« Geri dön

» İneklerde Uygulamalı Suni Tohumlama Kitabı -içindekiler

http://www.ugurer.com

ugurer@ugurer.com

 

ana sayfa

» Hayvan Yetiştiriciliği

» Hayvan Sağlığı

» Veteriner Hekimlik

» Gıda

» Üretim Tekniği

» Beslenme

» Sağlık

» Mevzuat

» Genel

» Bilir Kişi

» Makine

» Ekolojik Tarım

» Bitki Hastalıkları

» Zararlılar

» Tarım İlaçları

» Sulama

» Gübreleme

» Meyvecilik

» Sebzecilik

» Seracılık

» Şifalı Bitkiler

» Peyzaj

» Çiçekçilik

» Ağaçlandırma

» CD - VCD

» Tıp

» Arkeoloji Ve Tarih

» Yeni çıkanlar

» Sipariş


Yetiştiricilik sayfası »»Hayvan sağlığı sayfası »»Gıda sayfası »»Genel & makinalar sayfası »»Bitkisel üretimde hastalıklar sayfası »»Meyvecilik & sebzecilik sayfası »»Peyzaj & ağaçlandırma sayfası »»Şifalı bitki - sağlık & bakım sayfası »»Diğer kaynaklar [CD] sayfası »»Yeni çıkanlar & indirimdekiler sayfası »»

Ana sayfa

Ana sayfa / Hayvan Sağlığı Kitapları / İneklerde Uygulamalı Suni Tohumlama Kitabı

İneklerde Uygulamalı Suni Tohumlama Kitabı

Yazarı:  Prof. Dr. Ali Daşkın

Boyu:   15x21 cm (Orta boy)

Sayfa:  113

Basım: Haziran 2005

Diğer:   Kuşe kağıda basım, 145 renkli resim

1. Suni Tohumlama Endüstrisi                                         1

2. Reprodüksiyonun Anatomisi ve Fizyolojisi                     4

2.1. Dişi genital kanal                                                    5

2.1.1. Vulva/Vestibul                                                      6

2.1.2. Vagina                                                                6

2.1.3. Serviks                                                                6

2.1.4. Uterus                                                                 8

2.1.5. Oviduktlar                                                            9

2.1.6. Ovaryumlar                                                          9

2.2. Rektum                                                                 10

2.3. Hedef                                                                    11

Östrus Siklusu ve Östrus Kızgınlık                                   12

3.1. Folliküler gelişim                                                    13

3.2. FSH salınımı                                                           13

3.3. LH dalgası                                                             13

3.4. Östrus Siklusu                                                       14

3.4.1. Kızgınlık/Östrus                                                   14

3.4.2. Metöstrus                                                           14

3.4.3. Diöstrus                                                             14

3.4.4. Proöstrus                                                            14

3.5. Ovulasyon                                                             15

3.6. Korpus Luteum (Sarı Cisim)                                     15
3.6.1. Luteolizis                                                            17

3.7. Spermanın Dişi Genital Kanalında Taşınması              17

3.8. Fertilizasyon                                                          18
3.8.1.   Gamet Yaşlanması                                             18

4. Kızgınlık (Östrus) ve Kızgınlığın Tespiti                         19

4.1. Kızgınlık/Östrus                                                     20

4.1.1. Sessiz Kızgınlık                                                   20

4.1.2. Kısa Siklus                                                          20

4.2. Kızgınlığın belirtileri                                                20

4.2.1. Atlama ve Durma (altında durma)                        21

4.2.2. Kuyruktaki İşaretler                                            22

4.2.3. Yanaşma                                                          22

4.2.4. Sinirlilik ve Huzursuzluk                                       23

4.2.5. Çara                                                                 23

4.2.6. Şişmiş Vulva                                                       23

4.2.7. Böğürme                                                            24

4.2.8. Sütte Azalma                                                      24

4.2.9. Kanlı Vaginal Akıntı (metöstrus kanaması)            24

4.3. Östrus Belirleme Yöntemleri ve Yardımcı Teknikler    24

4.3.1. Gözlem                                                              25

4.3.2. Kızgınlık Belirleyici Bantlar, Dedektörler                29

4.3.3. Kuyruk Boyama Yöntemi                                     30

4.3.4. Arama Boğaları ve Chin-ball düzenekleri               30

4.3.5. Vaginal Prob                                                       31

4.3.6. Kayıt Yöntemi                                                     31

4.3.7. Pedometre, Vaginal pH ve Süt Verimi Değişimleri   31

4.3.8. Progesteron Testleri                                            32

4.4. Hedef                                                                   33

5. En Uygun Tohumlama Zamanı                                   35

Fertilizasyon İçin En Uygun Zamanda Tohumlamaya Yönelik _

Tohumlama Zamanlamaları

5.1. Spermanın Taşınması                                              36

5.2. Fertilizasyon Yeteneği ve Fertil Yaşam Süresi             37
5.2.1. Spermanın Fertilizasyon Yeteneği                           37

5.3. Ovumun Taşınması                                                38

5.4. Fertilizasyon Yeteneği ve Fertil Yaşam Süresi              38

5.5. Öğleden Sonra Tohumlama Zamanlaması                 38

5.6. Bir Kez ya da 8-11 Tek Tohumlama Zamanlaması     39

5.7.Hedef                                                                     42

6. Suni Tohumlama (ST)                                              44

6.1. Sperma Saklama ve Tohumlama Ekipmanları          45

6.2. Donmuş Spermanın Saklanması                            50

6.3. Donmuş Spermanın Çözülmesi                              56

6.3.1. Çözüm Isısı                                                      58

6.3.2. Soğuk Şoku                                                     59

6.4. Payetin Katetere Yerleştirilmesi                            59

6.5. Tohumlama                                                        62

6.6. Tohumlama Yöntemi                                           63
6.6.1. Rekto-vaginal yöntem                                          63

6.7. Suni Tohumlama Kateterinin Yerleştirilmesi              65

6.8. Serviks'in Yerleşimi ve Bulunması                            65

6.9. Kateterin Serviksten Geçirilmesi                              65

6.10. Tohumlama Yeri (Hedef)                                      67
6.10.1. Spermanın Bırakılması (Tohumlama)                   68

6.11. Gebelikte Kızgınlık ve Tohumlama                                     71

6.12. Tohumlamada Birden Fazla Payet Kullanımı                        72

6.13. Östrusta Birden Fazla Tohumlama                                      73

6.14. Suni Tohumlama (ST) ve Stres                                          73

6.15. Klitoral Uyarım                                                                 73

6.16. Suni Tohumlamada GnRH Kullanımı                                   74

6.17. Tohumlamada Hijyen                                                       74

6.18. Suni Tohumlama Başarısının Değerlendirilmesi                   75

6.19. Tohumlama İndeksi                                                        76

6.20. Hedef  Spermanın Fertilitesi ve Değerlendirilmesi                76

7.1. Spermanın Fertilitesi ve Değerlendirilmesi                            83

7.1.1. Çözüm Sonu Tahmini Motilite Değerlendirmesi                   86

7.1.2. Çözüm Sonu Anormal Spermatozoon Oranı                       87

7.1.3. Çözüm Sonu Ölü/ Canlı Spermatozoon Oranı                     88

7.1.4. Çözüm Sonu Spermatozoon Yoğunluğu _

(Tohumlama Dozu)                                                                 89

7.2. Hedef Reprodüktif Hormonlar ve Klinik Kullanımları               92

8.1. Reprodüktif Hormonlar                                                      93

8.1.1. GnRH                                                                           94

8.1.2. FSH                                                                    94

8.1.3. LH                                                                      95

8.1.4. Prolaktin                                                             95

8.1.5. Oksitosin                                                            95

8.1.6. Östrogen                                                            96

8.1.7. Progesteron                                                        97

8.1.8. Testosteron                                                        97
8.1.9. -

8.1.10. hCG (Human Chorionic Gonadotopin)                  98

8.1.11. Prostag land inler                                              98

9. Kaynaklar                                                                102

10. Endeks                                                                   106 

««  Bulunduğu kategoriye git

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

«»

  Sayfanın başı

-    İletişim    |    Ana sayfa    |    Sık kullanılanlarıma ekle    |    Yeni çıkanlar & İndirimdekiler    |    Sipariş     -

«    Hayvan Yetiştiriciliği    |    Hayvan Sağlığı    Veteriner Hekimlik    |    Gıda    Üretim Tekniği    Beslenme - Sağlık    Mevzuat    »

«  Genel  Bilir Kişi  Makine  Ekolojik Tarım  |  Bitki Hastalıkları  Tarım İlaçları  Sulama  Gübreleme  |  Meyvecilik  Sebzecilik  Seracılık  »

«    Tıp    |    Şifalı Bitkiler    |    Peyzaj    Çiçekçilik    Ağaçlandırma    |    Kültürel    Kişisel Gelişim    |    CD & Diğer    »