« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Anasayfa / Bitki hastalıkları, Zararlılar Kitapları / »

FERTİGASYON (Sulama ile Birlikte Gübreleme)

Yazar:

Doç.Dr.Ö.Çetin, Yrd.Doç.Dr.İ.Tolay

Boyutlar:

15,5 x 21.5 Cm

[boy x en]

Sayfa:

160

Baskı tarihi:

2009

Kitap kapağı:

Karton kapak

Kitap içi:

1. hamur kağıt

Tablo ve resimler:

Renkli

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 
 

FERTİGASYON KİTABI

İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ (Konu adı/ Konunun geçtiği sayfa numarası)

BÖLÜM 1 9
GİRİŞ 9

1.1 Tanımlar 9
1.2 Fertigasyon Uygulamaları 9
1.3 Fertigasyonun Üstünlükleri 13
1.4 Fertigasyonun Kısıtları 14

BÖLÜM 2 15
BİTKİLERİN BESİN ELEMENTLERİ GEREKSİNİMİ ve TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
15

2.1 Besin Elementleri Konsantrasyonu ve Bitkilerce Alınımı Arasındaki ilişkiler 18
2.2 Çeşitli Bitkilerde Azot, Fosfor ve  Potasyum Tüketim Miktarı 21

BÖLÜM 3 23
FERTİGASYONDA TOPRAK ve SULAMA SUYUNUN BAZI ÖNEMLİ  ÖZELLİKLERİ 23
3.1 Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) 23
3.2 Katyon-Anyon Dengesi 24
3.3 pH 25
3.4 Su Kalitesi ve Tuzluluk 28
   3.4.1 Tuzluluk ve Sulama Suyu Miktarı 30
   3.4.2 Sodyum Absorsiyon Oranı (SAR) Tuzluluk ve SAR Arasındaki İlişkiden Yararlanarak İstenen EC’de Sulama Suyunun Hazırlanması 33
   3.4.3 Tuzluluk ve Gübre İlişkisi 38

BÖLÜM 4 40
DAMLA SULAMA ve FERTİGASYONDA ISLATILAN TOPRAK HACMİ 40
4.1 Islatma Alanı Yüzdesi 40
4.2 Islatma Alanı ve Fertigasyon 43
4.3 Islatılan Toprak Hacmi Boyutları ve Damlatıcı Debi İlişkisi 49

BÖLÜM 5 52
FERTİGASYONDA BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ ve GÜBRELER 52

5.1 Bitki Besin Elementleri 52
   5.1.1 Azot 52
   5.1.2 Fosfor 55
   5.1.3 Potasyum 58
   5.1.4 Kalsiyum59
   5.1.5 Kükürt 59
   5.1.6 Mikro Elementler 59
5.2 Toprakta Bitki Besin Elementlerinin Düzeyi 60
5.3 Bitkilerde Besin Elementlerinin Düzeyi 61
5.4 Gübreler ve Çözünürlükleri 63
5.5 Gübrelerin Birbiri ile Uyumu 66
5.6 Gübreleme Programı ve Gübre Gereksiniminin Hesaplanması 68
   5.6.1 Düzeltme Faktörü 69
   5.6.2 Gübre Gereksinimi Örnek Hesaplama 70

BÖLÜM 6 73
FERTİGASYONDA GÜBRE UYGULAMA YÖNTEMLERİ 73

6.1 Fertigasyon Uygulama Yöntemleri 73
6.1.1 Gübre Konsantrasyonunun Zamanla Azaltılması 73
6.1.2 Gübre Konsantrasyonunun Sabit Düzeyde Uygulanması 73
6.1.3 Gübrenin Sabit ve Aralıklı Olarak Sabit Konsantrasyonda Uygulanması 74
6.2 Fertigasyon Uygulama Yöntemleri ile İlgili Çalışmalar 75

BÖLÜM   7 78
FERTİGASYONDA GÜBRE UYGULAMA SİSTEMLERİ 78

7.1 Gübre Uygulama Sistemleri 78
7.1.1 Bypass (Basınç Farklılığı) Sistemleri 79
7.1.2 Venturi (Vakum) Sistemi 81
7.1.3 Harici Pompalar 84
7.2 Gübre Uygulama Sistemlerinin Karşılaştırılması 86
7.3 Enjeksiyon Güvenlik Sistemleri 87
7.4 Gübre Tank Hacminin Hesaplanması 87
7.5 Gübre Uygulama Hızının Hesaplanması 90
7.6 Sulama Suyundaki Besin Elementi Düzeyinin Hesaplanması 92

 

BÖLÜM   8 93
FERTİGASYONDA TOPRAK ve BİTKİNİN İZLENMESİ 93
8.1 Bitkinin İzlenmesi 94
8.1.1 Bitki Yaprak Su Potansiyeli 95
8.1.2 Yaprak Sıcaklığı 95
8.2 Toprağın İzlenmesi 96
8.2.1 Analiz için Toprakta Örneklemenin Yapılması 96
8.2.2 Toprak Analizleri 96
8.2.3 Toprak Su İçeriğinin İzlenmesi 97

BÖLÜM   9 99
FERTİGASYON ve DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNDE  ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI 99
9.1 Tıkanma 99
9.2 Yıkama ve Filtreleme 102
9.3 Tıkanmayı Önlemek veya Gidermek İçin Kullanılan Kimyasallar 105
9.3.1 Asit Uygulaması 105
9.3.2 Klor Uygulaması 108
9.4 Fertigasyonda Uyulması Gereken Önemli Hususlar 111

BÖLÜM 10 113
TOPRAKSIZ KÜLTÜR ve FERTİGASYON 113
10.1 Topraksız Kültür 113
10.1.1 Topraksız Kültürde Kullanılan Materyaller 115
10.1.2 Topraksız Kültürde Kullanılan Bazı Materyallerin Özellikleri 121
10.2 Topraksız Kültür Uygulama ve Fertigasyon 122
10.2.1 Fertigasyon Uygulamaları 124

BÖLÜM   11 126
FERTİGASYONDA GÜBRE ve DİĞER KİMYASALLARIN UYGULAMA HESAPLARI 126
11.1 Örnek Gübre Uygulama Hesapları 126
11.2 Örnek Asit ve Klor Uygulama Hesapları 137

KAYNAKLAR 141

EKLER 147
EK-1 ÇEŞİTLİ BİTKİLERİN BESİN ELEMENTLERİ TÜKETİM MİKTARI 147
EK-2 AMONYAKTAN ELDE EDİLEN AZOTLU GÜBRELER ve FERTİGASYONDA KULLANILABİLECEK ÇEŞİTLİ GÜBRELER 152
EK-3 SULAMA SUYU ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ ile ÇÖZELTİ KONSANTRASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİLER 155
EK-4 BAZI KATYON/ANYON ve MOLEKÜLLERİN EKİVALENT AĞIRLIKLARI 156
EK-5 BAZI ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN DÖNÜŞÜMLERİ 156
EK-6 BAZI BESİN ELEMENTLERİNİN DÖNÜŞÜM KATSAYILARI 158
EK-7 PERİYODİK CETVEL 159