Ana Sayfa | Yayın Kategorisi

Kitabın Adı ve Bilgileri :

 

YEMLER , YEM HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ (9 Yazarlı) 6.Baskı

Yazar:

Prof.Dr. Ahmet Ergün

Prof.Dr. Ş.D.Tuncer

Prof.Dr. İ.Çolpan

Prof.Dr. S.Yalçın

Prof.Dr. G.Yıldız

Prof.Dr. M.K.Küçükersan

Prof.Dr. S.Küçükersan

Prof.Dr. A.Şehu

Prof.Dr. P.Saçaklı

Boyutlar:

16 x 23,5 cm

 

Kitap kapak:

karton kapak

Sayfa sayısı:

464

Baskı Tarihi

2016

Kaçıncı baskı:

6. Basım

Kitap içi:

1. hamur , siyah-beyaz

                 

 

Özet İçindekiler Bölümü

1. Yemlerin tanımı sınıflandırılması ve değerliliğini etkileyen faktörler 1

2. Kaba yemler 11

3. Konsantre yemler 115

4. Yem katkı maddeleri 213

5. Yemlerde antinutrisyonel faktörler 261

6. Yem hijyeni 287

7. Yem teknolojisi 317

8. Yem analizleri 343
9. Hayvan besleme alanında biyoteknolojinin uygulanışı 379

Tablolar 415
Çevirim Tabloları 436

Kaynaklar    438                          
İndeks       443

 

 

4. BASKI AYRINTILI İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ

BÖLÜM 1. YEMLERİN TANIMI SINIFLANDIRILMASI VE

DEĞERLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER.................... Prof.Dr. A. ŞEHU      1
Yemlerin sınıflandırılması                                                                           3
Yemlerin değerliliğini etkileyen faktörler                                                      5
Yemlerin hazırlanış şekli                                                                            6
Yemler arasındaki ortak etkileşim                                                               7
Besleme alışkanlığı                                                                                   7
Tüketilen yem miktarı                                                                               7
Yemin Bileşimi                                                                                          7
Yemlerdeki antinutrisyonel faktörler                                                           8
Yemlerin saklanması ve depolanması                                                          8
Yemlerin üretildiği arazinin niteliği                                                              9
Yem maddelerinin hasat zamanı                                                                 9
Yemlerdeki bulaşıklık durumu                                                                    9
 

BÖLÜM 2. KABA YEMLER
2.1 Yeşil Yemler ........ ........................ Prof. Dr. İ. Çolpan               11
Çayır ve meralar                                                                                     11
Çayır ve mera otlarının kimyasal bileşimi                                                  12
Çayır ve meraların kalitesini etkileyen faktörler                                         15
Mera yönetiminde dikkat edilecek önemli noktalar                                      17
Çayır ve meraların hayvan beslemedeki yeri ve önemi                               19
Sığır beslemede çayır ve meraların kullanılması                                         20
Koyun beslemede çayır ve meraların kullanılması                                      20
At beslemede çayır ve meraların kullanılması                                            22
Çayır ve meralarda bulunan bazı zehirli bitkiler                                          23

Hayvanların üremesini olumsuz yönde etkileyen tetratogenik toksik bitkiler   24
Siyanik oluşturan bitkiler                                                                         26
Hemolitik etkili bitkiler                                                                             28
Çiftlik hayvanlarını ışığa karşı duyarlı kılan fotodinamik bitkiler                    28
Karsinogenik etkiye sahip olan bitkiler                                                      30
Tiyamin tahribine neden olan zehirli bitkiler                                               31
Östrojen etkili bitkiler                                                                              31
Nitrat ve nitrit biriktiren bitkiler                                                                 33
Diğer bitkisel zehirler                                                                              34
Bitkisel zehirlenmede bazı öneriler                                                            36
Kültür yeşil yem bitkileri                                                                          36
Baklagil yeşil yemleri                                                                              36
Yonca                                                                                                    36
 Üçgül                                                                                                     38
Çayır üçgülü                                                                                           39
Ak üçgül                                                                                                 40
Korunga                                                                                                 41
Fiğ                                                                                                         42
Adi fiğ                                                                                                    42
Tüylü fiğ                                                                                                 42
Koca fiğ                                                                                                 43
Macar fiği                                                                                               43
Burçak                                                                                                   43
Bakla                                                                                                     43
Yemlik bezelye                                                                                       43
Mürdümük                                                                                              44
Bugdaygil yeşil yemleri                                                                            44
Tahıl hasılları                                                                                          44
Darı                                                                                                       45
Sudan otu                                                                                              45
Ayrık                                                                                                     45
Kılçıksız brom                                                                                         46
Kamışsı yumak                                                                                       46
Çayır kelp kuyruğu                                                                                  46
Çayır salkım otu                                                                                      46
İngiliz çimi                                                                                              47
İtalyan çimi                                                                                            47
Diğer yeşil yem bitkileri                                                                           47
Ayçiçeği yeşili                                                                                         47
Şeker pancarı yaprakları                                                                         47
Hayvan pancarı yaprakları                                                                       48
Havuç yaprakları                                                                                     48
Lahana yaprakları                                                                                   48
2.2. Kuru Otlar............................. Prof.Dr. Ş.D.Tuncer             49
Kurutma yöntemi                                                                                    49
Kuru ot üretim yöntemlerinin karşılaştırılması                                            52
Kuru ot üretimi sırasında gelişen olaylar                                                    53
Kuru ot üretimi sırasında oluşan besin maddeleri kayıpları                          53
Besin maddeleri kayıplarının azaltılması                                                    56
Depolama sırasında meydana gelen kayıplar                                             57
Kuru ot çeşitlerinde kalitenin belirlenmesi                                                  57
Kimyasal kriterler                                                                                   57
Fiziksel kriterler                                                                                      58
Kaliteli kuru ot                                                                                        58
Otlarda kalitenin önemi                                                                            59
Kuru ot saklama şekilleri                                                                         60
2.3. Silaj Yemleri .................. Prof.Dr. M.K. KÜÇÜKERSAN             61
Silaj yapılmasının nedenleri                                                                      61
Silolama sırasında meydana gelen değişiklikler                                          63
Siloların sınıflandırılması                                                                          66
Silajın avantajları                                                                                   67
Silajın otlatmaya göre avantajları                                                             68
Dezavantajları                                                                                        69
Süt asidi bakterilerin oluşması için optimum koşullar                                  69
Silo yemi yapımı için uygun yem bitkileri                                                  72
İyi bir silajda olması gereken kriterler                                                      72
Flieg puanı                                                                                             73
Mısır hasılı silajı                                                                                      73
Mısır silajının bozulmasına neden olan faktörler                                         76
Mısır hasılı silajı yapımı                                                                            77
Buğday hasılı silajı                                                                                  79
Buğday silajının avantajları                                                                      80
Buğday silajının dezavantajları                                                                 80
Arpa hasılı silajı                                                                                      80
Yulaf hasılı silajı                                                                                      81
Sorgum silajı                                                                                          81
Yonca silajı                                                                                            81
Silo yerlerinin belirlenmesinde dikkat edilecek noktalar 82
Silaj mikrobiyolojisi                                                                                82
Zararlı mikroorganizmalar                                                                       84
Silolama sırasında biyokimyasal değişiklikler                                             85
Silolama sırasında meydana gelen kayıplar                                               87
Silajların sınıflandırılması                                                                         87
Silajda katkı maddeleri                                                                           89
Silaj tüketimi                                                                                          91
Silo gazları                                                                                             93
Silo yeminde nitratlar                                                                              94
Silo yeminde mantar oluşumu                                                                  94
Balya silajı (haylage)                                                                              94
2.4. Kök ve Yumru Yemler......... Prof.Dr. S. Küçükersan             97
Kök yemler                                                                                            97
Pancar                                                                                                   98
Hayvan pancarı                                                                                      98
Şeker pancarı                                                                                        99
Şalgam                                                                                                100
Havuç                                                                                                  100
Yumru yemler                                                                                      101
Patates                                                                                                101
Tatlı patates                                                                                         102
Yerelması                                                                                             102
Tapiyoka                                                                                              103
2.5. Dolgu maddesince Zengin Yemler.Prof.Dr.S. Küçükersan            105
Samanlar                                                                                             106
Buğdaygil samanları                                                                              107
Buğday samanı                                                                                     107
Arpa samanı                                                                                         107
Yulaf samanı                                                                                        107
Mısır samanı                                                                                         108
Pirinç samanı                                                                                        108
Çavdar samanı                                                                                      108
Baklagil samanları                                                                                 108
Bakla samanı                                                                                        109
Bezelye samanı                                                                                     109
Fig samanı                                                                                            109
Mercimek samanı                                                                                  109
Soya samanı                                                                                         110
Kavuz ve kabuklar                                                                                110
Dolgu maddesince zengin diğer yemler                                                   111
Pamuk tohumu kapçığı                                                                           111
Mısır koçanı                                                                                          112
 

BÖLÜM 3. KONSANTRE YEMLER
3.1. Tane Yemler.............................. Prof.Dr. Ş.D.Tuncer                  113

Bugdaygil tane yemleri                                                                          113
Buğday                                                                                                116
Çavdar                                                                                                 117
Arpa                                                                                                    117
Yulaf                                                                                                    118
Mısır                                                                                                     118
Sorgum                                                                                                120
Darı                                                                                                     120
Pirinç                                                                                                   121
Triticale                                                                                                121
Baklagil tane yemleri                                                                             122
Ballagil tane yemlerinde bulunan antinutrisyonel faktörler                         123
Bakla                                                                                                   123
Yemlik bezelye                                                                                      124
Lüpenler                                                                                               124
Fiğ                                                                                                       125
Burçak                                                                                                 125
Mercimek                                                                                             125
Adi mürdümük                                                                                      126
Nohut                                                                                                   126
Soya fasülyesi                                                                                      126
3.2. Endüstri Yan Ürünleri............................... Prof.Dr. S. Yalçın 127
Değirmencilik endüstrisi yan ürünleri                                                       127
Un endüstrisi yan ürünleri                                                                      127
Buğday unu endüstrisi yan ürünleri                                                         127
Mısır unu endüstrisi yan ürünleri                                                             130
Nişasta endüstrisi yan ürünleri                                                                132
Mısır nişasta endüstrisi yan ürünleri                                                         132
Patates nişastası endüstrisi yan ürünleri                                                  136
Şeker endüstrisi yan ürünleri                                                                  137
Yaş şeker pancarı posası                                                                        139
Kuru şeker pancarı posası                                                                      140
Melaslı kuru pancar posası                                                                     140
Melas                                                                                                   141
Fermentasyon endüstrisi yan ürünleri                                                      142
Bira endüstrisi yan ürünleri                                                                    142
Alkol damıtma endüstrisi yan ürünleri                                                     146
Şarap endüstrisi yan ürünleri                                                                 149
Ekmek mayası endüstrisi yan ürünleri                                                     150
Meyve suyu endüstrisi yan ürünleri                                                         151
Elma posası                                                                                          151
Portakal ve limon posası                                                                        152
Diğer meyve posaları                                                                            152
Yağ endüstrisi yan ürünleri                                                                     153
Küspelerin besleyici değerlerini etkileyen faktörler                                   154
Küspelerin genel özellikleri                                                                     154
Soya küspesi                                                                                        155
Ayçiçeği küspesi                                                                                   155
Pamuk tohumu küspesi                                                                          156
Kolza küspesi                                                                                       157
Kanola küspesi                                                                                     158
Yer fıstığı küspesi                                                                                  159
Keten tohumu küspesi                                                                           159
Fındık küspesi                                                                                       160
Susam küspesi                                                                                     160
Haşhaş küspesi                                                                                     161
Zeytin küspesi                                                                                      161
Biyoyakıt endüstrisi yan ürünleri                                                             161
3.3.  Yemlik Yağlar............................. Prof.Dr. A. Şehu         165
Yemlik yağların önemi                                                                           166
Yemlik yağların sınıflandırılması                                                              167
Yemlik yağların değerliliğini etkileyen faktörler                                        168
Yemlik yağlarda kalite kriterleri                                                              170
3.4.  Hayvansal Kökenli Yem Maddeleri Prof.Dr. M.K.Küçükersan          175
Bitkisel ve hayvansal proteinlerin karşılaştırılması                                    175
Hayvansal kökenli yemlerin sınıflandırılması                                            176
Et ve et ürünleri                                                                                    176
Kanatlı ve kanatlı yan ürünleri                                                                181
Süt ve süt ürünleri                                                                                183
Balık ve balık yan ürünleri                                                                     184
3.5.  Alternatif Yem Maddeleri............. Prof.Dr. G.Yıldız         189
Yer elması                                                                                            190
Mısır koçanı                                                                                          194
Pamuk tohumu                                                                                     194
Ayçiçeği tohumu                                                                                   194
Peynir altı suyu                                                                                     195
Şekerleme ürünleri                                                                                195
Diğer alternatif yem maddeleri                                                               195
Yağlar                                                                                                  196
Korunmuş yağlar                                                                                   197
Korunmuş proteinler ve aminoasitler                                                       197
Bypass aminoasitler                                                                              198
Üre                                                                                                      199
3.6. Mineral Yemler................. Prof.Dr. M.K. KÜÇÜKERSAN           203
Kalsiyum kaynaklan                                                                              205
Fosfor kaynakları                                                                                  205
Magnezyum kaynakları                                                                          206
Sodyum kaynakları                                                                               207
Demir kaynakları                                                                                  207
Çinko kaynakları                                                                                   208
Mangan kaynakları                                                                                208
Bakır kaynakları                                                                                    209
Kobalt kaynakları                                                                                  209
İyot kaynakları                                                                                     210
 

Bölüm 4. YEM KATKI MADDELERİ ....
Prof.Dr. A. ERGÜN, Prof.Dr. M.K. KÜÇÜKERSAN, Doç.Dr. P. SAÇAKLI      211

Yem katkı maddelerinin tanımı                                                                211
Yem katkı maddelerinde aranan koşullar                                                 211
Yem katkı maddelerinin sınıflandırılması                                                  212
Yem teknolojisiyle ilgili katkılar                                                               213
Antioksidanlar                                                                                       213
Prezervatifler                                                                                        215
Antifungaller                                                                                         217
Emülgatörler, stabilizatörler                                                                    218
Bağlayıcılar                                                                                           219
Topaklaşmayı önleyici, pıhtilaştırıcı, kalınlaştırıcılar 220
Asitlik düzenleyicileri                                                                             220
Tampon maddeler                                                                                 221
Denatüranlar                                                                                        222
Silaj katkı maddeleri                                                                              222
Duyusal katkı maddeler                                                                         222
Renklendiriciler                                                                                     222
Lezzetlendiriciler                                                                                   223
Besin madde niteliğindeki yem katkı maddeleri                                        223
Vitamin ve benzeri maddeler                                                                  223
Karnitin                                                                                                225
Aminoasitler                                                                                         226
İzelementler                                                                                         226
Üre ve diğer NPN bileşikleri                                                                    228
Enerji sağlayan maddeler                                                                       228
Korunmuş yağlar                                                                                   229
Zooteknik yem katkı maddeleri                                                              230
Doğal büyümeyi artırıcı maddeler                                                           230
Enzimler                                                                                              231
Probiyotikler                                                                                         243
Mayalar                                                                                               245
Prebiyotikler                                                                                         246
Mannan-oligosakkaritler                                                                        247
Frukto-oligosakkaritler                                                                          248
İnulin                                                                                                   248
Humektanlar                                                                                        248
Organik asitler                                                                                      249
Bitki ekstraktları ve esansiyel yağlar                                                      251
İmmunmodülatörler                                                                              253
Zorunlu tüy dökümü sağlayan preparatlar                                               253
Gübrede sinek mücadelesinde kullanılan preparatlar                                253
Antikoksidialler                                                                                     254
 

Bölüm 5. YEMLERDE ANTİNUTRİSYONEL FAKTÖRLER Prof.Dr. S. YALÇIN   259
Glikozitler                                                                                            260
Siyanür oluşturan glikozidler                                                                  260
Hardal yağı glikozitleri                                                                           263
Pirimidin glikozitleri                                                                               264
Steroid glikozitleri                                                                                 263
Alkoloidler                                                                                            264
Fenolik bileşikler                                                                                   265
Gosipol                                                                                                265
Tanen                                                                                                  267
Yağlarda bulunan antinutrisyonel faktörler                                               270
Erusik asit                                                                                            271
Siklopropenoid yag asitleri                                                                     271
Nişasta tabiyatında olmayan polisakkaritler                                             272
Antinutrisyonel proteinler                                                                       273
Proteaz inhibitörleri                                                                               273
Lektinler                                                                                              273
Toksik aminoasitler                                                                               275
Mimosin                                                                                               276
Indospicine                                                                                          277
S-Metilsistein sulfoksit                                                                           277
Nitrat ve nitritler                                                                                   277
Östrojenik etkili maddeler                                                                      281
Mineral maddeleri bağlayan maddeler                                                     282
Okzalik asit                                                                                          282
Fitik asit                                                                                               282
 

Bolüm 6. YEM HİJYENİ............. Prof.Dr. S. KÜÇÜKERSAN              285
Böcekler                                                                                              286
Kemirgenler                                                                                         288
Kuşlar                                                                                                  289
İnsanlar                                                                                               289
Mikroorganizmalar                                                                                289
Bakteriler                                                                                             290
Mantarlar                                                                                              290
Yemlerde bulaşıklık yaratan başlıca mikotoksinler                                    291
Aflatoksinler                                                                                         291
Okratoksinler                                                                                        291
Trikotesenler                                                                                        292
Zearalenon                                                                                           292
Mayalar                                                                                                293
Yemlerde mikroorganizmal bulaşıklığı etkileyen faktörler                          293
Yemlerdeki mikroorganizma sayısı ve türü                                               293
Yem maddesinin türü                                                                             294
Çevre ve depolama koşulları                                                                  295
Mikrobiyel bozulmanın etkileri                                                                 298
Bakterilerin etkisi                                                                                  298
Mantarların etkisi                                                                                   300
Mayaların etkisi                                                                                     304
Yemlerde mikrobiyolojik tanı 304
Yemlerin mikrobiyel bozulmadan korunmaları için alınması gereken önlemler 307
Yemlerdeki mikotoksinlerin zararsız hale getirilmesi 309
Yemlerdeki bakterilerin zararsız hale getirilmesinde kullanılan yöntemler     310
Sağlık koruma ve zararlı kontrolünde kullanılan yöntemler                        311
 

Bölüm 7. YEM TEKNOLOJİSİ............ Prof.Dr. G. Yıldız                             315
Yemlerin işlenmesinin besleme üzerine etkileri                                         315
Yemleri işlemenin amaçları                                                                     315
Konsantre yemleri işleme teknikleri                                                        317
Mekaniki işlemler                                                                                  317
Ekstrüzyon teknolojisi                                                                            320
Ekstrüde pişirmenin yem bileşimlerine etkisi                                            321
Ekstrüzyon işleminin hayvan performansına etkisi                                    323
Yavaş salınımlı üre üretimi için ekstrüzyon teknolojisi                               323
Genişletici ekstrüzyon teknolojisi                                                            324
Yem endüstrisinde buharla sıkıştırarak pişirme                                         325
Isı uygulamaları                                                                                    327
Nem oranını değiştirme                                                                          330
Kalıplaşma                                                                                            331
Sıvı katkılar                                                                                          331
Fermentasyon işlemleri                                                                          331
Çimlendirme                                                                                         332
Bazı protein kaynaklarının işlenmesi                                                        332
Yağların işlenmesi                                                                                 332
Kaba yemleri işleme teknikleri                                                                334
Fiziksel muameleler                                                                               334
Kimyasal muamemeler                                                                          334
Karma rasyon hazırlama                                                                        335
Yemlerin depolanması                                                                            336
Kaba yemlerin depolanması                                                                   337
Yem maddelerinde kendiliğinden yanma                                                 338
Yemlerin soğuk depolanması                                                                 338
 

Bölüm 8. YEM ANALİZLERİ ............... Prof.Dr. S. YALÇIN                   341
Numune alınması                                                                                  342
Numune almada kullanılan bazı terimler                                                  342
Numune almada genel kurallar 343
Konsantre yem maddeleri ve konsantre yem karmalarından numune alma 347
Kaba yemlerden numune alma                                                              348
Sıvı yemlerden numune alma                                                                349
Yarı-sıvı (yarı-katı) ürünlerden numune alma                                          350
Laboratuara gelen numuneler hakkında yapılacak işlemler                       350
Analiz için numunelerin hazırlanması                                                      350
Yemlerin fiziksel değerlendirilmesi                                                          351
Yemlerin kimyasal analizleri                                                                  353
Weende analiz sistemi                                                                           353
Kuru madde                                                                                         353
Ham kül                                                                                               356
Ham yağ                                                                                              357
Ham protein                                                                                         359
Ham protein analiz yöntemi                                                                   360
Ham selüloz                                                                                         362
Azotsuz öz madde                                                                                363
Toplam karbonhidrat tayini                                                                    363
Deterjan analiz sistemi                                                                          363
Nötrat deterjan fiber analiz yöntemi                                                       365
Asit deterjan fiber analizi                                                                       366
Asit deterjan lignin tayini                                                                       366
Diğer analizler                                                                                      368
Saf protein tayini                                                                                  368
Sindirilebilir ham protein tayini                                                               369
Ham enerji tayini                                                                                  369
Metabolize olabilir enerji tayini                                                               371
Carpenter ve clegg formülü                                                                   371
Titus'un çarpanlar dizisi                                                                         371
Kanatlıların karma yemlerinde ME tayini                                                 371
Ruminant karma yemlerinde metabolize olabilir enerji tayini                     371
TSE                                                                                                     371
Ukasta/adas/cosaç                                                                               372
Domuz karma yemlerinde metabolize olabilir enerji tayini                        372
Rat karma yemlerinde metabolize olabilir enerji tayini                             372
Çözeltilerin hazırlanması                                                                        373
Yemlerde besin madde bileşimlerinin belirtme şekli                                  376
 

Bölüm 9. HAYVAN BESLEME ALANINDA BİYOTEKNOLOJİNİN UYGULANIŞI

Prof.Dr.  S.YALÇIN                                                                                   377
Yem maddesi üretimini arttırmaya yönelik çalışmalar                               380
Yemlerin besleyici değerini artırmaya yönelik çalışmalar                          382
Buğdaygil tanelerinin protein kalitesinin artırılması                                     383
Yem maddelerinde bulunan antinutrisyonel faktörlerin eliminasyonu   384
Konsantre kaba yemlerin besleyici değerinin artırılması                             385
Düşük kaliteli kaba yemlerdeki yapısal
karbohidratlarınyararlanabilirliğinin artırılması                                           386
Yemlerin hayvan organizmasında daha iyi değerlendirilmesine yönelik çalışmalar  389  
Yeni yem kaynaklarının bulunmasına yönelik çalışmalar                             396
Laboratuara dayalı metotların geliştirilmesine yönelik çalışma­lar                 400
Trasgenik yem maddelerinin Türkiye ve Dünyadaki durumu                       401
 

TABLOLAR                                                                        407
ÇEVİRİM TABLOLARI                                                          428
KAYNAKLAR                                                                     430
İNDEKS                                                                             435

 

 
ÖNSÖZ
(GENİŞLETİLMİŞ DÖRDÜNCÜ BASKI)
 

Anabilim Dalımızın dokuz öğretim üyesinin hazırladıkları "YEMLER, YEM HİJYENİ ve TEKNOLOJİSİ" kitabın

üçüncü baskısı gördüğü büyük ilgiden dolayı tükenmiştir. Bu nedenle yeni bir kitap hazırlamamıza ilişkin

yoğun bir talep oluşmuştur. Yeni kitap yine özenle ve en son gelişmelere de yer ayırmak sureti ile basılmıştır.

Kitabın hazırlanması sırasında lisans ve lisansüstü öğrencilerin gereksinmeleri kadar sahada aktif olarak

çalışan meslektaşlarımızın ve hayvancılık yapan yetiştiricilerin de istekleri karşılanmaya çalışılmıştır.


Veteriner hekimlerin görev, yetki ve sorumlulukları içersinde hayvansal ürünlerin tüketicinin sofrasına

sağlıklı bir şekilde ulaştırılması da vardır ve giderek bu konu veteriner halk sağlığı olarak önemini

hissettirmektedir. Bu çerçevede hayvanların sağlığı ve verim performanslarının artırılması bakımından

yem hijyeni ön plana çıkmaktadır. Hayvansal ürünlerde ortaya çıkan olumsuzluklarda dikkatle üzerinde

durulan temel girdilerden biri yemdir. Yem yeni hayvan sağlığını olduğu kadar verimini de direkt olarak

etkilemektedir. Doğal yaşamı koruma ve çevre sağlığının gözetilmesi noktasında da yem, üzerinde önemle

durulması gereken önemli bir materyaldir. Bütün bunların yanında en yeni teknolojilerin uygulama alanı

bulduğu yem, gerek ham madde üretimi gerek sanayi yan ürünlerinden üretilen yan ürünler ve gerekse

yem katkı maddeleri olarak ortaya yeni kavramlar çıkarmaktadır. Bir taraftan bunlar takip edilip kitaba

aktartılmaya çalışılmış diğer taraftan da Avrupa Birliği standartlarının uygulanması ele alınmıştır.
Bu temel yaklaşımla hazırlanan "YEMLER, YEM HİJYENİ ve TEKNOLOJİSİ" kitabının da okuyucularımıza

yararlı olacağı kuşku¬suzdur. Basım sırasında ortaya çıkan hatalar için eleştirilerinizi ve bir sonra

yapılacak olan yeni baskıları için önerilerinizi bekleriz.
 

YAZARLAR Mart-2011

 

 

 

 Bu kitabın fiyatını ve Aynı Kategorideki diğer Kitapların Listesini görmek için Tıklayınız...

 

 

-    İletişim    |    Ana sayfa    |    Favorilere ekle    |    Yeni çıkanlar & İndirimdekiler    |    Sipariş     -

«    Hayvan Yetiştiriciliği    |    Hayvan Sağlığı    Veterinerlik    |    Gıda    Üretim Tekniği    Beslenme    Mevzuat    »

«  Bilir Kişi  Makine  Ekolojik Tarım  |  Bitki Hastalıkları  Tarım İlaçları  Sulama  |  Meyvecilik  Sebzecilik  Seracılık  »

«    Tıp    |    Şifalı Bitki    |    Peyzaj    Çiçekçilik    Ağaçlandırma    |    Kültürel    |    CD & Diğer    »