u 

« Geri dön

Hayvancılık Kitapları » Süt Sığırcılığı Yatırım Projesi ve Fizibilitesi (Yarı Açık Serbest Sistem) Örnek Proje Kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Hayvan Yetiştiriciliği Kitapları / » Süt Sığırcılığı Yatırım Projesi ve Fizibilitesi (Yarı Açık Serbest Sistem) Örnek Proje Kitabı

Süt Sığırcılığı Yatırım Projesi ve Fizibilitesi (Yarı Açık Serbest Sistem) Örnek Proje "250 BAŞLIK"

Yazar:

Zir. Yük. Müh. V.Turhan

Boyutlar:

A4 ebatında

[En x boy x derinlik]

Sayfa:

221

Baskı tarihi:

2008

İçerik eklenme:

07.05.2008

Kitap kapak:

Renkli karton

Kitap içi / Renk:

1. hamur / Siyah beyaz

  SİPARİŞ VER 

 

 

ÖNSÖZ - Örnek Projenin Değerlendirilmesi

Bu doküman, süt sığırcılığı yatırımı örnek projesi ve fizibilitesi (mali bilgileri) dir . Projede, planlar, mekanizasyon sistemler, üretim teknolojisi, yemler, yem hazırlama ve yemleme teknolojisi, mali bilgiler, gelir – gider bilgileri, karlılık oranlarını kapsayan fizibilite bilgileri yer almaktadır .
Hayvancılık Yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara Rehber olabilir, yapacakları yatırımların maliyeti ve karlılığı konusunda fikir verebilir .
Hayvancılık projesi ve fizibilitesi hazırlamak isteyenlere örnek olabilir .
Projedeki bilgiler, en son teknolojik bilgiler ve 2008 yılı güncel rakamlardır.
Örnek projeden edinilecek bilgilerle yatırımlar değerlendirilebilir, gelir gider bilgileri, karlılık oranları görülebilir .
Örnek projeye göre, yatırımcılar yeni projelerini hazırlayabilirler, uygulayabilirler ve finans kurumlarına sunabilirler .
Örnek projede, yer alan yatırımın genel çiftlik planı verilmektedir . Genel yerleşim planında görülen yapı tesis ünitelerin ayrı ayrı plan çizimleri detaylarıyla bulunmaktadır . İstendiği takdirde, ayrıca edinilebilir .
Örnek proje, yatırımcılara ve planlamacılara yararlı olması amacıyla sunulmaktadır

 

Projenin içeriği

 

1- Projenin özeti                                                                  1

2- Projenin genel bilgileri                                                      5

3- Projeyi hazırlayan                                                             6

4- Projenin uygulanacağı bölge ve yer bilgileri                         6

5- Projenin seçiliş etkenleri                                                   9

6- Dünya ve Türkiye hayvancılığı                                           12

7- Türkiye'nin tarımsal ürünler dış ticaret verileri                      13

8- Projenin plan ve programlarla ilişkisi                                 14

9- Devletin tarımsal destekleme uygulamaları                        14

10- Projenin amacı                                                              14

11- Projenin gerekçesi                                                         15

12- Projenin teknik bilgileri                                                  16

12.1- Projenin kapasitesi                                                     16

12.5.1- Projenin yatırım bilgileri                                            17

12.5.1.1.3.1- Yapı ve tesislerin planlanması                           18

12.5.1.1.4- Mekanizasyon ve barınak ekipmanları planlaması 21

12.5.1.1.5- Damızlık planlaması                                            24

12.5.2- Projenin işletme bilgileri                                            26

13- Projenin uygulama termin planı                                       29

14- Projenin çevresel etkisi                                                   36

15- Projenin uygulama bilgileri                                              36

15.1.1- Üretim bilgileri                                                         36

15.1.1.2- Sürü projeksiyonu                                                  37

15.1.1.3.2- Süt verimleri projeksiyonu                                    51

15.1.1.3.3- Döl (yavru ) verimleri projeksiyonu                        52

15.1.1.4- Gübre verimleri projeksiyonu                                   53

15.1.1.5- Süt sığırlarının beslenmeleri                                    69

15.1.1.5.1- Yem ihtiyaçları                                                    69

15.1.1.5.2- Süt sığırlarının besin maddeleri ihtiyaçları               69

15.1.1.5.3- Yemlerin besin maddeleri içerikleri                        73

15.1.1.5.4- Süt sığırlarının beslenme programları ve yem rasyonları 74

15.1.1.5.5.1- Kesif karma yem hazırlama formülleri                 75

15.1.1.6.1- Buzağı besleme programları                                 79

15.1.1.7- Yem Rasyonları                                                      82

15.1.1.8- Yem tüketimleri ve yıllık toplam yem ihtiyaçları          120

15.1.1.9- Yem üretim planı                                                   121

15.1.1.9.2.3- Yem üretimi için Arazi ihtiyacı                             126

15.1.1.9.7- Yem depoları planlaması                                      145

15.1.1.10- Su ihtiyacı                                                            148

15.1.1.13- Personel ihtiyacı                                                   167

16- Projenin fizibilitesi                                                          168

16.1.1.1- 1şletme gelirleri                                                     168

16.1.1.2-Giderler                                                                  175

16.1.1. 2.1- Yatırım giderleri                                                  175

16.1.1. 2.1.1- Damızlıklar maliyeti                                          175

16.1.1. 2.1.2- Yapılar maliyetleri                                            176

16.1.1. 2.1.3- Mekanizasyon sistemler maliyetleri                    177

16.1.1. 2.1.8- Yatırım giderleri toplamı                                   181

16.1.1. 2.2- İşletme giderleri                                                183

16.1.1. 2.2.1- Yem giderleri                                                  183

16.1.1. 2.14- Personel kadrosu ve giderleri                             208

16.3- Projenin sermaye ihtiyacı                                              210

16.4- İşletmenin gelir gider tablosu                                       111

17- Projenin değerlendirilmesi                                               212

17.3- Projenin nakit akımı                                                    213

17.4.1- Projenin geri ödeme süresi                                        214

17.4.2- Yatırım karlılık oranı                                                  214

17.4.3- İşletme karlılık oranı                                                 214

17.4.4- Projenin istihdam katkısı                                           214

17.4.5- İç karlılık oranı                                                         215

18 - Projenin finansman planı                                               216

19 - Projenin Genel Görünüş Planı                                         220