S 

« Geri dön

» Meyve Ağaçları Fizyolojisi Kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Meyvecilik Kitapları / »Meyve Ağaçları Fizyolojisi Kitabı

Yazar: Doç. Dr. N. Kaşka
Boyu: 23.6 x 15 cm
Sayfa: 243
Baskı tarihi: 2007
Kitap kapak: karton kapak
Kitap içi: 1. hamur
Resimler: siyah-beyaz

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

 

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

 

Önsöz i
Çevirenlerin Önsözü i
GİRİŞ ii
Kısım I
MEYVE AĞAÇLARI FİZYOLOJİSİ, BÜYÜME VE GELİŞMENİN DÜZENLENMESİ
Bölüm 1
FİZYOLOJİK OLAYLAR, BİTKİLERDE VEGETATİF VE GENERATIF BÜYÜME
VE GELİŞMENİN DÜZENLENMESİ 3
Meyve Ağaçlarında Bitki Büyüme Maddeleri 4
Meyve Ağacının Büyümesinde Rekabet Teorisi 5
Model Olarak Fizyolojik Olaylar 7
SÜRGÜN BÜYÜMESİ 7
SEYRELTME VE MEYVE BÜYÜMESİ 9
SONUÇLAR ; 11
KAYNAKLAR 12
Bölüm 2
BÜYÜMEYİ DÜZENLEYEN ÇEVRE FAKTÖRLERİFAKTÖRLERİ: IŞIK,
SICAKLIK VE BESLENME 15
Meyve Bahçesi Çevresi: Düzenlenmiş Bir Ekolojik Sistem 16
MEYVE AĞACININ BÜYÜME VE VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN
ÇEVRESEL FAKTÖRLER 17
Bir Bahçeci İçin Biyokimyaya Giriş Bilgileri f 18
KİMYASAL REAKSİYONLAR 18
BİYOKİMYASAL REAKSİYONLAR : 20
Bitkilerde Temel Metabolik Olaylar 22
FOTOSENTEZ 22
SOLUNUM 23
Büyümeyi Düzenleyen Çevre Faktörleri 24
IŞIK_ 25
SICAKLIK 30
SU 34
BESLENME ' 37
Büyüme ve Verimliliği Düzenlemek için Bahçe Ekosisteminin
Düzenlenmesi 40
Özet 40
KAYNAKLAR . 42
Bölüm 3
BİTKİ BÜYÜMESİNİ İÇSEL DÜZENLEYİCİ MADDELERİN MEYVE AĞAÇLARININ
BÜYÜME VE GELİŞMELERİNİN DÜZENLENMESİNDEKİ ROLLERİ 45
BİTKİ HORMONLARININ GENEL YAPILARI VE MODERN ARAŞTİRMALARA
TARİHSEL UYUMLARI 46
BİTKİLER İÇİN GEÇERLİ OLAN HORMON KAVRAMI 46
DOĞAL BİTKİ HORMONLAR] 48
SONUÇ . 55
KAYNAKLAR: 57
Bölüm 4
BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİNİN UYGULAMA TEKNOLOJİSİ,
ALINMA VE İŞLEV 59
BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BİTKİLERE VERİLMESİ 60
BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELER PESTİSİTLERDEN FARKLIDIR 60
PÜSKÜRTME İLE BİTKİYE KİMYASAL MADDE VERİLMESİ 61
PÜSKÜRTME ÇÖZELTİSİ 62
PÜLVERİZATÖR 62
PÜSKÜRTÜCÜNÜN PERFORMANSI 64
HEDEF ÖZELLİKLERİ 65
DAMLACIK-YAPRAK YÜZEYİ ETKİLEŞİMLERİ 65
ÇEVRE KOŞULLARI 66
ALIM 66
TEPKİLER 68
DOKU DUYARLILIĞI 68
PÜSKÜRTME HACMİNE AĞACIN TEPKİLERİ 70
ÇEVRE KOŞULLARI 72
ÖZET 72
KAYNAKLAR 74
Kısım II
VEGETATİF BÜYÜME VE GELİŞMENİN DÜZENLENMESİ
Bölüm 5
KÖK VE SÜRGÜN BÜYÜMESİNİN KOORDİNASYONU :
KÖKLER VE ANAÇLAR 77
Meyve Ağaçlarında Köklerin İşlevleri 77
Köklerin Su ve Besin Maddelerini Alması 78
KÖK BÜYÜMESİ 78
KÖK DAĞILIMI 80
SUYUN ALINMASI . „_ 82
KÖKLER TARAFINDAN SUYUN ALINMASI 83
Anacın Kalem Üzerine Etkileri 84
AĞACIN BÜYÜKLÜĞÜ VE SÜRGÜN UZUNLUĞU 84
ANAÇLARIN DEĞİŞİK ETKİLERİ . ' 88
BÜYÜMEYİ KONTROL MODELLERİ ' 89
KALEMİN ANAÇ ÜZERİNE ETKİLERİ '•"' ' 92
Bahçe Bakımı ve Sürgün-Kök İlişkileri 94
KAYNAKLAR VE OKUNMASI ÖNERİLEN ESERLER 95
Bölüm 6
VEGETATİF VE GENERATİF BÜYÜMENİN KOORDİNASYONU :
KÖK BÜYÜMESİNİN AZALTILMASI, DALLARIN DÜZENLENMESİ
VE BUDAMA
Tepe Tomurcuğu Baskınlığı (Apical Dominance) ve Büyüme
Sürgün Konumunun Tepe Tomurcuğu Baskınlığına Etkisi
Büyümeyi Düzenleyici Maddeler
Sitokininler Köklerde Üretilir ve Ters Yönde Hareket Ederler.
Budamaya Verilen Tepkiler
Budamada Kesim Tipleri
Büyüme ve Meyve Verme Durumu
Köklerin Büyümesini Kısıtlama ve Kök Budaması_
Bakım Amaçları •
Henüz Meyveye Yatmamış Genç Ağaçlar.
Meyve Veren Genç Ağaçlarda Durum
Meyve Veren Olgun Ağaçlar '
KAYNAKLAR
Bölüm 7
VEGETATİF VE GENERATİF BÜYÜMENİN SU VE AZOTLA DÜZENLENMESİ _119
Büyümeyi Düzenlemek İçin Suyun Kullanılması 120
SU NOKSANLIĞININ DÜZENLENMESİ 120
DERİM SONRASI SU STRESİ 124
GELECEKTE YAPILMASI GEREKLİ OLAN ARAŞTIRMALAR 124
BÜYÜMEYİ DÜZENLEMEDE AZOTUN KULLANILMASI__; 125
KAYNAKLAR 126
Kısım III
GENERATİF BÜYÜME VE GELİŞMENİN DÜZENLENMESİ
Bölüm 8
ÇİÇEK GELİŞİMİ __ 131
Çiçek Tomurcuklarının Tipleri ve Oluşum Yerleri 131
RENK DEĞİŞİMLERİ 178
KUTİKULA GELİŞİMİ 179
ETİLEN DIŞINDAKİ UÇUCU MADDELER 179
KAYNAKLAR 180
IV. KISIM
MEYVE KALİTESİNİN DÜZENLENMESİ

Bölüm 12
ÇEVRE STRESİYLE İLGİLİ OLARAK ELMAMSI MEYVE KALİTESİ 185
BÜYÜME VE GELİŞME 185
HÜCRE BÜYÜKLÜĞÜ VE SAYISI 186
ELMAMSI MEYVELERDE ŞEKİL 186
SOLUNUM DURUMU 187
ZARARLANMA SINIFLARI
BÜYÜMEYLE İLGİLİ ZARARLANMALAR 187
Ham Meyveler ; 187
Yanıklık ; 188
Öz Kızarması [core flush)_ 189
Aşırı Olgunluk 189
Yaşlanma (senecence) Çöküşü_ 190
Öz Kararması 191
SICAKLIKLA İLİŞKİLİ BOZULMALAR. 191
İKLİM ETKİLERİ 193
Bölüm 13
ÇEVRE STRESLERİ VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE KALİTE 195
Meyve Çatlaması 195
Nektarinde Kabuk Kabarması 196
ÇEKİRDEK KAHVERENGİLEŞMESİ VE PAS LEKESİ 196
Çift Meyve ve Derin Sütur 197
Çekirdek Yarılması ' 198
Kabuk Renginin Oluşmaması 199
KAYNAKLAR 200Bölüm 14
GİBBERELLİN BAZLI BİTKİ BİYO-DÜZENLEYİCİLERİNNİN MEYVE KALİTESİ
ÜZERİNE ETKİLRİ 203
Elmalarda Paslanmayı Azaltma 203
KULLANILAN MADDELER 205
Elma Meyvesinde İrilik ve Şeklin Geliştirilmesi 206
KULLANIM 207
KURUTMALIK VE SOFRALIK ERİKLER 209
ŞEFTALİ VE ÖTEKİ SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER 210
ÜRÜNLER (PREPARATLAR) 211
UYGULAMALAR 211
Entegre Meyve Üretiminde BBD (Bitki Biyo Düzenleyicileri) Kullanımı 212
Meyve Bahçelerinde Ağaç Büyüklüğünün Azaltılması ya da Ağaç Tacının
Püskürtme Teknolojisindeki İlerlemeleri Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi 213
Zararlı ve Hastalıklara Engel Olmak için BBD Teknolojisinin Kullanılması 215
KAYNAKLAR 216

 

Sayfanın başı