« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / »

TEMEL VETERİNER OFTALMOLOJİ Kitabı

Çeviri Editörü:

Prof.Dr.S. Avki, Dr.İ.G.Sancak

Orijinalinin adı:

Essentials of Veterinary Ophthalmology 2nd Edition(2008)

Orijinalinin Editörü:

Kirk N. Gelatt

Ebadı:

17 x 24 cm

Sayfa:

800

Baskı tarihi:

Haziran 2012

Kitap kapak:

Ciltli

Kitap içi:

Kuşe kâğıt

Resimler:

388 adet renkli fotoğraf, 226 adet siyah-beyaz çizim ve resim

 

 
  SİPARİŞ VER 
 
 

 

İÇİNDEKİLER:

BÖLÜM 1

OFTALMİK MUAYENE VE TANI 3
Konu 1: Göz Muayenesi ve Tanısal İşlemler 3
Konu 2: Oküler Görüntüleme Teknikleri 27
Konu 3: Tanısal Ultrasonografi 34
Konu 4: Görmenin Elektrodiagnostik Olarak Değerlendirilmesi 38
 

BÖLÜM 2

KÖPEKLERDE ORBİTA HASTALIKLARI VE OPERASYONLARI 47
 

BÖLÜM 3

KÖPEKLERDE GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI VE OPERASYONLARI 69
 

BÖLÜM 4
KÖPEKLERDE GÖZYAŞI VE NAZOLAKRİMAL SİSTEMLERİN HASTALIK VE OPERASYONLARI 107
Konu 1: Göz Yaşı Sekresyon Sisteminin Hastalık ve Operasyonları 107
Konu 2: Nazolakrimal Sistemin Hastalık ve Operasyonları 120
 

BÖLÜM 5
KÖPEKLERDE KONJUNKTİVA VE ÜÇÜNCÜ GÖZ KAPAĞININ HASTALIK VE OPERASYONLARI 131
 

BÖLÜM 6
KÖPEKLERDE KORNEA VE SKLERA HASTALIKLARI,OPERASYONLARI 157
 

BÖLÜM 7:

KÖPEKLERDE GLAUKOM 211
 

BÖLÜM 8:

KÖPEKLERDE ANTERIÖR UVEA HASTALIKLARI VE OPERASYONLARI 259
 

BÖLÜM 9
KÖPEKLERDE LENS HASTALIKLARI VE
OPERASYONLARI 299
Konu 1: Köpeklerde Lens Hastalıkları ve
Katarakt Oluşumu 299
Konu 2: Köpeklerde Lens Operasyonları 325
 

BÖLÜM 10
KÖPEKLERDE POSTERIOR SEGMENT'İN HASTALIK VE OPERASYONLARI 345
Konu 1: Köpeklerde Korpus Vitreum'un
Hastalık ve Operasyonları 345
Konu 2: Köpeklerde Oküler Fundus
Hastalıkları 355
Konu 3: Köpeklerde Posterior Segment
Operasyonları 392
Konu 4: Köpeklerde Optik Sinir Hastalık \ Operasyonları 398
 

Bölüm 11
Kedi Oftalmolojisi 409
 

Bölüm 12
At Oftalmolojisi 453
 

Bölüm 13
Çiftlik Hayvanları Oftalmolojisi 509
 

Bölüm 14
Laboratuar ve Egzotik Hayvan Oftalmolojisi 557
 

Bölüm 15
Karşılaştırmalı Nöro-oftalmoloji 589
 

Bölüm 16
Sistemik Hastalıkların Oküler Yansımaları 611
Konu 1: Köpeklerde 611
Konu 2: Kedilerde 654
Konu 3: Atlarda 684
Konu 4: Çiftlik Hayvanlarında 695
 

Ek A: Veteriner Oftalmolojide Kullanılan Adrenerjik İlaçlar 713
Ek B: Veteriner Oftalmolojide Kullanılan Yapay Göz Yaşı Preparatları 715
Ek C: Veteriner Oftalmolojide Kullanılan Topikal ve Lokal Anestezikler 717
Ek Ç: Veteriner Oftalmolojide Kullanılan Antibiyotikler 719
Ek D: Veteriner Oftalmolojide Kullanılan Antiviral İlaçlar (FHV-1'in yol açtığı oküler enfeksiyonlar için) 721
Ek F: Köpekler için Karbonik Anhidraz İnhibitörleriİ 725
Ek G: Veteriner Oftalmolojide Kullanılan Kortikosteroitler 727
Ek G: Veteriner Oftalmolojide Kullanılan Steroit Niteliğinde Olmayan Antienflamatuar İlaçlar 729
Ek H: Veteriner Oftalmolojide Kullanılan Hiperozmotik Solüsyonlar 731
Ek I: Kedi ve Köpekler için Miyotikler 733
Ek İ: Veteriner Oftalmolojide Kullanılan Midriyatikler 735
Ek J: Veteriner Oftalmolojide Kullanılan Topikal Prostoglandinler (verilen bilgi sadece köpekleri kapsamaktadır) 739
Ek K: Diğer Oftalmolojik İlaçlar 741
Ek L: Köpeklerde Karşılaşılan Kalıtsal Göz Hastalıkları 743
Ek M: Kedilerde Karşılaşılan Kalıtsal Göz Hastalıkları 751
Ek N: Atların Irkla İlişkili Göz Hastalıkları 753
Ek 0: Çiftlik Hayvanlarında Karşılaşılan Kalıtsal Göz Hastalıkları 755
Terimler Sözlüğü 757
Dizin 765


EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ
2007 Mart'ında piyasaya sürülen Veteriner Oftalmoloji (Veterinary Ophthalmology) kitabının 4. baskısı, hayvanların göz hastalıkları konusunda tüm dünyada kabul görmüş ve bir başucu kitabı haline gelmiştir. Veteriner Oftalmolojinin son baskısında (ilk 3 baskısı 1981, 1991 ve 1999 yıllarında yayımlanmıştır), bu disiplindeki gelişme ve yeni bilgilere yer verilerek, kitabın sayfa sayısı 1500den 1800 e çıkarılmış ve kitap 2 cilt halinde satışa sunulmuştur.
Temel Veteriner Oftalmoloji adını verdiğimiz (orijinal ismi Essentials of Veterinary Ophthalmology dir) elinizdeki bu kitap ise, veteriner hekimliği öğrencileri ile pratisyen hekimlere yönelik temel bilgileri özlü bir şekilde bir araya getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Klinik uygulamalar için başvuru kaynağı olarak hazırlanan Temel Veteriner Oftalmolojide, evcil hayvanların en sık karşılaşılan göz hastalıkları, tedavileri ile birlikte ele alınmıştır. Diğer yandan bu kitapta, muayene odasında bekleyen hastası için olabildiğince çabuk ve özlü bir tavsiyeye ihtiyacı olan, ancak birçok sayfa arasından kendisi için gerekli olanı bulamayacak kadar da meşgul olan küçük hayvan, at ya da genel pratisyen hekimlerine yönelik kritik bilgilere yer verilmiştir. Zaman problemi olmayan ve oftalmik bir bozukluk hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen okuyucuların, oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanmış olan Veteriner Oftalmoloji kitabının 4. baskısına göz atmaları tavsiye edilebilir.
Temel Veteriner Oftalmolojinin 1. baskısı, veteriner oftalmoloji derslerinde kullanılmak üzere genişletilerek 2. baskı halinde yeniden yayınlanmıştır. Kitapta genel oftalmoloji derslerine yönelik bilgilere ek olarak, birçok veteriner fakültesinde seçmeli ders olarak verilen "küçük hayvan oftalmolojisi" ve "at oftalmolojisine yönelik bilgileri de içermektedir. İkinci baskısındaki güncellenmiş bilgileri ile "Temel Veteriner Oftalmoloji" kitabı; birçok küçük hayvan, at ve çiftlik hayvanı hekimi için başlıca başvuru kaynağı olmuştur.
Temel Oftalmoloji kitabı hazırlanırken, Veteriner Oftalmoloji kitabının sadece klinik önemi olduğu düşünülen bölümleri aktarılmıştır. Her bölümde anatomi ve fizyoloji bilgilerine, hastalıkların teşhisi ve tedavisi açısından yönlendirici olacak sadelikte yer verilmeye çalışılmıştır. Gerek tanısal işlemler anlatılırken, gerekse türlere özgü göz hastalıkları ve tedavileri aktarılırken çok sayıda renkli resim ve el çiziminden yararlanılmıştır. Klinik bir problemi çözerken yararlı olacağına inanılan tanı-tedavi algoritmalarına ilgili bölümlerde yer verilmiştir. Temel Oftalmoloji, hızlı konsültasyonlar için bir klinik el kitabı olduğu için, sadece seçilmiş yeni referanslara yer verilmiştir. Herhangi bir konu üzerindeki tam kaynak listesine (çoğunlukla yüzlerce) erişmek için, Veteriner Oftalmolojinin 4. baskısına başvurulmalıdır. Her bölümde, öncelikli olarak dikkate alınması gereken bilgiler koyu karakterde yazılarak vurgulanmıştır.

Terapötik ajanlara, önerilen dozlarına ve olası yan etkilerine hem metin içinde, hem de kitabın sonundaki ekler bölümünde topluca yer verilmiştir. Köpek, kedi, at ve çiftlik hayvanlarının önemli kalıtsal göz bozukluk ve hastalıkları da ekler kısmına dâhil edilmiştir. Son olarak, veteriner oftalmolojide en çok kullanılan oftalmik kelimeleri özetleyen kısa bir sözlük kitaba dâhil edilmiştir.
Temel Oftalmolojinin geliştirilmesi için herhangi bir konuda önerileriniz olur ise, lütfen açıklamalarınız ile birlikte benimle temasa geçiniz. Veteriner hekimler için öğrenmenin uzun süreçli bir yaşam şekli olduğunu tekrar hatırlatarak bu temel kitap-tan fayda ve birikim sağlayacağınızı umut ediyorum.
Kirk N. Gelatt


TÜRKÇEYE ÇEVİRENLERİN ÖNSÖZÜ
Adını "Temel Veteriner Oftalmoloji" olarak Türkçeleştirdiğimiz elinizdeki bu kitap, 2007 yılında 4. baskısı yapılmış ve 2 cilt halinde satışa sunulmuş 1800 sayfalık Veterinary Ophthalmology isimli kitabın öğrenci ve pratisyen hekimlere hitap etmesi amacıyla özetlenmiş halinin (Essentials of Veterinary Ophthalmology, 2. baskı, 2008) Türkçe çevirisidir.
Kitabı Türkçeye çevirirken, yayıncının zamandan kazanmak amacıyla kitaptaki 16 Bölümü, 16 meslektaşımıza dağıtma önerisini ısrarla geri çevirdik. Farklı kişiler tarafından Türkçeleştirilmiş bölümlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kitapların, okuyucu açısından zor anlaşılan metinler anlamına geldiğini son yıllarda sıkça tecrübe ettiğimiz için böyle davrandık. Bazı konuları Türkçeleştirirken, okuyucunun konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olacağına inandığımız şekil ve metinleri Veterinary Ophthalmology nin son baskısından alarak eklemekten çekinmedik. Bazı terimlerin Türkçe karşılıklarını belirlerken, Türk Oftalmoloji Derneğinin elektronik ortamda yayınladığı "oftalmoloji sözlüğünden" yararlandık. Genel göz muayenesi, köpek, kedi, at, çiftlik ve laboratuvar hayvanlarının göz hastalıkları bölümlerinden oluşan kitapta, öncelikle önem verilmesi gereken bilgiler koyu harflerle yazılarak vurgulanmaya çalışılmıştır.
..............

Kitabın öğrencilerimize ve henüz öğrenme tutkusunu yitirmemiş meslektaşlarımıza faydalı olacağı beklentisi ile saygılar sunuyoruz.
Haziran, 2012


 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »