« Geri dön

»SIĞIR ANATOMİ ATLASI kitabı-içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / » SIĞIR ANATOMİ ATLASI kitabı

SIĞIR ANATOMİ ATLASI

VETERİNER ANATOMİ ATLASI SIĞIR

Yazarı:

Klaus-Dieter BUDRAS

Kitap kapak:

 Cilt Kapaklı / 25 x 35 cm

Kitap içi:

kuşe kağıt

Tablo ve grafikler:

Tamamı Renkli, Kuşe

 

 
 

Fiyatını öğrenmek istiyorum

Bulunduğu kategoriye git

  SİPARİŞ VER 
 
 

 

İçindekiler

Topografik Anatomi:

1. Bölüm: Ön Bacak (Çeviren: Doç. Dr. Meryem Karan)

Ön Bacak İskeleti 8

Omuz ve Ön Bacağın Kas ve Sinirler 10

Ön Bacağın Yüzeysel Sinirleri (N. cutaneus), Kan Damarları ve Lenf Nodülleri 12

Manus'un Damar ve Sinirleri 14

Manus'un Fascia'sı, M. interossei, İnterdigital Sinir ve Damarlar (A., V. veN. interdigitalis) 16

Ön Bacağın Sinovial Yapıları 18

2. Bölüm: Arka Bacak (Çeviren: Doç. Dr. Hüseyin Yıldız)

Arka Bacak Kemikleri 20

Femur'un Lateral ve Crus'un Cranial Kasları ve Sinirleri 22

Femur'un Medial ve Crus'un Caudal Kasları ve Sinirleri 24

Arka Bacağın Deri Sinirleri, Kan Damarlarları ve Lenf Yumruları 26

Ayağın Arter, Ven ve Sinirleri 28

Tırnağın Dermisi 30

Tırnak 32

Arka Bacağın Synovial Yapıları 34

3. Bölüm: Regio Cranii (Baş Bölgesi) (Çeviren: Prof. Dr. Emrullah Eken)

Kafatası ve Apparatus Hyoideus 36

Dentes 38

Sinus Paranasales ve Cornu'lar 40

Başın Yüzeysel Venaları, N. facialis ve Yüz Kasları 42

N. trigeminus (V2 ve V3), Çiğneme Kasları, Tükrük Bezleri ve Lenf Sistemi 44

Organa Oculi Accessoria 46

Bulbus Oculi 48

Nasus, CavumNasi, CavumOris ve Lingua 50

Pharynx ve Larynx 52

10. Baş ve Baş-Boyun Kavşağının Arterleri, Vagus Grubu Cranial Sinirler (IX-XI) veN. hypoglossus (XII) 54

4. Bölüm: Merkezi Sinir Sistemi ve Cranial Sinirler (Çeviren: Prof. Dr. Kamil Beş oluk)

Beyin 56

Cranial Sinirler I-V 58

Cranial Sinirler VI-XII 60

Medulla Spinalis ve Otonom Sinir Sistemi 62

Bölüm: Columna Vertebralis, Skeleton Thoracis ve Boyun (Çeviren: Prof. Dr. Sadettin Tıpırdamaz)

Columna Vertebralis, Lig. Nuchae, Costae ve Sternum 64

Boyun ve Deri Kasları 66

Omuz Kemerinin Derin Kasları, Boyundaki Organ ve İletici Yapılar 66

6. Bölüm: Cavum Thoracis (Çeviren: Doç. Dr. Derviş Özdemir)

Solunum Kasları, Akciğerler ve Göğüs Boşluğu 68

Kalp, Kan Damarları ve Göğüs Boşluğunun Sinirleri 70

7. Bölüm: Karın Duvarı ve Karın Boşluğu (Çeviren: Doç. Dr. Derviş Özdemir)

Karın Duvarı 72

Karın Organlarının Vücut Duvarı Üzerindeki İzdüşümleri ve Topografisi 74

Ruminant Mideleri 76

Midenin Vaskularizasyonu, İnnervasyonu, Lenf Nodülleri ve Omentum 78

Dalak, Karaciğer, Pankreas ve Lenf Nodülleri 80

Barsaklar-Barsaklarm Damar ve Lenf Nodülleri 82

8. Bölüm: Regio İnguinalis, Cavum Pelvis, Organa Genitalia ve Organa Urinaria (Çeviren: Doç. Dr. Zekeriya Özüdoğru)

Regio Inguinalis, Regio Pubica'daki Superficial Yapılar, Pelvis Kemeri ve Ligamentum Sacrotuberale Latum 84

Canalis Inguinalis, Regio Inguinalis, Ligamentum Inguinale ve Tendo Prepubicus 86

Systema Lymphaticum, Glandula Adrenalis ve Organa Urin 88

Cavum Pelvisin Arter, Ven ve Sinirleri 90

Organa Genitalia Feminina 92

Mamma 94

Memenin Gelişimi, Damarları, Lenf Sistemi ve Sinirleri 96

Organa Genitalia Masculina ve Scrotum 98

Perineum, Diapghragma Pelvis, Fossa Ischiorectalis ve Kuyruk 100

Anatomik Açıdan BSE Problemi (Çeviren: Dr. Ergül Eyol) 102

Tablolar

Myoloji 106

Lymphologie 121

Periferik Sinir Sistemi 127

Literatür 134

Dizin 140

 

 

Sayfanın başı

 
 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »