Ana sayfa

Geri Dön

Ana Sayfa

 Kitap Hakkında:

 İŞARETLERİN SIRRI

 Yazarı: Uğur Kulaç

 Kapak:Karton Kapak.

 Kitap Ebadı:  17.5 x 27.5  cm ( Büyük Boy )

 432 sayfa. 2.baskı: Ekim 2004

 Fotoğraflar siyah ve beyaz . Bazıları renkli

 1. Hamur Kağıt

 

KİTAP TÜKENMİŞTİR ve SATIŞ DIŞIDIR. Google 'da arama yaparak satış yapan yerleri bulabilirsiniz.

 

 

 

Kitabın İçindeki Konular

 

Arkeoloji Nedir.................................................................................... 6

Medeniyetin Beşiği Anadolu........................................................... 8

Neolitik Çağ....................................................................................... 13

Anadolu Medeniyetleri ve Tarihsel Seyri....................................... 17

Urartu Krallığı................................................................................. 17

Genel Özellikleri................................................................................. 17

Köken ve Dil...................................................................................... 18

Kronoloji......................................................................................... 18

Urartu Kralları Listesi..................................................................... 18

Kazılarla İncelenmiş Merkezler..................................................... 19

Yazıların Dağılım Alanı........................................................................ 19

Ölü Gömme.................................................................................... 20

Lydia Uygarlığı................................................................................... 20

Hurriler........................................................................................... 23

Hitit Devleti.................................................................................... 24

Genç Tunç Çağı.............................................................................. 26

Alacafcıöyük......................................................................................... 27

Frigya Uygarlığı.................................................................................. 31

Friglerin Tarihi............................................................................... 31

Frigya Uygarlığı................................................................................. 33

Büyük Tümülüs.............................................................................. 41

Gordion (Yassıhöyük).................................................................... 41

Pessinus (Ballıhisar) .....................................................................41

Lykia Uygarlığı ..................................................................................44

Roma imparatorluğunun Kuruluşu................................................ 54

Yukarı Agora..................................................................................... 56

Büyük Sunak.................................................................................. 57

Herron............................................................................................ 60

Kral Sarayları................................................................................. 60

Arsenal........................................................................................... 61

Su Yolları.......................................................................................... 62

Traion Tapınağı............................................................................. 62

Athena Kutsal Alam....................................................................... 63

Bergama Kütüphanesi................................................................... 65

Tyatro ve Tyatro Terası................................................................ 66

Şehir Kazısı................................................................................... 67

Demeter Kutsal Alanı.................................................................... 72

Hera Kutsal Alanı ve Yukarı Gymosion................................................. 73

Gymnasion Aşağı ve Orta Teraslar.............................................  73

Aşağı Şehir...................................................................................... 75

Anfi Tiyatro...................................................................................... 75

 

Asklepion........................................................................................................... 76

Asklepionda Kazılar............................................................................................. 81

Uyku Odaları Şifalı Kaynak ve Kuyular.................................................................... 84

Helenistlik Devre Ait Asklepios, Apollon ve Hijye Tapmakları..................................... 84

Hastalıkların Tedavi Gördüğü Klinik............................................................... 85

Yer Altı Geçidi..................................................................................................... 85

Asklepionda Sağütım Yöntemleri................................................................... 85

Gelenos..................................................................................................................................... 88

Bergama Müzesi........................................................................................................................ 89

AsosNekropol........................................................................................................................... 89

Gymnasion................................................................................................................................ 90

Agora........................................................................................................................................ 91

Kuzey Stoa................................................................................................................................ 91

Güney Stoa............................................................................................................................... 91

Heroon...................................................................................................................................... 91

Bovleuterion.............................................................................................................................. 91

Agora Tapınağı.......................................................................................................................... 92

Tyatro....................................................................................................................................... 92

Gymnasion Güneyindeki Konut Alanı.......................................................................................... 93

Doğu Yamaç Evleri.................................................................................................................... 93

Athena Tapınağı......................................................................................................................... 93

Serdes....................................................................................................................................... 95

Artemis Tapınağı........................................................................................................................ 96

Artemis Sunağı........................................................................................................................... 96

Akrepol..................................................................................................................................... 97

Gymnasıus, Hamam Külliyesi ve Mermer Altı.............................................................................. 97

Kyzîkos..................................................................................................................................... 97

Kyzikos'un Tarihi, Kuruluşu........................................................................................................ 98

Tarihsel Gelişim.......................................................................................................................... 98

Kyzikos'un Yapılan..................................................................................................................... 99

Fetivaller.................................................................................................................................... 99

Kültür Birikimi............................................................................................................................ 99

Ekonomik Gelişme...................................................................................................................... 99

Alexandria Troas...................................................................................................................... 100

Apollo Smınıntheus Tapmağı..................................................................................................... 101

Mimari Yönü ile Tapınak........................................................................................................... 102

İlyada ve Apollon Smınıntheus Tapmağı..................................................................................... 103

Foça........................................................................................................................................ 104

Bizans...................................................................................................................................... 105

Mezar Sitelleri.......................................................................................................................... 107

Boncuklar................................................................................................................................ 107

Süs Eşyaları.............................................................................................................................. 108

Yağ Kandilleri.......................................................................................................................... 110

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Arkeolojik Sit Alanları........................... 111

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Kentsel Sit Alanları................................ 118

Türkiye Genelinde Tescil Edilmiş Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İle

Sit Alanları............................................................................................................................... 128

Haritalar ( Medeniyetler ).......................................................................................................... 148

Osmanlı İmparatorluğu.............................................................................................................. 166

Cihan Hakimiyeti Dönemi......................................................................................................... 171

Duraklama Dönemi................................................................................................................... 176

Gerileme ve Çöküş 1................................................................................................................ 181

Osmanlı İmparatorluğu Padişahları............................................................................................ 187

Ana Hatlarıyla Yakın Çağ Osmanlı Para Tarihi.......................................................................... 188

Osmanlı Şehirleri...................................................................................................................... 190

Ermenilerin Yer Değiştirmeleri................................................................................................... 248

Ermenilerin Çıkarıldıkları ve Yerleştirildikleri Bölgeler................................................................ 249

Yer Değiştirmenin Nedenleri ve İlk Uygulamalar........................................................................ 250

Yer Değiştirmeye Tabi Tutulan Ermeni Nüfusu.......................................................................... 255

Yer Değiştirmeye Tabi Tutulmayan Ermeniler............................................................................ 257

Osmanlı Devletinde Görev Alan Bazı Ermeniler......................................................................... 259

Uruk Tabletler.......................................................................................................................... 261

Sümer Resim Yazısı.................................................................................................................. 262

Çivi Yazısı................................................................................................................................ 263

Diğer Erken Dönem Buluntu Merkezleri.................................................................................... 265

Sümerce.................................................................................................................................. 266

Akkadca.................................................................................................................................. 266

Eblaca.................................................................................................................................... 267

Hunice.................................................................................................................................... 268

Çivi Yazısının Önemi................................................................................................................ 268

Çivi Yazısı Hakkında Genel Bilgiler........................................................................................... 269

Nasıl Çözüldüler....................................................................................................................... 270

Eski Yazılar.............................................................................................................................. 274

Kayıp Yazılar..................................... ,.................................................................................... 277

Bizans Alfabesi......................................................................................................................... 283

Grek Alfabesi........................................................................................................................... 284

Define Nedir? ve Özel Kazı yapma Sorunları ve Çözüm Önerileri.................................................. 285

Çeşitli Gazetelerde U. Kulaç'la İlgili Yayınlanan Röportajlar...................................................... 289

U. Kulaç'ın Konuk Olduğu Mesut Yar İle Ayak Üstü Program Görüntüleri.................................. 296

Definede Kullanılan İşaret ve Çözümler..................................................................................... 298

İşaretlerdeki Mantık................................................................................................................. 298

İşaretlerin Doğruluğu Nasıl Anlaşılır?......................................................................................... 299

Arazide Çekilen İşaret Fotoğraflan............................................................................................ 300

Çözülmemiş İşaretler................................................................................................................ 324

İşaretlerde Kullanılan Çözüm Teknikleri................................................................................... 335

Çözülmüş İşaretler................................................................................................................... 336

Kayıt Nedir?........................................................................................................................... 385

Eşkiyanın İşaret Mantığı............. ,............................................................................................ 386

Definede Kullanılan Haritalar.................................................................................................... 391

Gerçek Haritalar Nasıl Anlaşılır?.............................................................................................. 392

Araziyi Keşif Yöntemleri.......................................................................................................... 397

Özel Kazılarda aranan  Azınlık Paraları......................................................................................... 397

Gömülerin Nasıl Aranacağına Dair Bilgiler.   ................................................................ 397

Gömü Aranacak Yerler........................................................................................................... 398

Definede Kullanılan Sihir ve Tılsım............................................................................................ 399

Cinler...................................................................................................................................... 399

Tılsım...................................................................................................................................... 399

Tılsımın Gömülen Define Üzerinde Uygulanışı............................................................................ 400

Gömü Üzerinde Tılsım Olduğu Nasıl Anlaşılır?.......................................................................... 400

Tılsımın Çeşitleri ve Büyük Tılsımlar.......................................................................................... 401

Arazide Görülen ve Topraktan Çıkan Işıklar Nedir?................................................................. 401

Sikke...................................................................................................................................... 402

Sikkelerin Önemi..................................................................................................................... 402

Yapım Malzemeleri.................................................................................................................. 403

Yapım Teknikleri..................................................................................................................... 403

İslam Ülkelerinde Sikke........................................................................................................... 405

Sahte Sikkeler Nasıl Yapılır Nasıl Anlaşılır?.............................................................................. 406

Taklit Sikkeler Nerelerde İmal Ediliyor?................................................................................... 406

Sahte Sikke Nasıl Yapılır?....................................................................................................... 406

Sahte Sikkelerin Yıpratma ve Temizlenmesi.............................................................................. 407

Kaplama Yöntemiyle Sahte Sikke Yapımı................................................................................. 407

Sikkelerin Özellikleri................................................................................................................ 408

Taklit Sikkelerde Neler Yoktur................................................................................................ 408

Taklit Sikkede Neler Vardır..................................................................................................... 409

Hakiki Sikkenin Patini Nasıl Anlaşılır........................................................................................ 409

Hakiki Sikke Avuç İçinde Kayar.............................................................................................. 409

Antik Grek Sikkeleri................................................................................................................ 410

Antik Roma Sikkeleri............................................................................................................... 414

Antik Bizans Sikkeleri.............................................................................................................. 416

Antik Objeler.......... ,............................................................................................................... 418

Alan Tarama ( Çubuk Sistemleri).............................................................................................. 420

Definede Kullanılan Alan Tarama Sistemleri.............................................................................. 420

Alan Tarama Sistemini Başarısız Kılan Sorunlar........................................................................ 420

Arazide Karşılaşılan Sorunlar................................................................................................... 420

Elektronik Alan Taramalar....................................................................................................... 421

Çubuk Sistemler...................................................................................................................... 421

Kültür ve Turizm Bakanlığı Define Arama Yönetmeliği.............................................................. 422

Kültür ve Turizm Bakanlığı Koleksiyonerlik Yasası................................................................... 424

 

KİTAP TÜKENMİŞTİR ve SATIŞ DIŞIDIR. Google 'da arama yaparak satış yapan yerleri bulabilirsiniz.

 

 

«»

  Sayfanın başı

-    İletişim    |    Ana sayfa    |    Favorilere ekle    |    Yeni çıkanlar & İndirimdekiler    |    Sipariş     -

«    Hayvan Yetiştiriciliği    |    Hayvan Sağlığı    Veteriner Hekimlik    |    Gıda    Üretim Tekniği    Beslenme - Sağlık    Mevzuat    »

«  Genel  Bilir Kişi  Makine  Ekolojik Tarım  |  Bitki Hastalıkları  Tarım İlaçları  Sulama  Gübreleme  |  Meyvecilik  Sebzecilik  Seracılık  »

«    Tıp    |    Şifalı Bitkiler    |    Peyzaj    Çiçekçilik    Ağaçlandırma    |    Kültürel    Kişisel Gelişim    |    CD & Diğer    »