« Geri dön

» Kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Peyzaj / Bitki / Çiçekçililk Kitapları / »

LANDCADD İLE PEYZAJ SULAMASI TASARIMI

Yazarı: Peyzaj Yük.Müh.Ö.Doğangönül (2 yazarlı)
Boyu: 19.5  x 27.5 cm (Büyük boy)
Sayfa: 543
Baskı tarihi: 2008
Kitap kapak: Renkli karton ciltli
Kitap içi: İthal kitap kağıdı
Diğer: siyah-beyaz

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum
  SATIN AL 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önsöz                                                          xiv

Teşekkür                                                      xvi
1  LANDCADD NEDİR ?

 

1.1               Peyzaj Sulaması Tasarımı Neden Landcadd ile Yapılmalıdır ?                                I

1.2               Eagle Point Software Ürün Ailesi                                                                       5

1.2.1      Civil Design (İnşaat Planlama ve Yol Tasarım Grubu)                            5
1.2. i.
I      Intersection Design (Kesişim Tasarımı) Modülü                     6
1.2.1.2    
Profiles (Profiller) Modülü                                                             6
1.2.1.i     
Quantity Takeoff (Metraj) Modülü                                            6

1.2.1.4          RoadCalc (Yol Tasarımı) Modülü                                            6

1.2.1.5          Site Design (Arazi Tasarımı) Modülü                                       6

1.2.1.6          Surface Modeling (Yüzey Modelleme) Modülü                     7

1.2.2      Hydrology & Hydraulics Design (Hidroloji ve Hidrolik
Modelleme ve Tasarım Grubu)                                                                     7

1.2.2.1         Sanitary Sewers (Atık Su Şebekesi) Modülü                           7

1.2.2.2         Storm Sewers (Yağmur Suyu Şebekesi) Modülü                    7

1.2.2.3         Watershed Modeling (Havza Modelleme) Modülü               7

1.2.2.4         Water Surface Profiling (Su Yüzeyi Profilleme) Modülü         7

1.2.3      Surveying (Haritalama Grubu)                                                8

1.2.3.1          COGO (Grafiksel Koordinat Hesaplama) Modülü                S

1.2.3.2          Data Collection (Veri Toplama) Modülü                                 8

1.2.3.3          Data Transfer (Veri Transferi) Modülü                                    8

1.2.3.4          Drafting (Taslak) Modülü                                                       8

1.2.3.5          Survey Adjustment (Ölçüm Ayarlamaları) Modülü              8

1.2.4      Presentation (Sunum Tasarımı Grubu)                                                       8

1.2.4.1         Color Fast (Boyama) Modülü            .                                       9

1.2.4.2         Picture Perfect (Mükemmel Resim) Modülü                           9
• 1.2.4.3      
Virtual Image (Gerçek Resim) Modülü                                    9

1.2.4.4      Virtual Simulator (Gerçek Benzeşim) Modülü                        9

1.2.5      Landcadd — Landscape & Irrigation Design (Peyzaj ve Sulama Tasarımı Grubu)  9

1.2.5.1        Surface Modeling (Yüzey Modelleme) Modülü                      10

1.2.5.2        Site Analysis (Alan Analizi) Modülü                                          11

1.2.5.3        Site Design (Alan Tasarımı) Modülü                                         12

1.2.5.4        Site Planning (Alan Planlama) Modülü                                     13

1.2.5.5        Base Plan (Temel Plan) Modülü                                                 14

1.2.5.6        Landscape Design (Peyzaj Tasarımı) Modülü                        15

1.2.5.7        Plant Database (Bitki Veritabanı) Modülü                              16

1.2.5.8        Construction Details (Yapım Detayı) Modülü                        18

1.2.5.9        Basic Irrigation Design (Temel Sulama Tasarımı) Modülü     19

1.2.5.10    Advanced Irrigation Design (İleri Düzey Sulama
Tasarımı) Modülü                                                                         21

1.2.5.11     Visual Landscaping (Görsel Peyzaj Tasarımı) Modülü         22

1.3  Landcadd Yazılımı Hangi CAD Motorları İle Çalışır ?                                                   23

1.3.1      CAD Motoru Olarak Autodesk. AutoCAD Yazılımı                                23

1.3.1.1         CAD ve Tasarım                                                                           24

1.3.1.2         AutoCAD Nedir ? Kimler Kullanabilir ve Neler Yapılabilir ?  25

1.3.1.3         AutoCAD 2006 ile Gelen Yenilikler                                           26

1.3 1.4      AutoCAD 2006 Sistem Gereksinimi                                   33

1.3.1.5              AutoCAD 2006 Yazılımının Kurulumu                          34

1.3.1.6              AutoCAD 2007 ile Gelen Yenilikler                              38

1.3.1.7              AutoCAD 2007 Sistem Gereksinimi                        46

1.3.1.8              AutoCAD ile Landcadd Kullanımı                               46
1 3.2      CAD Motoru Olarak Bentley. MicroStation Yazılımı                    47

1.3.2.1              MicroStation v8.l ile Gelen Yenilikler                  47

1.3.2.2              MicroStation v8.1 için Sistem Gereksinimi                                               49
13.2.3      MicroStation v8.1 Yazılımının Kurulumu                                  49

1.3.2.4              MicroStation v8 XM Yazılımı ile Gelen Yenilikler                     51

1.3.2.5              MicroStation ile Landcadd Kullanımı                                                       60
1.3.3      CAD Motoru Olarak B
ricsCAD, BricsCad Yazılımı                                   60

1.3.3.1              BricsCad Yazılımının Genel Özellikleri                      62

1.3.3.2              BricsCad v6 ve v7 Versiyonları için Sistem Gereksinimi          64
1.33.3      BricsCad v6 Yazılımının Landcadd ile Birlikte

Kullanımı için Sistem Gereksinimi                                                 65

1.3.3.4      BricsCad Yazılımının Kurulumu                   66

1.4                   Landcadd 2005 yada 2006 Yazılımı için Sistem Gereksinimi                           68

1.5                   Landcadd 2005 yada 2006 Yazılımı için Desteklenen CAD Motorları ve Versiyonları 68

1.6     Landcadd Yazılımının Kurulumu                                                      68

1.6.1                             Kurulum Seçenekleri                                                      68

1.6.2            Lisans Seçenekleri                                                69

1.6.3            Tek CAD Motoru ile Kurulum                                      69

1.6.4            İki ya da Öç CAD Motoru ile Kurulum                                   70

1.6.5            Kurulum Stratejileri                                                         70

1.6.6            Kumlum Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar                  70

1.6.7            Eagle Point Yazılımının Kurulumu                                           71
1.6.S     
Qaurterly CD (Üç Aylık Güncelleme) Kurulumu                                    74
1.6.9     
Eagle Point Landcadd Yazılımının Kaldırılması                           74

2   TEMEL SULAMA TASARIMI (IRRIGATION DESIGN) MODÜLÜ

2.1         Giriş                                                                             77

2.2         Heads (Sulama Başlıkları)                                                                  78

2.2.1            Layout Template (Çizim Şablonu)                      78

2.2.2            Head Configuration (Sprinkler Başlık Ayarları)                      82

2.2.3            Automatic Location (Otomatik Yerleştirme)                     83

2.2.4            Locate by Array (Sıralı Yerleştirme)                                87

2.2.5            Locate on Edge (Kenar Boyunca Yerleştirme)                    90

2.2.6            Locate Single (Tekli Yerleştirme)                                         93

2.2.7            Show Coverage (Sulama Desenlerini Göster)                                      95

2.2.8            Edit Heads (Başlıkların Düzenlenmesi)                                  95

2.2.8.1              Modify Head (Başlığı Değiştir)                                    96

2.2.8.2              Copy Head (Başlığı Kopyala)                                       97

2.2.8.3              Move Head (Başlığı Kaydır)                                           97

2.2.8.4              Rotate Head (Başlığı Döndür)                                        98

2.2.8.5              Erase Head (Başlığı Sil)                                                98

2.2.9        Analyze Distribution (Islatmanın Analizi)                    99

2.2.9.1              Distribution Analysis (Islatma Analizi)                     99

2.2.9.2              Distribution Query (Islatma Sorgulaması)                  102

2.2.10          Adjust to Surface (Yüzey Ayarlamaları)                          102

2.2.11          Head Database Editor (Başlık Veritabanı Düzenleyicisi)              104

2.2.12          Head Symbol Library (Başlık Sembol Kütüphanesi)                   105

2.3      Zones (Zoniar                                                                     107

2.3.1             Define Zones (Zonların Tanımlanması)                                  107

2.3.2             Label Zone (Zon Etiketleme)                                                  109

2.3.3     Scheduling (Programlama)

2.3.3.1          Calculations (Hesaplamalar)

2.3.3.2          Schedule (Programla)

2.3.3.3          Schedule Report (Programlama Raporu)

2.4    Pipe (Boru)

2.4.1      Pipe and Label Configuration (Boru ve Etiket
Konfigürasyonu)

2.4.1.1     Pipe and Label Configuration - Mainline Tab (Boru ve Etiket Konfigürasyonu - Ana Hat Sekmesi)

2.4.2          Auto Layout (Otomatik Çizim)

2.4.3          Draw Lateral (Laterallerin Çizimi)

2.4.4          Draw Mainline (Ana Hattı Çiz)

2.4.5          Edit Existing (Mevcut Olanı Düzelt)

2.4.6          Change Label Style (Etiket Tarzını Değiştir)

2.4.7          Insert Pipe Jump Line (Boru Atlama Çtgisi Yerleştirme)

2.4.8          Auto Size - Laterals (Otomatik Boyutlandırma - Lateraller)

2.4.9          Auto Size Mainline Wizard (Ana Boru Hattını Otomatik
Boyutlandırma Sihirbazı)

2.4.10      Pipe Sleeve (Boru Kılıfı)

2.4.11      Edit Pipe Database (Boru Veritabanını Düzenle)

2.4.12      Critical Heads (Kritik Başlıklar)

2.5    Drip (Damla Sulama)

2.5.1      Subsurface Wizard (Yüzeyaltı Damla Sulama Sihirbazı)
2.5.1.1     Subsurface Wizard - Calculations (Yüzeyaltı Damla Sulama Sihirbazı - Hesaplamalar)

2.5.2          Emitter Location (Damlatıcı Yerleşimi)

2.5.3          Drip Area (Alansal Damla Sulama)

2.6    Symbols (Semboller)

2.6.1      Details (Detaylar)

2.6.1.1         Symbol Library (Sembol kütüphanesi)

2.6.1.2         Settings - Scale /Rotation (Ayarlamalar -Ölçek / Döndürme)

 

2.6.2          Equipment Symbols (Ekipman Sembolleri)

2.6.3          Symbol Table (Sembol Tablosu)

2.7    Tools (Araçlar)

2.7.1      Blocks (Bloklar)                        

2.7.1.1          Insert North Arrow (Kuzey Oku Yerleştirme)

2.7.1.2          Insert Bar Scale (Şerit ölçek Yerleştirme)

2.7.1.3          Tags (Plakalar)                     

2.7.1.4          Block Substitution (Blok Sembolünü Değiştirme)

2.7.1.5          Change Scale (Sembol Ölçeğini Değiştirme)

2.7.2      Edit (Düzenleme)

2.7.2.1          Copy and Rotate (Kopyala ve Dönder)

2.7.2.2          Move and Rotate (Kaydır ve Dönder)

2.7.2.3          Multiple Copy (Çoklu Kopyalama)

2.7.2.4          Change Scale (Ölçek Değiştirme)

2.7.2.5          Reverse Polyline (Çoklu Çizgi Yön Değiştirme)

2.7.3      Hatch (Tarama)

2.7.3.1          Edge Stipple (Kenar Püskürtmesi)

2.7.3.2          Hedge Faces (Yüzey Kaplama)

2.7.4      Inquiry (İnceleme)

2.7.4.1          Running Distance (Koşma Mesafesi)

2.7.4.2          Sum Lines (Çizgi Toplamı)

2.7.4.3          Sum Lines by Layer / Level (Katman yada

Seviyedeki Çizgi Toplamı)                                                          169

2.7.4.4      Sum Area by Layer/Level (Katman yada

Seviyedeki Alan Toplamı)                                                           171


 

2.7.4.5    Find Angle Between Lines (Çizgiler Arasındaki

 

 

Açıyı Bulma)

172

 

2.7.4.6    Insert Legend (Lejant Ekleme)

173

2.7.5

Layer (Katman)

175

 

2.7.5.1     Default CAD Settings (Varsayılan CAD Ayarları)

175

 

2.7.5.2     Isolate (İzolasyon)

178

 

2.7.5.3     Restore (Tekrar Eski Konuma Dön)

179

 

2.7.5.4     Pick Layer (Katman Seç)

180

 

2.7.5.4.1     Set (Belirle)

180

 

2.7.5.4.2     On (Açık)

181

 

2.7.5.4.3     Off (Kapalı)

181

 

2.7.5.4.4     Freeze (Dondur)

182

 

2.7.5.4.5     Thaw (Erit)

182

 

2.7.5.4.6     Delete (Sil)

183

 

2.7.5.4.7     Copy (Kopyala)

183

 

2.7.5.4.8     Change (Değiştir)

184

2.7.6

Lines (Çizgiler)

184

 

2.7.6.1     Draw Vegetation Line (Bitki Sınırı Çizimi)

185

 

2.7.6.2     Draw Box (Kutu Çizimi)

187

 

2.7.6.3     Insert Jump Line (Çizgi Atlatma Yerleştirme)

189

 

2.7.6.4     Place Discontinuous Line (Süreksizlik Çizgisi

 

 

Ekleme)

190

 

2.7.6.5     Change Width (Çizgi Genişliğini Değiştir)

192

 

2.7.6.6     Make Polyline (Çoklu Çizgi Yap)

193

2.7.7

Insert Border (Sınır Ekleme)

194

2.7.8

Text (Metin)

195

 

2.7.8.1     Insert Text File (Metin Dosyası Ekleme)

195

 

2.7.8.2     Place Text on Polyline (Çoklu Çizgi Üzerine

 

 

Metin Yerleştirme)

197

 

2.7.8.3     Bust Text (Metin Ayırma)

198

 

2.7.8.4     Append Text (Metin Ulama)

199

 

2.7.8.5     Modify Text (Metni Değiştir)

199

 

2.7.8.6     Change Text to Upper (Metni Büyük

 

 

Karakterlere Değiştir)

201

*

2.7.8.7     Change Text to Lower (Metni Küçük

 

 

Karakterlere Değiştir)

201

 

2.18.8     Edit Text String Globally (Metin Dizinizi

 

 

Global Düzenleme)

202

 

2.7.8.9.    Select Font (Font Seçimi)

203

2.7.9

Utilities (Yararlı Araçlar)             

203

 

2.7.9.1     Import File (Dış Dosya Alimi)

204

 

2.7.9.2     Draw Reference Grid (Referans Gridi Çiz)

206

2.7.10

Presentation (Sunum)                              .

208

 

2.7.10.1   Create Perspective (Perspektif Yarat)

208

 

2.7.10.2   Create Elevation (Yükseklik Yarat)

210

Sulama Tasarımı Uygulaması                           '

212

2.8.1

Yeni Bir Proje Ortamının Yaratılması

212

2.8.2

Projeye Başlanması

215

2.8.3

Sulama Başlıklarının Konfigürasyonu

216

2.8.4

Sulama Başlıklarının Yerleştirilmesi

218

2.8.5

Başlıkların Kenar Boyunca Yerleştirilmesi

220

2.8.6

Başlık Veritabanının Düzenlenmesi

224

2.8.7

Zonların Tanımlanması

225

2.8.8

Boru Etiket Konfigürasyonu

226

2.8.9

Otomatik Boru Çizimi

227

2.8.10

Lateral Boruların Yerleştirilmesi

228

2.8.11

Lateral Hatların Otomatik Boyutlandırılması

229

2.8.12

Boru Düzenleme

230


 

2.8.13   Boru Atlatma                                                               231

2.8.14      Ana Hattın Çizilmesi                                               232

2.8.15      Ana Hattın Otomatik Boyutlandırılması                                                   233

2.8.16      Zonların Etiketlenmesi                                                            235

2.8.17      Zon Programlama                                                        236

2.8.18      Yüzeyaltı Damlama Sulaması                                           23 7

2.8.19      Damlatıcıların Yerleştirilmesi                                            239

2.8.20      Alansal Damla Sulama                                                   241

2.8.21      Sulama Ekipmanlarının Yerleştirilmesi                                  241

2.8.22      Ekipman Tablosu Yaratma                                                   243

2.8.23      Çizime Başlık Bloğunun Yerleştirilmesi ve Projenin Bastırılması                 244

2.8.23.1      Baskı Ölçeğinin Ayarlanması                                                    244

2.8.23.2      Çizgi Tipi ve Boyutu ölçeklerinin Değiştirilmesi                      245

2.8.23.3      Eagle Point Yazılımında Baskı ölçeğinin Değiştirilmesi                  245

2.8.23.4      Başlık Bloğunun Çizime Yerleştirilmesi                                   245

2.8.23.5      Başlık Bloğunun Kaydırılması                                                  246

3 İLERİ DÜZEY SULAMA TASARIMI (ADVANCED IRRIGATION) MODÜLÜ

3.1      Giriş                                                                                           247

3.2      P.O.C-Point of Connection (Su Alma Noktası)                 247

3:2.1     P.O.C Wizard (P.O.C Sihirbazı)                                    248

3.2.1.1     P.O.C Specifications (P.O.C özellikleri)                              248

3.2.1.1.1          Municipal Source (Şebeke Suyu)                            249

3.2.1.1.2          Pump Source (Pompa Suyu)                                   256

3.2.2         Insert P.O.C (P.O.C Yerleştirme)                                                   264
3.2.2.1    
Point of Connection (Dokanak Noktası)                                   264

3.2.3         P.O.C Configuration (P.O.C Konfigürasyom)                                 265

3.2.4         Query P.O.C (P.O.C Sorgulama)                                                 265

3.3    Site Prep (Alan Hazırlama)           .                                           267

3.3.1      Manage Surface Models (Yüzey Modellerinin Yönetimi)                       267

3.3.1.1         New Surface Model (Yeni Yüzey Modeli)                                268

3.3.1.2         New Surface Model - Surface Model Tab (Yeni

Yüzey Modeli-Yüzey Modeli Sekmesi)                                   269

3.3.1.3      Surface Model Prototype Library (Yüzey Modeli Prototip Kütüphanesi)   70

3.3.1.4         Curved Breaklines (Eğri Kesiklikler)                                          272

3.3.1.5         New Surface Model-Contours Tab (Yeni Yüzey

Modeli-Kontür Sekmesi)                           ,                                 273

3.3.1.6      New Surface Model - Elevation Labels Tab (Yeni

Yüzey Modeli - Yükseklik Etiketleri Sekmesi)                        275

3.3.1.7      New Surface Model - Rectangular Grid Tab (Yeni

Yüzey Modeli - Dikdörtgen Grid Sekmesi)                              277

3.3.1.8         Modify Surface Model (Yüzey Modelini Değiştir)                  279

3.3.1.9         Copy Surface Model (Yüzey Modelini Kopyala)                   280

3.3.1.10      Delete Surface Model (Yüzey Modelim Sil)                             281

3.3.1.11      Surface Model Properties (Yüzey Modeli özellikleri)         281

3.3.2          Change Contour Elevation (Kontür Yüksekliği Değiştirme)                    282

3.3.3          Triangulate Surface Model (Yüzey Modelini Üçgenleme)                       283

3.3.4          Triangulate Surface Model from Contours (Yüzey Modelini
Kontürlerden Üçgenleme)
                                                                              286

3.3.5          Preview Objects (Nesnelerin Önizlenmesi)                                                  288

3.3.6          Label Contours (Kontür Etiketleme)                                                           290

3.3.6.1         Label Contour (Kontür Etiketleme                                            290

3.3.6.2         Label Both Ends (Her Ucu Etiketle)                                          291

3.3.6.3     Label Crossing (Kesişme Etiketlemesi)                                      292

3.3.7           Track Elevation (Yükseklik Takibi)                                                            293

3.3.8           Change Elevation (Yüksekliği Değiştirme)                                                 294

3.3.9           Input Property Line (Özellikli Çtgi Çizme)                                                 295

3.3.9.1      Input Property Line Methods (Özellikli Çizgi Yöntemleri)                   295

3.3.9.2      Input Property Line - Select Start Point (özellikli

Çizgi Çizme - Başlama Noktası Seçme)                                   297

3.3.9.3      Input Property Line - Backsight (Özellikli Çizgi

Çizme - Geri Dönüş Açısı)                                                           298

3.3.9.4      Input Property Line - Coordinates (Özellikli Çizgi

Çizme - Koordinatlar)                                                                  299

3.3.9.5      Input Property Line- Bearing Distance (özellikli

Çizgi Çizme - Yön Mesafe)                                                         300

3.3.9.6      Input Property Line - Azimuth Distance (Özellikli

Çizgi Çizme - Azimut Mesafe)                                                   301

3.3.9.7      Input Property Line - Curves (özellikli Çizgi

Çizme-Eğriler)                                                                            302

3.3.9.8      Input Property Line - Turned Angle (Özellikli

Çizgi Çizme - Dönülen Açı)                                                         304

3.3.10       Building Footprints (Bina İzdüşümü)                                                         307

3.3.11       Locate Plant (Bitki Yerleştirme)                                                                   309

3.4    Heads (Sulama Başlıkları)                                                                                                  310

3.4.1          Heads Configuration (Sulama Başlık Konfigürasyonu)                         311

3.4.2          Locate Single (Tekli Yerleştirme)                                                                  313

3.4.3          Locate on Edge (Kenar Boyunca Yerleştirme)                                          315

3.4.4          Automatic Location (Otomatik Yerleştirme)                                             317

3.4.5          Locate by Array (Sıralı Yerleştirme)                                                            320

3.4.6          Locate in Fairway (Gezinti Alanları - Golf Alanları için

Yerleştirme)                                                                                                      321

3.4.7          Modify Head (Başlığı Değiştir)                                                                     323

3.4.8          Show Coverage (Sulama Desenlerini Göster)                                             325

3.4.9          Layout Template (Çizim Şablonu)                                                           326

3.5    Zones (Zonlar)                                                                                                                       328

3.5.1     Assign Zone (Zonların Belirlenmesi)                                                               328
3.5.1.1    
Attach to Satellite (Vanalı Başlıkların

Belirlenmesi)                                                                                  330

3.5.2          Query Zone Data (Zon Verilerinin Sorgulanması)                                     332

3.5.3          Remove Zone (Zonu Kaldırma)                                                                   333

3.5.4          Label Zone Heads (Zon Başlıklarını Etiketleme)                                     335
3.5.4.1    
Label Zone (Zon Etiketleme)                                                       336

3.5.5          Water Usage Schedule (Su Kullanımı Programlama)                              337
3.5.5.1    
Water Usage Report (Su Kullanma Raporu)                            339

3.5.6          Locate Wire (Kablo Yerleştirme)                                                                  341

3.6    Pipes (Borular)                                                                                                                       342

3.6.1          Pipe Configuration (Boru Konfigürasyonu)                                               342

3.6.2          Draw Lateral Pipe (Lateral Hat Borularının Çizimi)                                 345

3.6.3          Draw Mainline Pipe (Ana Hat Borularının Çizimi)                                   347

3.6.4          Auto Layout (Otomatik Çizim)                                                                    350

3.6.5          Auto SizeLaterals (LateralHatların Otomatik

Boyutlandırılması)                                                                                          352

3.6.6          Auto Size Mainlines (Ana Boru Hattının Otomatik
Boyutlandırılması)                                                                                          354

3.6.7          Edit Existing Pipe (Mevcut Boruyu Düzenleme)                                       356

3.6.8          Edit Pipe Label (Boru Etiketi Düzenleme)                                                  358

3.6.9          Insert Jump Pipe (Boru Atlatma Yerleştirme)                                            359

3.6.10      Pipe Sleeve (Boru Kılıfı)                                                                                360

3.7    Drip (Damla Sulama)                                                                                                           362


 

3.7.1          Drip Subsurface (Yüzeyaltı Damla Sulaması)                                           362

3.7.2          Emitter Location (Damlatıcı Yerleşimi)                                                      365

3.7.3          Drip Area (Alansal Damla Sulama)                                                              368

3.8    Equipment (Ekipmanlar)                                                                                                     369

3.8.1          Equipment Symbols (Ekipman Sembolleri)                                               369

3.8.2          Equipment Table (Ekipman Tablosu)                                                         371

 

3.8.2.1          Table Format Manager (Tablo Format Yöneticisi)                3 72

3.8.2.2          New Format (Yeni Format)                                                         373

3.9    Evaluation (Deneme)                                                                                                           376

3.9.1     Evaluate P.O.C(P.O.C Denemesi)                                                                  3 76

3.10    Database (Veritabanı)                                                                                                       378

3.10.1     Head Database Editor (Sulama Başlığı Veritabarı

Düzenleyicisi)                                                                                                  378

3.10.2        Wire Database Editor (Kablo Veritabanı Düzenleyicisi)                        383

3.10.3        Pipe Database Editor (Boru Veritabanı Düzenleyicisi)                           385

3.10.4        Subsurface Database Editor (Yüzeyaltı Veritabanı

Düzenleyicisi)                                                                                                  387

3.10.4.1         New Flow Rate (Yeni Akış Oranı)                                           391

3.10.4.2         Modify Flow Rate (Akış Oranını Değiştir)                             391

3.10.5     Edit Equipment Database (Ekipman Veritabanı

Düzenlemesi)                                                                                                  393

3.10.5.1      Backflow Preventer Database Editor (Geri Akış

Önleyici Veritabanı Düzenleyici)                                             394

3.10.5.1.1         New Flow Rate (Yeni Akış Oranı)                         397

3.10.5.1.2         Modify Flow Rate (Akış Oranını

Değiştir)                                                                      397

3.10.5.2         Controller Database Editor (Kontrol Ünitesi

Veritabanı Düzenleyicisi)                                                      398

3.10.5.2.1         New Number of Zones (Yeni Zon Sayısı)           400

3.10.5.2.2         Modify Number of Zones (Zon

Sayışını Değiştir)                                                      401

3.10.5.3         Equipment Database Editor (Ekipman

Veritabam Düzenleyicisi)                                                      402

3.10.5.3.1         New She (Yeni Boyut)                                            404

3.10.5.3.2         Modijy Size (Boyutu Değiştir)                               404

3.10.5.4         Pump Database Editor (Pompa Veritabanı
Düzenleyicisi)                                                                           405

3.10.5.4.1         New Voltage (Yeni Voltaj)                                     408

3.10.5.4.2         Modify Voltage (Voltaj Değiştir)                           409
"     3.10.5.5       
Valve Database Editor (Vana Veritabanı

Düzenleyicisi)                                                                           410

3.10.5.5.1         New Flow Rate (Yeni Akış Oranı)                         414

3.10.5.5.2         Modify Flow Rate (Akış Oranını

Değiştir)                                                                      415
3.10.5.6       
Water Meter Database Editor (Su Sayacı

Veritabanı Düzenleyicisi)                                                      415

3.10.5.6.1         New Flow Rate (Yeni Akış Oranı)                         417

3.10.5.6.2         Modify Flow Rate (Akış Oranını

Değiştir)                                                                      417

3.11    Tools (Araçlar)                                                                                                                    418

3.11.1      Sheet Layout (Çizim Kağıdı Düzenlemesi)                                              418

3.11.1.1      Insert Border (Sınır Ekleme)                                                     418

3.11.1.2   . Insert North Arrow (Kuzey Oku Yerleştirme)                         419

3.11.1.3         Insert Bar Scale (Şerit Ölçek Yerleştirme)                              421

3.11.1.4         Tags (Plakalar)                                                                            422
3.11.1.4.1    
Settings (Ayarlar)                                                      423

3.11.1.5         Draw Reference Grid (Referans Gridi Çiz)                             426

3.11.2      Sheet Graphics (Çizim Kağıdı Grafikleri)                                                 428


 

3.11.2.1          Hatch Faces (Yüzey Kaplama)

3.11.2.2          Edge Stipple (Kenar Püskürtmesi)

3.11.2.3          Draw Vegetation Line (Bitki Sınırı Çizimi)

3.11.2.4          Place Discontinuous Line (Süreksizlik Çizgisi
Ekleme)

3.11.2.5          Change Width (Çizgi Genişliğini Değiştir)

3.11.3      Inquiry (Araştırma)

3.11.3.1         Sum Lines by Layer /Level (Katman / Seviye
Üzerindeki Çizgi Toplamı)

3.11.3.2         Sum Area by Layer /Level (Katman yada
Seviyedeki Alan Toplamı)

3.11.4      Text (Metin)

3.11.4.1          Insert Text File (Metin Dosyası Ekleme)

3.11.4.2          Place Text on Polyline (Çoklu Çizgi Üzerine
Metin Yerleştirme)

3.11.4.3          Edit Text String Globally (Metin Dizinini
Global Düzenleme)

3.12   İleri Düzey Sulama Tasarımı Uygulaması

3.12.1         Yeni Bir Proje Ortamının Yapılması

3.12.2         Projeye Başlanması

3.12.3         Yüzey Modellerinin Yönetimi

3.12.4         Yüzey Modelinin Üçgenlenmesi

3.12.5         P.O.C Sihirbazı

3.12.6         Başlık Veritabam Düzenleyicisi

3.12.7         Başlık Konfigürasyonu

3.12.8         Serbest Yönlendirme

3.12.9         Islatma Desenlerini Göster

3.12.10      Vanaların Tanımlanmaları

3.12.11      Boru Konfigürasyonu

3.12.12      Ana Boru Hattını Çiz

3.12.13      Ana Hat Borularının Otomatik Boyutlandırılması

3.12.14      Baskı Ölçeğinin Ayarlanması

3.12.15      P.O.C Sihirbazı
 
3.12.16   Başlık Veritabanı

     3.12.17   Otomatik Yerleştirme

3.12.18   Tekli Başlık Yerleştirme                    

3.12.1ü   Otomatik Yerleştirme                        

3.12.20      Başlığı Değiştir

3.12.21      Kenar Yerleştirmeleri

3.12.22      Zonlar

3.12.23      Lateral Boruların Konfigürasyonu

3.12.24      Lateral Boruların Yerleştirilmesi

3.12.25      Lateral Boru Hatlarının Otomatik Olarak
Boyutlandırılması

3.12.26      Zon Etiketleme

3.12.27      Ana Hat Borularının Çizimi    

3.12.28      Ana Boru Hattının Boyutlandırılması

3.12.29      Boru Kılıfı

3.12.30      Kablo Yerleştirme

3.12.31      İlave Ekipmanların Yerleştirilmesi

3.12.32      Ekipman Tablosunun Yapılması

3.12.33      İlave Alıştırmalar

 

3.12.33.1      Bina İzdüşümleri

3.12.33.2      Bitkilerin Yerleştirilmesi

3.12.33.3      Damlatıcılann Yerleştirilmesi

3.12.33.4      Yüzeyaltı Damlatıcılannın Yerleştirilmesi

3.12.33.5      Zon Programlama

3.12.33.6         Raporlar


 

 

3.12.33.7   Kullanıcıya özel Sembol Kütüphanesinin

Yapılması                                                        502

Ekler

Ek 1    Landcadd Yazılımında Karşılaşılan İngilizce Terimler ve Türkçe

Karşılıkları                                                                            503

Referanslar                                                                                                                                                      526

Özgeçmişler                                                                                                                                                     528

 

 

 

 

Sayfanın başı

 
 

 

Sayfanın başı