S 

« Geri dön

» SOFRALIK ÜZÜMLERİN MUHAFAZASI Kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Meyvecilik Kitapları / » SOFRALIK ÜZÜMLERİN MUHAFAZASI Kitabı Tükendi

Yazar: Doç.Dr.C.Türkben
Boyu: 15.5 x 21.5 cm
Sayfa: 48
Baskı tarihi: 2010
Kitap kapak: Renkli karton kapak
Kitap içi: Kuşe kağıt
Resimler: Bol Renkli resimli

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

   SATIN AL 

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

 

1. Üzü­mün Ta­rih­çe­si ve Sis­te­ma­tik­te­ki Ye­ri 7

2. Üzü­mün Bi­le­şi­mi ve Sağ­lık Açı­sın­dan Öne­mi 12

3. Sof­ra­lık Üzüm­ler ve Ta­nı­mı 16
    3.1. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Ha­sat­tan Son­ra Çü­rü­me ve Bo­zul­ma­la­rı 17
           3.1.1 Su Kay­bı 17
           3.1.2. Pa­to­jen­le­re Du­yar­lı­lık 17

4. Ha­sat Ön­ce­si Uy­gu­la­nan Kül­tü­rel ve Tek­nik İş­lem­ler 26
    4.1. Kim­ya­sal Uy­gu­la­ma­lar 26
    4.2. Kül­tü­rel Uy­gu­la­ma­lar 26
           4.2.1. Bi­le­zik Al­ma 26
           4.2.2. Ol­gun­luk 26
           4.2.3. Ha­sat 29

5. Ha­sat Son­ra­sı Uy­gu­la­nan Kül­tü­rel ve Tek­nik İş­lem­ler 32
    5.1. Am­ba­laj­la­ma 32
    5.2. Ön So­ğut­ma 34
    5.3. Kim­ya­sal Uy­gu­la­ma­lar 35
    5.4. Fi­zik­sel Uy­gu­la­ma­lar 41
    5.5. Bi­yo­lo­jik Uy­gu­la­ma­lar 44

6. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Stan­dar­di­zas­yo­nu  48


 

 

 

 

Sayfanın başı