S 

« Geri dön

» TÜRKİYE'DE YETİŞEN BAZI ÖNEMLİ BOYA BİTKİLERİNİN ÜRETİM TEKNİKLERİ VE ELDE EDİLEN RENKLERİN HASLIK DERECELERİ Kitabı-içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Meyvecilik Kitapları / » TÜRKİYE'DE YETİŞEN BAZI ÖNEMLİ BOYA BİTKİLERİNİN ÜRETİM TEKNİKLERİ VE ELDE EDİLEN RENKLERİN HASLIK DERECELERİ  Kitabı

Yazar: M. Demir & Dr. S ÇELİK (8 yazarlı )
Boyu: 28 x 20 cm
Sayfa: 153
Baskı tarihi: 2006
Mağazaya Eklenme: Mart 2009
İçerik eklenme: 20.03.2009
Kitap kapak: Renkli karton
Kitap içi: kuşe kağıt
Resimler: Renkli

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

 

Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 


1, GİRİŞ 1
2. MATERYAL VE METOD 3
2.1, Materyal 3
2.1.1. Araştırma Yerinin Genel Tanımı 3
2.1,2. CoğrafıKonum 3
2.1.3. Araştırma Yerinin Genel İklim Özellikleri 3
2,1.4. Araştırma Yerinin Toprak Özellikleri 3
2.1,5. Araştırma Yerinin Tarımsal Yapısı ve Üretimi 4
2,2. Metod
2,2.1. Doğal Olarak Doğada Kendi Halinde Yetişen
Boya Bitkilerinin Tespiti ve Sınıflandırılması 4
2.2.2. Boya Bitkilerinin Kültüre Alınma Yolları 4
2,2,3. Araştırmanın Uygulanmasında İzlenen Tarımsal İşlemler 5
2.2.3.1. Toprak Hazırlığı 5
2.2,3.2. Ekim, Fide Yetiştirme ve Dikim İşlemleri 5
2.2.3.3. Bakım ve Sulama 5
2.2.3.4. Hasat ve Harman 6
2.2.4. Toprak Analiz Metodları 6
2.2.5. BoyaBitkilcri İle İbnelik Yün İpliklerinin Boyanması 7
2.2,5.1. Yün İpliklerinin Mordanlanrriası 7
2.2.5.2. Boya Ekstraktlarının Hazırlanması 7
2,2.5,3. Boyamaîşlemi 7
2.2.5.4. Elde Edilen Renklerin Adlandırılması 7
2.2.5.5. Haslık Tayinleri 8
2.2.5.5.1. İşık Haslığı Tayini 8
2.2.5.5.2. Sürtünme Haslığı Tayini 8
3.BULGULARVETARTIŞMASI 10
Tarla hezaranı (Consolida orientalis) 10
Kırlangıç otu (Chelİdonium maj us L.) 13
Şahtere (Fumaria officinal is) 15
Çivit otu (Isatis tinetoria L.) 17
Bülbül otu (Sisymbrium officinale) 19
Muhabbet çiçeği (Reseda lutcola L.) 21
Serçedilİ(StellariamediaL.) 24
Madımak (Polygonum cognatum) 26
Labada(RumexcrispusL.) 2')
Koyunkıran (Hypericum perforatum L.) 33
Ebegümeci (MalvasylvestrisL.) 36
Hatmi (Alcca lavaleriflora) 39
Üzerlik otu (PeganumharmalaL.) 41
Cehri (Rhamnus cathartİcus L.) ■14
Sumak (Rhus coriariaL.) 47
Boyacı katırtırnağı (Genista tinetoria) 50
Meyan kökü (glycyrrhiza glabra L.) 52
Santas yoncası (Melilotus officinalis L.) 55
Aslanpençcsİ (Alchemilla holocycla) 58
Bodurmiirver(SambucusebulusL.) 60
Yayla çiçeği (Helichrysum arenarium L.) 64
Kanarya otu (Senccİo vulgaris L.) 67
Aymsafa çiçeği (Calendula officinalis L.) 70
Boyacı Papatyası (Anthemis tinctoria L.) 72
Solucan otu (Tanacetum vulgare L.) 75
Peygamber çiçeği (Ccntaurea cyanus L.) 78
AspirfCarthamustinctorius) 80
Kızılleylik(Artıcbİadensiflora) . 84
Engerek otu (Echium ttalicum L.) . . 86
Kaldurakotu(Trachystemonorientalis) ■ 89
Güzelavrat otu (Atropa belladonna) 91
Sığırkuyruğu (Verbascum glomeratum) 94
Hayıl (Vitex agnus - castus L.) 97
Kısamahmut otu (Teucrium chamaedrys L.) 99
MeyremoUılTcucriumpolium) 101
Karacabla(Phlomisrusseliana) 103
Ballıbaba (Larnium album L.) 105
Oğul otu (Melissa officinalis L.) 107
Mercanköşk (Origanum vulgare L.) 110
Kekik (Thymus longicaulis) 112
Yarpuz (Mentha longifoHa) 115
Cabla (Salvia tomentosa) 118
Sütleğen {Fuphorbi a virgata) 121
Yoğurt otu (Galium vcrum) 124
Kızılağaç (Alnus glutinosa) 127
Kökboya(RubiatinctorumL.) 130
İnci çiçeği (ConvalIariatnajalİs) 133
SONUÇ VE ÖNERİLER ' 136
LİTERATÜR 138

 

Sayfanın başı