« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Anasayfa / Bitki hastalıkları, Zararlılar Kitapları / »

HORMONLAR BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ Özellikleri ve Tarımda Kullanımı

 

Yazar:

Prof. Dr. İbrahim Baktır

Boyutlar:

15,5 x 21.5 Cm

[boy x en]

Sayfa:

108

Baskı tarihi:

2015

Kitap kapağı:

Karton kapak

Kitap içi:

1. hamur kağıt

Tablo ve resimler:

Renkli

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

 

önceki  baskı içindekiler bölümü, sayfa numaraları tutmayabilir.

İÇİNDEKİLER

- BAZI ÖNEM­Lİ BİT­Kİ BÜ­YÜ­ME DÜ­ZEN­LE­Yİ­Cİ­LE­Rİ­NİN İSİM­LE­Rİ 7
- Gİ­RİŞ 9
- HORMONLARIN TARİHSEL SÜRECİ 11
- OKSİNLER 17


  Ok­sin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi 18
  Ok­sin­le­rin Kul­la­nım Alan­la­rı 20

- GİB­BE­REL­LİK ASİT 31
  Gib­be­rel­lin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi 31
  Gib­be­rel­lik Asi­tin Et­ki­le­ri ve Kul­la­nım Alan­la­rı 33

- Sİ­TO­Kİ­NİN­LER 58
  Si­to­ki­nin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi 59
  Si­to­ki­ni­nin Et­ki­le­ri 61

- AB­Sİ­SİK ASİT (ABA) 69
  Ab­si­sik Asi­tin Sen­tez 70
  Ab­si­sik Asi­tin Ta­şın­ma­sı 73

- ETİ­LEN 74
  Eti­len Sen­te­zi 75
  Eti­le­ni­nin Et­ki­le­ri­ne Ait Ba­zı Ör­nek­ler 77

- MEY­VE AĞAÇ­LA­RIN­DA Çİ­ÇEK ve MEY­VE SEY­RELT­ME 83

- Dİ­ĞER HOR­MON­LAR 91

-BRAS­Sİ­NOS­TE­RO­İD­LER 91
  Bras­si­nos­te­ro­id­le­rin Bi­yo­sen­te­zi 91
  Bras­si­nos­te­ro­id­le­rin Etkileri 92

  JAS­MO­NA­TE­LER (YA­SE­MİN ASİT­LE­Rİ) 93

  Jas­mo­na­te­le­rin Bi­yo­sen­te­zi 94
  Jas­mo­na­te­le­rin Bit­ki­ler Üze­rin­de­ki Et­ki­le­ri 95

  SA­Lİ­Sİ­LİK ASİT 96
  Ter­mo­ge­ne­zin Teş­vi­ki ve Sa­li­si­lik Asit 98
  Sa­li­si­lik Asit ve Has­ta­lık­la­ra Da­ya­nık­lı­lık  Me­ka­niz­ma­sı Ara­sın­da­ki İliş­ki­ler 99
  Sa­li­si­lik Asi­din Bi­yo­sen­te­zi 100

- PO­Lİ­AMİN­LER 101
- EK 1. 103

-EK 2. 105

-EK 3. 106