« Geri dön

»  VETERİNER ANATOMİ ATLASI KÖPEK Kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / » VETERİNER ANATOMİ ATLASI KÖPEK

VETERİNER ANATOMİ ATLASI KÖPEK

Yazarı:

Çeviri Editörü: Doç. Kürtül

kitap kapagı

RENKLİ karton 

Kitap içi:

Kuşe kağıt

Tablo ve grafikler:

 Siyah-beyaz resimler

 boyu :

  25 x 35 cm
 
 

 


içindekiler
Topografik Anatomi:
1. Bölüm: Ön Bacak (Çeviren: Doç. Dr. Meryem Karan)
1. Ön Bacak Ýskeleti ......................................................................................................8
2. Omuz ve Ön Bacaðýn Kas ve Sinirler ..........................................................................................................10
3. Ön Bacaðýn Yüzeysel Sinirleri (N. cutaneus), Kan Damarlarý ve Lenf Nodülleri...............................................12
4. Manus’un Damar ve Sinirleri..................................................................................................14
5. Manus’un Fascia’sý, M. interossei, Ýnterdigital Sinir ve Damarlar (A., V. ve N. interdigitalis)......................................................16
6. Ön Bacağın Sinovial Yapıları ............................................................18
2. Bölüm: Arka Bacak (Çeviren: Doç. Dr. Hüseyin Yýldýz)
1. Arka Bacak Kemikleri ................................................................................ 20
2. Femur’un Lateral ve Crus’un Cranial Kaslarý ve Sinirleri ....................................................22
3. Femur’un Medial ve Crus’un Caudal Kasları ve Sinirleri..........................................24
4. Arka Bacağn Deri Sinirleri, Kan Damarlarlarý ve Lenf Yumruları ...............................26
5. Ayaðýn Arter, Ven ve Sinirleri .......................................................................................28
6. Týrnaðýn Dermisi .................................................................30
7. Týrnak ..................................................................................................................32
8. Arka Bacaðýn Synovial Yapýlarý...........................................................................34
3. Bölüm: Regio Cranii (Baþ Bölgesi) (Çeviren: Prof. Dr. Emrullah Eken)
1. Kafatasý ve Apparatus Hyoideus ............................................................................36
2. Dentes....................................................................................38
3. Sinus Paranasales ve Cornu’lar ..................................................................40
4. Baþýn Yüzeysel Venalarý, N. facialis ve Yüz Kaslarý ............................................................42
5. N. trigeminus (V2 ve V3), Çiðneme Kaslarý, Tükrük Bezleri ve Lenf Sistemi...................44
6. Organa Oculi Accessoria................................................46
7. Bulbus Oculi .............................................................................48
8. Nasus, Cavum Nasi, Cavum Oris ve Lingua............................50
9. Pharynx ve Larynx .....................................................52
10. Baþ ve Baþ-Boyun Kavþaðýnýn Arterleri, Vagus Grubu Cranial Sinirler (IX-XI) ve N. hypoglossus (XII).............................................................54
4. Bölüm: Merkezi Sinir Sistemi ve Cranial Sinirler (Çeviren: Prof. Dr. Kamil Beşoluk)
1. Beyin .................................................56
2. Cranial Sinirler I-V ............................................58
3. Cranial Sinirler VI-XII.............................................................................................. 60
4. Medulla Spinalis ve Otonom Sinir Sistemi ............................................................................ 62
5. Bölüm: Columna Vertebralis, Skeleton Thoracis ve Boyun (Çeviren: Prof. Dr. Sadettin Týpýrdamaz)
1. Columna Vertebralis, Lig. Nuchae, Costae ve Sternum...............................................64
2. Boyun ve Deri Kaslarý............................................................................................. 66
3. Omuz Kemerinin Derin Kaslarý, Boyundaki Organ ve Ýletici Yapılar .............................................66
6. Bölüm: Cavum Thoracis (Çeviren: Doç. Dr. Derviþ Özdemir)
1. Solunum Kaslarý, Akciğerler ve Göðüs Boþluðu.....................................................................68
2. Kalp, Kan Damarlarıve Göğüs Boþluğunun Sinirleri.................................................................70
7. Bölüm: Karın Duvarý ve Karın Boþluðu (Çeviren: Doç. Dr. Derviþ Özdemir)
1. Karýn Duvarý.......................................................................................................................72
2. Karın Organlarýnýn Vücut Duvarı Üzerindeki izdüşümleri ve Topografisi.................................................74
3. Ruminant Mideleri ............................................................................................................76
4. Midenin Vaskularizasyonu, Ýnnervasyonu, Lenf Nodülleri ve Omentum........................................78
5. Dalak, Karaciðer, Pankreas ve Lenf Nodülleri.....................................................80
6. Barsaklar-Barsaklarýn Damar ve Lenf Nodülleri...............................................................82
8. Bölüm: Regio Ýnguinalis, Cavum Pelvis, Organa Genitalia ve Organa Urinaria (Çeviren: Doç. Dr. Zekeriya Özüdoðru)
1. Regio Inguinalis, Regio Pubica’daki Superficial Yapýlar, Pelvis Kemeri ve Ligamentum Sacrotuberale Latum...............................84
2. Canalis Inguinalis, Regio Inguinalis, Ligamentum Inguinale ve Tendo Prepubicus...............................86
3. Systema Lymphaticum, Glandula Adrenalis ve Organa Urin .............................................88
4. Cavum Pelvisin Arter, Ven ve Sinirleri................................................................90
5. Organa Genitalia Feminina .........................................................92
6. Mamma ..........................................................................................................94
7. Memenin Geliþimi, Damarlarý, Lenf Sistemi ve Sinirleri....................................................96
8. Organa Genitalia Masculina ve Scrotum..........................................................98
9. Perineum, Diapghragma Pelvis, Fossa Ischiorectalis ve Kuyruk ............... 100
Anatomik Açýdan BSE Problemi (Çeviren: Dr. Ergül Eyol) ................................102
Tablolar
1. Myoloji............................................106
2. Lymphologie .......................................121
3. Periferik Sinir Sistemi ..................................................... 127
Literatür..............................................................................134
Dizin.................................................................................... 140

 

Sayfanın başı

 
 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »