« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veteriner Hekimlik Kitapları / »

SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI (2.Baskı)

BASKISI BİTTİ

2020 SON AYLARIN CİVARINDA TEKRAR BASILACAĞINI ÖĞRENDİK

ÇIKTIĞINDA BURDAN DUYURULACAKTIR

 

Kitap Adı:

SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Yazarı:

Prof.Dr. Sezgin Şentürk

Ebadı:

16 x 23 cm

Sayfa:

2011 baskısı 303 sayfa idi. 2014'deki 372 sayfa

Baskı tarihi:

2014

Kitap kapak:

Karton kapak

Kitap içi:

Kuşe kâğıt

Resimler:

53 adet renkli fotoğraf

 

 
  SİPARİŞ VER 
 
 

SIĞIRLARDA SOLUNUM SİSTEMİ YOLLARININ ANATOMİK YAPISI 13
Üst Solunum Yollarının Anatomik Yapısı 14
Sığırlarda Akciğerlerin Anatomik Yapısı 16
Solunum Kasları 17
Mediastinum 18
SIĞIRLARIN SOLUNUM SİSTEMİ KLİNİK - FİZYOPATOLOJİSİ 19
Solunum 21
Solunum Tipleri 21
Solunum Frekansı 24
Akciğer Hacmi 24
İntrapulmonik Basınç 25
intrapleural Basınç 25
Akciğerlerde Gaz alış Verişi 26
Solunumun Kontrolü 29
Asit - Baz dengesi ve Akciğerler 29
Asfeksi 31
Hipoksi 32
SIĞIRLARIN SOLUNUM SİSTEMİ SAVUNMA MEKANİZMALARI 35
Pulmoner Surfaktan ve Önemi  39
SOLUNUM SİSTEMİ BULGULARINA SAHİP HASTA HAYVANLARIN GENEL KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ 45
Anamnez 47
Genel Klinik Yansımalar 52
SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA MİKROBİYOLOJİK VE SİTOLOJİK DEĞERLENDİRMELER İÇİN ÖRNEK ALINMASI  65
Örnek alınımında dikkat edilmesi gereken noktalar 67
Nasal Svap Alınması 68
Oküler Svap Alınması 68
Trakeal aspirasyon 68
Trakhe- Bronşiol Aspirasyon 70
Bronşiyo-Alveoler Lavaj 70
Pleurosentez (Torakosentez) 71
SIĞIRLARIN SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLÜ TANI YÖNTEMLERİ 72
Radyografi 72
Ultrosonografi 72
Bronkografi 73
SIĞIRLARIN ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI 75
Rhinitis 77
Atopik - Alerjik Rhinitis 79
Enzootik Nasal Granuloma 81
Mikotik Nasal Granuloma 83
Sinuzitis 85
Larengitis - Treakhitis 88
Laringeal Nekrobasillus 90
Besi Sığırlarının Trekheal Ödem Sendromu 93
Trakeal Kollaps Ve Stenoz 95
SIĞIRLARIN SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIK KOMPLEKSİ (BRD) 99
Hazırlıyıcı Faktörler Ve Enfeksiyöz Nedenler 101
SIĞIRLARIN SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIK KOMPLEKSİNE (BRD)
GENEL YAKLAŞIM 103

BRD'nin Genel Klinik Bulguları 103
Akut BRD'nin Önemli Bazı Klinik Bulguları 103
Kronik BRD'nin önemli Bazı Klinik Bulguları 104
Viral Ve Bakteriyel BRD'nin Genel Klinik Ayrımı 104
BRD'de Prognozun Belirlenmesi 105
Prognozun Belirlenmesinde Göz Önüne Alınması Gereken Klinik ve
Laboratuar Kriterler 106
BRD'de GENEL TEDAVİ İLKELERİ 111
Bakterial Patojenleri Elemine Etmek Amacı İle Antibakteriyel Seçim Kriterleri 111
BRD' de Antibakteriyel Kullanım Süresi 115
Viral Patojenlere Karşı Antiviral İlaçların Kullanımı 115
Yangısal Reaksiyonların Sınırlandırılması 116
BRD' lerde NSAID Kullanım Kriterleri 119
BRD' lerde Kortikosteroidlerin Kullanım Kriterleri 120
Immun Sistemin Düzenlenmesi 121
Destekliyici Tedavinin Uygulanması 122
Anthistaminikler 122
Mukokinetikler 122
Bronkodilatörler 123
Respiratorik stimülasyonlar 123
BRD 'de Etkili Bir Tedavi Yönteminin Klinik Yansımaları 125
BRD 'de Tedavi Yetersizliğinin Olası Nedenleri 125
SIĞIRLARIN SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIK KOMPLEKSİNE NEDEN OLAN ÖNEMLİ PATOJENLER 126
SIĞIRLARIN RESPİRATORİK HASTALIK KOMPLEKSİ OLUŞUMUNDA VİRAL PATOJENLER 129

Bovine Herpes virüs tip-1 109
IBR ile ilişki olmayan Diğer Herpes Virüs Enfeksiyonları 113
Bovine Viral Diare Virüsü 114
Parainfluenza 123
Bovine Respiratorik Sinsitial Virüs 125
Adenovirüs 128
Bovine Rhinovirüs 128
Bovine Corona Virüs - Bovin Enterovirüs 129
VİRAL SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ GENEL TEDAVİSİ 130
BRD OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAYAN DİĞER VİRAL HASTALIKLAR 132

Bovine İmmun Yetmezlik Virüsü (BIV) 132
Malignant Kataral Fever 135
SIĞIRLARIN RESPİRATORİK HASTALIK KOMPLEKSİ OLUŞUMUNDA
BAKTERİYEL, MİKOPLASMAL VE RİKETSİYEL PATOJENLER 140

BRD ve Pasteurellozis 141
Besi Danalarının Pasteurella Pnomönisi 144
Enzootik Pnomöni 152
BRD ve Haemophilus Somnus Hastalık Kompleksi 157
BRD ve Arconabacter Pyogenez 161
BRD ve Mycoplasma spp. Hastalık Kompleksi 166
BRD ve Bovine Klamidial Enfeksiyon 176
SIĞIRLARIN ÖNEMLİ DİĞER ENFEKTİF, GRANÜLOMATOZ VE EMBOLİK PNOMÖNİLERİ 178
Tüberkülozis 179
Bulaşıcı Bovine Pleuropnomöni 202
Mikotik Pnomöniler 206
Aspirasyon Pnomönisi 208
Sığırlarda Caudal Vena Cava Trombozu Ve Embolik Pnömoni (Posterior Vena
Cava Trombozu) (PVCT) 211
Kranial Vena Kava Trombozu 215
SIĞIRLARIN INTERSTİTİAL PNOMÖNİLERİ VE YENİ DOĞANLARIN
RESPİRATORİK DİSTRES HASTALIKLARI 216
SIĞIRLARIN İNTERSİTİEL PNOMÖNİLERİ 217

Akut Bovine Pulmoner Ödem ve Amfizem ( Fog Fever) 217
Besi Sığırlarının Akut Respiratorik Distress Sendromu 222
Hipersensitif Pulmonitis ( Farmer's Lung veya Ekstrinsik Pulmoner Alveolitis).. 223
Paraziter Pnomöni ( Verminöz Pnomöni) 226
Ascaris Suum 228
KRONİK İNTERSTİTİEL PNOMÖNİLER 229
Bronşiolitis Obliterans 229
Fibrotik Alveolitis 230
YENİ DOĞANLARIN RESPİRATORİK DİSTRESLERİ 232
Mekonyum Aspirasyon Sendromu 232
Hyalin Membran Hastalığı 233
PULMONER HİPERTANSİYON, AKCİĞER ÖDEMİ VE ANAFLAKSİ 236
Pulmoner Hipertansiyon 237
Akciğer ödemi 240
Anaflaksi 243
RESPİRATORİK DİSTRESE VE ASFEKSİYE YOL AÇAN ÖNEMLİ ZEHİRLENMELER 246
Nitrojen Dioksit (No2) Zehirlenmesi 247
Yoğun Gübre Gazlarına Maruz Kalma İle İlişkili Respiratorik Distress
Sendromu 249
Hidrojen Sülfür (H2s) Zehirlenmesi 249
Küflü Tatlı Patates ( 4- Ipomeanol) Toksisitesi 250
Organofosforlu İnsektisit (Ofi) Ve Karbamat Zehirlenmesi 252
Nitrat Nitrit Zehirlenmesi 254
Siyanür Zehirlenmesi (Hidrojen Siyanür-HCN/Potasyum Siyanür-KCN) 256
Arsenik Zehirlenmesi 261
GÖĞÜS DUVARI VE BOŞLUĞUNU ETKİLEYEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR 263
Pleuritis 264
Bulaşıcı Bovine Pleuropnomöni 266
Heartwater 266
Pneumothoraks 268
Pleural Effüzyonlar (Hemotoraks, Hidrotoraks, Şilotoraks) 270
SOLUNUM YOLLARININ ÖNEMLİ TÜMÖRAL HASTALIKLARI 272
Nasal Tümörler 273
Larengeal Papillomatosis 274
Primer Akciğer Tümörleri 275
Sekonder Akciğer Tümörleri 276
Akciğer Paranşimini Etkileyen Bovine Löykozis - Lenfosarkoma 277
SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 283
OLGU TARTIŞMALARI 287
KAYNAKLAR 300

 


ÖNSÖZ
Sığırların solunum sistemi hastalıkları tüm mevcut sistem hastalıkları içersinde en çok karşılaşılan ve bu nedenlede önemli ekonomik kayıplara neden olan sorunların başında gelmektedir. Tabiî ki tek sorun ekonomik değildir, işletmenin yakın geleceğini oluşturacak olan genç hayvanların solunum sistemi enfeksiyonlarına bağlı ölümleri, hem hayvan sahiplerinde hemde hastalarla ilgilenen meslektaşlarımda manevi yıkımlara yol açmakta, çalışma verimliğini ve şevkini kırmaktadır. Solunum sistemi hastalıkları her dönem ve her yaştaki hayvanda tehdit unsuru olmuş, olmakta ve gelecekte de daha şiddetli tehdit unsuru olmaya devam edecektir.
Bu kitabı yazmaya karar vermemdeki en önemli faktör her gittiğim işletmede değişen derecelerde solunum sistemi hastalıklarının olduğunu gözlemem ve bu konuda meslektaşlarıma kısmende olsa rehber olabilecek bir kaynak sağlayabilirmiyim düşencesiydi. Kitapta sığırların solunum sistemi anatomisi, fizyolojisi, solunum sisteminin savunma mekanizmalarından hatırlatma temelinde bahsedilmiştir. Takiben Solunum sistemi bulgularına sahip hayvanlara klinik yaklaşım ve genel tedavi yöntemleri ile birlikte önemli solunum sistemi hastalıkları güncel, klinik tanı ve tedavi ağırlıklı ifade edilmeye çalışılmıştır.
Umarım bu kitap da daha önce yazdığım "Buzağıların İç Hastalıkları" kitabı gibi sayın meslektaşlarıma ve ileride bu onurlu mesleğin saygın birer üyesi olacaklarına inandığım sevgili öğrenci arkadaşlarıma faydalı olur.
........
Bir nefes almayla başlayıp bir nefes verme ile sona eren iki solukluk dünya hayatında herkese gerçek manevi mutluluklar diliyorum.
Kitaptaki olası hatalarım için şimdiden özür dilerim.
Saygılarımla...
Prof. Dr. S. Şentürk

 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »