Geri Dön  Ana Sayfa

 

 

Kitabın Adı:

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜKENDİ

Yazar:

Prof. Dr. Alpbaz

Boyutlar:

16 x 23,5 cm   boy x en

Kitap kapağı:

Renkli karton

Kitap içi:

kuşe kağıt

Resimler, çizimler:

siyah-beyaz

 

 

 

SİPARİŞ VER                                                                         Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

  SİPARİŞ VER                                                                                 

        içindekiler

GİRİŞ 1

DÜNYA DENİZLERİNDE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

VE GELECEĞİ 4

Balık Yetiştiriciliğinin Amacı 8

Yetiştiricilik İçin Tür Seçilmesi . 9

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapjlacak Yerler
Konusundaki İncelemeler 13

 

Deniz Çiftliklerinin Kurulmasında Hukuki
Konular . 17

Balıkçılığı Koruyucu Kanunlar 17

Minimum Boy ÜiçüsÜ Yasağı 17

Yasak Mevsimler 19

Su;YÜzeyi ile Arazinin Kullanımı ve Kiralanması 19

Seyrüsefer Durumu 20

<

2.3.7. Bir Su Ürünleri Üretim Çiftliği Kurulmasında

Planlama 20

Alan incelemesi 20

Pazar Durumu 21

İşgücü Temini ' 21

Yemleme Sorunları 21

Üretim Tesisi Kurulmasında 22

Su Kullanım Yerleri 22

Kanuni İzinler 22

Ekonomik Konular 23

Diğer Konular 23

3. DALYANLAR 24

Dalyanların Çalışma Prensibi 24

Kuzuluklar 28

Dalyanların Islahı 34

3.4. İtalya'da "Vaİlİculture" Yöntemi ile Dalyanların

Islahı ve Yan Kontrollü Üretime Geçiş 63

3.5- Dalyanlarda Üretimi Yapılan Balıklar 72

Kefal Balıkları 72

Çipura ve Levrek 73
3.5.4. Diğer Türler 73

 

Vol Pisanı Lagünü 74

Türkiye Dalyanları ve Yetiştiricilik Açısından

Yararlanma İmkanları 78

3.8. Türkiye Dalyanları 78

Çamlık Dalyanı 78

Yelkoma Dalyanı 80

Hurmaboğazı Dalyanı 80

Karataş-Akyatan Dalyanı 80

Tuzla {Akçadeniz) Dalyanı 80

Paradezin - AkgÖl Dalyanı 82

Beymelek Dalyanı 82

Gelemiş Dalyanı 82

Köyceğiz Dalyanı 84

Güllük Dalyanı 84

Bafa Dalyanı 84

Akköy Dalyanı 36

Karina Dalyanı 86

Çakalbıırnu Dalyanı 86

Ragıppaşa Dalyanı 88

Çalıbaşı Dalyanı 88

SÜYO Dalyanı 88

Güney Marmara Kıyı Gölleri 90

Meriç Ağzı (Dalyan ve Enez Göller) 90

Küçük ve Büyük Çekmece Gölleri 90

Karadeniz Kıyısı Lagüner Gölleri 90

4. DENİZLERDE YETİŞTİRİCİLİK YAPILAN ALANLAR 94

Deniz Kıyısında Açılacak Havuzlarda Balık Yetiştirmek 94

Deniz Kıyılarım Çevirerek Balık Yetiştirmek 100
Adoike ' 100
Hitsuishı 100
teshima 100

Matsumigauru 103

Flogoykjölpo 103

Veloykjölpo 103

Okınavva'da Bil Uygulama 110


4.3. Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği 110

Deniz Dibi ve Orta Su Kafesleri 124

Ağ Kafeslerin Yerleştirilmesi 125

Bir Ağ Kafeste Kullanılan Genel Malzemeler 126

 

Ağlar 126

YMürücüler 130

Ana Şamandra 130

Ana Sabitleştiriciler 130

5. KEFAL BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ 141

Doğal Üreme Durumu 141

israil'de Kefal Yetiştiriciliği 142

italya'da Kefal Yetiştiriciliği 143

Diğer Akdeniz Ülkelerinde Kefal Yetiştiriciliği
Denemeleri 151

tndo Pasifik Bölgelerinde Kefal Üretimi 153

Kefal Yavrusu Üretimi 157

Yavru Yetiştirme 158

Sonuç 159

6. SARIKUYRUK (Seriola quinqueradiata) BALIĞI
YETİŞTİRİCİLİĞİ
161

Sankuyruk Balığının Özellikleri 161

Japonya'da Sankuyruk Balığı Yetiştiriciliğinin
Günümüzdeki Durumu 163

Yavru Balıkların Temini 166

Yavruların Yetiştirilmesi 167

Büyük Balıkların Yetiştirilmesi 169

Yemleme 172

Hastalıklar 174

Sarıkuyruk Balığı Yetiştiriciliğinde Sorunlar 175
7. MERCAN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ 177

Mercan Balığının Özellikleri 177

Mercan Larvası Üretimi (Pagrus majör) 17-9

Yemleme 182

Rotifera (Brachionus plicatilis) 182

Fitoplankton Yetiştiriciliği 132

Fitoplankton Yetiştiriciliği İçin Verilmesi
Gereken Gübre Miktarı 187

Maya ile Rotifer Beslenmesi * 191

 

Rotiferlerin Sayılması 193

Roti¥er Sayısına Göre Verilecek Maya
Miktarının Saptanması 194

Mayanın Havuzlara Veriliş Şekli 195

7.3.5. Rotifer ile Larvaların Beslenmesi 198

7.4. Larva Besisinde Kullanılan Diğer Yemler 202

Doğal Planktonlar 202

Diğer Larva Yemleri 203

Mercan Larvası Üretiminde Yemleme Yöntemleri 204

Hava Verme Dorulrının Hazırlanması 210

Yetiştirmede Işığın Önemi 210

Örtüler 212

Kapların Temizlenmesi 214

7.10. Mercan Larvası Yetiştiriciliği 216

7.10.1. Mercan Üretimi Üzerine Literatür

Bildirişleri 216

7.10.2. Materyal ve Yönte'm 218

7.10.3. Araştırma Sonuçları 221

Su Koşulları 221

Yemleme 224

Yumurtadan Çıkış Gücü ve

Yaşama Oranı 238

Mercan Larvalarında Gelişme 242

Genel Sonuç 245

Japonya'da Mercan (Fangri) Yetiştirici
liğinin Bugünkü Durumu 248

Ağ Kafeslerde Yetiştirme 253

Japonya'da Pazarlama 253

8. ÇİPURA (Sparus auratus) BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ 255

Çipura Balıklarının Biyolojik Özellikleri 255

Çipura Bakğının Doğadaki Yaşamı 255

Yetiştirme' 260

Yavru Temini 260

Denetim Altında Balık Üretimi 260

Anaç Balıklar ve Temini 261

Damizlık Temini 261

Yumurtlama Mevsimi ve Zamanı 262

Çipura Yumurtası Özellikleri 264

Embriyolojik Gelişim 265

ilk Larval (Prelarva) Dönem 268

Postlarval Dönem 273

8.3.10. Genç Yavru Balık (Juvenil) Dönemi 273

Larva Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar 275

Yetiştirme Aşamasında Ortam Koşulları 276
8.5.1. Fiziksel Faktörler 278

Oksijen (O2) 278

Debi 279

İşıklandırma 279

8.5.2. Kimyasal Faktörler 279

Tuzluluk 279

pH 280

Amonyum 280

Organik Madde Birikimi 280

8.6. Larvaların Beslenmesi 281

Fitoplahkton Üretimi ve Kullanılması 281

Rotifera Üretimi ve Beslenmesi 282

Artemia Üretimi ve Kullanılması 283

Taze-Cansız Yemler 285

Karma Yemler 285

8.7. Ülkemizde Çipura Üretimi Çalışmaları ve

Pınar Deniz Ürünleri ' 286

9. LEVREK BAUĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ 291

Fizyolojik Yapılan ve Gelişme T 295

Levrek Yetiştirme Çalışmaları 298

Levrek Yavrusu Üretimi .^98

Damızlık Temini 302

Larva Üretimi 302

 

Yumurtlatma 302

Larva Elde Edilmesi 304

Larva Üretim Tankları ve Besleme 305
9.3.3.1. Besleme Dönemleri 305

Su Koşulları 306

Kapalı Devre Yetiştirme ve Filtrasyon 310

Hastalıklar ve İlaçlama 310

Karma Yeme Geçiş 311

9.4. Yavru Yetiştirme 313

Yavru Tanklarında Su 315

Hastalıklar ve Önlemler 316

9.5. Besi Çalışması 316

Su Koşulları 317

Hastalıklar 318

Anaç Balık Yetiştiriciliği 318

Damızlık Balıklarda Cinsel Olgunluğun İzlenmesi 321


Avrupa'da Levrek Yetiştiriciliği 322
9.7.1. On Büyütme ■ 322

DİL BAUĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ 323

DİĞER TÜRLER 324

YAVRU ÜRETİM YOLU İLE SU ÜRÜNLERİ AÇISINDAN
DOĞAL SULARIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
325

Balıklar , 326

Som Balıkları (Oncorburçhus sp. ve Salmo sp.) 326

Tatlı Balık veya Ayu Balıklan (Pleceglosus altı velis) 327

Sardalya (Sardinella sp.) ve Herring (Clupea herengus) 328
k. Mersin Balığı (Asipenceir sp.) 328

5. Mercan (Fangri) Balığı (Pagrus majör, TEMMİNK et

SCHLEGEL) 328

Diğer Canlılar 329

İstiridyeler 329

Yengeç (Neptinus pacificus ve Paralithodes
camtschatica) 330

3. Karides (Penaeus sp.) 330
Sonuç 331

LİTERATÜR 332


 

Bu Kitabın fiyatını ve aynı kategorideki diğer kitapların listesini görmek için tıklayınız

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hayvan Yetiştiriciliği Kitapları  Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekimlikle İlgili Kitaplar  

Gıda-Üretim Tekniği-Beslenme-Sağlık ve Mevzuat  Şifalı Bitkiler  

 Genel-Bilir Kişi-Sulama-Gübreleme-Makine-Ekolojik Tarım Kitapları

 Bitki Hastalıkları-Tarım İlaçları-Zararlılar  Meyvecilik - Sebzecilik - Seracılık   

Peyzaj-Çiçekçilik-Ağaçlandırma-Ormancılık 

SİPARİŞ FORMU