Ana sayfa

Geri dön

Ana sayfa

Kitabın hakkında:

 ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ KİTABI (Gnşl.2.Baskı)

 

 

Yazarı:

Heyet

Bölüm Yazarlarından bazıları

Yrd.Doç.Dr. Mücahit  Taha Özkaya,

Yrd.Doç.Dr. N. Kaynaş,

Zir.Müh. A. Özkan

Sayfa:

206

Baskı tarihi:

2008

Boyu:

15.5x21.5 cm

Diğer:

Kuşe kağıda baskı, tamamı renkli.

 

 

Bu Kitabın fiyatını ve aynı kategorideki _

diğer kitaplarının listesini görmek için tıklayınız

 

 

KİTABIN İÇİNDEKİLER:

I- ZEYTİN AĞACININ KISA TARİHÇESİ 11

II- DÜNYADA ZEYTİN VARLIĞININ DAĞILIMI VE ÜLKEMİZİN YERİ 13


III- BOTANİK ÖZELLİKLERİ 15

1- Sistematik Dağılımı 15
2- Ağacın Genel Karakterleri 15
a) Odun Yapısı 17
b) Kök ve Saçak Yapısı 17
c) Yaprak Karakteri ve Ömrü 17
d) Tomurcuk Oluşumu, Çiçeklenme ve Meyveye Dönüşüm 17
e) Tohum Oluşumu ve Olgunlaşması 18
f)  Ağacın Taç Yapısı 20
g) Zeytin Çeşitlerinin Meyve Karakterleri 21

IV- STANDART ZEYTİN ÇEŞİTLERİMİZ VE BAZI ÖZELLİKLERİ 25

- AYVALIK (Edremit Yağlık, Şakran, Midilli, Ada Zeytini) 26
- BÜYÜK TOPAK ULAK (Topak Aşı) 26
- ÇAKIR 27
- ÇEKİŞTE (Kırma, Memeli) 27
- ÇELEBİ (İznik Çelebi) 27
- ÇİLLİ (Tekir, Provens, Goloz) 28
- DOMAT 28
- EDİNCİK SU (Erdek Su, Su Zeytini) 29
- EĞRİBURUN 29
- ERKENCE (İzmir Yağlık, Yerli Yağlık) 30
- GEMLİK (Triliye, Kaplık, Kıvırcık, Kara) 30
- HALHALI 31
- İZMİR SOFRALIK 31
- KALEMBEZİ 31
- KAN ÇELEBİ 32
- KARAMÜRSEL SU (Su Zeytini, Kalamata) 32
- KİLİS YAĞLIK 33
- KİRAZ (Kiraz, Topan ve Oval Kiraz - Adlı İki Tipi Var) 33
- MANZANİLLA (Manzanillo) 33
- MEMECİK (Taşarası, Aşıyel, Tekir, 34 
- Gülümbe, Şehir, Yağlık) 34
- MEMELİ (Emiralem, Ak Zeytin, Çekişte) 35
- NİZİP YAĞLIK 35
- SAMANLI (Tatlı Zeytin) 36
- SARI HAŞEBİ (Haşebi)36
- SARI ULAK 37
- SAURANİ (Savrani) 37
- TAVŞAN YÜREĞİ (Ters Yaprak) 37
- USLU 37
- YAĞ ÇELEBİ 38

V- FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ 42

a) Genel Bilgiler 42
b) Kök-Saçak Sistemi Fizyolojisi 42
c) Topraküstü Fizyolojisi 44
d) Fotosentez Mekanizması ve Ürünleri 45
e) Fotosentezi Etkileyen Faktörler 46
f) Fotosentez Ürünlerinin Taşınması 46
g) Terleme (Respirasyon) 47
h) Bazı Tavsiyeler 47

VI- ÇİÇEKLENME VE MEYVEYE DÖNÜŞÜMÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 49

a) Genel Seyir 49
b) Çiçeklerin Döllenmesi 49
c) Meyve Atma 50

VII- ZEYTİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI (SİSLEME YÖNTEMİYLE ZEYTİN FİDANI ÜRETİMİ) 51

1. SİSLEME YÖNTEMİ İLE ZEYTİN FİDANI ÜRETİMİNİN ESASLARI 51

2. SİSLEME SERASININ KURULMASI 52
2.1. Yastıklar 52
2.2. Isıtma Sistemi 53
2.3. Havalandırma 53
2.4. Gölgeleme 54
2.5. Köklendirme Ortamları 54

3. SİSLEME SİSTEMİNİN KURULMASI 54

4. SİSLEME İLE ZEYTİN FİDANI ÜRETİMİ 55
4.1. Çeliklerin Alınması 55
4.1.1. Çeliklerin Alınma Zamanı 57
4.1.2. Dallar Üzerinde Çeliklerin Alınma Yeri 57
4.2. Çeliklerin Hazırlanması 58
4.3. Çeliklerin Büyümeyi Düzenleyici Maddelerle Muamelesi 60
a) Ticari Toz Preparatlar 60
b) Çözelti Daldırma Yöntemi 61
4.4. Çeliklerin Sisleme Yastıklarına Dikilmesi 62
4.5. Sisleme Süresince Çeliklerin Bakımı 63
4.6. Sisleme Serasında Köklenme Süresi 63
4.7. Çeliklerin Şaşırtılması 64
4.8. Çeliklerin Bakım Parsellerine Yerleştirilmesi 65

VIII- YENİ ZEYTİN BAHÇELERİNİN KURULMASINDA GENEL KRİTERLER 68

a) İklim Şartları 69
b) Toprak Şartları 69
c) Su Şartları 70
d) Alınacak Ön Tedbirler 70
e) Fidan Temini ve Çeşitlerin Seçimi 71
f) Fidan Dikiminde Dikkat Edilecek Kurallar 72
g) Diğer Tedbirler 74

IX-ZEYTİN AĞACININ BUDANMASI 75

1. Zeytin Ağacının Büyüme ve Dallanma Özellikleri 77
1.1. Oburlar 78
1.2. Yedek Dallar 78
1.3. Yıllık Sürgünler 79
2. Zeytin Ağacında Bulunan Göz ve Tomurcuklar 79
2.1. Yan Tomurcuk (Esas) 79
2.2. Yedek Göz 80
2.3. Tepe Tomurcuk 80
3. Budamada Yapılan Kesimler ve İşlemler 80
3.1. Seyreltme 80
3.2. Uç Alma 81
4. Budamanın Etkileri 84
5. Budama Tekniği İlkeleri 84
6. Zeytinde Şekil Budaması 87
6.1. Şekil Budamasında Dikkat Edilecek Hususlar 91
7. Verim Budaması 92
7.1. Verim Budamasının Amaçları 92
7.2. Budama Aralıkları ve Zamanı 93
7.3. Budamanın Planlanması 94
8. Gençleştirme Budaması 94
8.1. İskelet Budaması 96
8.2. Ana Dallardan Gençleştirme 97
8.2.1. Aşamalı Olarak Ana Dallardan Gençleştirme 97
8.2.2. Ana Dallardan Kabaklama 98
8.2.3. Büyük Hacimli Ağaçların Gençleştirilmesi 101
8.3. Dipten Gençleştirme 102
8.3.1. Aşamalı Olarak Dipten Gençleştirme 102
8.3.2. Dipten Kabaklama102
8.4. Kök Kesme İle Gençleştirme 104
8.4.1. Kök Kesme İle Birlikte Ana Ağacın Aşamalı Olarak Kaldırılması 104
8.4.2. Method Ghariane 105

X- ZEYTİN AĞAÇLARININ SU İSTEĞİ VE SULAMA SEYRİ 106

a) Zeytinin su ihtiyacı 106
b) Yeni Bahçelerde Sulamanın Önemi 107
c) Yetersiz Suyun Riskleri 108
d) Aşırı Suyun Riskleri 109
e) Su İdaresi 109
f) Su İdaresine Yönelik Pratik Bilgiler 110
g) Sulama 112

XI- ZEYTİN AĞAÇLARINDA BESİN MADDESİ ALIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 115

a) Genel Bilgiler 115
b) Bitki Besin Elementlerinin Toprak Solüsyonundaki Formları 115
c) Zeytin Toprağında PH 118
d) Katyon Değişim Kapasitesinin İyileştirilmesine Yönelik Tedbirler 119
e) Risk Faktörleri 119
f) Zeytin Ağacına Genel Bakış ve Gübreleme 120

XII- ZEYTİN BESİN MADDESİ NOKSANLIKLARI VE TANIMLARI 123

a) Azot Noksanlığı 123

b)Fosfor Noksanlığı 124

c)Potasyum Noksanlığı 124

d)Kalsiyum Noksanlığı124

e)Magnezyum Noksanlığı 125

f)Çinko Noksanlığı 125

g)Bor Noksanlığı 125
Yaprak Analizleri ve Önemi 127
Toprak Analizleri 130

XIII- ZEYTİN KÜLTÜRÜNDE ZİRAİ MÜCADELE SORUNLARI 131

a) Zararlılar 131

1)    Zeytin Sineği 131

2)    Zeytin Güvesi 136

3)    Zeytin Kabuklubiti 141

4)    Zeytin Çiçek Sap Sokanı 144

5)    Zeytin Pamuklu Biti 145

6)    Zeytin Kırlangıç Böcekleri 148

7)    Zeytin Yara Koşnili 150

8)    Zeytin Kara Koşnili 151

9)    Mor Koşnil 154

10)  Zeytin Kızıl Kurdu 155

11)  Zeytin Fidan Tırtılı 156

12)  İzmir Haziran Böceği 159

13)  Zeytinde Yazıcı Böcek 161

14)  Filiz Kıran 163

15)  Zeytin Pamuklu Koşnili 164

16)  Zeytin Akarı 166

b) Hastalıklar 168

1)    Zeytin Halkalı Leke Hastalığı 168

2)    Zeytin Dal Kanseri Hastalığı 171

3)    Phytophthora Kök Dal ve Yaprak Çürüklüğü 175

4)    Diplodia Yara ve Çürüklüğü 176

5)    Armillaria Kök Çürüklüğü 176

6)    Verticillium Solgunluğu 179

7)    Zeytin Virüs Hastalıkları 185

c) Yabancı Otlar 186

İlaçlama Esnasında Uyulması Gereken Kurallar 188


XIV- ZEYTİN AĞAÇLARINDA MEYVE SEYRELTMESİ 189

a) Meyve Seyreltmesinin Kriterleri 189

b) NAA’nın Uygulama Prensipleri 189
c) NAA’nın Tanımı ve Özellikleri 190

XV- HASADA KADAR MEYVENİN GELİŞİMİ VE HASAT OLGUNLUĞU 191

a) Genel Seyir 191
b) Normal ve Aşırı Döküm 191
c) Meyve Oluşumunun Normal Gelişim Şartları 192
d) Hasat Olgunluğu 192
e) Hasat Şekilleri 194

XVI- HASADI YAPILAN ÜRÜNÜN İŞLENMESİ 195

a) Zeytinyağı İmalatı ve Tipleri 195
b) Sofralık Salamura Üretimi 197

XVII- ZEYTİNİN VE ZEYTİN YAĞININ BESLENMEDEKİ YERİ VE ÖZELLİKLERİ 198

a) Sofralık Zeytin 198
b) Zeytinyağı ve Sağlık Açısından Önemi 199

XVIII- ÜLKEMİZ ZEYTİNCİLİĞİNİN SORUNLARI 203

a) Genel Sorunlar 203
b) Özel Sorunlar 203
c) Sorunların Sonuçları 204
d) Sorunların Çözümü 205

 

Kitabın fiyatını ve aynı kategorideki  diğer kitapların listesini görmek için tıklayınız

 

 

 

 

-    İletişim    |    Ana sayfa    |    Favorilerime ekle    |    Yeni çıkanlar & İndirimdekiler    |    Sipariş     -

«    Hayvan Yetiştiriciliği    |    Hayvan Sağlığı    Veteriner Hekimlik    |    Gıda    Üretim Tekniği    Beslenme - Sağlık    Mevzuat    »

«  Genel  Bilir Kişi  Makine  Ekolojik Tarım  |  Bitki Hastalıkları  Tarım İlaçları  Sulama  Gübreleme  |  Meyvecilik  Sebzecilik  Seracılık  »

«    Tıp    |    Şifalı Bitkiler    |    Peyzaj    Çiçekçilik    Ağaçlandırma    |    Kültürel    Kişisel Gelişim    |    CD & Diğer    »