S 

« Geri dön

» ÇİLEK Kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Meyvecilik Kitapları / » ÇİLEK Kitabı Tükendi

Yazar: Doç.Dr.H.Yılmaz
Boyu: 15.5 x 21.5 cm
Sayfa: 348
Baskı tarihi: 2009
Kitap kapak: Renkli karton kapak
Kitap içi: Kuşe kağıt
Resimler: Bol Renkli resimli

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

   SATIN AL 

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

1.Giriş 11

2. Besin Değeri 13

2.1. Meyve içeriği ve sağlığa katkıları 13
2.2. Çileğin neden olabileceği zararlar 19
2.2.1. Alerji 19
2.2.2. Böbrek ve safra kesesi taşı 19
2.2.3. İlaç kalıntısı 20
2.2.4. Guatr 21

3. Üretim ve ticareti 23
3.1. Dünyada üretim durumu 23
3.2. Türkiye’de üretim durumu 26
3.3. Dünya ithalat ve ihracat değerleri 29
3.4. Türkiye’nin ihracat değerleri 31

4. Tarih ve kültürü 33
4.1 Dünya çilek yetiştiriciliği tarihinde ilk dönemler 33
4.2. Dünya çilek yetiştiriciliği tarihinde modern dönemler 35
4.3. Hıristiyanlık inancında çilek 40
4.4. Ülkemiz çilek yetiştiriciliği tarihinde ilk dönemler 40
4.5. Ülkemizde modern çilek yetiştiriciliği tarihi 41
4.6. Çileğin Kelime Anlamı 43
4.6.1. Yabancı dillerdeki anlamları 43
4.6.2. Türkçedeki anlamı 44

5. Yeryüzünde dağılım ve türler 47
5.1. Dünya üzerinde çileğin yayılım alanları 47
5.2. Ülkemizde çileğin doğal yayılım alanları 49
5.3. Çilek Türleri 50

6. Islah ve genetik 59
6.1. Giriş 59
6.2. Fenotipik özellikler arası ilişkiler 60
6.3. Islah amaçları 61
6.4. Islah Teknikleri 62
6.5. Islah Sistemleri 65
6.5.1. Çeşit içi ve çeşitler arası ıslah 65
6.5.2. Türler arası melezleme 65
6.5.3. Poliploidy 66
6.5.4. Cinsler arası melezleme 67
6.6. Bazı Biyoteknolojik Gelişmeler 69

7. Morfolojik Özellikler 71
7.1. Kök sistemi 71
7.2. Gövde (ana taç, kök gövdesi) 73
7.3. Yapraklar 74
7.4. Kollar 75
7.5. Çiçek salkımı ve çiçekler 77
7.6. Meyve 79

8. Çeşitler 83
8.1 Ülkemizde önceki dönemlerde yetiştirilen çeşitler 83
8.1.1. Osmanlı 84
8.1.2. Arnavutköy 85
8.1.3. Ereğli 85
8.1.4. Karşıyaka 85
8.1.5. Kestel 85
8.1.6. Mangro (Mangorya) 85
8.1.7. Karaçilek 86
8.1.8. Tüylü Çilek 86
8.2. Ülkemizde ıslah edilmiş çeşitler 86
8.3. Yabancı kaynaklı çeşitler 87
8.4. Meyve verme dönemlerine göre çeşitlerin sınıflandırılması 89
8.4.1 Tek ürün veren çeşitler (Haziran çeşitleri-kısa gün çeşitleri) 90
8.4.2. Yedi veren çeşitler 90
8.4.3. İki ürün veren (bifera) çeşitler 90
8.5. Renklerine göre çeşitler 90
8.6. Çeşit seçiminin önemi 90

9. Ekolojik istekler 93
9.1. Sıcaklık 94
9.2. Gün uzunluğu 94
9.3. Donlar 95
9.4. Sisler 96
9.5. Dolular 96
9.6. Rüzgarlar 96
9.7. Yer ve yöney 97
9.8. Toprak istekleri 98

10. Fizyoloji ve çevre ilişkileri 101
10.1. Çiçek oluşumu 101
10.2. Meyve tutumu ve gelişimi 103
10.3. Kol (stolon) oluşumu 105
10.4. Gövde (kök gövdesi, ana taç) gelişimi ve kardeşlenme 106
10.5. Yaprak gelişimi 106
10.6. Kök gelişimi 107
10.7. Dinlenme ( dormancy) 108
10.8. Soğuğa Dayanıklılık 109
10.9. Çilek bitkilerini kış soğuklarına alıştırma 110

11. Fide üretim yöntemleri 113
11.1. Tohum ile fide üretimi 114
11.2. Kollar ile fide üretimi 115
11.3. Toprak altı gövdesini ayırarak fide üretimi 117
11.4. Yaprak çelikleri ile fide üretimi 118
11.5. Doku kültürü ile çoğaltma118

12. Meyve Üretim Yöntemleri 121
12.1. Toprak hazırlığı 122
12.2. Malçlama 123
12.2.1. Malç uygulamalarının faydaları 124
12.2.2. Kış malçlaması 125
12.3. Dikim sistemleri 127
12.4. Dikim zamanları 134
12.4.1 Yaz dikimi 136
12.4.2 Sonbahar-kış dikimi 138
12.4.3. İlkbahar dikimi 139
12.5. Yetiştiricilik sistemleri 139
12.5.1. Açık sistem 139
12.5.2. Kapalı (Korumalı, örtü altı) sistem 140
12.5.3. Topraksız yetiştiricilik sistemleri 145
12.5.3.1. Topraksız Kültürde Kullanılan Besin Eriyikleri 147
12.5.3.2. Çilekte topraksız kültür uygulamaları 148
12.5.3.2.1. Katı ortam (agregat) kültürü 148
12.5.3.2.2. Hava kültürü (aeroponic) 150
12.5.3.2.3. Su kültürü (hydrophonic)151

13. Gübreleme ve beslenme sorunları 157
13.1 Giriş 157
13.2. Toprak analizi 157
13.3. Yaprak analizi 158
13.4. Çilek yetiştiriciliğinde gübrelemeye genel bir bakış 160
13.5. Yaprak ve toprak analiz değerlerine bağlı yorumlar ve bazı tavsiyeler 162
- Azot (N) 163
- Fosfor (P) 163
- Potasyum (K) 163
- Kalsiyum (Ca) 163
- Magnezyum (Mg) 164
- Mangan (Mn)164
- Demir (Fe)164
- Bakır (Cu) 165
- Bor (B) 165
- Çinko (Zn) 165
- Molibden (Mo) 165
- Kükürt 165
13.6. Beslenme sorunları 166
13.6.1. Azot 166
13.6.2. Fosfor 167
13.6.3. Potasyum 169
13.6.4. Kalsiyum 170
13.6.5. Magnezyum 172
13.6.6. Kükürt 174
13.6.7. Demir 175
13.6.8. Mangan 176
13.6.9. Bor 178
13.6.10. Molibden 179
13.6.11. Klor 180
13.6.12. Çinko 181
13.6.13. Bakır 183

14. Bazı bakım uygulamaları 185
14.1. Sulama 185
14.1.1. Sulama sistemi tercihi 186
14.1.2. Sulama miktarı ve düzeni 187
14.2. Soğuk bölgelerde çilek yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve soğuk zararına karşı alınabilecek önlemler 188
14.2.1. Soğuk bölgelerde oluşan zararın doğrudan etkisi 188
14.2.2. Soğuk bölgelerde düşük sıcaklığın bitki gelişimi ve fizyoloji üzerinden dolaylı etkileri 190
14.2.3. Frigo (dondurulmuş) veya taze kol fidesi kullanmanın getireceği zorluklar 191
14.2.4. Düşük sıcaklık zararından korunma yöntemleri 193
14.3. Çilekleri dondan korumada yağmurlama sulamanın uygulanması 195
14.3.1. Gelişim safhası 198
14.3.2. Çiçek sıcaklığı 198
14.3.3. Örtü kullanma199
14.3.4. Suyu açma 199
14.3.5. Suyu kapatma 200
14.3.6. Susuz soğuktan korunmayı sağlayan malzemeler 200
14.3.7. Yağmurlamada dikkat edilmesi gereken bazı konular 200
14.4. Çileklerde hormonal uygulamalar201
14. 5. Toprak fumigasyonu 202
14.5.1. Damla fumigasyon 204
14.5.1.1. Toprak hazırlığı 205
14.5.1.2. Su miktarı 205
14.5.1.3. Damla akış oranı ve boşluk 207
14.5.1.4. Sulama suyunda fumigant miktarının belirlenmesi 208
14.5.1.5. Damla sulama için ihtiyaç olan diğer önemli hesaplamalar 209
14.5.1.6. Damla fumigasyonda kullanılan kimyasal malzemeler 210
14.5.1.7. Uygulama sonrası boruların temizliği 210
14.5.1.8. Güvenlik 210
14.6. Solarizasyon 210
14.6.1. Toprak solarizasyonunun avantaj ve dezavantajları 211
14.6.2. Uygulama 212
14.6.3. Uygulamada elde edilen başarılar 213
14.6.4. Diğer kontrol yöntemleri ile solarizasyonun birleştirilerek uygulanması 215
15. Hastalıklar ve mücadele yöntemleri 217
15.1. Genel bilgiler 217
15.2. Bitkinin tamamını etkileyen hastalıklar 222
15.2.1. Virüs hastalıkları 222
15.2.2. Yaprak Varyasyonu (İlkbahar Sarılığı) 226
15.3. Kök hastalıkları 228
15.3.1. Kırmızı öz çürüklüğü 228
15.3.2. Verticillium solgunluğu 230
15.3.3. Siyah kök çürüklüğü 232
15.3.4. Nematod enfeksiyonu 233
15.3.4.1. Kök ur nematodu 233
15.3.4.2. Çayır (kök-yara) nematodu 234
15.3.4.3. İğne şekilli nematodlar 235
15.4. Yaprak, tomurcuk ve çiçek hastalıkları 236
15.4.1. Beyaz Leke 236
15.4.2. Çilek mildiyösü 238
15.4.3. Kırmızı leke 239
15.4.4. Külleme 241
15.4.5. Bakteriyel yanıklık (üçgen biçimli yaprak lekesi) 242
15.4.6. Tomurcuk çürüklüğü 244
15.4.7. Colletotrichum taç hastalığı (taç çürüklüğü antraknozu) 245
15.4.8. Sclerotium çürüklüğü 247
15.4.9. Nematod enfeksiyonları 248
15.4.9.1. İlkbahar bodurluğu 248
15.4.9.2. Yaz bodurluğu 249
15.4.9.3. Soğan ve gövde nematodu 250
15.5. Meyve hastalıkları 251
15.5.1. Meyve çürüklükleri 251
15.5.1.1. Gri Küf çürüklüğü 251
15.5.1.2. Esmer çürüklük 253
15.5.1.3. Sert çürüklük 254
15.5.1.4. Derimsi çürüklük 254
15.5.1.5. Siyah tohum 255
15.5.1.6. Gnomonia çürüklüğü 256
15.5.1.7. Antraknoz meyve çürüklüğü 257
15.5.1.8. Rizopus meyve çürüklüğü 259
15.5.2. Kahverenkli Çanak Yaprağı (Calyx) Oluşumu 261

16. Zararlılar ve mücadele 263
16.1.Giriş 263
16.2. Bazı kültürel önlemler 263
16.3. Zararlılar 267
16.3.1. Yaprak ve saplarda zarara yol açan böcekler 268
16.3.1.1. Afidler (yaprak ve kök afidleri) 268
16.3.1.2. Kırmızı örümcekler 269
16.3.1.3. Beyazsinekler 270
16.3.1.4. Çayır köpük böceği 271
16.3.1.5. Çilek kök kurdu 273
16.3.1.6. Siklamen akarı 274
16.3.1.7. Çilek yaprak bükeni 277
16.3.1.8. Yaprak piresi 278
16.3.1.9. Tuzla tırtılı 280
16.3.1.10. Bozkurtlar 281
16.3.1.11. Lahana mühendis tırtılı 283
16.3.1.12. Pamuk çizgili yaprak kurdu 284
16.3.2. Meyve ve çiçeklerde zarara yol açan böcekler 286
16.3.2.1. Lekeli böcek 286
16.3.2.2. Çilek göz kurdu 287
16.3.2.3. Çilek emici böceği 289
16.3.2.4. Çiçek tripsi (buğday başak tripsi) 291
16.3.2.5. Sirke sineği (Meyve sineği) 293
16.3.2.6. Bahçe güvesi 294
16.3.2.7. Kulağakaçan 295
16.3.2.8. Mısır yeşil kurdu 296
16.3.2.9. Sülükler 298
16.3.3. Kök ve gövdede zarara yol açan böcekler 300
16.3.3.1.Çilek kök biti 300
16.3.3.2. Çilek gövde delen böceği 301
16.3.3.3. Beyaz kurtlar 302
16.3.3.4. Bahçe kırkayağı 303
16.3.3.5. Çilek gövde delen böceği 305
16.3.3.6. Çilek gövde güvesi 305

17. Yabancı ot mücadelesi 309
17.1. Giriş 309
17.1.1. Dikim tahtaları üzerinde yabancı ot kontrolü 310
17.1.2. Yürüme yollarında (tahtalar arası boşluklarda) yabancı ot kontrolü 311
17.2. Yabancı otların sınıflandırılması ve biyolojileri 311
17.2.1.Tek yıllık yabancı otlar 311
17.2.1.1. Yazlık tek yıllık yabancı otlar 312
17.2.1.2. Kışlık tek yıllık yabancı otlar 312
17.2.2. İki yıllık yabancı otlar 312
17.2.3. Çok yıllık yabancı otlar 312
17.3. Arazi kontrolü ve mücadele eşiğinin belirlenmesi 313
17.4. Mücadele yöntemleri 314
17.4.1. Yer seçimi 314
17.4.2.Ürün rotasyonu 315
17.4.3. Çeşit seçimi 315
17.4.4. Arazi işleme 315
17.4.5. Fumigasyon 316
17.4.6. Solarizasyon 316
17.4.7. Malç uygulamaları 316
17.4.8. El ile yolma 317
17.4.9. El ile çapalama 317
17.4.10. Biçme 317
17.4.11. Kimyasal mücadele 318
17.4.11.1. Çıkış öncesi herbisidler 319
17.4.11.2. Çıkış sonrası herbisidler 320
17.4.11.3. Herbisidlerin zararı 322
17.4.11.4. Herbisidlerin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler  323

18. Hasad, depolama ve işleme 325
18.1. Meyve olgunluğu ve olgunluğu etkileyen etmenler 325
18.2. Meyve hasadı ve hasatta dikkat edilmesi gereken konular 326
18.3. Hasat sonu muhafaza ve depolama 327
18.3.1.Soğutma ve düşük sıcaklığın önemi 327
18.3.2. Depolama şartları 329
18.3.3. Modifiye atmosferli depolama 329
18.3.4. Hasat sonrası meyvelerde oluşan hastalıklar 330
18.4. Meyveleri değerlendirme ve işleme 332

KAYNAKLAR 334

 

 

Sayfanın başı