S 

« Geri dön

» BAĞCILIK EL KİTABI Kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Meyvecilik Kitapları / » BAĞCILIK EL KİTABI

Yazar: Prof. Dr. İbrahim Uzun
Boyu: 15.5 x 21.5 cm
Sayfa: 155
Baskı tarihi: 2011
Kitap kapak: Renkli karton kapak
Kitap içi: Kuşe kağıt
Resimler: Bol Renkli resimli

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

   SATIN AL 

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

1. ASMANIN YAPISI 9
1.1. Kök 9
1.2. Gövde 11
1.3. Sürgün 11
1.4. Yaprak 12
1.5. Göz (Tomurcuk) 13
1.6. Çiçek 13
1.7. Meyve 15

2. ÜZÜM ÇEŞİTLERİ 17
2.1. Üzüm çeşitlerinin kısa özellikleri 17
2.2. Ticari öneme sahip yeni üzüm çeşitleri 24

3. ASMA ANAÇLARI 29
3.1. Rupestris du lot 30
3.2. 99R 30
3.3. 110R 30
3.4. 1103P 31
3.5. 140 Ru 31
3.6. 420A 31
3.7. 5BB 31
3.8. 41B 32
3.9. Fercal 32

4. ASMANIN İKLİM İSTEKLERİ 32
4.1. Sıcaklık 32
4.2. Yağış 37

5. ASMANIN TOPRAK İSTEKLERİ 38
5.1. Toprak özellikleri 38
5.2. Toprak tipleri 38

6. ASMANIN YILLIK SEYRİ 39
6.1. Asmanın fenolojik evreleri 39
6.1.1. Ağlama 39
6.1.2. Uyanma 40
6.1.3. Ben düşme 40
6.1.4. Olgunlaşma (Hasat) 40
6.1.5. Yaprak dökümü 41

7. BAĞ TESİSİ 42
7.1. Yer seçimi 43
7.2. Arazi hazırlığı 43
7.3. Dikim aralıkları 44
7.4. Dikim şekilleri 45
7.5. İşaretleme 45
7.6. Dikim 46

8. GENÇ BAĞLARIN BAKIMI 48

9. BAĞLARDA TOPRAK İŞLEME 49
9.1. Toprak işleme zamanları 51
9.2. Toprak işleme şekilleri 52

10. BAĞCILIKTA BUDAMA 54

10.1. Kış Budaması 54
10.2.Yaz Budaması 58
10.2.1. Uç alma 58
10.2.2. Yaprak alma 59
10.2.3. Bilezik alma 60
10.2.4. Salkım seyreltmesi 60 
10.2.5. Tane seyreltmesi 62
10.2.6. Sülük seyreltmesi 63

11. BAĞLARIN GÜBRELENMESİ 64
11.1 Bağların değişik dönemlerde gübrelenmesi 64
11.1. Tesis gübrelemesi 64
11.1.2. Genç bağların gübrelemesi 65
11.1.3. Verimli bağların gübrelenmesi 65 
11.2. Asmaların ihtiyaç duyduğu besin maddeleri 67 
11.2.1. Azot 67
11.2.2. Fosfor 68
11.2.3. Potasyum 69
11.2.4. Demir 70
11.2.5. Magnezyum 72
11.2.6. Çinko 72
12.2.7. Mangan 73
12.2.8. Bor 74
12.2.9. Toprak ve yapraktaki bitki besin maddelerinin analizi 74


12. BAĞLARDA SULAMA 77

13. BAĞ HASTALIKLARI 81
13.1. Külleme 82
13.2. Mildiyö 85
13.3. Ölükol 88
13.4. Kurşuni küf 89
13.5. Eutypa 91
13.6. Antraknoz 93
13.7. Kav 95
13.8. Asma kök uru 96

14. BAĞ ZARARLILARI 97
14.1. Filoksera 97
14.2. Salkım güvesi 98
14.3. Unlu bit 100
14.4. Emici böcekler 101
14.5. Maymuncuk 102
14.6. Bağ uyuzu 103
14.7. Thrips 104
14.8. Nematod 105

15. FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR 107
15.1. Tomurcuk ve salkım iskeleti çürüklüğü 107
15.2. Genç asmaların kuruması 107

16. BAĞLARDA YABANCI OTLAR 109
16.1. Çıkış öncesi kullanılan herbisitler 111
16.2. Çıkış sonrası kullanılan herbisitler 111

17. BAĞLARDA BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDE KULLANIMI 114
17.1. Tane tutumunu arttırmak 114
17.2. Taneyi irileştirmek 115
17.3. Olgunlaşmayı düzenlemek 117
17.4. Tane ve salkım seyreltmek 118
17.5. Tanelerde buruşmayı önlemek 119
17.6. Hasattan sonra tane dökülmesini önlemek 119
17.7. Çeliklerde köklenmeyi arttırmak 119

18. ASMALARA ŞEKİL VERİLMESİ (TERBİYE) 120
18.1. Dayanaklar 120
18.1.1. Ahşap dayanaklar 120
18.1.2. Beton dayanaklar 122
18.2. Terbiye sistemleri 124
18.2.1. Kısa ve orta budamaya uygun terbiye sistemleri 125 
18.2.1.1. Goble sistemi 125
18.2.1.2. Çift kollu kordon sistemi 126 
18.2.1.3. Cazenave sistemi 128
18.2.2. Uzun budamaya uygun sistemler 128
18.2.2.1. Kaliforniya (duvar) sistemi 128
18.2.2.2. Avustralya (telli goble) sistemi 130
18.2.2.3. Çift T sistemi 131
18.2.2.4. Büyük T sistemi 131
18.2.2.5. Guyot sistemi 131
18.2.3. Diğer sistemler 132

19. BAĞCILIKTA ÇOĞALTMA YÖNTEMLERİ 133
19.1. Generatif (çekirdekle) çoğaltma 133
19.2. Vegetatif (çubukla) çoğaltma 133
19.2.1. Daldırma ile çoğaltma 133
19.2.1.1. Adi daldırma 133
19.2.1.2. Hendek daldırma 134
19.2.2. Çelikle çoğaltma 134
19.2.2.1. Adi çelik 134
19.2.2.2. Ökçeli ve dipcikli çelik 135
19.2.2.3. Yeşil çelik 135
19.2.2.4. Tek gözlü çelik 135
19.2.3. Aşı ile çoğaltma 135
19.2.3.1. Bağda yapılan aşılar 135
19.2.3.1.1. Yarma aşı 136
19.2.3.1.2. Kakma aşı 137
19.2.3.1.3. Yongalı göz aşısı 137
19.2.3.2. Masa başında yapılan aşılar 138
19.2.3.2.1. Çeliklerin hazırlanması 138
19.2.3.2.2. Aşılanması139
19.2.3.2.3. Parafinleme 139
19.2.3.2.4. Katlama 140
19.2.3.2.5. Çimlendirme (aşı kaynaştırma) 140
19.2.3.2.6. Köklendirme 141

20. ÜZÜMLERİN KURUTULMASI 143
20.1. Bandırmada kullanılan çözelti ve gereçler 144
20.2. Sergi yerleri 145
20.2.1. Yer sergiler 145
20.2.2. Yüksek sistem sergiler 146 

21. SOFRALIK ÜZÜMLERİN DEPOLANMASI 147

22. SERADA ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ 149

22.1. Sera tipi 149
22.2. Çeşitler 150
22.3. Yetiştirme tekniği 150

KAYNAKLAR 153


 

 

 

 

Sayfanın başı