S 

« Geri dön

» ŞEFTALİ NEKTARİN VE ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Meyvecilik Kitapları / » ŞEFTALİ NEKTARİN VE ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 Kitabı

Yazar:

Dr.Zir.Yük.Müh. Ü.Doğanay

Boyu: 15.5 x 21.5 cm
Sayfa: 247
Baskı tarihi: 2007
Kitap kapak: Renkli karton kapak
Kitap içi: Kuşe kağıt
Resimler: Bol Renkli resimli

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

   SATIN AL 

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

Giriş 9

1- Anaçlar 10
- Şeftali ve Nektarin İçin Anaçlar 10
- Diğer Anaçlar 11
- Erik İçin Anaçlar 11

2- Üretim ve Fidanlık İşleri 14
- Fidanlığın Yeri 14
- Anaçlık Tohumların Ekilmesi ve Çeliklerinin Yetiştirilmesi 14
- Aşı 15
- Diğer Üretim Metodları 16
- Sonradan Aşılama 17

3- Bahçenin Düzenlenmesi 20
- Göz Önüne Alınacak Hedefler 20
- Düşük ve Standart Sıklıktaki Bahçe Sistemleri 21
- Orta ve Yüksek Sıklıkta Olan Sistemler 23
- Vasat Sıklık ve Geleneksel Terbiye 23
- Askıya Almadan Yapılan Çit Sistemi 24
- Askıya alma (tele germe) sistemleri 26

4- Bahçe Tesisi 28
- Yer Seçimi 28
- Bahçe Büyüklüğü 28
- Hava Durumu 28
- Su kaynakları 29
- Bahçenin geçmişi, hastalıklar 30
- Meyil 30
- Toprağın Hazırlanması 30
- "Sert tabanın" ve "pulluk tabanının "kırılması 31
- Drenajın sağlanması 32
- Tesviye 32
- Yabancı otların yok edilmesi 33
- Fumigasyon 33
- Dikim mesafesi 33
- Dikim 34
- Fidanların korunması 37
- Sulama 37
- Gübreleme 38
- Ağaçların korunmaları 38
- Ara Ziraatı 39
- Bahçe Tabanının İşlenmesi 39

5- Büyüme ve Gelişme 42
- Büyüme ve Gelişmenin Morfolojisi ve Fizyolojisi 42
- Sürgünün Büyümesi ve Gelişmesi 43
- Meyve Büyümesi ve ve Gelişmesi 45
- Kök Büyümesi ve Gelişmesi 48
- Organlar Arası Etkileşimler 49
- Sürgün Kontrolü Faktörü 49
- Budamaya Yanıt 51

6- Fotosentez ve Solunum 52
- Fotosentez ve Fotosentez Ürünleri 52
- Solunum ve Solunum Ürünleri 56
- Solunumu Etkileyen Faktörler 56
- Karbonhidrat Ekonomisi 57

7- Terbiye ve Budama 58
- Genç Ağaçların Terbiyesi 59
- Yetişkin Ağaçların Budanması 65


8- Japon Eriğinde Tozlaşma (polinasyon) 69
- Tozlayıcıların Seçilmesi 70
- Tozlayıcıların Bahçedeki Düzeni 71
- Tozlayıcı Dallar 72
- Eriklerin Tozlaşmasında Bal Arısı Kullanımı 74

9- Meyve Seyreltmesi 76
- Seyreltme Metodları 76
- Ne Zaman Seyreltmeli 77
- Seyreltme Miktarı 78

10- Gövde ve Dallardan Halka Çıkarma 82

11- Toprak ve Su Analizlerinin Kullanımı 85
- Doyma Yüzdesi 85
- Asitlik-Alkalilik (pH) 88
- Tuzluluk Durumu 89
- Katyon Mübadelesi (cation exchange) 90
- Alkali Topraklar 90
- Sudaki Sodyum Tehlikesi 91
- Tuz İhtiva Etmeyen Sulama Suyu Kullanımı 91
- Aşırı Sodyum, Klor ve Bor Toksitesi 92

12- Mineral Besin Maddeleri 93
- Azot (N) 95
- Fosfor (P) 100
- Potasyum (K) 102
- Kalsiyum (Ca) 104
- Mağnezyum (Mg) 105
- Kükürt (S) 106
- Demir (Fe) 107
- Manganez (Mn) 110
- Çinko (Zn) 111
- Bor (B) 114
- Bakır (Cu) 115
- Klor (Cl) 116
- Molibden (Mo) 116

13- Suyun Ağaçlardaki Rolü 117
- Suyun Ağaç İçinde hareketi 117
- Su ve Büyüme 118
- Kuraklık Stresinin Anlaşılması, Kuraklık Stresinden Korunma 118
- Suyun Ağaç tarafından Kullanımı 120

14- Planlı Sulama Proğramı 122
- Suyun Bütçelenmesi 122
- Suyun hareketi ve Depolanması 123
- Müsade Edilebilir Su Tüketimi 125
- Evapotranspirasyonun (ET) Tahmin Edilmesi 126
- Sulama Randımanı 127

 

15- Böcek Zararlıları 128
- Doğu meyve güvesi 128
- Şeftali Filiz Güvesi131
- Elma İç Kurdu 134
- Amerikan Beyaz Kelebeği 137
- Erik İç Kurdu 138
- Yüzük Kelebeği 139
- Dal Kıran 140
- Altın Kelebek 142
- Kambur Üçgen Böceği 142
- San-Jose Kabuklu Biti 142
- Kahverengi Koşnil 145

- Akarlar 149
- Erik Koşnili 149
- Badem Göz Kurdu 150
- Yaprak Bitleri 151
- Meyve Ağacı Dip Kurtları 151


16- Hastalıklar 153

- Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı 155
- Şeftalide Yaprak Delen Hastalığı 156
- Şeftali Küllemesi Hastalığı 157
- Sert Çekirdekli Meyva Ağaçlarında  Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığı 158
- Phytophthora Kök ve Kök-Boğazı Çürüklüğü 159
- Kök ve Kök-Boğazı Ur Hastalığı 160
- Armillaria kök ve kök boğazı çürüklüğü 162
- Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Sharka Virus Hastalığı 163
- Eriklerde Cep Hastalığı 164

17- Sprey Uygulamaları 165
- Turbo Spreyerler (Yüksek ve Düşük Hacim spreyerler) 165
- Sprey Teknikleri 166
- Sprey (ilaçlama) 168
- Yer İlaçlamalarında ULV - Ultra Düşük Hacim İlaçlaması 169
- Yetersiz Kaplamaya Neden Olan Etkenler 169

18- Nematodlar 171
- Kamalı Nematod 172
- Kök Ur Nematodları 172
- Toprak Numunesi Alınması 173

19- Dondan Korunma 175

20- Hasat Sonrası Fizyolojisi 179
- Taş Çekirdekli Meyvanın Yapısı 179
- Gelişme, Olgunlaşma ve Yaşlanma 180
- Solunum 181
- Solunumun şekli ve Oranı 182
- Etilen üretimi ve Meyvedeki Etkisi 183
- Yapı Maddeleri ve Yapı 186
  Maddelerindeki Değişmeler 187
- Karbonhidratlar 188
- Organik Asitler 188
- Proteinler 189
- Lipidler (Yağlar) 189
- Pigmentler 189
- Fenol Bileşikleri 190
- Uçucu Bileşikler 191
- Vitaminler 191
- Mineraller 191

21- Bozulma Oranına Etki Eden Faktörler 192
- Meyvenin Olgunlaşmaya Başlaması 192
- Sıcaklık Etkisi 192
- Etilen Etkisi 195
- Solunum Gazları 196
- Rutubet Kaybı 196
- Rutubet Kaybını Etkileyen faktörler 198
- Fiziksel Yaralanmalar 200
- Kimyasal Zararlar 202
- Bozulma Problemleri 204

 

22- Hasat Sonrası Önlemler 205
- Hastalık Etmenleri -Patojenler- 205
- Meyvenin Durumu ve Çürümesi 210
- Olgunlaşma ve Hassasiyet 210
- Fungal Çürüklük Oluşumu ve Gelişimi Üzerinde Sıcaklık Derecelerinin Etkisi 212
- Sıcaklık Dereceleri ve Patojenler 212
- Fungusların Soğuğa Hassasiyeti 214
- Değiştirilmiş veya Kontrollü Ortamlar 215

23- Olgunluk ve Kalite 217
- Olgunlaşma Ölçüleri 217
- Olgunluk Belirtilerinin Kombinasyonu 219
- Örneklemenin Yapılışı 221

24- Toplama ve Paketleme 222
- Hasat Operasyonu 223
- Özel İşlemler 227
- Ayırma 228
- Paketleme 230
- Paketleme Şartları 230
- Paketleme Hattı 231
- Ambalaj 231
- Iskartaların Değerlendirilmesi 234

25- Soğutma 236
- Sıcaklık Derecelerinin Ayarlanması 236
- Hasat Sonrası İşlemlerin ve Pazarlamanın Etkileri 239
- Soğutma Sisteminin Seçimi 240
- Soğutma ve Depolama Arasındaki Farklar 241
- Paketlemeden önce / sonra Soğutma 241
- Basınçlı Hava Soğutması 242
- Soğuk Duvar sistemi 242
- Kavisli soğutma sistemi 243
- Sulu Soğutma Sistemi - Hydrocooling - 245
- Vakum Soğutma 245

26- Depolama 246
- Depolama Koşulları 246
- Donma Noktasının İzlenmesi 246
- Meyve Depolama Sıcaklık Derecesi 247
- Depolama Esnasındaki Nispi Nem 277


 


 

 

 

 

Sayfanın başı