Geri Dön  Ana Sayfa

 

 

Kitabın Adı:

VETERİNER ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Yazarı:

Prof.Dr. Doğan Aslanbey

Sayfa sayısı:

160 sayfa

Basım Tarihi:

2002

Boyu:

20 X 28 cm

Kitap kapak:

 karton kapak.

Kitap içi:

1.hamur

Resim ve çizimler:

bol siyah-beyaz çizim ve resim.

 

 

 

                        İÇİNDEKİLER

 

 

VETERİNER ORTOPEDİNİN VE TRAVMATOLOJİNİN TANIMI VE KAPSAMI.................................................... 1

Terminoloji....................................................................................................................................................................... 1

Kınk olgularının önemi  ................................................................................................................................................... 3

Kemiğin a.ıatomi ve histolojisi'ne ait özlü bilgiler   ......................................................................................................... 3

Kemik hücreleri........................................................................................................................................................... 3

Kemik dokusu............................................................................................................................................................. 3

Kemik zarları.............................................................................................................................................................. 4

Kemikleşme (Ossification]  ............................................................................................................................................. 4

Kemik zarları  ....................................................................................................................................................................... 4

Eklem kıkırdakları ve sinovial zarlar................................................................................................................................ 7

Tendo'Iar.......................................................................................................................................................................... 7

Terdo kılıfları (Vagina tendineum'lar)   ............................................................................................................................ 7

ligamentler  ...................................................................................................................................................................... 7

Fasia ve aponevrozlar....................................................................................................................................................... 7

KIRIK İYİLEŞMESİ   ............................................................................................................................................................... 9

Kırık onaran sürati  ........................................................................................................................................................ 10

Kallus komplikasyonları................................................................................................................................................ 11

Kırıkta şok ve metabolik değişiklikler   ......................................................................................................................... 13

Kırığa komşu dokulardaki komplikasyonlar.................................................................................................................. 14

Kırık iyileşmesini etkileyen faktörler  ........................................................................................................................... 16

ORTOPEDİK ŞİRURJİDE ASEPSİ VE ANTİSEPSİ.................................................................................................... 18

KIRIK  .................................................................................................................................................................................. 19

Sınıflandırılması   ........................................................................................................................................................... 20

Bulguları   .......................................................................................................................................................................... 26

KIRIKLARIN SAĞALTIM YÖNTEMLERİ.................................................................................................................... 28

Klasik kafes istirahatı..................................................................................................................................................... 28

Bandaj uygulamaları....................................................................................................................................................... 28

Kapalı redüksiyon ve ekstemal fıkzasyon   .................................................................................................................. 28

Açık redüksiyon ve ekstemal fıkzasyon........................................................................................................................ 29

Splint uygulamaları......................................................................................................................................................... 29

Perkutan intramedüller fıkzasyon.................................................................................................................................. 30

Perkutan ekstemal fikzasyon ........................................................................................................................................ 30

İskelet fraksiyonu   ........................................................................................................................................................ 32

Kırık fikzasyon plakları................................................................................................................................................. 33

Kırık sağaltımında kompresyon yönteminin kullanılması  ............................................................................................ 33

AO/ASİF Yöntemleri..................................................................................................................................................... 33

İnterfragmental kompresyon (Vidalama)........................................................................................................................ 34

Axial kompresyon (Plak uygulama)   ............................................................................................................................ 36

Germe teli kullanımı....................................................................................................................................................... 37

Dinamik kompresyon plağı (DCP)................................................................................................................................ 39

İntramedüller çivileme.................................................................................................................................................... 40

İntramedüller çivileme teknikleri   .................................................................................................................................. 41

Anierograd çivileme................................................................................................................................................... 41

Retrograd çivileme..................................................................................................................................................... 41

intramedüller çivilemede dikkat edilecek önemli noktalar   ............................................................................................ 41

intramedüller çivilemede kullanılan başlıca materyaller.................................................................................................. 43

Kemik grefleri ile osteosentez........................................................................................................................................ 45

Taze kemik grefleri   ................................................................................................................................................. 45

Konserve kemik grefleri ............................................................................................................................................ 46

On-Lay gref uygulaması............................................................................................................................................ 46

In-Lay gref uygulaması   ........................................................................................................................................... 46

Mandibula kırıkları   ....................................................................................................................................................... 46

Symphysis mandibulae kırıkları   ............................................................................................................................. 46

Corpus mandibulae kırıkları....................................................................................................................................... 46

Ramus mandibulae kırıkları  ...................................................................................................................................... 46

ön bacaklafdaki kırıklar  ................................................................................................................................................. 47

Scapula kırıkları......................................................................................................................................................... 47

Humerus kırıkları....................................................................................................................................................... 47

Radius ve Ulna kırıkları  ........................................................................................................................................... 50

Carpus, metacarpus ve falanks kemiklerinin kırıktan   ............................................................................................. 54

Açık redüksiyon ve intramedüller fikzasyon............................................................................................................. 55

Pelvis kınklan.................................................................................................................................................................... 55

Pelvis kırıklarının sağaltımı............................................................................................................................................... 57

Kapalı şirurjikal yöntemle sağaltım   ......................................................................................................................... 58

Açık şirurjikal yöntemle sağaltım................................................................................................................................ 58

COLLUM FEMORİS KIRIKLARI...................................................................................................................................... 63

Sınıflandırılması   ............................................................................................................................................................. 64

Sağaltım yöntemleri   ....................................................................................................................................................... 65

FEMUR KIRIKLARININ SAĞALTIMI.............................................................................................................................. 67

Metafizer ve diafizer kırıklar............................................................................................................................................ 67

Femur'un suprakondiler kırıkları....................................................................................................................................... 69

Patella kırıkları   ............................................................................................................................................................... 73

tibia ve fibula kırıkları ...................................................................................................... 74

tarsal kemiklerin kırıkları .............................................................................................. 76

Metatarsus kırıkları   ....................................................................................................................................................... 77

ÇIKIKLAR............................................................................................................................................................................ 78

Omuz eklemi çıkığı........................................................................................................................................................... 78

Dirsek eklemi çıkığı...................................................................................................................................................... 81

Sacro-lliac çıkık   .............................................................................................................................................................. 84

Köpeklerde coxo-femoral çıkık......................................................................................................................................... 85

Köpeklerde patella çıkığı.................................................................................................................................................. 89

Patella çıkığının dereceleri................................................................................................................................................. 92

Sağaltım yöntemleri   ....................................................................................................................................................... 93

Genu valgum..................................................................................................................................................................... 96

Genu varum...................................................................................................................................................................... 97

KÖPEKLERDE ÇAPRAZ BAĞ LEZYONLARI   .............................................................................................................. 98

Klinik muayene.............................................................................................................................................................. 98

Sağaltım yöntemleri   ..................................................................................................................................................... 104

Capsuloraphie........................................................................................................................................................... 104

Paatsama yöntemi..................................................................................................................................................... 105

Rathor yöntemi......................................................................................................................................................... 107

De Angelis yöntemi............................................................................................................................................... 108

RADİUS VE ULNA'NIN BÜYÜME BOZUKLUĞUNA BAĞLİ DEFORMASYONLARI............................................. 112

Ulna'nın distal epifizer plağının erken kapanması veya gelişim gecikmesi  ................................................................... 112

Radius'un distal epifizer plağının erken kapanması   ..................................................................................................... 114

Radius ile ulna'nın distal epifizer plaklarının birlikte erken kapanması.......................................................................... 115

KÖPEKLERDE KALÇA DİSPLAZİSİ   .......................................................................................................................... 116

Kalça displazilerinin sınıflandırılması............................................................................................................................. 117

Rhodes ve Jenny yöntemi   ................................................................................................................................ 117

Norberg ve Olsson Yöntemi..................................................................................................................................... 118

Operatif sağaltım yöntemleri   ....................................................................................................................................... 119

KÖPEKLERDE I EGG -PERTH ES -CALVE HASTALIĞI............................................................................................ 121

EKSİZYON ARTROPLASTİSİ........................................................................................................................................ 128

OSTEOCHONDROSİS DİSSECANS ................................................................................................................. 131

Omuz ekleminin osteochondritis dissecans'ı   ............................................................................................................... 132

Caput humeri'nin osteochondritis dissecans'ı   .............................................................................................................. 134

Dirsek ekleminin osteochondritis dissecans'ı  ............................................................................................................... 135

Diz ekleminin osteochondritis dissecans'ı   ................................................................................................................... 136

Tarsal ekleminin osteochondritis dissecans'ı   ............................................................................................................... 137

ARTRODEZ (FÜZYON)   ................................................................................................................................................. 138

Artrodez tipleri   ............................................................................................................................................................ 138

Artrotomi........................................................................................................................................................................ 139

Kondrektomi.................................................................................................................................................................. 139

KEDİLERDE ONYCHECTOMIE..................................................................................................................................... 142

Tenotomi ile tırmalamanın önlenmesi   .......................................................................................................................... 143

KÖPEKLERDE ÖN BACAĞIN DEZARTİKÜLASYONU   .......................................................................................... 144

KÖPEKLERDE ARKA BACAĞIN AMPUTASYONU  ...................................................................... '.......................... 146

Femur'un 1/3 düzeyinden amputasyonu........................................................................................................................ 146

Köpeklerde arka bacağın askıya alınması....................................................................................................................... 147

 

Bu Kitabın fiyatını ve aynı kategorideki diğer kitapların listesini görmek için tıklayınız

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hayvan Yetiştiriciliği Kitapları  Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekimlikle İlgili Kitaplar  

Gıda-Üretim Tekniği-Beslenme-Sağlık ve Mevzuat  Şifalı Bitkiler  

 Genel-Bilir Kişi-Sulama-Gübreleme-Makine-Ekolojik Tarım Kitapları

 Bitki Hastalıkları-Tarım İlaçları-Zararlılar  Meyvecilik - Sebzecilik - Seracılık   

Peyzaj-Çiçekçilik-Ağaçlandırma-Ormancılık 

SİPARİŞ FORMU