« Geri dön

» Olgu Tartışmalı Buzağıların İç Hastalıkları Kitabı - içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Hayvan Sağlığı Kitapları / »

Olgu Tartışmalı Buzağıların İç Hastalıkları Kitabı 4. baskı

 

Yazarı: Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK
Boyu: 16 x 24 cm
Sayfa: 565 sayfa
Baskı tarihi: 2019
Kitap kapak: Ciltli
Kitap içi: Renkli, kuşe kağıt
Diğer:
1. baskı 267 sayfa idi. 2. baskıda 450 sayfa 3. baskısı ise  565 sayfa, 4.Baskı 565 sayfa

(Satıştaki 4. Baskı 3.Baskının tekrar basımıdır)

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum
  SATIN AL 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

 

4. Baskının İçindekiler Bölümü:

BUZAĞI HASTALIKLARINA ZEMİN HAZIRLAYAN ÖNEMLİ FAKTÖRLER

1

Doğum Mevsimi

 

Anne adayının sağlığı, yaşı, bakım- beslemesinin buzağı hastalıkları oluşumuna etkisi

 

Kuru dönemde vitamin ve mineral yetersizliği

 

Isı Stresi

 

Kuru dönem kondisyon skoru ve önemi

 

Anne Adayının Yaşı

 

Kuru Dönemde Aşılama

 

Buzağı’da İmmun Sistemin Gelişimi

 

İmmun Sistem ve İntrauterun Enfeksiyonlar

 

Yenidoğan Buzağılarda  İmmun Yanıt

 

Yenidoğan İmmun Sistemi

 

Meme Ödemi

 

Doğum padokları

 

Doğuma Müdahale ve Güç Doğum

 

Doğan Buzağının Bakımı ve Kolosturum Yönetimi

 

Kolostrum yönetimi

 

Çevre ısısının Buzağılar Üzerine Etkisi

 

Yetişkinlerle Neonatal Buzağıların Temasının Engellenmesi

 

İşletmeye Yeni Hayvan Girişi

 

Buzağı Ünitesinin Yapımındaki Hatalar

 

GENÇ BUZAĞI ÜNİTESİ

 

YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN İLK BAKIMLARI

 

BUZAĞI ÜNİTELERİNDE UYGULANACAK GENEL KURARLAR

 

YENİDOĞAN BUZAĞILARDA ABOMASUM VE ÖN MİDELERİNİN GELİŞİMİ

 

BUZAĞILARDA RUMEN GELİŞİMİ

 

NEONATAL DÖNEMDEKİ BUZAĞILARIN BESİN GEREKSİNİMLERİ

 

NEONATAL DÖNEMDEKİ BUZAĞILARI SIVI BESİNLERLE BESLEMESİ

 

KOLOSTRUM ve ÖNEMİ

 

TAM SÜTLE BESLEME

 

MAMA İLE BESLEME

 

Oligosakkaridlerin Fonksiyonları nedir?

 

ATIK SÜTLE BESLEME

 

EKŞİTİLMİŞ SÜTLE BESLEME

 

BUZAĞILAR NE ZAMAN SÜTTEN KESİLMELİ

 

BUZAĞILARA KABA YEM NE ZAMAN VERİLMELİDİR

 

PASİF TRANSFER YETMEZLİĞİ Ve ZAYIF BUZAĞI  SENDROMU

71

 

ZAYIF BUZAĞI SENDROMU

 

BUZAĞILARIN SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

79

Salivasyonla Seyreden Hastalıklara Klinik Yaklaşım

 

Buzağılarda Stomatitis

 

BUZAĞILARDA STOMATİTİSE YOL AÇAN ÖNEMLİ ENFEKTİF

 HASTALIKLARA KLİNİK YAKLAŞIM

 

ORAL – LARİNGEAL NEKROBASİLLUS

AKTİNOBASİLLOZİS

 

AKTİNOMİKOZİS

 

PAPULLER STOMATİTİS

 

VEZİKÜLER STOMATİTİS

 

ŞAP HASTALIĞI

 

SIĞIR VEBASI

 

VİRAL DİARE – MUKOZAL HASTALIK

 

NEONATAL BUZAĞILARDA İNFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTREHİTİSİN ALİMENTER FORMU

 

MİKOTİK STOMATİTİS

 

BOVİNE LÖKOSİT ADEZYON YETMEZLİĞİ ( BLAD)

 

ÖZEFAGİTİS VE ÖZEFAGAL OBSTRUKSİYON – STENOZ

 

ÖZEFAGAL OBSTRUKSİYON – STENOZ

 

MEGAÖZEFAGUS (ÖZEFAGAL DİLATASYON)

 

Olgu Tartışması

 

BUZAĞILARDA ABDOMENİN GENİŞLEMESİ İLE SEYREDEN ÖNEMLİ BAZI HASTALIKLARA KLİNİK YAKLAŞIM

 

SÜT VEYA SÜT MAMALARI İLE BESLENEN BUZAĞILARDA İNDİGESTİON (RETİKÜLORUMİNAL SÜT BİRİKİMİ, RUMİNAL DRİKİNG)

 

BUZAĞILARDA PRİMER RUMİNAL TİMPANİ

 

SEKONDER  RUMİNAL TİMPANİ

 

ABAMOSİTİS VE ABAMOSAL ÜLSERLER

 

ABAMOSAL TİMPANİ

 

BARSAK PATOLOJİK DEĞİŞİKLERİNE KLİNİK YAKLAŞIM

 

HEMOROJİK BOWEL ( BARSAK) SENDROMU

 

BUZAĞI İSHALLERİNE KLİNİK YAKLAŞIM VE TEDAVİ KRİTERLERİ

151

Olgu Tartışmaları

 

BUZAĞI İSHALLERİ

 

Bakteriyel Nedenler

 

Viral Nedenler

 

Paraziter Nedenler

 

Fungal Nedenler

 

Beslenmeye Bağlı Buzağı İshalleri

 

BUZAĞI İSHALLERİNİN FİZYO - PATOLOJİSİ

 

Buzağı İshallerinde Metabolik ve Hormonal Değişiklikler

 

BUZAĞI İSHALLERİNDE GENEL KLİNİK BULGULAR

 

BAKTERİYEL KÖKENLİ BUZAĞI İSHALLERİNDE KLİNİK BULGULAR

 

Escherichia Coli Enfeksiyonları

 

Salmonellozis

 

Campylobacteriozis

 

Enterotoksemiler

 

Chylamidiasis

 

VİRAL KÖKENLİ BUZAĞI İSHALLERİNDE KLİNİK BULGULAR

 

Rotavirüs

 

Coranavirüs

 

Parvovirüs, calicivirüs, torovirüs, astrovirüs, bredevirüs

 

PARAZİTER KÖKENLİ BUZAĞI İSHALLERİNDE  KLİNİK BULGULAR

 

Kriptosporidiozis

 

Koksidiozis

 

Giardiazis, Askarodiazis

 

BESLENMEYE BAĞLI İSHALLERİN KLİNİK BULGULAR

 

BUZAĞI İSHALLERİNİN TEDAVİSİ

 

Sıvı-Elektrolit Dengesinin Sağlanması

 

Oral Rehidrasyon Sıvılarının Uygulanması

 

Parenteral Sıvı Tedavisi

 

Hipovolemik Ve Endotoksemik Şok Olgularında Sıvı Tedavisi

 

Dehidrasyonu Kompanze Etmek Amacı ile Nekar Sıvı Vermeliyiz?

 

Olgu Tartışması

 

ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ

 

ANTİPARAZİTER TEDAVİ

 

Kriptosporidiosiz Tedavi

 

Koksidiozis Tedavi

 

Giardiozis , askaridiozis Tedavi

 

Antisekrotorik ve Motalite İnhibitörü İlaçlar

 

Buzağı İshallerinde Probiyotik ve Oligosakkaridlerin Kullanımı

 

Gastrointestinal Protektifler ve Adsorbentler

 

BUZAĞILARIN HEPATOBİLİER SİSTEM HASTALIKLARINA GENEL YAKLAŞIM

237

Karaciğerin önemli bazı fonksiyonları

 

Hepatitislerde Genel Etiyolojik Faktörler

 

KARACİĞER HASTALIKLARINDA GENEL KLİNİK BULGULAR

 

KARACİĞER HASTALIKLARINDA VE FONKSİYONLARININ LABORATUVAR DEĞERLENDİRİLMESİ

 

KARACİĞER YETMEZLİKLERİNDE GENEL TEDAVİ İLKELERİ

 

Olgu Tartışması

 

LEPTOSPİROZİS

 

BASİLLER İKTERE – HEMOGLOBİNÜRİ

 

RİFT VADİSİ HUMMASI

 

KARACİĞER APSELERİ

 

Kongenital Hepatik Fibrozis

 

AKUT HEPATİK NEKROZ

 

MİKOTOKSİKOZİS

 

AFLATOKSİKOZİS

 

Deoxynivalenol veya Vomitoksin (DON),

 

T-2 toksin, Fumonisin

 

BUZAĞILARIN SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI KOMPLEKSİNE (BRD) GENEL KLİNİK YAKLAŞIM

269

BRD ve Pasteurellosis

 

Akut Viral ve Bakteriyel Pnomönilerin  Genel Klinik Ayrımı

 

BUZAĞI PNOMÖNİLERDE  PROGNOZUN BELİRLENMESİ VE TEDAVİ İLKELERİ

 

PROGNOZUN BELİRLENMESİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN KLİNİK VE LABORATUAR KRİTERLER

 

BUZAĞI PNOMÖNİLERİNDE GENEL TEDAVİ İLKELERİ

 

Patojen Ajanları Elemine Etmek

 

Yangısal Reaksiyonların Sınırlandırılması

 

İmmun Sistemin Düzenlenmesi

 

Destekliyici Tedavinin Uygulanması

 

RHİNİTİS

 

SİNUZİTİS

 

LARENGİTİS – TREKHİTİS

 

ENZOOTİK PNOMÖNİ

 

BUZAĞILARDA BRSV ENFEKSİYONU

 

Buzağılarda IBR Enfeksiyonu ( Solunum Sistemi Formu)

 

ASPİRASYON PNOMÖNİSİ

 

MEKONYUM ASPİRASYON SENDROMU

 

HYALİN MEMBRAN HASTALIĞI

 

YETİŞKİN BUZAĞILARDA AKUT  RESPİRATORİK DİSTRESS SENDROMU

 

PARAZİTER PNOMÖNİ ( VERMİNÖZ PNOMÖNİ)

 

BUZAĞILARDA TÜBERKULOZİS

 

MİKOTİK PNOMÖNİLER

 

BULAŞICI BOVİN PLEUROPNOMÖNİ

 

PLEURİTİS

 

Olgu Tartışması

 

ANEMİLİ BUZAĞILARA KLİNİK VE LABORATUAR YAKLAŞIM

339

Anemilerin Etiyolojik Sınıflandırılması

 

FİZİKSEL MUAYENEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER

 

ANEMİLİ BUZAĞILARDA GENEL KLİNİK BULGULAR

 

ANEMİLERİN LABORATUAR DEĞERLENDİRİLMESİ

 

OlguTartışması

 

Babesiozis

 

TROPİKAL THEİLERİOSİS

 

ANAPLASMOZİS

 

EPERYTHROZOONOZİS

 

NEONATAL İSOERİTROLİZİS

 

SU TOKSİKASYONU

 

BAKIR ZEHİRLENMESİ

 

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

 

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

 

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ

 

BUZAĞILARDA KOAGÜLAPATİ İLE SEYREDEN BAZI ÖNEMLİ  HASTALIKLARA YAKLAŞIM

373

Olgu Tartışması

 

TATLI YONCA ZEHİRLENMESİ ( DİKOMAROL ZEHİRLENMESİ)

 

ANTRAKS

 

BOVİN NEONATAL PANSİTOPENİ

 

BUZAĞILARDA LENFADENOPATİ İLE SEYREDEN HASTALIKLARA KLİNİK YAKLAŞIM

 

391

OlguTartışması

 

JUVENİL LENFOSARKOMA

 

BUZAĞILARIN SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR

397

Olgu Tartışması

 

Olgu Tartışması

 

HİDROSEFALUS – HİDRANENSEFALİ

 

SCHMALLENBERG VİRUS ENFEKSİYONU

 

MENİNGİTİS

 

ENSEFALİTİS

 

ISI VE GÜNEŞ ÇARPMASI

 

SEREBROKORTİKAL-NEKROZ (POLİOENSEFALOMALAZİ)

 

Olgu Tartışması

 

KUDUZ

 

IBR ve ENSEFALİTİS

 

SPORODİK BOVİN ENSEFOLOMYLETİS (SBE)

 

LİSTERİOZİS

 

BOTULİSM

 

TETANOZ

 

HAEMOPHILUS SOMNUS HASTALIK KOMPLEKSİ

 

HEARTWATER

 

NERVÖZ KOKSİDİOZİS

 

FOKAL SİSMETRİK ENSEFOLAMALAZİ

 

NEOSPOROZİS

 

HİPOVİTAMİNÖZ – A

 

BUZAĞILARIN HİPOMAGNEZEMİK TETANİSİ

 

KURŞUN ZEHİRLENMESİ

 

TUZ ZEHİRLENMESİ

 

SÜLFÜR ZEHİRLENMESİ

 

FURAZOLİDON ZEHİRLENMESİ

 

ORGANOKLORLU İNSEKTİSİT ZEHİRLENMESİ

 

ORGANOFOSFORLU İNSEKTİSİT VE KARBAMAT ZEHİRLENMESİ

 

BUZAĞILARIN ÖNEMLİ DERİ HASTALIKLARI

468

PİTYRİAZİS

 

HİPERKERATOZİS VE PARAKERATOZİS

 

ÜRTİKER

 

ALOPESİ VE HİPOTRİCHOZİS

 

DERMATOFİTOZİS

 

ACARİASİS (UYUZ)

 

PAPİLLOMATOZİS

 

LUMPY DERİ HASTALIĞI

 

DERMATOFİLOSİS (kutanöz streptotrikosis)

 

MALİGNANT ÖDEM ( GAZLI GANGREN)

 

BOVİNE BESNOİTİOSİS

 

TOKSİK EPİDERMAL NEKROZİS

 

BUZAĞILARIN ÖNEMLİ KARDİOLOJİK VE ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI

493

KONJEKTİF KALP YETMEZLİĞİ

 

AKUT KALP YETMEZLİĞİ

 

MYOKARDİAL HASTALIKLAR

 

ENDOKARDİTİS

 

PERİKARDİTİS

 

BEYAZ KAS HASTALIĞI

 

KONGENİTAL KARDİAK DEFEKTLER

 

AKUT VE KRONİK RENAL YETMEZLİK

 

PYELONEFRİTİS – SİSTİTİS

 

ANİ ÖLÜMLE SEYREDEN ÖNEMLİ BUZAĞI HASTALIKLARINA KLİNİK YAKLAŞIM

511

Olgu Tartışması

 

BUZAĞI HASTALIKLARINDA GENEL  AŞILAMA

535

KAYNAKLAR

541-553

Teşekkür

 

 

Siparişinizi Bize nasıl iletebilirsiniz

1-) web sipariş formu

2-) 0505 674 79 97 ye whatsapp mesajı ile adınızı adresinizi ve kitap isimlerini bildirebilirsiniz.

3-) 0505 674 79 97 veya 0352 222 0102

nolu telefonları arayarak bildirebilirsiniz.

 

 

««  Bulunduğu kategoriye git [Diğer Veteriner Hekimlik Kitapları]

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

« © »

  Sayfanın başı