« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veteriner Hekimliği Kitapları / »

KEDİ VE KÖPEKLERDE KEMİK VE EKLEMLERE CERRAHİ YAKLAŞIM ATLASI (Çeviri)

Çeviri Editörü:

Prof.Dr. Z.Okumuş, Y.Doç.Dr. M.Kaya

Türkçeye Çevirenler:

Doç.Dr.A.Demirkan,Prof.Dr.A.Bumin, Prof.Dr.H.Bilgili, Prof.Dr.Ü.Kaya, Doç.Dr.A.Özak, Prof.Dr.İ.Demirkan, Prof.Dr.K.Yanık, Prof.Dr.M.Sarıerler, Prof.Dr.G.Atalan, Yrd.Doç.Dr.M.Aktaş, Prof.Dr.S.Avki, Prof.Dr..Belge, Doç.Dr.N.Kılıç,Doç. Dr.Z.K.Sarıtaş, Doç.Dr.D.Temizsoylu, Prof.Dr.N.Atasoy, Prof.Dr.İ.Alkan,Prof.Dr.E.Ünsaldı, Prof.Dr.O.S.Görgül, Doç.Dr.M.Şaroğlu, Doç.Dr.M.Arıcan, Prof.Dr.S.Özsoy, Prof.Dr. E.Elma,  Prof.Dr.K.Altunatmaz, Prof.Dr.K.Özer

Orijinal adı:

An Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat (4. Baskı,2004'den çevirildi)

Orjinal Yazarları :

D.L.Piermattei, K.A.Johnson

Ebadı:

21 x 28.5 cm (Büyük Boy)

Sayfa:

415

Baskı tarihi:

2011. 2.Baskı :2019

Kitap kapak:

Ciltli

Kitap içi:

Kuşe kâğıt

Grafik ve çizimler:

Siyah beyaz

Diğer:

Genellikle sol sayfalar anlatım, sağ sayfalar çizim

 

 
  SİPARİŞ VER 
 
 

 

İÇİNDEKİLER (ÖZET)

I.Bölüm: GENEL BİLGİLER                                1

II.Bölüm: CRANİUM                                       33

III.Bölüm: COLUMNA VERTEBRALİS              47

IV.Bölüm: SCAPULA ve OMUZ EKLEMİ       107

V.Bölüm: ÖN BACAK                                   149

VI.Bölüm: PELVİS VE KALÇA EKLEMİ           277

VII.Bölüm: ARKA BACAK                             329

 

İÇİNDEKİLER (DETAYLI)
I.BÖLÜM Genel Bilgiler 1  

Prof. Dr. Zafer OKUMUŞ
Kemik ve Eklemlere Uygun Yaklaşım İlkeleri 2
Yaklaşım Yöntemi Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar 2
Aseptik Teknik 3
Cerrahi Prensipler 16
Doç. Dr. Aysun DEMİRKAN
Anatomi 26
II.BÖLÜM Cranium 33
Yrd. Doç. Dr. Mahir KAYA
Corpus Mandibulanın Rostraline Yaklaşım 34
Corpus Mandibulanın Caudaline ve Ramus Mandibulaya Yaklaşım 36
Ramus Mandibulaya Yaklaşım 38
Temporomandibular Ekleme Yaklaşım 40
Kafatasının Dorsolateral Yüzeyine Yaklaşım 42
Kafatasının Caudal Yüzeyine Yaklaşım 44
III.BÖLÜM Columna Vertebralis 47
Prof. Dr. Ali BUMİN
Servikal Vertebra 1-2'ye Ventral Ensizyonla Yaklaşım 48
Servikal Vertebra 1-2'ye Dorsal Ensizyonla Yaklaşım 52
Servikal Vertebra ve İntervertebral Disk 2-7'ye Ventral Ensizyonla Yaklaşım 56
Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ
Orta Servikal Vertebralara Dorsal Ensizyonla Yaklaşım 62
Servikal Vertebra 3-6'ya Lateral Ensizyonla Yaklaşım 66
Caudal Servikal ve Cranial Torasik Vertebralara Dorsal Ensizyonla Yaklaşım 72
Prof. Dr. Ümit KAYA
Torakolumbal Vertebralara Dorsal Ensizyonla Yaklaşım 78
Torakolumbal İntervertebral Disklere Dorsolateral Ensizyonla Yaklaşım 84
Torakolumbal İntervertebral Disklere Lateral Ensizyonla Yaklaşım 88
Doç. Dr. Ahmet ÖZAK
Lumbal Vertebra 7 ve Sakruma Dorsal Ensizyonla Yaklaşım 92
Lumbal Vertebra 6-7 ve Sakruma Ventral Abdominal Ensizyonla Yaklaşım 96
Caudal Vertebralara Dorsal Ensizyonla Yaklaşım 104
IV. BÖLÜM Scapula ve Omuz Eklemi 107
Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN
Corpus Scapula, Spina Scapula ve Acromion'a Yaklaşım 108
Omuz Ekleminin Craniolateral Bölgesine Yaklaşım 112
Prof. Dr. Kemal YANIK
Omuz Ekleminin Craniolateral Bölgesine M. infraspinatus'un
Tenotomisiyle Yaklaşım 120
Omuz Ekleminin Caudolateral Bölgesine Yaklaşım 124
Omuz Ekleminin Caudal Bölgesine Yaklaşım 130
Prof. Dr. Murat SARIERLER
Omuz Ekleminin Craniomedial Bölgesine Yaklaşım 136
Omuz Ekleminin Cranial Bölgesine Yaklaşım 142
V. BÖLÜM Ön Bacak 149
Prof. Dr. Gültekin ATALAN
Corpus Humeri'nin Proksimaline Yaklaşım 152
Corpus Humeri'nin Orta Kısmına Craniolateral Ensizyonla Yaklaşım 156
Corpus Humeri'ye Medial Ensizyonla Yaklaşım 160
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKTAŞ
Corpus Humeri'nin Distaline Craniolateral Ensizyonla Yaklaşım 168
Corpus Humeri'nin Distaline ve Humerus'un Suprakondiler Bölgesine
Medial Ensizyonla Yaklaşım 176
Condylus ve Epicondylus Humeri'nin Lateral Yüzüne Yaklaşım 180
Prof. Dr. Sırrı AVKİ
Dirsek Ekleminin Lateral Humeroulnar Kısmına Yaklaşım 186
Humerus'un Suprakondiler Bölgesi ve Dirsek Ekleminin
Caudal Humeroulnar Kısmına Yaklaşım 190
Dirsek Ekleminin Humeroulnar Kısmına Tuber Olecrani'nin
Osteotomisi ile Yaklaşım 194
Prof. Dr. Ali BELGE
Dirsek Ekleminin Humeroulnar Kısmına Triceps Tenotomisi ile Yaklaşım 200
Dirsek Eklemine Corpus Ulna Proksimalinin Osteotomisi ile Yaklaşım 208
Doç. Dr. Nuh KILIÇ
Caput Radii ve Dirsek Ekleminin Lateral Kısımlarına Yaklaşım 214
Caput Radii ve Dirsek Ekleminin Humeroradial Kısmına Epicondylus Lateralis'in
Osteotomisi ile Yaklaşım 218
Humerus'un Epicondylus Medialis'ine Yaklaşım 224
Doç. Dr. Kadir Z. SARITAŞ
Condylus Humeri'nin Medial Yüzüne ve Ulna'nın Proc. Coronoideus Medialis'ine
İntermüsküler Ensizyonla Yaklaşım 226
Condylus Humeri'nin Medial Yüzüne ve Ulna'nın Proc. Coronoideus Medialis'ine
Epicondylus Medialis'in Osteotomisiyle Yaklaşım 232
Corpus Ulna'nın Proksimaline ve İncisura Trochlearis'e Yaklaşım 236
Doç. Dr. Doğa TEMİZSOYLU
Tuber Olecrani'ye Yaklaşım 238
Corpus Ulna'nın Distaline ve Proc. Styloideus'a Yaklaşım 240
Caput Radii ve Radius'un Proksimal Metafızine Yaklaşım 242
Corpus Radii'ye Medial Ensizyonla Yaklaşım 246
Prof. Dr. Nazmi ATASOY
Corpus Radii'ye Lateral Ensizyonla Yaklaşım 1 250
Radius'un Distaline ve Carpus'lara Dorsal Ensizyonla Yaklaşım 254
Radius'un Distaline ve Carpus'lara Palmaromedial Ensizyonla Yaklaşım 258
Os accessorium'a ve Palmarolateral Karpal Eklemlere Yaklaşım 262
Prof. Dr. İsmail ALKAN
Metacarpal Kemiklere Yaklaşım 266
Proksimal Sesamoid Kemiklere Yaklaşım 270
Phalanx'lara ve İnterphalangeal Eklemlere Yaklaşım 274
VI. BÖLÜM Pelvis ve Kalça Eklemi 277
Prof. Dr. Emine ÜNSALDI
Ala Ossis İlii'ye ve Sacrum'un Dorsal Yüzüne Yaklaşım 278
Os İlium'a Lateral Ensizyonla Yaklaşım 282
Os Sacrum'un Ventral Yüzüne Yaklaşım 286
Kalça Ekleminin Craniodorsal Yüzüne Craniolateral Ensizyonla Yaklaşım 290
Prof. Dr. O. Sacit GÖRGÜL
Kalça Ekleminin Dorsal Yüzüne İntergluteal Ensizyonla Yaklaşım 296
Kalça Ekleminin Craniodorsal ve Caudodorsal Yüzlerine Trochanter Major'un
Osteotomisi ile Yaklaşım 300
Kalça Ekleminin Caudodorsal ve Craniodorsal Yüzlerine Gluteal Kasların Tenetomisi ile Yaklaşım 306
Kalça Ekleminin Caudal Yüzüne ve Corpus Ossis İschi'ye Yaklaşım 310
Doç. Dr. Murat ŞAROĞLU
Os Coxae'ya Yaklaşım 316
Kalça Ekleminin Ventral Yüzüne veya Ramus Pubis'e Yaklaşım 318
Os Pubis ve Symphisis Pelvis'e Yaklaşım 322
Os İschium'a Yaklaşım 326
VII. BÖLÜM Arka Bacak 329
Prof. Dr. Mustafa ARICAN
Femur'un Trochanter Major'ü ve Subtrochanteric Bölgesine Yaklaşım 332
Corpus Femoris'e Yaklaşım 336
Femur'un Distaline ve Diz Eklemine Lateral Ensizyonla Yaklaşım 338
Prof. Dr. Serhat ÖZSOY
Diz Eklemine Lateral Ensizyonla Yaklaşım 342
Diz Eklemine Medial Ensizyonla Yaklaşım 346
Diz Eklemine Bilateral Açığa Çıkarmayla Yaklaşım 350
Femur'un Distaline ve Diz Eklemine Tuberositas Tibia'nın
Osteotomisi ile Yaklaşım 354
Prof. Dr. Ertuğrul ELMA
Diz Ekleminin Caudolateral Kısmına ve Ligamentum Collaterale
Laterale'ye Yaklaşım 356
Diz Eklemine Ligamentum Collaterale Laterale Origosunun
Osteotomisi ile Yaklaşım 358
Diz Ekleminin Caudomedial Kısmına ve Ligamentum Collaterale
Mediale'ye Yaklaşım .' 360
Diz Eklemine Ligamentum Collaterale Mediale Origosunun
Osteotomisi ile Yaklaşım 364
Prof. Dr. Kemal ALTUNATMAZ
Tibia'nın Proksimaline Medial Ensizyon ile Yaklaşım 366
Corpus Tibia'ya Yaklaşım 370
Lateral Malleolus'a ve Talocrural Ekleme Yaklaşım 374
Medial Malleolus'a ve Talocrural Ekleme Yaklaşım 376
Prof. Dr. Kürşat ÖZER
Tarsocrural Ekleme Medial Malleolus'un Osteotomisi ile Yaklaşım 380
Os Calcaneus'a Yaklaşım 382
Os Calcaneus ve Tarsal Kemiklerin Plantar Yüzlerine Yaklaşım 384
Lateral Tarsal Kemiklere Yaklaşım 386
Medial Tarsal Kemiklere Yaklaşım 388
Proksimal Sesamoid Kemiklere Yaklaşım 390
Phalanx'lara ve İnterphalangeal Eklemlere Yaklaşım 390
Metatarsal Kemiklere Yaklaşım 390

ÖNSÖZ
Bu atlasın dördüncü basımının amacı, 1966'da basılan ilk baskınınkiyle aynıdır: "Bu kitabın, öğrencilerin ve profesyonellerin kitaplığında bir boşluğu dolduracağını ve tüm kemiklere yaklaşım konusundaki sorularına cevap vereceğini umuyoruz." Bu basım, bu çabanın devamıdır.
Yeni bir katılımcı, Dr. Kenneth Johnson bu basımda yer alarak, ekleme ve gelişmelere büyük katkıda bulunmuştur. Bu katkısından dolayı kendisine minnettarım ve gelecekteki basımlarda ana yazar olarak, O'nun her zamanki uzman tavrını sürdüreceğini biliyorum. Bu kitabın ilk basımındaki metin ve çizimlerine katkı da bulunan Dr. R. Gordon Greeley' den de söz etmek isterim. Onun yardımı olmasaydı, bu kitap hiçbir zaman ortaya çıkmazdı. WB Saunders basımevinde uzun süreli veteriner editörlüğünden dolayı Ray Kersey'e de teşekkürlerimi sunarım. Yakın zaman önce emekli olan Ray, benim tarafımdan ve baskıya hazırladığı kitaplardan yararlanan pek çok kişi tarafından hasretle özlenecektir. Son olarak, eşim Marcia'ya bana verdiği destek ve cesaret için teşekkür etmek isterim.
Donald L. Piermattei, DVM, PhD Loveland, Colorado


Bu kitabın önceki baskısı 10 yıl önce çıktığından beri ortopedik cerrahi alanında pek çok yönde büyük ilerlemeler kaydedildi. Örneğin, yeniden yapılandırılmayan corpus kırıklarında, dolaylı redüksiyon teknikleri, kırıkların damar ve yumuşak doku bağlantılarının korunması ve kemik kan desteğine daha az etki edecek şekilde tasarlanan implantlar ile kırığın stabilizasyonuna artan bir ilgi mevcuttur. Ayrıca, minimal invaziv cerrahi teknikler kullanarak uygulanabilen interlocking çivileme gibi tamamen yeni fıkzasyon sistemlerinin ortaya çıkışı, bazı corpus kırıklarında plak uygulama yönteminin yerini almıştır. Bununla birlikte, bu teknikleri başarıyla kullanmak için operatörün, kemik ve eklemlere intermüsküler yaklaşım seçeneklerini ve şirurjikal anatomiyi çok daha iyi bilmesi zorunludur.
Her yaklaşımın sunum şekli tamamen değiştirildi ve alternatif yaklaşım seçeneği bulunan durumlar için deneyimlerimize dayanarak bazı önerilerde bulunduk. Ayrıca, bölgeyi proksi- mal veya distale doğru daha ayrıntılı görebilmek için hei" cerrahi yaklaşımda genişletme önerilerinde bulunduk. Bu basıma cruciate ligament lezyonlu köpeklerde tibial plato osteotomisi için proksimal tibianın açığa çıkarılmasını da içeren değişik yeni yaklaşımlar eklenmiştir.
Miller'in Köpek Anatomisi isimli kitabının üçüncü baskısı* sıklıkla başvurduğumuz kaynak eser olduğu için, tüm yaklaşımlar vücudun sol tarafı temelinde ele alınmıştır. Yarış köpeklerinde sıklıkla görülen alt ekstremite yaralanmaları göz önünde tutularak, alt ekstremite yaklaşımları için sağ taraf kullanılmıştır.
Kenneth A. Johnson, MVSc, PhD, FACVSc Columbus, Ohio
*Evans HE: Miller's Anatomy of the Dog, 3ed,

 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »