S 

« Geri dön

» SERADA VE AÇIK ALANDA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Meyvecilik Kitapları / »

SERADA VE AÇIK ALANDA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ Tükendi

Yazar: Zir.Yük.Müh. Hüsnü Çınar Aybak
Boyu: 15.5 x 21.5 cm
Sayfa: 254
Baskı tarihi: Eylül 2015 (3. baskı)
Kitap kapak: karton kapak
Kitap içi: kuşe kağıt
Resimler: bol Renkli fotoğraf

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

   SATIN AL 

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

 

2. BASKININ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ

(Konu Adı ve Kitapta konunun geçtiği sayfa numarası)

 Anavatanı ve tarihçesi 11
- Domatesin besin değeri ve insan sağlığı bakımından önemi 12
- Bitkisel karakterler 15
- Kök 17
- Gövde 18
- Yaprak 19
- Çiçek 20
- Meyve 23
- Meyve rengi 24
- Meyve şekli 27
- Meyve eti sertliği 29
- Meyve asitliği 29
- Suda çözünebilir maddeleri içeriği (%) 30
- Vitamin C (askorbik asit) 30
- Meyve büyüklüğü 30
- Tohum 31
- Domatesin iklim istekleri 33
- Sıcaklık 45
- Rüzgar 46
- Işık 46
- Karbondioksit (CO2) 47
- Hava oransal nemi 48
- Domatesin toprak istekleri 49
- Domates yetiştiriciliğinde besin maddeleri 50
- Besin maddesi noksanlıkları 52
- Besin maddesi noksanlıklarında domateste görülen belirtiler 54
- Besin maddesi noksanlıklarının giderilmesi ve kontrol 65
- Besin maddesi fazlalıklarında görülen belirtiler (toksisite) 67
- Domatesin su isteği ve sulama 69
- Sera şartlarında verilecek su miktar 71
- Sulama yöntemler 76
- Gübreleme 79
- Fertigasyon (damla sulama ile gübreleme) 80
- Gübre formülasyonu ve miktarı 80
- Gübre sulama suyuna nasıl verilir? 82
- Gübre tankı ile gübreleme (konsantrasyon usulü gübreleme) 82
- Enjektör ile orantılı gübreleme 82
- Konsantrasyon regülatörlü (ayarlı) sistem 83
- Gübreleme otomasyonu ve diğer yenilikler 83
- Gübre sulama suyuna ne zaman verilir? 83
- Sofralık domateslerde besin maddesi miktarı 84
- Topraksız tarım 84
- Topraksız tarımın yararları 84
- Topraksız tarımın sakıncaları 84
- Su kültürü 85
- Saman balyası kültürü 86
- Perlit torba kültürü 87
- Toprak/Yaprak analizi 88
- Açık tarlada gübreleme 89
- Yaprak gübreleri 89
- Organik gübreler 89
- Çiftlik (hayvan) gübresi 90
- Yeşil gübre 90
- Münavebe (ekim nöbetleşmesi) 90
- Üretim takvimi92
- Fide yetiştiriciliği 92
1- Fide yetiştirme kapları 92
2- Fide yetiştirme ortamı 92
-   Fide yetiştirme materyallerinin karıştırılması 93
-   Fide yetiştirme materyalinin sterilize edilmesi 93
- Tohum ekimi 94
- Tohumun çimlenmesi 94
- Sıcaklık 94
- Işık 96
- Su 97
- Fidelerin üstünün örtülmesi 97
- Tohum ekiminden dikime kadar geçen süre (gün) 98
- Vegetatif çoğaltma 99
- Sanayi fidesi üretimi 99
- Aşılı fide 101
- Aşılı fide yetiştiriciliği ile ilgili genel uygulamalar 102
- Serada domates yetiştiriciliği 106
- Dikim öncesi sera hazırlığı 106
- Taban taşı 106
- Toprak dezenfeksiyonu 106
- Sera temizliği107
- Dikim 107
- İpe alma (askıya alma) 108
- Malçlama 109
- Seralarda pasif ısıtma sistemleri 111
- Alçak plastik tüneller 112
- Isı perdeleri 113
- Su şilteleri (su yastıkları) 113
- Yağmurlama 113
- Sera ikliminin ayarlanması 113
- Budama 114
- Koltuk alma 114
- Yaprak alma 114
- Tepe alma 115
- Meyve seyreltme ve salkım ucu alma 115
- Çift gövdeli budama sistemi 116
- Budamada dikkat edilmesi gereken hususlar 117
- Seralarda hormon kullanımı ve bombus arıları 118
- Bombus arıları 120
- Seralarda ve hastalık ve zararlılara karşı koruyucu önlemler 122
- Açık tarlada domates yetiştiriciliği 124
- Fide dikimi 127
- Doğrudan tohum ile yetiştiricilik 133
- Yabacı otlar 133
- Çapalama 133
- Yatırma 133
- - Herek verme 134
- Budama 134
- Koltuk alma 135
- Uç alma 135
- Hasat 135
- Hasat sonrası fizyolojisi, tasnif ve ambalajlama 138
- Değişik olgunluk derecelerinde (değişik renklerde) hasat edilen domateslerin depolanmaları 138
- Sıcaklık 141
- Hava oransal nemi 143
- Işık143
- Etilen 143
- Şekil ve büyüklük 144
- Diğer kalite unsurları 144
- Hasat zamanının fizyolojik ve anatomik safhaları 144
- Domatesin soğukta muhafazası 146
- Domateslerin kontrollü atmosferde muhafazası 147
- Paketlenerek depolanması sırasında domates meyvesinin olumsuz yönde etkileyen bazı hastalıklar 147
1- Alternaria çürüklüğü 147
2- Mavi küf çürüklüğü 147
3- Beyaz akıntılı çürük (Cottony leak) 148
4- Clodosporium çürüklüğü 148
5- Geç dönemde mildiyö çürüklüğü 149

6- Sulu yumuşak çürüklük 149
-   Sofralık domates standartları 150
-   Maliyet (Açık tarlada) 161
-   Toprak hazırlığı 161
-   İş gücü 161
-   Hastalık ve zararlılar 161
-   Verim 162
-   Domates tohumluğu üretimi 163
-   Asetik asit 164
-   Tohumla taşınan mantari hastalıklara karşı kullanılan ilaçlar 164
-   Depolama 164
-   Domates yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlı sorunları 166

I- Konuya giriş 166

II- Genel bilgiler 166
A- Hastalık ve zararlı sorunlarının genel kapsamı 166
B- Hastalık etmenlerinin ekolojik istekleri 169
C- Hastalık etmenlerinin bulaşma kaynakları ve yayılmaları 170
D- Zararlı etmenlerin kısa sistematiği,ekolojik ve biyolojik karakterleri 171
E- Virüslerin tanımı ve ekolojik istekleri 174
F- Hastalık ve zararlı etmenlere ülkemiz sera şartlarının sağladığı imkanlar 175
G- Zirai mücadelede modern bir kavram IPM 176
H- Domates dahil olmak üzere çeşitli kültürlerde bazı zararlı böceklere karşı kullanılanılabilen biyolojik silahlar 177 
I-  Toprak solarizasyonu 178
İ-  Toprak ilaçlaması 180
J-  İlaçlı mücadelede kalibrasyon ve doz kavramı 182
III- Özel bilgiler 184
A- Konuya giriş 184
B- Domates hastalıkları 185
I- Mantari kaynaklı domates hastalıkları 185
1. Fide dönemi hastalıklar Hastalığın kontrolü 185
2. Fide ve bitki dönemi hastalıkları 185
a) Kök mantarlaşması (Pyrenochaeta lycopersici) 186
b) Bir büyüteç yardımı ile gözlenebilen kök mantarlaması (Colletotrichum coccodes) 186
c) Solgunluk hastalıkları (Fusarium ve Verticillium) 187


II- Mantari kaynaklı topraküstü hastalıkları 187
1) Kökboğazı gövde ve dal hastalıkları 190
a) Beyaz küf (pamucak):Sclerotinia sclerotiorum 190
b) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 190
c) Gövde sap çürüklüğü (Didymella lycopersici) 191
d) Gövde mildiyösü (Phytopthora parasitica) 193
2) Yaprak, çiçek ve meyve hastalıkları 194
a) Karaleke (Alternaria solani) 195
b) Kadife leke (Cladosporium fulvum) 195
c) Külleme (Leveillula taurica) 198
d) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 199
e) Domates mildiyösü (Phytophtora infestans) 201
f) Yaprak leke hastalıkları (Septoria sp., Stemphylium spp.) 203

III- Nematod kaynaklı toprakaltı hastalıkları 204
a) Kök-ur nematodları 204

IV- Bakteri kaynaklı hastalıklar 207
a) Bakteriyel kanser (Corynebacterium michiganense) (Clavibacter michiganense) 207
b) Bakteriyel gövde çürüklüğü (Pseudomonas corrugata) 209
c) Bakteriyel leke (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) ve(Pseudomonas syringae pv. tomato)211
V- Virüs ve virüs benzeri hastalıkları 214
a) Domates sarı yaprak kıvırcıklık hastalığı (TYLCV) 214
b) Tütün mozaik hastalığı (TMV) 215
c) Hıyar mozaik virüsü (CMV) 217
d) Patates Y virüs hastalığı (PVY) 218
e) İri tomurcuk hastalığı (Stolbur, bigbud) 219
VI- Fizyolojik hastalıklar 220
a) Yüzeysel kabuk çatlamaları 220
b) Meyvelerin boyuna ve enine yarıklar 221
c) Alaca olgunluk 222
d) Kedi yüzü 222
e) Çiçek burnu çürüklüğü 223
f) Et kahverengileşmesi 224
g) Çiçek silkmesi 224

VII- Zararlı böcekler 225
1- Toprakaltı zararlıları 225
a) Tırpan kurdu (veya Bozkurt) (Agrotis spp.) 225
b) Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) 226
2- Topraküstü zararlıları 226
a) Yaprak bitleri (Aphis spp.) 226
b) Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 227
c) Empoaska (yeşil böcek) (Empoasca spp.) yaprak pireleri 228
d) Tripsler (Thrips spp.) 228
e) Diğer sokucu-emici zararlılar 229
f) Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza spp.) 229
g) Kırmızı örümcekler (Fam. Tetranychidae) 230
h) Saman akarları (Fam. Tarsonemidae) ve pas böcüsü (Fam. Eriophydae) 231
ı) Yeşil kurt (Heliothis spp.) ve Prodenia (Spodoptera littoralis) 232
Domates Hastalıklarına Karşı İlaç Tavsiyeleri 234

Domates Zararlılarına Karşı İlaç Tavsiyeleri 237

KAYNAKLAR 240

 

Sayfanın başı