« Geri dön

» PRATİK BUZAĞI, DÜVE, SÜT SIĞIRI VE BESİ SIĞIRI BESLENMESİ KİTABI-içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / »

 

PRATİK BUZAĞI, DÜVE, SÜT SIĞIRI VE BESİ SIĞIRI BESLENMESİ 1. baskıdan örnek Sayfalar için Tıklayın

(Bu kitapta 166 adet  yem rasyonu örneği vardır)

58 Renkli Fotoğraf

2.Baskı Fiyatı: Temmuz 2019'da satışta

  SİPARİŞ VER 

 

183 sayfa ilaveli yeni baskısı 533 sayfa olarak 2019 Temmuz'da basılacak inşallah.

Arka kapakta firmanızın reklamı ile 100 adet özel baskı yapabiliriz.

İrtibat: 0505 674 79 97 / ugurer@ugurer.com

Yazarı: Prof.Dr. Osman KÜÇÜK

Kitap kapak:

Karton kapak

Ebadı:

Orta Boy (16 x 24 cm)

Kitap içi:

1. hamur kağıt (son 29 sayfada renkli resimler vardır, bu resimli sayfalar kuşe kağıttır)

2019 2.Baskı Sayfa sayısı:

533

1.Baskı Basıl Tarihi:

Temmuz 2019

Tablo, Şekil ve resimler:

ilk 504 sayfada siyah-beyaz 196 adet tablo ve 7 adet  şekil vardır, son 29 sayfada 58 adet sığırlar, yemler ve işletmelerle ilgili renkli fotoğraflar vardır.
  SİPARİŞ VER 
 
 

1.BASKI İÇİNDEKİLER

 

 

136 Tablo (152 adet rasyon örneğiyle), 7 Şekil ve 58 Renkli Fotoğraf

 

KİTABIN İÇİNDEKİLER / Sayfa No

 

BUZAĞI BESLEME

Buzağı yetiştirmede “Altın Standartlar” 3

Kolostrum 4

Buzağılara içirilmesi gereken kolostrum miktarı 6

Kolostrum kalitesi 7

Kolostrum sonrası buzağılara içirilen süt ve diğer sıvı türleri 9

Süt ve diğer sıvıların içirilmesinde öğün sayısı 11

Tam yağlı süt ve buzağı maması ile besleme 12

Buzağıların sütten kesilmesinde kriterler 13

Buzağı maması (süt ikame yemi) özellikleri ve hazırlanışı 15

Buzağı başlangıç yemi (konsantre yem) içerik ve formları 16

Buzağılarda sütten kesim öncesinde kaba yem kullanımı 20

Buzağıların sütten kesim döneminde su ihtiyacı 23

Buzağılarda hızlı büyütme programları 23

Buzağıların sütten kesim ile birlikte beklenen performansları (CAA, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı) 24

Buzağıların haftalık performans değerleri 31

Buzağılar için NRC (2001) tabloları ve örneklerle yorumları 32

Süt buzağısı (beyaz et besisi) besleme 36

Ülkemizde uygulanmakta olan buzağı büyütme (rasyon) program örnekleri 36

Sonuç 41

Kaynaklar 42

 

DÜVE BESLEME

Sütten kesim sonrası geçiş dönemi - genel 51

Süt ırkı düvelerin sütten kesim sonrası geçiş dönemi 51

Besi ırkı düvelerin sütten kesim sonrası geçiş dönemi 54

Sütten kesim sonrası düve seleksiyonu 55

Süt ırkı düvelerin beslenmesi 56

Düve yetiştirmede “Altın Standartlar” 56

Düve beslemesinde genel stratejiler 58

Düvelerin 12 hafta yaştan 1 yaşına kadarki dönemde beslenmeleri: beslenme, yem tüketimi, GCAA, meme gelişimi ve puberta ilişkisi 60

Düvelerin 1 yaşından doğuma 2 ay kalıncaya kadarki dönemde beslenmeleri: beslenme, yem tüketimi, GCAA, vücut kondüsyon skoru, östrus ve fertilite ilişkisi 63

Doğuma 2 ay kala besleme 78

Düve büyüme hızında zamanlama ve telafi büyüme 81 ü

Düvelerde büyümenin türü (yağ-protein depolanma oranı) 81

Düvelerin, canlı ağırlık, yaş, boy, kalça yükseklik-genişlik ve göğüs çevresi ölçüleri 82

Besi tipi düvelerin büyüme hızı ve beslenmesi 94

Besi tipi düvelerin doğum yaşının ertelenmesi 98

Besi tipi düvelerin yaş ve vücut ölçüleri 98

Süt sığırları ve düve beslenmesinde kullanılan yaygın yem maddeleri ve kullanım sınırları 99

Konsantre yemler 100

Enerji yemleri 100

Arpa 100

Bütün pamuk tohumu 100

Yağ 101 Melas 101

Buğday 101

Buğday kepeği 101

Peynir altı suyu (whey) 101

Protein yemleri 102

Pamuk tohumu küspesi 102

Soya fasulyesi 102

Soya küspesi 102

Ayçiçeği küspesi 102

Balık ve kan unu 102

Üre 103

Kimi özel yem maddelerinin sığırlar için kullanım sınırları 104

Kaba yemler (ot, saman, yonca) 104 Yonca 105

Saman 105

Baklagil ve buğdaygil otları 106

Pamuk tohumu samanı – çiğit samanı 106

Mısır silajı 106

Şeker pancarı posası 107

Şeker pancarı (bütün halde) 107

Melas 108

Turunçgil Posası 108

Malt Posası (malt sprouts - barley malt sprouts) 110

Mera 111

Farklı yaş ve fizyolojik aşamalarda bulunan süt ırkı düveler için rasyon örnekleri 113

Sonuç 118

Kaynaklar 119

 

SÜT SIĞIRI BESLEME

1-Erken laktasyon dönemi 130

2-Pik kuru madde tüketim dönemi 132

3-Laktasyon orta ve son dönemi 132

4-Kuru dönem: doğuma 60 gün kala (far-off) -doğuma 14 gün kala dönem 133

5-Geçiş dönemi (close-up): doğuma son 14 gün kala dönem 135

5 aşamada değerlendirilen beslenme rejiminin özeti 137

KM tüketimi, yemleme sıklığı ve bunların pratikteki önemi 145

Süt sığırlarında enerji ve besin maddeleri ihtiyaçları ve pratikte önemi 147

Enerji ve pratikte önemi 147

Karbonhidratlar ve pratikte önemi 148

Kaba yem uzunluğu (partikül büyüklüğü) 151

Protein türü ve pratikte önemi 152

Amino asit ve pratikte önemi 153

Mineraller ve pratikte önemi 153

Vitaminler ve pratikte önemi 155

Laktasyondaki ineklerde beslenmeye bağlı reprodüksiyon problemler – olası nedenler – çözüm yolları 155

Süt verim ve devamlılığına etki eden faktörler 157

Rasyon bileşenleri ve süt kalitesi ilişkisi 161

Kuruya çıkarma işlemi ve önemi 163

Süt verimi ve fertilite ilişkisi 164

Çift yönlü (besi ve süt) verime sahip sığırlarının beslenmesi – Simmental örneği 165

Rasyon örnekleri 167

Süt sığırlarında görülen beslenmeye bağlı hastalıklar ve teşhis için pratik testler 189

Rasyon enerjisi ile ilgili problemler 189

Yağlı inek sedromu - Karaciğer yağlanması 189

Kanda non-esterified fatty acids – NEFA testi 190

Ketosiz - Gebelik Toksemisi - Asetonemi 190

Kanda β-hidroksibütürik asid (BHBA) testi 191

Sütte ve idrarda keton testi 191

Abomazum deplasmanı 191

Hipokalsemi (süt humması) 191

Serum Ca testi 194

İdrar pH testi 194

Rumen asidozu 194

Rumen pH testi 195

Laminitis 195

Rasyonda yanlış protein kaynaklarının kullanımı ile ilgili problemler 196

Rumen alkolozu ve üre zehirlenmesi 196

Kan ve süt üre nitrojen testleri (BUN ve MUN) 197

Süt inekleri rasyonlarında kullanılan yem katkı maddeleri 198

Niasin 198

Biyotin 198

Kolin 198

Beta-karoten 198

Özel iz mineraller 198

Çinko – metiyonin 198

Propilen glikol 198

İyonofor 199

Tampon maddeler 199

Yağ 199

Probiyotikler 200

Prebiyotikler 200

Simbiyotikler 201

Enzimler 201

Anyonik tuzlar 201

Üre 201 DDG (distillers dried grains) ve DDGS (distillers dried grains with solubles) 201

Zeolit 201

Özel bitkiler ve Bitki ekstraktları 201

Hormon enjeksiyonları (BST) 202

Tuz (NaCl) 202

Sonuç 202

Kaynaklar 203

 

BESİ SIĞIRI BESLEME

Besi sığır ırkları 218

Kültür ırkları 218

Yerli sığır ırklarımız 219

Besi sığırlarında irilik ölçüsü 219

Besi sığırlarında VKS 221

Sığırlarda büyüme 222

Besi performansına etki eden faktörler 222

a) Canlı ağırlık 222

b) Cinsiyet 223

c) İrilik 223

d) Kondüsyon 223

e) Çevre şartları 223

f) Besideki gün sayısı 224

g) Genetik 224

Yerli ırklarımız ve kültür ırkları besi sığırlarının performans karşılaştırmaları 231

Hayvanlarda kısırlaştırma ve besi performansına etkisi 233

Besi sığırlarının beslenmesi 235

Besi sığırlarında besleme evreleri 235

Besi öncesi hazırlık dönemi 235

Sığırlarda büyütme beslemesi (mera ve diğer sistemler) (ekstansif) 236

Bitirme (finishing) dönemi besleme (intensif) 237

Besi sığırlarında sınırlı besleme yöntemi 237

Besi sığırlarında telafi büyüme 238

Damızlık boğa beslenmesi 238

Besi sığırlarında yem tüketimi tahmini ve çevre şartları 240

Besi sığırlarında su ihtiyacı 240

Besi sığırları rasyonlarına protein takviyesi ve pratikte önemi 241

Besi sığırları rasyonlarına pratikte yapılacak mineral takviyesi rehberi 242

Besi sığırları rasyonlarında kaba yem oranı ve performans-karkas verim ilişkisi 243

Tane yem işlemenin sindirim ve besi performansına etkisi 244

Holstein ırkı erkek sığır yetiştirme sistemleri, beslenmeleri ve besi performansları 246

Holstein ırkı erkek besi avantajları 246

Holstein ırkı erkek besi dezavantajları 247

Holstein ırkı sığırlarda büyütme-bitirme dönemi beslenmesi 249

a) Süreli konsantre yem ağırlıklı rasyonla bitirme 249

b) farklı kaba yem oranı içeren rasyonlarla aşamalı büyütme-bitirme 250

Holstein ırkı erkek sığırlar ile kültür ırkı besi sığır performanslarının karşılaştırılması 255

Brown Swiss (İsviçre esmeri, Montofon) ırkı erkek sığırların besi performansı ve karkas olarak değerlendirilmesi 257

Jersey ırkı erkek sığırların besi performansı ve karkas olarak değerlendirilmesi 259

Simmental ırkı erkek sığırların besi performansı ve karkas olarak değerlendirilmesi 260

Sığır besisi ve et verim-kalite ilişkisi 261

Merada yetiştirilen sığır eti ile yoğun beside yetiştirilen sığır etleri arasındaki farklar ve insan sağlığı 265

Besi sığırı yetiştiriciliği, metan emisyonu ve küresel ısınma 266

Yaşlı hayvanların besiye alınması ve karkas olarak değerlendirilmesi 268

Holstein ırkı süt danası besisi 268

NRC tabloları ve maksimum GCAA 269

Rasyon hesaplamasında kullanılan net enerji yaşama yapı (NEyp) ve net enerji büyüme (NEb) ve ilgili tablolar 269

Besi sığırlarında verimi artırmak için hormon kullanımı (implant) 273

Besi sığırı yetiştiriciliğinde, iyonofor ve hormon implantı kullanılmaması durumunda KM tüketimi ve NE düzeltme faktörleri (ülkemiz şartlarına uyarlanması) 275

Finishing rasyonlarında yaygın olarak kullanılan yemlerin rasyondaki limitleri 276

Mısır silajı 276

Çayır otu silajı 277

Şeker pancarı posası 277

Şeker pancarı posası ile besleme ve “kuru besi” kavramı 277

Saman 278

Tuz (NaCl) 279

Besi sığırlarında özel yem katkıları 279

Melengestrol acetate (MGA) 279

İyonofor (Rumensin, Lasolosid, Bovatec) 280 Antibiyotikler 280

Tampon maddeler 280

Timpani önleyiciler 280

Diğer yem katkılar 280

Besi sığırlarında görülen yaygın beslenme problemleri 281

Timpani – şişme – bloat 281

Karaciğer apsesi 281

İdrar taşları (Urolithiasis - urinary calculi) 282

Asidoz 282

Ayak problemleri 282

Besi sığırları için örnek rasyonlar 283

Besi sığırlarında performans kriterleri ve ölçüm metotları 292

Sığırlar için pratik bilgiler 293

Salya 293

Dışkı-idrar 293

Rumen hacmi 293

Kan miktarı 293

Sonuç 294

Kaynaklar 295;

Resimler 308-336 arası

 

ÖNSÖZ

Bilim insanlarının deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaları, vicdani ve profesyonel bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun bir gereği olarak, yaklaşık 8 yıllık Amerika Birleşik Devletleri’nde edindiğim ve sonrasında ülkeme dönerek; çalışmalarımı yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğüm bu süreçte; gözlem, bilgi, birikim, karşılaştırma ve analiz sonuçlarını bu kitapta paylaşmaya karar verdim. Bu süreçte, gerek öğrencilerden, gerekse üreticilerden aldığım sığır besleme ile ilgili soru ve sorunları daha derin araştırarak, bu kitapta toplamaya karar verdim.

Kitapta bilgiler verilirken, bu bilgilerin evrensel nitelikte olması bakımından az da olsa teknik detaylara girilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Teknik bilgideki detay ve zorluklar, bir bakıma bilimin şanındandır, ancak hitabet dilinin öğrenci ve üretici düzeyinde olması ve anlaşılması için özel gayret gösterdim.

Ülkemizde yapılan sığır besleme uygulamalarından bahsederken, ülkemizde ticari olarak faaliyet gösteren büyük işletmeler örnek alınmıştır. Ancak etik olmayacağı için, ticari firma isimleri verilmemiştir.

Bir sığırın doğumundan itibaren, besi ırkı ise kesime kadar; süt ırkı ise reprodüktif ve laktasyon evrelerini ve ömrünü tamamlayıp yine kesime gönderilinceye kadar geçen aşamalar detayları ile birlikte verilmiştir.

Bu kitaptaki bilgiler daha çok yurtdışında yapılan çalışmalardan alınmıştır. Maalesef, ülkemizde kendi yem ve hayvan kaynaklarının detaylarıyla tam bilgileri mevcut değildir. Ancak, ülkemizde üretilen az sayıdaki araştırmayı da ilgili bölümlerde tartışarak, üreticilerimize karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bazı tavsiyelerde bulundum. 

Kitaptaki bilgiler sadece tavsiye niteliğinde olup, bununla birlikte başarılı bir yetiştiricilik için daha detaylı araştırma yapılması ve danışmanlık hizmeti alınması, yemlerin kimyasal analizlerinin yapılması tavsiye edilmektedir......

Bu kitabın 2. baskısı için; öğrencilerden, üreticilerden, meslektaşlardan (akademisyen), veteriner hekimlerden, ziraat mühendislerinden ve ilgili bütün gruplardan tavsiyelerini, varsa tespit ettikleri hata, eksiklik veya karşı görüşlerini belgeleriyle birlikte tarafıma ulaştırmalarını bekliyorum.

Bu kitaptaki bilgiler vasıtasıyla, üretilecek bir damla fazla süt, bir gram fazla et, kurtarılacak bir hayvan hayatı ve sağlıklı bir hayvan yetiştiriciliğinin bana vereceği mutluluk tarif edilemez.

Faydalı olması dileklerimle.

Prof. Dr. Osman KÜÇÜK

Kitabın Yayınlayan: Verda Yayıncılık

 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »