« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veteriner Hekimlik Kitapları / »

VETERİNER GENEL RADYOLOJİ ve KEDİ, KÖPEK İÇİN TANISAL RADYOGRAFİ ATLASI CİLT:2

Yazarı:

Prof.Dr.Mustafa Arıcan

Boyutları:

Büyük Boy

Sayfa:

280

Baskı tarihi:

2012

Kitap kapak:

Lüks Ciltli

Kitap içi:

kalın kuşe kağıt

Grafik ve çizimler:

renkli çizimler ve  siyah-beyaz röntgen görüntüleri Toplam 421 adet röntgen, 143 adet renkli çizim . Röntgenlerin tamamı yazarın kendi vakalarıdır.

 

 
  SİPARİŞ VER 
 
 

 

ÖNSÖZ XXVI

BÖLÜM 5
İSKELET SİSTEMİNİN RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ 256-419
5.1.ENDİKASYONLAR 256
5.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ ve POZİSYONLAR 256
5.2.1.Çekim Pozisyonları 256
5.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 256
5.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 256
5.4.1.Normal Kemik Gelişimi ve Büyümesi 256
5.4.2.Aksasör Kemikleşme Noktaları 258
5.4.3.Klinik ve Radyografik Yaklaşım 259
5.4.4.Radyografik Değerlendirme 260
5.4.5.Kemik Korteksindeki Değişiklikler 263
5.4.6.Osteogenesis Modelleri 265
5.4.7.Gelişmemiş Trabeküler Model 267
5.4.8.Osteolytik (Osteolitik) Lezyonlar 267
5.4.9.Kemiklerin Hastalık ve Yaralanma Sonucunda Oluşan Reaksiyonları 267
5.4.10.Osteopeni 268
5.4.11.Kemikte Eğrilme 268
5.4.12.Kemikte Açılanma 269
5.4.13.Kemik Sınırında Düzensizlik veya Genişleme 269
5.4.14.Cücelik 269
5.4.15.Ossifikasyonun Gecikmesi ve Büyüme Plağının Erken Kapanması 269
5.4.16.Kemik Hastalıkları 270
5.4.16.1.Ektrodaktili 270
5.4.16.2.Polidaktili 270
5.4.16.3.Sindaktili 270
5.4.16.4.Hemimeli 270
5.4.16.5.Kırıklar 270-277
5.4.16.6.Kırık Komplikasyonlarının Sınıflandırılması 277
5.4.16.6.1.Gecikmeli İyileşme 277
5.4.16.6.2.İyileşmeme 277
5.4.16.6.3.Kötü İyileşme 278
5.4.16.6.4.Psödoartroz 278
5.4.16.7.Osteoporoz 279
5.4.16.8.Osteopetroz 280
5.4.16.9.Kondrodisplazi 281
5.4.16.10.Hormonal Cücelik 281
5.4.16.11.Konjenital Hipotroidizm 281
5.4.16.12.Epifizyal Displazi 282
5.4.16.13.Enkondrodistrofi 282
5.4.16.14.Büyük Pyrenees’lerin Kondrodisplazisi 282
5.4.16.15.Labrador Retriever’larda İskelet ve Retinal Displazi 282
5.4.16.16.Samoyed Irklarında Oküler-İskelet Cüceliği 283
5.4.16.17.Metafizyal Tibial Displazi 283
5.4.16.18.Mukopolisakkoridoz 283
5.4.16.19.Kedi Osteodistrofisi 284
5.4.16.20.Osteogenesis İmperfecta 284
5.4.16.21.Ulna’nın Distalinde Gecikmiş Enkondral Kıkırdağı Yapısı 284
5.4.16.22.Büyüme Çizgisinin Durması 284
5.4.16.23.Hipertrofik Osteopati 285
5.4.16.23.Panosteitis 286
5.4.16.24.Kurşun Zehirlenmesi 287
5.4.16.25.Kemik Enfarktüsü 287
5.4.16.26.Metafizyal Osteopati 287
5.4.16.27.Raşitizm 288
5.4.16.28.Kranio-Mandibular Osteopati 289
5.4.16.29.Böbrek Kaynaklı Hiperparatiroidizim 289
5.4.16.30.Sınırlı Kalsifikasyon 289
5.4.16.31.Kemik Kisti 290
5.4.16.32.Kıkırdak Eksoztozları 290
5.4.16.32.Kemiğe Metaztaz Yapan Lezyonlar 291
5.4.16.33.Ulna’daki Büyüme Plağının Erken Kapanması 291
5.4.16.34.Radius’un Büyüme Plağının Erken Kapanması 292
5.4.16.35.Ulna’nın Distal Metafizisinde Kıkırdak Büyümesinin Sınırlanması 292
5.4.16.36.Lokal Osteoliz Modelleri 292
5.4.16.37.Osteomyelit 293
5.4.16.38.Primer Malign Kemik Tümörü 294
5.4.16.39.Metastaz Yapan Kötü Huylu Kemik Tümörü 296
5.4.16.40.Enkondrom 297
5.4.16.41.Osteom 297
5.4.16.42.Diğer Primer Kemik Tümörleri 297
5.4.17.MUSKULOKUTENÖZ YUMUŞAK DOKU HASTALIKLARI 297-301
5.4.17.1.HASTALIKLAR 298
5.4.17.1.1.Yumuşak Dokuda Şişkinlik 298
5.4.17.1.2.Muskulokutenöz Yumuşak Doku Artışı 298
5.4.17.1.3.Yabancı Cisimler 299
5.4.17.1.4.Arteriovenöz Fistül 300
5.4.17.1.5.Lenfadenopati 301
5.4.17.1.6.Lenf Ödemi 301
5.4.18.EKLEMLER 301-311
5.4.18.1.ANATOMİ 301
5.4.18.1.1.Sinovyal Eklemler 301
5.4.18.1.2.Fibröz Eklemler 302
5.4.18.1.3.Kıkırdak Eklemler 302
5.4.18.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 302
5.4.18.3.ARTROPATİLERİN SINIFLANDIRILMASI 303
5.4.18.4.HASTALIKLAR 303
5.4.18.4.1.Travma 303
5.4.18.4.2.Epifizyal Büyüme Plağı Yaralanmaları 304
5.4.18.4.3.Osteoartritis 304
5.4.18.4.4.Enfeksiyöz Artritis 305
5.4.18.4.5.Nonenfeksiyöz Eklem Hastalıkları 306
5.4.18.4.5.Osteokondrozis Dissekans 307
5.4.18.4.6.Sistemik Lupus Eritamozus 308
5.4.18.4.7.Poliartritis/Polimyositis 308
5.4.18.4.8.Poliartritis/Meningitis Sendromu 308
5.4.18.4.9.Sjogen Sendrom 308
5.4.18.4.10.Chinese Shar Pei Irklarında Renal Amilidoz 308
5.4.18.4.11.Römatoid Artritis- Eroziv Artritis 308
5.4.18.4.12.Reiter Hastalığı 309
5.4.18.4.13.Kedi Poliartritis 309
5.4.18.4.14.Greyhound Poliartritisi 310
5.4.18.4.15.Sinovyal Hücre Karsinomu 310
5.4.18.4.16.Primer Kemik Sarkomu 310
5.4.18.4.17.Villanodüler Synovitis 310
5.4.18.4.18.Yangısal Non-Erosiv Poliartritis 311
5.4.18.4.19.Eklem Tümörü 311
5.5.ÖN EKSTREMİTE 311-368
5.5.1.SCAPULA 311-316
5.5.1.1.ENDİKASYONLAR 311
5.5.1.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 311
5.5.1.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 314
5.5.1.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 315
5.5.1.5.HASTALIKLAR 315-316
5.5.1.5.1.Processus Acromion Kırığı 315
5.5.1.5.2.Collum Scapulae’nın Kırığı 315
5.5.1.5.3.Cavitas Glenoidalis’in Kırığı 316
5.5.1.5.4.Tuberculum Supraglenoidale’nin Kırığı 316
5.5.1.5.5.Tuberculum Supraglenoidale’nin Ayrılması 316
5.5.2.OMUZ EKLEMİ (Articulatio humeri) 316-
5.5.2.1.ENDİKASYONLAR 316
5.5.2.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 316
5.5.2.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 319
5.5.2.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 319
5.5.2.5.HASTALIKLAR 321-325
5.5.2.5.1.Çıkık 321
5.5.2.5.2.Kırık 322
5.5.2.5.3.Osteokondrosiz 322
5.5.2.5.4.Musculus Biseps Tendinopati 323
5.5.2.5.5.Musculus Supraspinatus ve Musculus İnfraspinatus Tendinopati 323
5.5.2.5.6.Omuz Displazisi 323
5.5.2.5.7.Osteoartritis 324
5.5.2.5.8.Konjenital Burkulma 324
5.5.2.5.9.Bicipital Bursitis 324
5.5.2.5.10.Gençlerde Cavitas Glenoidalis’in Ossifikasyonu 324
5.5.3.HUMERUS 325-330
5.5.3.1.ENDİKASYONLAR 325
5.5.3.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 325
5.5.3.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 327
5.5.3.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 329
5.5.3.5.HASTALIKLAR 329-
5.5.3.5.1.Osteoartritis 329
5.5.3.5.2.Kırık 329
5.5.4.DİRSEK EKLEMİ (Articulatio cubiti) 330-342
5.5.4.1.ENDİKASYONLAR 330
5.5.4.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 330
5.5.4.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 334
5.5.4.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 337
5.5.4.5.HASTALIKLAR 337-342
5.5.4.5.1.Dirsek Displazisi 337
5.5.4.5.2.Condylus Humeri’nin Osteokondroz/Osteokondritisi 338
5.5.4.5.3.Eklem Gerginliği 339
5.5.4.5.4.Condylus Humeri’nin Tamamlanmamış Ossifikasyonu 339
5.5.4.5.5.Epicondylus Medialis Çıkıntısı 340
5.5.4.5.6.Travmatik Dislokasyon-Çıkık 340
5.5.4.5.7.Kırık 340
5.5.4.5.8.Dirsek Ekleminde Osteokondrozis 341
5.5.4.5.9.Birleşmemiş Processus Anconeus Olgusu 341
5.5.4.5.10.Humerus’un Epicondylus Medialis’in Birleşik Olmama
Sendromu 342
5.5.4.5.11.Lateral Susam Kemiği 342
5.5.5.RADİUS VE ULNA (Antebrachium) 342-349
5.5.5.1.ENDİKASYONLAR 342
5.5.5.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 343
5.5.5.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 344
5.5.5.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 347
5.5.5.5.HASTALIKLAR 347-349
5.5.5.5.1.Monteggia Kırığı 347
5.5.5.5.2.Konjenital Dislokasyon 347
5.5.5.5.3.Kısa Ulna Ve Radius Sendromu 348
5.5.5.5.4.Parçalı Processus Coronoideus 348
5.5.5.5.5.Kırık 349
5.5.5.5.6.Panosteitis 349
5.5.6.CARPAL EKLEM (Articulatio carpi) 350-358
5.5.6.1.ENDİKASYONLAR 350
5.5.6.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 350
5.5.6.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 354
5.5.6.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 354
5.5.6.5.HASTALIKLAR 357-358
5.5.6.5.1.Osteoartritis 357
5.5.6.5.2.Os Carpi Accessorium Kırığı 357
5.5.6.5.3.Palmar Ligament Kollapsı 357
5.5.6.5.4.Çıkık 358
5.5.7.METAKARPAL /METAKARPOFALANGEAL VE METATARSAL / METATARSOFALANGEAL EKLEMLER 359-368
5.5.7.1.ENDİKASYONLAR 359
5.5.7.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 359
5.5.7.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 363
5.5.7.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 365
5.5.7.5.HASTALIKLAR 365-368
5.5.7.5.1.Susam Kemiklerinin İkiye veya Daha Fazla Parçaya Ayrılması 365
5.5.7.5.2.Susam Kemiği Kırığı 365
5.5.7.5.3.Kırık/Lukzasyon 365
5.5.7.5.4.Digital Tümör 366
5.5.7.5.5.Osteopeni 367
5.5.7.5.6.Metafizyal Osteopati 367
5.5.7.5.7.Yabancı Cisim Yaralanması 368
5.6. ARKA EKSTREMİTE 368-
5.6.1.KALÇA KEMİĞİ-PELVİS 368-380
5.6.1.1.ENDİKASYONLAR 368
5.6.1.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 368
5.6.1.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 371
5.6.1.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 373
5.6.1.5.HASTALIKLAR 373-380
5.6.1.5.1.Kalça Displazisi 373
5.6.1.5.2.Calve Perthes Hastalığı 378
5.6.1.5.3.Pelvis Kırığı 378
5.6.1.5.4.Sakroiliak Sublukzasyon 380
5.6.2.KALÇA EKLEMİ (Articulatio coxae) 380-382
5.6.2.1.ENDİKASYONLAR 380
5.6.2.2. RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 380
5.6.2.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 381
5.6.2.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 381
5.6.2.5.HASTALIKLAR 382-
5.6.2.5.1.Kalça Çıkığı 382
5.6.2.5.2.Dorso-Cranial Çıkık 382
5.6.2.5.3.Ventral Çıkık 382
5.6.3.FEMUR 383-389
5.6.3.1.ENDİKASYONLAR 383
5.6.3.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 383
5.6.3.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 385
5.6.3.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 385
5.6.3.5.HASTALIKLAR 388-389
5.6.3.5.1.Caput Femoris ve Collum Femoris Kırıkları 388
5.6.3.5.2.Caput Femoris’in İskemik Nekrozu 389
5.6.3.5.3.Panosteitis 389
5.6.3.5.4.Metafizyal Osteopati 389
5.6.3.5.5.Hipertrofik Osteopati 389
5.6.3.5.6.Tümör 389
5.6.3.5.7.Kırık 389
5.6.4.DİZ EKLEMİ (Articulatio genu) 390-401
5.6.4.1.ENDİKASYONLAR 390
5.6.4.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 390
5.6.4.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 394
5.6.4.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 394
5.6.4.5.HASTALIKLAR 396-401
5.6.4.5.1.Osteoartritis 396
5.6.4.5.2.İdiopatik Effusive Artritis 396
5.6.4.5.3.Collateral Ligament Yaralanması 397
5.6.4.5.4.Lig. Cruciata Anterior’un Yaralanması 397
5.6.4.5.5.Osteokondrozis/Osteokondritis Dissekans 398
5.6.4.5.6.Lukzasyon 399
5.6.4.5.7.Musculus Popliteus Avülziyonu 399
5.6.4.5.8.İntraartiküler Ossifikasyon 399
5.6.4.5.9.Patellar Lukzasyon/ Sublukzasyon 400
5.6.4.5.10.Ligamentum Patellae Kopuğu 401
5.6.4.5.11.Patella Kırığı 401
5.6.5.TİBİA VE FİBULA (Ossa cruris) 402-408
5.6.5.1.ENDİKASYONLAR 402
5.6.5.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 402
5.6.5.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 404
5.6.5.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 404
5.6.5.5.HASTALIKLAR 407-408
5.6.5.5.1.Tuberositas Tibia’nın Avülziyonu 407
5.6.5.5.2.M.Extensor Digitorum Longus’un Avülziyonu 407
5.6.5.5.3.Osteokondrodisplazi 408
5.6.5.5.4.Metafiziyal Osteopati 408
5.6.5.5.5.Panosteitis 408
5.6.5.5.6.Raşitizm 408
5.6.5.5.7.Hipertrofik Osteopati 408
5.6.5.5.8.Kemik Tümörleri 408
5.6.5.5.9.Kırık 408
5.6.6.TARSAL EKLEM (Articulatio tarsometatarsae) 409-419
5.6.6.1.ENDİKASYONLAR 409
5.6.6.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 410
5.6.6.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ) 413
5.6.6.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 416
5.6.6.5.HASTALIKLAR 416-419
5.6.6.5.1.Osteoartritis 416
5.6.6.5.2.Os Malleolare Kırığı 416
5.6.6.5.3.Merkezi ve 3. Tarsal Kemikte Kırık Olgusu 416
5.6.6.5.4.Osteokondritis Dissekans 417
5.6.6.5.5.Ossa Tarsi Sublukzasyonu 417
5.6.6.5.6.Articulatio İntertarsae Distalis Sublukzasyonu 418
5.6.6.5.7.Tendo Calcaneus Communis Yaralanması 419
5.6.6.5.8.Tuber Calcanei’de Avülziyon Kırığı 419
5.6.6.5.9.Aşil Tendon Yırtığı 419

BÖLÜM 6
KOLUMNA VERTEBRALİS’İN RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ 422-460
6.1.ENDİKASYONLAR 422
6.2.RADYOGRAFİ TEKNİĞİ VE POZİSYONLAR 422
6.3.RADYOGRAFİK ANATOMİ 431
6.4.RADYOGRAFİK YORUMLAMA 439
6.5.HASTALIKLAR 441-460
6.5.1.Blok Vertebra 441
6.5.2.Geçişli Vertebra 441
6.5.3.Hemivertebra 442
6.5.4.Atlantoaksial Sublukzasyon 443
6.5.5.Servikal Spondilopati 444
6.5.6.Lumbosakral Dengesizlik 445
6.5.7.Dejeneratif Disk Hastalığı 446
6.5.8.Diskospondilotis 446
6.5.9.Spondilozis 447
6.5.10.Vertebral Kırık Ve Dislokasyon 448
6.5.11.Hipervitaminosis A 450
6.5.12.Spina Bifida 450
6.5.13.Sakrokoksegeal Diskinezi 451
6.5.14.Kolumna Vertebralis Deformasyonları 451
6.5.15.Osteoporoz 451
6.5.16.Mukopolisakkaridoz 452
6.5.17.Osteokondroz 452
6.5.18.Kalsinozis Sirkumskripta 452
6.5.19.Spinal Travma 453
6.5.20.İntervertebral Disk 454
6.5.21.Simor Nodulleri 455
6.5.22.Dural Ossifikasyon 455
6.5.23.Spondilozis Deformans 455
6.5.24.Yaygın İdiopatik İskelet Hiperostozu 456
6.5.25.Osteoartritis 456
6.5.26.Osteokondromatoz 456
6.5.27.Primer Vertebral Tümör 457
6.5.28.Sekunder Vertebral Tümör 458
6.5.29.Vertebral Osteomyelitis 459
6.5.30.Medulla Spinalis ve Menings’te Tümör 459

BÖLÜM 7
KONTRAST MADDELER VE SİSTEMLERE UYGULAMALAR 462-503
7.1.GİRİŞ 462
7.2.ENDİKASYONLAR 462
7.3.KONTRAST MADDE 462
7.3.1.Kontrast Maddelerin Sınıflandırılması 462
7.3.1.1.Radyoopak Kontrast Maddeler (Pozitif) 462
7.3.1.1.1.Baryum Sülfat 462
7.3.1.1.2.İyotlu (Organik) Kontrast Maddeler 463
7.3.1.2.Radyolusent Kontrast Madde (Negatif) 465
7.4.KONTRAST MADDE KOMPLİKASYONLARI 466
7.5.KONTRAST RADYOGRAFİDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 467
7.6.SİSTEMLERİN KONTRASTLI ÇEKİMLERİ 467
7.6.1.Sindirim Sisteminin Kontrast Radyografisi 467
7.6.1.1.Özefagus’un Kontrast Madde İle Gösterilmesi 468
7.6.1.2.Midenin Kontrast Madde İle Görüntülenmesi 470
7.6.1.3.İnce Bağırsağın Kontrast Madde İle Görüntülenmesi 473
7.6.1.4.Kalın Bağırsağın Kontrast Madde İle Görüntülenmesi 474
1-Oral Uygulama 474
2-Baryum lavmanı/Pnömokolonografi 474
3-Çift kontrastlı baryum lavmanı 476
7.6.1.5.Sindirim Sisteminin Yorumlanması 476
7.6.2.Üriner Sistemin Kontrast Madde İle Radyografik Görüntülenmesi 477
7.6.2.1.Böbrekler ve Üreterlerin Kontrast Madde İle Görüntülenmesi 477
7.6.2.1.1.İntravenöz ürografi (İVÜ) teknikleri 478
a)Abdominal Basınç Uygulanarak İntravenöz Ürografi 478
b)Abdominal Basınç Uygulamadan İntravenöz Ürografi 478
c)Yüksek Volüm, Enfüzyon Tarzında İntravenöz Ürografi 478
7.6.2.1.2.Üriner Sistemin Yorumlanması 481
7.6.2.1.3.Kontrendikasyonlar 481
7.6.2.2.İdrar Kesesinin Kontrast Madde İle Görüntülenmesi 481
a)Pozitif Kontrastlı Sistografi 481
b)Negatif Kontrastlı Sistografi 482
c)Çift kontrastlı sistografi 482
d)İntravenöz sistografi 483
7.6.2.2.1.İdrar Kesesinin Yorumlanması 483
7.6.2.3.Üretra’nın Kontrast Madde İle Görüntülenmesi 484
a)Erkek köpekte retrograde üretrografi 484
b)Dişilerde retrograde vagino-üretrografi 485
7.6.3.Medulla Spinalis’in Kontrast Radyografi İle Görüntülenmesi 485
a)Myelografi 486
b)Epidural Boşluğun Kontrast Madde ile görüntülenmesi 491
c)İntervertebral disklerin Kontrast Madde ile görüntülenmesi 491
7.6.3.1.Medulla Spinalis’in Yorumlanması 492
7.6.4.Diğer Kontrast Teknikleri 492
7.6.4.1.Anjiografi 492
a)Anjiyokardiyografi 492
b)Venografi 493
c)Lenfanjiyografi 493
d)Pnömoperikardiografi 494
7.6.4.2.Serebral Arteriografi ve Cavernos Sinus Venografi 494
7.6.4.3.Portal Venografi 494
7.6.4.4.Artrografi 495
7.6.4.5.Solunum Sisteminin Kontrast Radyografi İle Görüntülenmesi 496
7.6.4.5.1.Trakea 496
7.6.4.5.2.Bronkografi 497
7.6.4.6.Kolesistografi 498
7.6.4.7.Dacriyosistorinografi 498
7.6.4.8.Histerosalpingografi 499
7.6.4.9.Peritoneografi 499
7.6.4.10.Plörografi 500
7.6.4.11.Tükrük Kanallarının Kontrast Madde İle Görüntülenmesi 501
7.6.4.12.Sinus Boşluklarının Görüntülenmesi 502
7.6.4.13.Tenografi 502
7.6.4.14.Fistülografi 502
7.6.4.15.Kulak Kanalografi 503
7.6.4.16.Rinografi 503
KAYNAKLAR 504
TERİMLER SÖZLÜĞÜ 505-509
DİZİN 511-516

 

Bu kitabı tamamlayıcı mahiyette olan 1.Cildini incelemek için tıklayınız
 

 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »