S 

« Geri dön

» ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİ Kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Meyvecilik Kitapları / » ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİ Kitabı

Yazar: Zir.Yük.Müh. H.Kaygısız
Boyu: 15.5 x 21.5 cm
Sayfa: 148
Baskı tarihi: 2004
Kitap kapak: Renkli karton kapak
Kitap içi: kuşe kağıt
Resimler: bol Renkli resimli

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

   SATIN AL 

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

 

-Elmanın Tarihçesi ve üretiminin temel kuralları 9 
2-Elma üretimin amaçları, yetiştiriciliğinde alternatif metodlar ve ana kriterler 19 
3-Dünya elma pazarı 32
4-Bir elma bahçesinin kurulmasında genel kriterler 49 
5-Elma bahçelerinde kademeli bakım işlemleri 57
6-Elma bahçelerinde fizyolojik ve patalojik sorunlar (Gıda noksanlıkları, hasatalık ve zararlılar, yabancı ot mücadelesi v.s.) 94
7-Elma bahçelerinde ilaçlama teknikleri ve uygun doz uygulamaları. 135 

1. ELMANIN TARİHÇESİ VE ÜRETİMİNİN TEMEL KURALLARI 9
1.1. Elmanın Anavatanı ve Tarihi Gelişimi 9
1.2. Elmanın Sistematik Tanımı ve Çiçek Özellikleri 10
1.3. Yeterli Ürün ve Kaliteli Üretimini Tehdit Eden Faktörler 11
a- Dölleyici Çeşitlere Gereksinim 12
b- Çiçeklenme Döneminde Arı Faaliyetinin Önemi 13
c- Hava Şartları 14
1.4. Genetik Şartlar 17
1.5. Dengeli Gübreleme 18
1.6. Sonuç ve Öneriler 18

2. ELMA ÜRETİMİNİN AMAÇLARI,YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF METODLAR VE ANA KRİTERLERİ 19
2.1. Elma Yetiştiriciliğinin Amaçları 19
2.2. Alternatif Metodlar 20
a- Klasik Metod ile Elma Yetiştiriciliği 21
b- Modern Metodlar ile Elma Yetiştiriciliği (Bodur Tipler) ve Uygun Anaçları 22
2.3. Bodur Ağaçlardan Beklentiler, Anaç ile İlişkileri ve Sorunları 25
a- Bodurluğun Tarifi 26
b- Anaç Sorunları 26
c- Anaç-Toprak İlişkileri 28
d- Anaç-Kültür İlişkileri 28
2.4. Sonuç ve Öneriler31

3. DÜNYA ELMA PAZARI 32
3.1. Dünya Elma Pazarı ve Yetiştirme Amaçlarına Ait Genel Bilgiler ile Ülkemizin Durumu 32
3.2. Elma Çeşitlerinin Kaynakları 35
1- Tomurcuk Mutasyonları 35
2- Melez Çeşitler 36
3- Tekli Islah Çalışmaları 36
4- Tesadüf Çöğürleri 37
3.3. Sofralık Elma Çeşitlerinin Desen Zenginliği 37
3.4. Bazı Yeni Çeşitlerin Tanımları 38
A) Red Delicious Grubuna Örnekler 39
B) Golden Delicious Grubuna Örnekler 40
C) Gala Grubuna Örnekler 41
D) Melez Çeşitlere Örnekler 43
E) Islah Çeşitlerine Örnekler 45
F) Standart Çeşitlere Örnekler 46
3.5. Yeni Çeşitlerin Dölleyicileri 48
3.6. Sonuç ve Öneriler 48

4. BİR ELMA BAHÇESİNİN KURULMASINDA GENEL KRİTERLER 49

4.1. Yörenin İklim Şartları 50
4.2. Bahçe Kurulacak Alanın Toprak ve Su Şartları 53
a- Toprak Analizleri 53
b- Su Analizleri 54
4.3. Dikim Planlaması ve Uygulama 55

5. ELMA BAHÇELERİNDE KADEMELİ BAKIM İŞLEMLERİ 57
5.1. Elma Ağaçlarında Sulama 57
a- Yüzeysel Sulama Yöntemleri 57
b- Basınçlı Sulama Yöntemleri 58
c- Toprakta Suyun Hareketi 58
d- Sonuç ve Öneriler 59
5.2. Elma Bahçelerinde Gübre Uygulamaları 60
a- Genel Bilgiler 60
b- Ana Gıdalar (NPK) ve Fonksiyonel Terimler 61
c- Değişik Azot (N) Formları ve Fonksiyonları 61
d- Gübrelemede NPK Kaynakları ve Gübrenin Toprak-Su İlişkileri 62
e- Klasik Bahçelerde Gübreleme Programı ve Dönemleri 65
f- Modern Sulama Sistemleri Bahçelerde Gübreleme Programı ve Temel Kuralları 66

5.3. Elma Ağaçlarında Budama 70
a- Klasik Tip Ağaçlarda Budama 70
b- Bodur Tip Ağaçlarda Budama 73
c- Budama Zamanları ve İşlemleri 75
5.4. Gelecek Yılın Çiçekgözü Oluşumuna Yönelik Tedbirler 76
5.5. Toprak İşlemesi 77
5.6. Elma Bahçelerinde Aşı ve Aşılama Gerekçeleri 78
a- Gözaşısı 79
b- Kalem Aşısı 80
c- Kakma Aşı 80
d- Köprü Aşı 81
e- Sonuç ve Öneriler 82
5.7. Meyve Seyreltmesi ve Gerekçeleri 83
5.8. Elma Çeşitlerinde Renk Sorunları 85
5.9. Elma Hasadı 87
5.10. Depolama ve Bu Süreyi Etkileyen Faktörler 91
5.11. Sonuç ve Öneriler 93

6. ELMA BAHÇELERİNDE FİZYOLOJİK VE PATOLOJİK SORUNLAR 94
6.1. Genel Bilgiler 94
6.2. Fizyolojik Etmenler 95
a- Gıda Noksanlıkları ve Belirtileri 95
b- Gıda Noksanlıklarının Tedavisinde Yapraktan Gübreleme 98
c- Depolamada Fizyolojik Sorunlar ve Önemli Sebepleri 99
d- Depolamada Patolojik Sorunlar 101
6.3. Elma Bahçelerinde Genel Sorunlar (Toplu Tanıtım) 106
a- Sorunların Müşterek Çözümü (Kombine Mücadele) 107
b- Elma Bahçelerinde Önemli Hastalık (Patolojik) Sorunlarının Özet Tanıtımları 109
- Bakteriyel Kök Kanseri (Agrobacterium tumefaciens) 109
- Fitoftora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophtora spp.) 110
- Elma Karaleke Hastalığı (Venturia inaequalis) 111
- Elma Küllemesi (Podosphaera leucotricha) 113
- Memeli Pas (Gymnosporangium spp.) 114
c- Elmada Virüs ve Virüs Benzeri Sorunlar 115
- Aşı Kuşağı Nekroz Hastalığı (Apple Union Necrosis And Decline) 115
- Yaprak Mozayik Virüsü (Apple Mosaic Virus) 115
- Meyve Kabuk Yarası (Apple Scar Skin) 117
- Halkalı Kuruluk Virüsü (Russet Ring) 118
- Elma Proliferasyon Hastalığı (Chat Fruit Virus)118
d- Elma Bahçelerinde Yabaniot Sorunları 119
e- Elma Bahçelerinde Zararlı Böcek Sorunları Özet Tanıtımları 121
6.4. Elma Bahçelerinde Kış Mücadelesi 131

7. ELMA BAHÇELERİNDE İLAÇLAMA TEKNİKLERİ VE DOĞRU DOZ UYGULAMALARI 135
a- Ülkemizde Benimsenen İlaç Dozları ve Uygulamadaki Hatalar 136
b- Hataların Düzeltilme Gerekleri 137
c- Kalibrasyon ve Gerekçesi 137
d- Rastgele Karışımların Riskleri 137
e- Elma Bahçelerinde Herbisid Dozları 138
7.1. Hastalıklar, Yabancıotlar ve Zararlılar İçin İlaç Tavsiyeleri 140
A. Hastalıklar 140
- Elma Karaleke Hastalığı 140
- Elma Küllemesi 141
- Elma Memeli Pası 141
- Elma Ateş Yanıklığı 141
B. Yabancıotlar 142
C. Zararlılar 142
- Elma Göz Kurtları 143
- Elma Testereli Arıları 143
- Fidan ve Ağaçlarında 143
  Toprak Altı Zararlıları 143
- Küçük Kabuk Yazıcı Böcekler 144
- Altın Kelebek 144
- Yaprak Galeri Güveleri 144
- Yaprak Bitleri 144
- Haziran Böceği 145
- San Jose Kabuklu Biti 145
- Yaprak Bükenler 145
- Elma Ağ Kurdu 145
- Elma Gövde Kabuk Kurdu 146
- Elma İç Kurdu 146
- Elma Pamuklu Biti 147

KAYNAKLAR 148

 

 

 

Sayfanın başı