« Geri dön

» Bitki Besleme Kitabı [t3808] -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Anasayfa / Bitki Besleme Kitapları /

 

BİTKİ BESLEME

"Sağlıklı Bitki , Sağlıklı Üretim"

BASKISI TÜKENDİ, STOKTA BULUNMAMAKTADIR

Editör :

Prof.Dr. M.Rüştü Karaman

Boyutlar:

14 x 20 Cm

[boy x en]

Sayfa:

1080

Baskı tarihi:

2012 (1.Basım)

Kitap kapağı:

Ciltli

Kitap içi:

Tamamı renkli

Resimler, Çizimler, Tablolar:

Kitapta toplam  270 adet renkli fotoğraf, 47 adet renkli çizim, 4 adet siyah-beyaz çizim ve 335 adet tablo vardır

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

 

 

BİTKİ BESLEME 
‘Sağlıklı Bitki, Sağlıklı Üretim’

 

 

 Editör
Prof.Dr. Mehmet Rüştü KARAMAN

Editör Komitesi

Prof.Dr. Aydın ADİLOĞLU
Prof.Dr. A.Reşit BROHİ
Prof.Dr. İlhan DORAN
Prof.Dr. Aydın GÜNEŞ
Prof.Dr. Ali İNAL
Prof.Dr. Mustafa KAPLAN
Prof.Dr. A.Vahap KATKAT
Prof.Dr. Ahmet KORKMAZ
Prof.Dr. Nur OKUR
Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ
Prof.Dr. Kadir SALTALI
Prof.Dr. Süleyman TABAN
Prof.Dr. Metin TURAN
Prof.Dr. Şefik TÜFENKÇİ
Doç.Dr. Figen ERASLAN
Doç.Dr. Mehmet ZENGİN

 

 ÖNSÖZ

Konusunun uzmanı çok geniş ve seçkin bir akademisyen, araştırmacı ve bilim kadrosu ile hazırlanmış olan ‘Bitki Besleme - Sağlıklı Bitki, Sağlıklı Üretim’ konulu kitap, başta bu alanda eğitim alan öğrenciler olmak üzere Türk Tarımı’nın hizmetine sunulmuştur. Ders notu, bilimsel kaynak ve rehber niteliğinde hazırlanan bu kitap, konu başlıklarından da görülebileceği gibi yalnız eğitim-öğretim amaçlı olmayıp, üniversiteden mezun olan bir ziraat mühendisinin ömür boyu baş ucundan ayırmayacağı, önemli rehber ve görsel bilgileri topluca içeren, sade ve akıcı bir uslupla hazırlanmış, kalın sıvama kapaklı, kuşe kağıda basılmış 1080 sayfalık ve ergonomik boyutlarda oldukça kaliteli bir kitaptır. 

Temelde Bologna eğitim-öğretim süreci çerçevesinde modern eğitime yönelik olarak hazırlanmış olan ve toplam 13 bölümden oluşan kitabın; ilk dört bölümü ders müfredatı, yedi bölümü ödev (özel ilgi sahasına giren mesleki konular) ve son iki bölümü mesleki uygulamadan oluşmaktadır. Özellikle servis derslerinde Bitki Besleme ve Gübreleme konularının birleştirilerek ‘Bitki Besleme ve Gübreleme’ adı altında tek bir dersin oluşturulması, her iki konuyu bir eğitim-öğretim döneminde anlatılabilecek düzeyde ve öz olarak içeren bu kitabı zorunlu hale getirmiş, bu alanda önemli bir boşluk doldurulmuştur.

Hazırlanan bu kitap, başta bitkilerin beslenme fizyolojisi olmak üzere, bitki beslemenin temel ilkeleri, gübreler ve gübreleme tekniği, gübre ham maddelerinin (fosfat kayası, potas, çinko, bakır, bor cevherleri vb.) resimleri, organik tarımda bitki besleme, fertigasyon (damla sulama ile gübreleme), topraksız yetiştiricilikte besin çözeltisi hazırlama tekniği, ormancılıkta gübreleme tekniği, bitkilerde beslenme ve kalite ilişkileri, besin elementi noksanlık belirtileri ile hastalık-zararlı belirtilerinin karşılaştırılması, toprak ve bitki analiz sonuçlarını yorumlama tekniği, Türkiye Gübreleme Rehberi, bitki besleme reçetesi hazırlama tekniği ve pratik örnekleri gibi daha pek çok konuyu en son güncellenmiş haliyle ve kolay anlaşılır, görsel bir dispozisyonda içermektedir. Hazırlanan bu bölümler, önder çiftçilerimizin de okumaktan büyük zevk alacağı önemli genel kültür bilgilerini de içermektedir. Kısacası bu kitapta, bitki besleme ve gübreleme ile alakalı hemen her kesimin ilgileneceği ve merakla okuyacağı güncel konular bulunmaktadır.

Kitabın ilgili tüm akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcılara faydalı olmasını diler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederiz.

 

 

İÇİNDEKİLER
 

 

KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ:

BÖLÜM 1. Bitki Besin Elementleri ve Bitkilerde
Beslenme Fizyolojisi                                               1
Prof.Dr. Mehmet Rüştü Karaman

 (1. Bölüm'de: 8 adet renkli resim, 20 adet renkli çizim ve 17 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 2. Bitki Besin Elementi Yarayışlılığını
Etkileyen Faktörler                                               93
Prof.Dr. Ahmet Korkmaz
Prof.Dr. Kadir Saltalı
 

 (2. Bölüm'de: 2 adet renkli resim, 1 adet renkli çizim ve 7 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 3. Bitki Beslemenin Temel İlkeleri                  123
Prof.Dr. Metin Turan
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Horuz
 

 (3. Bölüm'de: 52 adet renkli resim, 11 adet renkli çizim, 2 adet siyah-beyaz çizim ve 14 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 4. Gübreler ve Gübreleme Tekniği                 347
Prof.Dr. Aydın Adiloğlu
Doç.Dr. Figen Eraslan
 

 (4. Bölüm'de: 52 adet renkli resim, 6 adet renkli çizim ve 13 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 5. Organik Tarımda Bitki Besleme Yönetimi      475
Prof.Dr. Süleyman Taban
Prof.Dr. Metin Turan
 

 (5. Bölüm'de: 6 adet renkli resim, 3 adet renkli çizim ve 18 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 6. Mikrobiyolojik Gübreleme ve
Tarımda Mikorizalar                                              555
Prof.Dr. Nur Okur
Prof.Dr. İbrahim Ortaş
 

 (6. Bölüm'de: 25 adet renkli resim, 2 adet renkli çizim ve 4 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 7. Damla Sulama İle Gübreleme

(Fertigasyon) Tekniği                                          599
Prof.Dr. Mustafa Kaplan
Yrd.Doç.Dr. İlker Sönmez
 

 (7. Bölüm'de: 5 adet renkli resim, 6 adet renkli çizim ve 12 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 8. Topraksız Yetiştiricilik Sisteminde

Bitki Besleme Yönetimi                                         637
Prof.Dr. Aydın Güneş
Prof.Dr. Ali İnal
Prof.Dr. Mehmet Rüştü Karaman
Prof.Dr. Naif Geboloğlu
 

 (8. Bölüm'de: 21 adet renkli resim, 1 adet renkli çizim ve 16 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 9. Ormancılık ve Peyzaj Ağaçlarında
Bitki Besleme Yönetimi                                            685
Prof.Dr. A. Reşit Brohi
Prof.Dr. İlhan Doran
Yrd.Doç.Dr. Nevzat Gürlevik
 

 (9. Bölüm'de: 16 adet renkli resim, 4 adet renkli çizim ve 8 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 10. Kültür Bitkilerinde Beslenme ve Kalite İlişkileri 731
Prof.Dr. Aydın Adiloğlu
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Horuz
Yrd.Doç.Dr. Fatih Er
 

 (10. Bölüm'de: 8 adet renkli resim, 24 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 11. Kültür Bitkilerinde Beslenme ve

Hastalık-Zararlı İlişkileri                                           791
Prof.Dr. Şefik Tüfenkçi
Prof.Dr. Yusuf Yanar
Yrd.Doç.Dr. Sezer Şahin
Yrd.Doç.Dr. Dürdane Yanar
 

 (101 Bölüm'de: 43 adet renkli resim, 8 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 12. Toprak ve Bitki Analiz Sonuçlarının

Yorumlanmasında Temel İlkeler                                 837
Doç.Dr. Mehmet Zengin
 

 (12. Bölüm'de: 29 adet renkli resim, 8 adet renkli çizim ve 88 adet tabloya yer verilmiştir)


BÖLÜM 13. Toprak Analizlerine Dayalı Bitki Besleme
Reçetesi Hazırlama Tekniği ve Pratik Örnekler             961
Dr. İbrahim Hakkı Güçdemir
 

 (13. Bölüm'de: 3 adet renkli resim, 5 adet renkli çizim, 2 adet siyah-beyaz çizim ve 106 adet tabloya yer verilmiştir)
REHBER KONULAR DİZİNİ

Bitki besin elementlerinin tanımı ve sınıflandırması 3
Bitki köklerine besin elementi girişi 52
Bitki besin elementi yarayışlılığını etkileyen faktörler 93
Azot (N) 125
Fosfor (P) 170
Potasyum (K) 194
Kalsiyum (Ca) 217
Magnezyum (Mg) 229
Kükürt (S) 242
Demir (Fe) 257
Çinko (Zn) 272
Mangan (Mn) 282
Bakır (Cu) 289
Bor (B) 297
Molibden (Mo) 304
Klor (Cl) 310
Diğer fonksiyonel besin elementleri 314
Gübreler 347
Gübrelemenin temel ilkeleri 421
Organik tarımda kullanılabilecek gübreler 539
Mikrobiyolojik gübreleme tekniği 555
Tarımda mikoriza kullanımı 567
Damla sulama ile gübreleme (fertigasyon) 599
Topraksız yetiştiricilik sisteminde bitki besleme 637
Ormancılıkta bitki besleme yönetimi 687
Peyzaj amaçlı ağaçlarda bitki besleme yönetimi 715
Biyoteknoloji, GDO, hormon, hibrit kavramları 733
Bitkisel ürünlerde önemli kalite kriterleri 740
Bitkilerde mineral beslenme ve kalite ilişkileri 745
İyi tarım uygulamaları (İTU/ GAP) 776
Besin noksanlığı ve hastalık-zararlı benzerlikleri 815
Çözelti ve analiz sonuçları ifade birimleri 841
Toprak analizleri ve sonuçları yorumlama tekniği 847
Bitki analizleri ve sonuçları yorumlama tekniği 881
Yaprak örneği alma dönemi ve yöntemleri 894
Bitkilerde besin elementi noksanlık anahtarı 917
Bitkilerde besin elementi sınır değerleri 921
Türkiye gübreler ve gübreleme rehberi 993
Gübre hesaplamaları ile ilgili çözümlü örnekler 1032
Bitki besleme reçetesi hazırlama tekniği 1044