricilik (Monoseks Kültür) 228

Kafes, Tank veya Kanallarda Yetiştiricilik 228

Kışlatılmış Yavru Kullanılması 230

SıfırYaş Grubu Kullanmak ......... 230

9.7. Besinlerve Balıkların Beslenmesi 231

Doğal Besinler 232

Protein ve Enerji İhtiyaçları '......'...: 233

Karbonhidratlar 235

Yağlar 235

Vitaminler 235

Vücut Rengi 235

Balıkların Beslenmesi 236

Tilapia Havuzlarının Gübrelenmesi 237

10. KEDİ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 239

10.1. Amerikan Kedibalıklan 239

10.1.1. Kanal Kedibalığı (Ictalurus punctatus) (Channel Catfish) 241

10.2. Kanal Kedibalığı Yetiştiriciliğinde Su Özellikleri 241

Suyun Sıcaklığı 241

Çözünmüş Oksijen Düzeyi 241

Amonyak Miktarı 242

Nitrit 243

Tuzluluk 243

10-2.6. pH Kontrolü 244

10.3. Kanal Kedibalıklarının Üremesi 244

Damızlık Balıkların Seçimi 244

Balıkların Yumurtlatılması 245

10.4. Kanal Kedibaliğı Yetiştiriciliği ve Yetiştirme Sistemleri 246

Larva Yetiştiriciliği :... 247

Balıkların Semirtilmesi 248

ikinci veya Üçüncü Yıl Kanal Kedibalığı Yetiştiriciliği 248

Devamlı Sirküle Olan ve Akıntı Sağlanan Tank Sistemleri 248

Kafeslerde Yetiştiricilik 247

Kanallarda Yetiştiricilik 249

Polikültür Yetiştiricilik 249

10.4.3. Kedibalığı Yetiştiriciliğinde Kullanılan İşletme Sistemleri 250

Ücretli Avlanma Göletleri 250

Fingerling Yetiştirme işletmeleri 250

Mevcut Pazarlar İçin Yetiştiricilik 251

10.5. Balıkların Beslenmesi 251

Kanal Kedibalığının Protein Gereksinimi 252

Karbonhidrat Gereksinimleri 253

Yağlar ! 253

Vitaminler 254

Mineraller : 254

Karma Yemlerin Bileşimi 255

Havuzların Gübrelenmesi 255

Balıkların Hasadı 256

11. KARABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 257

11.1. Karabalığın Biyolojik Özellikleri 257

Sistematiği 257

Morfolojik Özellikleri 258

Ekolojik Özellikler 259

11.2. Karabaiıktan Döl Alma Yöntemleri 260

Denetimli Yöntem 260

Yarı Denetimli Yöntem 262

Doğadan Yavru Toplamak 263

Yavruların Bakım ve Beslenmesi 263

Semirtme 264

Havuzların Hazırlanması 264

Balıkların Stoklanması 265

11.2.6. Balıkların Beslenmesi 265

11.2.6.1. Yem Çeşitleri, Hazırlanması ve Yemleme Tekniği 265

11.2.7. Karışık Yetiştiricilik (Polikültür) 266

Bakım ve Hastalık Sorunları 267

Üretim Tekniği ve Zamanı 268

12. YAYIN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ 269

12.1. Biyolojik Özellikleri 269

Morfolojisi 269

Ekolojisi ve Alışkanlıkları 269

12.2. Yetiştiriciliği 271

Döl Alma Yöntemleri 271

Larvaların Beslenmesi 272,

Balıkların Semirtilmesi ■. 272

Stok Takviyesi İçin Yetiştiricilik :.. 272

Balıkların Hasadı ; 273

12.3. Yayın Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar 273

13. KAYNAKLAR 275

 

Bu kitabın fiyatını ve Aynı Kategorideki diğer kitapların listesini görmek için Tıklayınız

 

<<Geri