« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / »

KÜÇÜK HAYVAN MEDİKAL AYIRICI TANI KİTABI

Kitabın Orjinal Adı:

Small Animal Medical Diagnostic Medicine (2nd)

Kitabın Orjinalinin Yazarları:

Mark S. Thompson

Türkçeye Çeviri Editörü:

Prof.Dr. Yunusemre Özkanlar

Türkçeye Çeviren:

Prof.Dr. Yunusemre Özkanlar, Yrd.Doç.Dr. Nergis Ulaş, Araş.Gör. Şükrü Değirmençay

Ebadı:

17 x 24 cm

Kitap kapak:

Ciltli

Sayfa sayısı:

336 sayfa

Baskı tarihi:

2017

Kitap içi:

Yazılar Renkli hazırlanmış, fotoğraf yoktur
  Kitaptan örnek sayfalar için tıklayın
  SİPARİŞ VER 
 
 

  

Mark S. Thompson

Diplomat, Amerikan Veteriner Hekimler Kurulu

Sertifika, Köpek/Kedi Hekimliği

Brevard Hayvan Hastanesi

Çeviri Editörü:

Prof. Dr. Yunusemre Özkanlar

Kitabı Çevirenler

BİRİNCİ KISIM: Klinik Bulgulardan Ayırıcı Tanıya Yaklaşım

Prof. Dr. Yunusemre Özkanlar

İKİNCİ KISIM: Ayırıcı Tanıya Sistemik Yaklaşım

Prof. Dr. Yunusemre Özkanlar

Yrd. Doç. Dr. Nergis Ulaş

Araş. Gör. Şükrü Değirmençay

ÜÇÜNCÜ KISIM: Laboratuvar Değerler ve Sonuçların Yorumlanması

Prof. Dr. Yunusemre Özkanlar

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM

Klinik Bulgulardan Ayırıcı Tanıya Yaklaşım, 1

Abdominal Ağrı, Akut, 2

Abdominal Efüzyonlar ve Asites, 3

Abdominal Gerginlik, 4

Agresif Davranış, 5

Ağız Kokusu, Halitozis, 6

Alopesi, 7

Anafilaksi, 9

Anksiyete ve Fobiler, 9

Anüri ve Oligüri, 10

Asites, 11

Ataksi ve İnkoordinasyon, 11

Baş Eğme, 12

Baygınlık, 13

Bradikardi, Sinus, 14

Büyüme Yetersizliği/Gelişme Yetersizliği, 14

Disfaji, 15

Diskezi, 16

Dispne, 16

Disüri, 18

Ekimozlar, 18

Eklem Şişlikleri, 18

Epistaksis, 18

Genital Dermatozlar, 19

Görme Kaybı, Ani, 20

Hapşırma ve Nazal Akıntı, 20

Hematemezis, 22

Hematokezi, 23

Hematüri, 24

Hemoptizi, 25

Hemoraji, Uzun Süreli, 25

Hırıltı ve Çıtırtı, 25

Hiperpigmentasyon, 26

Hipertermi, 29

Hipopigmentasyon, 28

Hipotermi, 29

Horner Sendromu, 29

İdrar, Renklenmiş, 30

İkterus (Sarılık), 30

İnfertilite, Dişi, 31

İnfertilite, Erkek, 33

İnkontinans, Fekal, 34

İnkontinans, Üriner, 46

İshal, Akut, 35

İshal, Kronik, 36

İşitme Kaybı, 37

Kas Erimesi, 37

Kaşeksi ve Kas Erimesi, 38

Kaşıntı, 39

Kaynağı Bilinmeyen Ateş, 39

Kilo Alma, 41

Kilo Kaybetme, 41

Kompulsif Davranış Hastalığı, 41

Konstipasyon, 42

Körlük, 43

Kusma, 45

Lenfadenopati (Lenf Nodu Büyümesi), 47

Melena, 48

Mide Gazı, 49

Nazal Akıntı, 49

Nistagmus, Göz Titremesi, 49

Nöbet, 50

Obezite, 50

Oligüri, 51

Ödem, 51

Öğürme, 52

Öksürük, 53

Papüller ve Püstüller, 55

Parezis ve Paralizis, 55

Peteşiler ve Ekimozlar, 56

Pityalizm (Aşırı Salivasyon), 57

Poliüri ve Polidipsi, 57

Pollaküri, 58

Pullanma ve Kabuklanma, 58

Regürgitasyon, 59

Siyanoz, 60

Solgunluk, 61

Stomatit, 62

Strangüri, Disüri ve Pollaküri, 63

Taşikardi, Sinus, 64

Tenesmus ve Diskezi, 64

Ters Hapşırma, 65

Titreme (Tremor), 65

Topallık, 66

Uygun Olmayan Eliminasyon, 67

Uyuşukluk ve Koma, 69

Ürtiker/Anjioödem, 70

Zayıflık, 70

İKİNCİ KISIM

Ayırıcı Tanıya Sistemik Yaklaşım, 73

Bölüm I Ağrı Tanısı, 74

Akut Ağrının Değerlendirilmesi, 74

Akut Ağrının Öncelikli Derecelendirme Sistemi (her kategoriden örnekler), 75

Kronik Ağrının Değerlendirilmesi, 75

Bölüm II Dermatolojik Hastalıklar, 76

Alerjik Deri Hastalığı, 76

Alopesi, Endokrin, 77

Deri ya da Mukoz Membranların Erozyon ve Ülserleri, 78

Folikülitis, 80

Otitis Eksterna, Kronik, 80

Parazitik Dermatozlar, 82

Pençe Hastalıkları, 183

Pigmentasyon, 84

Piyoderma, 85

Bölüm III Eklem ve Kemik Hastalıkları, 86

Artritler, 86

Kemik Hastalıkları, 87

Bölüm IV Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklar, 89

Adrenal Tümörler, 89

Akromegali, 90

Diabetes İnsipidus, 91

Diabetes Mellitus, 92

Diabetik Ketoasidozis, 94

Feokromositoma, 95

Gastrinoma (Zollinger-Ellison Sendrom),96

Glukagonoma, 96

Hiperadrenokortisizm, 97

Hiperglisemi, 98

Hipoadrenokortisizm, 99

Hipofizer Cücelik, 99

Hipoglisemi, 100

Hiponatremi/Hiperkalemi, 101

İnsülinoma, 102

Kretinizm (yavru köpeklerde hipotiroidizm), 103

Paratiroidizm, 103

Tiroid Hastalığı, 104

Bölüm V Enfeksiyöz Hastalıklar, 107

Anaplasma Platys, 107

Anaplasmozis, 107

Anaplasmozis, Köpek, 108

Aşılar, Tavsiye Edilen Çekirdek ya da Çekirdek Olmayan, 108

Bakteriyel Enfeksiyonlar, Sistemik, 109

Bartonellozis, Kedi, 110

Bartonellozis, Köpek, 111

Ehrlichiozis, Köpek, 111

İnfluenza, Köpek, 112

Mikozlar, Sistemik, 112

Neorickettsiozis, Köpek, 116

Polisistemik Protozoal Hastalıklar, 117

Rocky Dağı Benekli Ateşi, 118

Sepsis ve Sistemik Yangısal Yanıt Sendromu (SIRS), 119

Virüsler, Kedi, 120

Virüsler, Köpek, 125

Bölüm VI Gastroenterolojik Hastalıklar, 128

Dil Hastalıkları, 128

Diş ve Oral Kavite Hastalıkları, 129

Fekal İnkontinans, 130

İleus, 131

İnce Bağırsak Hastalığı, 132

İshal, 134

Kalın Bağırsak Hastalıkları, 136

Kronik Konstipasyon, Kedi, 137

Malabsorptif Hastalıklar, 137

Mide Hastalıkları, 138

Özefageal Hastalık, 140

Perianal Hastalık, 141

Protein-Kayıplı Enteropati, 141

Tükürük Bezi Hastalıkları, 142

Bölüm VII Göz Hastalıkları, 143

Anizokori, 143

Göz Kapakları ve Perioküler Deri, 144

Kırmızı Göz, 145

Kornea Renk Değişiklikleri, 146

Köpeklerde İyileşmeyen Kornea Erozyonları (Ülserleri), 147

Körlük, Akut, 147

Oküler Neoplazi, 148

Retina Dekolmanı, 149

Sistemik Hastalıklarda Göz Bulguları, 150

Üveit, 152

Bölüm VIII Hematolojik Hastalıklar, 154

Anemi, 154

Lökosit Bozuklukları, 158

Pıhtılaşma Bozuklukları, Kalıtsal ve Edinsel, 159

Seçilen Hastalıklarda Beklenen Hemostatik Test Sonuçları, 160

Splenit/Splenomegali, 160

Trombosit Fonksiyon Bozukluğu, 163

Trombositopeni, 164

Bölüm IX İmmünolojik ve İmmün-Aracılı Hastalıklar, 165

İmmün Sistem Bileşenleri, 165

İmmün-Aracılı Hastalıklar, 165

İmmünopatolojik Hasar Mekanizmaları, 165

Köpek ve Kedilerde Otoimmun Hastalıklardan Etkilenen Organ Sistemleri, 167

Otoimmun Deri Hastalıkları, 168

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE),169

Bölüm X Karaciğer ve Ekzokrin Pankreatik Hastalıklar, 171

Ekzokrin Pankreatik Hastalıklar, 171

Hepatik Ensefalopati, 172

Hepatik Lipidozis, Kedi, 172

Hepatobiliyer Hastalıklar, 173

Hepatomegali ve Mikrohepatika, 177

Hiperlipidemi, 178

Kolanjit ve Kolanjiohepatit, Kedi, 179

Pankreatit, 180

Portosistemik Şant, Konjenital, 182

Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Biliyer Hastalıklar, 183

Vakuoler Hepatopati, Köpek, 185

Bölüm XI Kardiyopulmoner Hastalıklar, 186

Alt Solunum Yolu Hastalığı, 186

Aritmiler, 187

Arteriyel Tromboembolizm, 188

Aspirasyon Pnömonisi, 189

Atriyoventriküler Kapak Hastalığı, Kronik (Mitral ya da Trikuspital kapak), 190

Hipertansiyon, 191

Kalp Kurdu Hastalığı (Dirofilariazis), 192

Kalp Yetmezliği, 194

Kardiyomegali, 196

Konjenital Kalp Hastalığı, 197

Laringeal ve Faringeal Hastalıklar, 198

Mediastinal Hastalık, 199

Miyokardiyal Hastalıklar, 200

Perikardiyal Efüzyon, 201

Plöral Efüzyon, 202

Pulmoner Hastalık, 203

Pulmoner Ödem, 205

Pulmoner Tromboembolizm, 206

Sinus Taşikardi, 207

Şilotoraks, 208

Üfürümler, 209

Bölüm XII Neoplazi, 210

Histiyositik Bozukluklar, 210

Humoral Hiperkalsemi, 211

Kemoterapötik Ajan Toksisitesi, 211

Kortikosteroid Tedavisi, 213

Lenfoma, 214

Paraneoplastik Sendromlar, 214

Sarkomlar, 216

Tiroid Neoplazileri, 217

Tümörler, 217

Bölüm XIII Nörolojik ve Nöromuskuler Hastalıklar, 223

Baş Eğme, 223

Beyin Hastalıkları, Konjenital veya Kalıtsal, 224

Beyin Siniri (BS) Bozuklukları, 225

Bilişsel Disfonksiyon, 225

Epileptik Nöbetler ile Karıştırılan Paroksismal Bozukluklar, 226

İntrakranial Tümörler, 226

Miyozit ve Miyopatiler, 227

Myastenia Gravis, 228

Nörolojik Muayene, 229

Omurilik Hastalıkları, 230

Omurilik Lezyonları, 231

Periferal Nöropatiler, 232

Sinir Sisteminin Yangısal Hastalıkları, 233

Sistemik Hastalık, 234

Vestibüler Hastalık, 236

Bölüm XIV Toksikoloji, 237

Bitkisel Zehirlenmeler, 237

Kimyasal Zehirlenmeler, 239

Zehirli Isırık ve Sokmalar, 240

Bölüm XV Ürogenital Hastalıklar, 242

Böbrek Hastalıkları, 242

Glomerüler Hastalıklar, 248

İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE), 250

Kedilerde İdrarla İşaretleme ve Uygun Olmayan Eliminasyon Arasındaki Ayrım,

253

Köpek ve Kedilerde Proteinüri, 253

Meme Kitleleri, 254

Piyelonefritis, Bakteriyel, 254

Prostat Hastalıkları, 255

Reprodüktif Bozukluklar, 255

Sistoskopi Endikasyonları, 259

Üreteral Hastalıklar, 259

Ürolitler, Köpek, 260

Vajinal Akıntı, 261

ÜÇÜNCÜ KISIM

Laboratuvar Değerler ve Sonuçların Yorumlanması, 263

Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) Stimülasyon Testi, 264

Adrenokortikotropik Hormon (ACTH), Endojen, 264

Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (APTT), 265

Aktive Pıhtılaşma Zamanı (ACT), 265

Alanin Aminotransferaz (ALT, Eski adı SGPT), 265

Albümin, 266

Alkalen Fosfataz, Serum (SAP veya ALP), 266

Amilaz, Serum, 266

Amonyak, 267

Antinükleer Antikor (ANA), 267

Anyon Gap, 267

Arteriyel Kan Gazları, 267

Asetil Kolin Reseptör Antikoru, 268

Aspartat Aminotransferaz (AST, Eski adı SGOT), 268

Ayrık Hücre (Diskret Yuvarlak Hücre) Tümörlerinin Sitolojik Özellikleri, 269

Bazofil Sayısı, 270

Beyin Omurilik Sıvısı (BOS), 271

Bikarbonat (HCO3−), 271

Bilirubin, 272

Bukkal Mukozal Kanama Süresi (BMBT), 272

Coombs Testi, 272

Deksametazon Supresyon Testi, 272

Demir-Bağlama Kapasitesi (Total, TIBC)/Ferritin, 273

Dissemine İntravasküler Koagülasyon (DİC), Tanı Testleri, 273

Eklem Sıvısı (Artrosentez), 273

Eozinofil Sayısı, 274

Eritrosit (RBC) Sayısı, 274

Eritrosit Sayısı (Kırmızı Kan Hücresi [RBC] Sayısı), 274

Folat, 276

Fosfor (P), 276

Fruktozamin, 277

Gama Glutamil Transferaz (GGT), 277

Glikolize Hemoglobin, 277

Globulin, 278

Glukoz Tolerans Testi, 278

Glukoz, 278

Hematokrit (Paketlenmiş Hücre Hacmi, PCV), 278

Hemoglobin, 279

Hemoliz, Laboratuvar Örneklerinin Korunması, 279

İdrar Analizi, 279

İdrar Protein/Kreatinin Oranı, 282

İmmun Analizler, 282

İnsülin, 283

Kalp Kurdu Antijeni, Kedi, 283

Kalp Kurdu Antijeni, Köpek, 283

Kalp Kurdu Antikoru, Kedi, 284

Kalsiyum (Ca), 284

Kan Pulcukları Sayısı, 284

Kan Üre Nitrojeni (BUN), 284

Klorid (Cl), 285

Kobalamin, 286

Kolinesteraz, 286

Kortizol, 286

Kreatin Kinaz (CK, eski adı CPK), 286

Kreatinin, 287

Kulak Kanalı Svablarının Sitolojisi, 287

Lenfosit Sayısı, 288

Lipaz, 288

Lökosit (WBC) Sayısı, 288

Magnezyum (Mg), 288

Malignitenin Sitolojik Kriterleri, 289

Methemoglobinemi, 289

Mezenkimal Hücrelerin Sitolojik Özellikleri, 290

Miyoglobinüri, 290

Monosit Sayısı, 291

Nazal Svabların veya Yıkama Örneklerinin Sitolojisi, 291

Normal Epitelyal Hücrelerin Sitolojik Özellikleri, 292

Nötrofil Sayısı, 292

Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV), 293

Osmolalite, 293

Paketlenmiş Hücre Hacmi, 293

Paratiroid Hormonu (PTH)/İyonize Kalsiyum, 293

Polimeraz Zincir Reaksiyonu, 294

Potasyum (K), 294

Protein, Total (TP), 295

Protrombin Zamanı (PT), 295

Retikülosit Sayısı, 295

Safra Asitleri, 295

Sitoloji İçin Örnek Toplama Yöntemleri, 295

Sodyum (Na), 296

Tam Kan Sayımı (CBC), 297

Tiroid Fonksiyon Testleri, 298

Toksoplasmozis Antikor Titresi, 299

Torakosentezis Sıvısı, 299

Trigliseridler, 300

Tripsinojen-Benzeri İmmunreaktivite (TLI)/Pankreatik Lipaz İmmunreaktivite (PLI),

300

Trombosit Sayısı, 300

von Willebrand Faktör, 301

DİZİN, 303

 

YAZARIN ÖNSÖZÜ

Elsevier tarafından Küçük Hayvan Medikal Ayırıcı Tanı: Bir Liste Kitabı’nın ikinci

baskısının yazılması tarafımdan istendiğinde, ilk baskı listelerini güncelleyeceğimi ve

bazı yeni materyaller ilave edeceğimi öngörmüştüm. Bundan daha fazla yanılamazdım.

Hedef ilk baskısının formatını çoğaltmaktı: köpek ve kedilerde ayırıcı tanı, etiyoloji,

laboratuvar değerler, klinik bulguların sınıflandırılması ve medikal hastalıklar için

hızlı, özlü ve pratik bir referans oluşturmaktı. Her listeyi gözden geçirip ne kadar çok

revizyon gerektiğini anladığımda çok şaşırdım. Aslında, hemen hemen her bir liste

yeni ilaveler, çıkartmalar ya da yeniden bir organizasyon gerektiriyordu. Bunun gibi bir

proje 6 yıllık bir periyotta veteriner medikal literatürün ne kadar genişlediğinin büyük

bir göstergesidir. Bir kez daha söylemek gerekirse, bu kitap hızlı bir başvuru rehberi ve

elektronik bir uygulamadır. Bu kitabın en büyük değeri klinisyenlerin hasta başında

güvenilir kararlar vermelerine yardımcı olması ve veteriner öğrenciler ve intörnlerin

hocaları ile birlikte yaptıkları klinik uygulamalara tam bir katılım sağlamalarına imkan

tanımasıdır. Bu kitap aynı zamanda daha tecrübeli klinisyenler tarafından bazen

potansiyel tanı listelerine eklemeyi unuttukları olağan dışı ezoterik ayırıcı tanıların

üstesinden gelebilmeleri için de kullanılacaktır.

Bu kitaptaki listeler özellikle Elsevier tarafından yayınlanan kapsamlı veteriner referans

kitaplar ile uyumlu olarak hazırlanmıştır, bunlar özellikle şunlardır:

• Ettinger ve Feldman: Textbook of Veterinary Internal Medicine, yedinci baskı ve

• Nelson ve Couto: Small Animal Internal Medicine, dördüncü baskı.

Ayrıca başvurulan bilgi kaynakları:

• Henry ve Higginbotham: Cancer Management in Small Animal Practice

• Beaver: Canine Behavior: Insights and Answers, ikinci baskı

• Landsberg: Handbook of Behavior Problems of the Dog and Cat, ikinci baskı

• Bonagura: Kirk’s Current Veterinary Therapy XIV

• Maggs ve ark.: Slatter’s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, beşinci baskı

• Willard ve Tvedten: Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods,

beşinci baskı

• Fossum: Small Animal Surgery, beşinci baskı

Okuyucunun daha detaylı bilgi alması için, bu kitaplar ve diğer kaynaklara başvurması

tavsiye edilmektedir.

Mark S. Thompson

 

Kitap Hakkında

Birinci baskıda olduğu gibi, listeler üç kısımdan oluşmaktadır ve özlü bir rehber olarak kedi ve köpeklerde ayırıcı tanı, etiyoloji, laboratuvar anormallikler, klinik bulguların sınıflandırılması ve medikal hastalıklar olmak üzere katkı sağlamaktadır. Birinci Kısım klinisyen tarafından tespit edilebilen klinik belirtilere dayalı listeleri içermektedir. İkinci Kısım bir sistem bakış açısıyla ayırıcı tanıya yaklaşmaktadır. On beş vücut sistemi sunulmaktadır.

Üçüncü Kısım bir kez daha laboratuvar testlere kısa bir referans sağlar ve test sonuçlarına göre tipik normal aralıkları ve ayırıcı tanıyı verir. Genel olarak kitap 60’ı bu baskı için yeni olan toplam 400 listeyi içermektedir. Tüm listelerde en az yaygın olandan en çok yaygına olana doğru bir öncelik verilmeye çalışılmıştır.

Teşekkür

Brevard Hayvan Hastanesinde görev yapan veteriner hekimler Dr. Christine Weaver, Dr. Clyde Brooks, Dr. Chad Lothamer ve Dr. Alana Terrell’a teşekkür etmek istiyorum. Onlar fikirlerimizi paylaştığımız bir kuruldur ve benim ilk baskıdaki eksikliklerimi bulmamda yardımcı oldular. Ayrıca, vakalar hakkındaki tartışmalarımız benim oluşturulması gereken yeni listeleri belirlememde de yardımcı oldu.

 

ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN ÖNSÖZÜ

Küçük Hayvan Medikal Ayırıcı Tanı: Bir Liste Kitabı’nın ikinci baskısını Türkçeye çevirmeye başladığımızda, dünya çapında standart olan medikal İngilizce terminolojisinin karşılığında veteriner hekimlik alanında standart bir medikal Türkçe terminolojisinin kullanılması gerektiğini fark ettik. Bu amaçla Türkçe akademik kaynakları incelediğimizde, bunların birçoğunda farklı mesleki terminolojilerin kullanıldığını gördük. Bu kitabın çevirisinde genel olarak Türkçe akademik kaynaklarda en yaygın olarak geçen terimleri kullanmayı tercih ettik. Etken isimleri ise herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanıldı. Kitabın alfabetik sıralama şeklinde kendine özgü bir listeleme tarzı bulunmaktadır.

Kitaptaki bölümler ve konu başlıkları Türkçeye çevrildikten sonra yeniden alfabetik bir sıralama yapılarak listelenmiştir. Kliniklerimize herhangi bir şikayet ile gelen hastalarımızı muayene etmeye başladığımızda, ilk önce olası hastalıkların bir listesini yapmaya çalışırız ve hemen ayırıcı tanı için yapılması gereken işlemlere başlarız. Bir hastalığın kesin tanısının konulabilmesi veteriner hekimliğin temelini oluşturmaktadır.

İşte bu kitap kedi ve köpeklerde karşılaşılan hastalıkların ayırıcı tanısını hızlı bir şekilde yapabilmemiz için sürekli elimizin altında bulunması gereken bir rehberdir.

Kitap klinik bulgulardan ayırıcı tanıya yaklaşım, ayırıcı tanıya sistemik yaklaşım ve laboratuvar değerler ve sonuçların yorumlanması olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır.

Kitabın orijinal baskısında da belirtildiği gibi bu kitaptaki konular veteriner hekimlik alanında çok değerli referans kaynaklar olduğunu bildiğimiz ve Elsevier tarafından yayınlanan

1. Ettinger ve Feldman: Textbook of Veterinary Internal Medicine ve 2. Nelson ve Couto: Small Animal Internal Medicine kitaplarının listeleri ve diğer referans kaynaklar ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde çevirisini tamamladığımız bu kitap çok kapsamlı olan referans kitapların sistematik bir özeti konumundadır.

Bu sayede bu kitapların da çevirisi için tarafımızdan bir temel oluşturulmuştur. Bu kitapta bulunan ayırıcı tanı, etiyoloji ve laboratuvar değerler ile ilgili listeler klinisyenlerin hasta başında güvenilir kararlar verebilmesi ve yoğun veteriner hekimlik eğitimi alan öğrencilerin klinik uygulamalara tam bir katılım sağlayabilmesi için önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, olağan dışı ezoterik ayırıcı tanıların da yapılabilmesi için güncel bir rehber konumundadır. Bu kitabın tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Yunusemre Özkanlar

Çeviri Editörü

 

Kitaptan

örnek sayfalar için tıklayın

 

BU KİTABI SİZE GÖNDEREBİLMEMİZ İÇİN YAPMANIZ GEREKEN ŞEY NEDİR?

Bize kargo adresinizi bildirin, gerisini bize bırakın, hemen stoktan gönderelim.

ÖDEMEYİ NASIL YAPACAKSINIZ?

Önceden hiçbir ödeme yapmanıza gerek yoktur, adresinizde kitabı teslim alırken Kargo Görevlisine elden ödeyebilir yada pos cihazından kredi kartınızı çektirerek ödeyebilirsiniz.

SİPARİŞ VERMEK İÇİN:

BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ

yada WEB SİPARİŞ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ

yada E-POSTA GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

Tel: 0352 222 01 02 / 0505 674 79 97 / ugurer@ugurer.com

 


 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »