u 

« Geri dön

Hayvancılık Yayınları » -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Hayvan Yetiştiriciliği Yayınlarıı / » 

250 BAŞLIK SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMININ FİZİBİLİTESİ ( 51 sayfa) ve EKİPMAN LİSTESİ VE FİYAT TEKLİFİ ( 19 sayfa)

Yazar:

Zir. Yük. Müh. V.Turhan

Boyutlar:

A4 ebatında

[En x boy ]

Sayfa:

2 dosya toplam 70 sayfa

Hazırlanma tarihi:

Ekim 2010

açıklama

Danışmanlık ürünüdür.

Havale/eft yapıldığında mail adresinize word formatında gönderilmektedir.

  SİPARİŞ VER 

 

 

 

250 BAŞLIK SÜT SIĞIRCILIĞI

YATIRIMININ FİZİBİLİTESİ'nin içindeki Başlıklar

-----------------------------------------------------------------------------------------

17- Projenin fizibilitesi ( yatırımın yapılabilirliği )

17.1- Projenin mali bilgileri

17.1.1- Damızlık süt sığırcılığı gelir ve gider analizleri

17.1.1.1- İşletme  ( üretim ) gelirleri

17.1.1.1. 1- Süt verimi gelirleri

17.1.1.1.1.1- Yıllık elde edilecek süt verimleri

17.1.1.1.1.2- Buzağıların süt tüketimi

17.1.1.1.1.3-Yıllık değerlendirilebilir ( satılabilir ) süt miktarları

17.1.1.1.1.4- Sütün değerlendirilmesi

17.1.1.1.1.5- Yıllık süt verimleri gelirleri

17.1.1.1.2- Döl ( yavru ) verimleri gelirleri

13.1.1.1.2.1- Döl ( yavru ) verimlerinin değerlendirilmesi

17.1.1.1.2.2- Yıllık değerlendirilebilir döl ( yavru - hayvan ) verimleri

17.1.1.1.2.3- Yıllık döl verimleri gelirleri

17.1.1.1.3- Damızlık süt sığırcılığı gübre verimi değeri ve değerlendirilmesi

17.1.1.1.4- Damızlık süt sığırcılığı yıllık işletme gelirleri

17.1.1.2- Süt sığırcılığı giderleri

17.1.1.2.1- Yatırım giderleri

17.1.1.2.1.1- Damızlık süt sığırı anaç gebe düveler alınması maliyeti

17.1.1.2.1.2- Yapı ve tesislerin maliyetleri

17.1.1.2.1.3-Mekanizasyon sistemler ve barınak ekipmanları maliyetleri

17.1.1.2.1.4- iletişim ve bilgisayar sistemleri

17.1.1.2.1.5- Çok yıllık yem bitkileri üretim alanları tesisi

17.1.1.2.1.6- Yatırım etüd , planlama , proje hazırlanması

17.1.1.2.1.7- Beklenmeyen giderler

17.1.1.2.1.8- Yatırım giderleri toplamı

17.1.1.2.1.9- Yatırımların ve yatırım maliyetlerinin yıllara dağılımı

17.1.1.2..2-  Süt sığırcılığı işletme ( üretim  ) giderleri

17.1.1.2.2.1- Yem giderleri

17.1.1.2..2.1.1- İşletmede üretilecek yemlerin maliyetleri

17.1.1.2.2.1.2-İşletmede yem bitkileri üretim maliyetleri

17.1.1.2.2.1.3- Yem maliyetleri

17.1.1.2.2.1.3.1- İşletmede üretilen yem maliyetleri

17.1.1.2.2.1.3.2- Sözleşmeli üretilecek yem bitkileri (kğ) maliyetleri

17.1.1.2.2.1.3.3- Sözleşmeli üretilen yem maliyetleri

17.1.1.2.2.1.3.4- Üretim dışı işletme dışından alınacak kesif yemler ve katkı  maddeleri maliyetleri

17.1.1.2.2.1.3.5- Üretim dışı işletme dışından alınacak kesif yemler ve katkı maddeleri maliyetleri

17.1.1.2.2.1.3.6- Yıllık yem ve katkı maddeleri giderleri toplamı              

17.1.1.2.2.1.3.7- İşletmede kesif karma yem hazırlama maliyeti

17.1.1.2.2.1.3.7.1- Buzağı başlangıç yemi hazırlama maliyeti

17.1.1.2.2.1.3.7.1.1- İşletmede üretilen yemlerle buzağı başlangıç yemi hazırlama maliyeti                       

17.1.1.2.2.1.3.7.1.2- Sözleşmeli üretilen yemlerle buzağı başlangıç yemi hazırlama  maliyeti                    

17.1.1.2.2.1.3.7.2- Buzağı büyütme yemi hazırlama maliyeti

17.1.1.2.2.1.3.7.2.1- İşletmede üretilen yemlerle buzağı büyütme yemi hazırlama maliyeti                    

17.1.1.2.2.1.3.7.2.2- Sözleşmeli üretilen yemlerle buzağı büyütme yemi hazırlama   maliyeti                    

17.1.1.2.2.1.3.7.3- Sığır süt kesif karma yemi hazırlama maliyeti

17.1.1.2.2.1.3.7.3.1- İşletmede üretilen yemlerle sığır süt yemi hazırlama maliyeti

17.1.1.2.2.1.3.7.3.2- Sözleşmeli üretilen yemlerle sığır süt yemi yemi hazırlama maliyeti

17.1.1.2.2.2- Hayvan sağlığı giderleri

17.1.1.2.2.3- Suni tohumlama  giderleri

17.1.1.2.2.4- Damızlık süt sığırları için sigorta giderleri

17.1.1.2.2.5- Süt sığırcılığı satış  giderleri

17.1.1.2.2.6- İşletmenin su giderleri

17.1.1.2.2.7- İşletmenin elektrik enerjisi giderleri

17.1.1.2.2.8- İşletmenin akaryakıt gideri

17.1.1.2.2.9- İşletmenin bakım onarım giderleri

17.1.1.2.2.10- Genel giderler

17.1.1.2.12-Projenin yatırım amortisman tutarı

17.1.1.2.2.11-Yıllık amortisman tutarları

17.1.1.2.2.12- İşletmenin personel kadrosu ve giderleri

17.1.1.2.2.13- Süt sığırcılığı yıllık işletme giderleri tablosu

17.1.2- Süt sığırcılığı işletme sermayesi ihtiyacı

17.1.3- Projenin Sermaye ihtiyacı (proje tutarı)

17.1.4- İşletmenin proforma gelir gider tablosu

18- Projenin değerlendirilmesi

18.1- Projenin finans öncesi değerlendirilmesi

18.2- Yatırımın kalıntı değerleri

18.3- Projenin nakit akımı

18.4- Projenin mali ve ekonomik analizleri    

18.4-1- Projenin geri ödeme süresi (GÖS)

18.4.2- Projenin yatırım karlılık oranı (YKO)

              ( Projenin Rantabilitesi (R))

18.4.3- İşletme karlılık oranı (İŞKO)

18.4.4- Projenin istihdam katkısı

18.4.5- Projenin iç karlılık oranı ( İKO )

19- Projenin finansmanı

19.1- Projenin finansman planı

19.2- Kredi kullanım planı

19.3- Projenin ödeme gücü

19.4- Finans kredisinin geri ödeme planı

19.5- Projenin finans kredisi geri ödeme tablosu