« Geri dön

» Tarım Sigortaları Kitabı [u2056] -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Genel, Bilir Kişi, Ekolojik Tarım Kitapları / » Tarım Sigortaları Kitabı [u2056]

 

Yazar: Prof. Dr. Çetin
Boyutlar: 159 x 234 x 13 mm [En x boy x derinlik]

Sayfa:

263

Baskı tarihi:

Ocak 2007

İçerik Eklenme:

25 Ağustos 2007

Kitap kapağı:

Renkli karton kapak

Kitap içi:

Birinci hamur kâğıt

Grafikler, tablolar:

Siyah - beyaz

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

  SİPARİŞ VER  

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

 
 

 

Giriş.......................................................................... 1

Birinci Bölüm
Tarım Sigortaları Ve Risk Yönetimi Kavramları............... 3

Tarım Sigortalarının Tanımı............................................. 3

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Sigortaları Uygulamaları...6
Tarım Sigortaları Bakımından Risk Yönetimi........................ 14

İkinci Bölüm
Tarım Sigortalarının Gelişimi Ve Organizasyonel Yapısı.... 23

Dünya'daki Uygulamalar................................................. 23

Türkiye'deki Uygulamalar............................................... 30

Tarım Sigortaları İle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Tarım Sigortalan

Kanunu...................................................................... 33

Türkiye'de Tarım Sigortalarının Gelişimi............................. 36

Kalkınma Planlarında Sigorta Sektörünün Durumu................. 42

Üçüncü Bölüm

Tarımsal Faaliyetin Özellikleri Ve Tarım Sigortaları İle İlişkisi   45

işletme ve Tarım İşletmesi Kavramları............................... 45

Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması................................. 47

İşletme Büyüklüklerine Göre Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması...48

Hukuki Yapıya (Veya Üretim Araçlarının Mülkiyet Durumuna) Göre

Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması................................. 50

İşletme Üretiminde Hakim Olan Üretim Kolu Veya Kollarına (Faaliyet
Alanına) Göre Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması.............. 51

Tarım İşletmelerinin Özellikleri Ve Diğer işletmelerden Farklı Yönleri 53

Kuruluş ve Organizasyon................................................ 54

Üretim Girdilerinin Sağlanması (Tedarik) ve Üretim.............. 55

Pazarlama.................................................................. 56

Sermaye Yapısı ve Özellikleri.......................................... 57

Tarımsal Faaliyeti Etkileyen Önemli Riskler......................... 58

Meteorolojik Faktörler.................................................... 58

Bitki ve Hayvan Hastalık ve Zararlıları............................... 63

Sosyal ve Ekonomik Nedenler.......................................... 65

Tarımsal Sigortaların Geliştirilmesinin Gerekliliği.................. 66

Dördüncü Bölüm
Tarım Sigortaları Yönetimi........................................... 69

Tarım Sigortalarında Primin (Sigorta Ücretinin) Saptanması.... 69

Tarım Sigortalarında Hasar Oranlarının Saptanması............... 72

Tarım Sigortaları Hasar Oranlarının Saptanmasında

Kullanılan Yöntemler..................................................... 72

Tarım Sigortalarında Tazminatın Saptanması....................... 81

Aşkın Sigorta (Normal Değerinin Üstünde Sigorta)................ 83

Eksik Sigorta (Normal Değerinin Altında Sigorta)................. 84

Tarımsal Sigortalarda Hasar Sınıflandırma.......................... 87

Konservasyon.............................................................. 87

Koasürans................................................................... 88

Reasürans................................................................... 88

Tarım Sigortaları Eksperliği............................................. 89

Beşinci Bölüm
Farklı Tarımsal Sigorta Uygulamalarına Örnekler........... 93

Bitkisel Ürünlerde Sigorta............................................... 93

Dolu ve Yangına Karşı Sigortalama................................... 94

Don Sigortaları............................................................ 99

Hayvan Sigortaları........................................................ 100

Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Sigortaları.............................. 100

Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları.................................. 105

Su Ürünleri (Kültür Balıkçılığı) Sigortası............................. 111

Yarış Atı Sigortaları....................................................... 112

Deve Kuşu Sigortaları.................................................... 112

Tarımsal Varlıklarla İlgili Sigortalar................................... 113

Seralarda Sigorta......................................................... 113

Altıncı Bölüm

Tarım Sigortaları Uygulamalarında Beliren Başlıca Sorunlar   119

Ekonomik Sorunlar........................................................ 120

Teknik Sorunlar............................................................ 121

Yapısal Sorunlar........................................................... 122

Kaynaklar................................................................. 123

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Kapsamında Kullanılan Tanımlar   127

Tarım Sigortalarına İlişkin Bazı Temel Bilgiler................ 131

Tarım Sigortaları Kanunu Sonrası Uygulamalar.............. 135

EK. 1......................................................................... 135

EK. 2......................................................................... 143

EK. 3......................................................................... 157

EK 4.......................................................................... 226

EK 6.......................................................................... 219

Tarım Sigortaları Kanunu Öncesi Uygulamalar............... 223

Ek-1 Dolu Sigortası Hasat Planı........................................ 223

Ek 2. Dolu Sigortası Yan Ürün Tablosu............................... 223

Ek 3. Tarım Ürünleri Dolu Sigortası Prim Fiyatları - 2000........ 224

Ek 4. Dolu Sigorta Poliçesi.............................................. 226

Ek 5. Dolu Sigorta Ön Bilgi Formu.................................... 227

Ek 6. Türkiye'de Seçilmiş Yerleşim Yerleri itibariyle Dolu Sigortaları

Tehlike Bölgeleri.......................................................... 228

Ek 7. Sera Sigortası Prim Fiyatları - 2001 (Minimum)............ 234

Ek 8. Sera Sigortaları Dolu Tehlike Bölgeleri....................... 236

Ek 9. Sera Sigortalan Fırtına Tehlike Bölgeleri..................... 237

Ek 10. Sera Yetiştiriciliği Sebze Üretim Değerleri (2000-2001).... 238

Ek 11. Sera Sigortası Sigorta İstek Formu.......................... 239

Ek 12. Sera Sigortası Risk Kabul Formu............................. 241

Ek 13. Teminatlar......................................................... 243

Ek 14. Sera Sigortası Üretim Planı.................................... 244

Ek 15. Hayvan Hayat Sigortası Ön Bilgi Formu Çiftlik Hayvanları

(Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvanlar).................................. 245

Ek 16. Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi Çiftlik Hayvanları.......

(Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvanlar).................................. 246

Ek 17. Besi Hayvanları Değerlendirme Tablosu..................... 247

Ek 18. Kümes Hayvanları Tabloları.................................... 248

Ek 19. Değerlendirme Tablosu......................................... 249

Ek 20. Aşı Programı...................................................... 250

Ek 21. Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi Çiftlik Hayvanları

(Kümes Hayvanları)...................................................... 251

Ek 22. Hayvan Hayat Sigortası Ön Bilgi Formu Çiftlik Hayvanları

(Kümes Hayvanları)...................................................... 252

Ek 23. Hayvan Sigorta Tarifesi 2000.................................. 253

Ek 24. Stok Bilgi Formu................................................. 254

Ek 25. Öngörülen Yetiştirme Planı..................................... 255

Ek 26. Deniz Kafesleri................................................... 256