« Geri dön

» Bitkilerde Beslenme Bozuklukları Nedenleri Ve Tanınmaları Kitabı -içindekiler

http://www.ugurer.com

ugurer@ugurer.com

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Bitki Besleme & Hastalıkları Kitapları / »

Kitabın Adı: Bitkilerde Beslenme Bozuklukları Nedenleri Ve Tanınmaları Kitabı (2.baskı)  
Yazarı: Prof. Dr. Mehmet Aktaş, Prof.Dr. Mehmet Ateş
Boyu: 17.6 x24.9 cm
Sayfa: 248
Baskı tarihi: 2005
Kitap kapak: Renkli ve sert
Kitap içi: Kaliteli kuşe
Resimler: Renkli
Resim sayısı: 749 adet fotoğraf
 

1. Giriş................................................................................... 9

2. Bitkilerde büyümeyi kontrol eden faktörler ve bitki besin elementlerinin

önemi ................................................................................... 13

3. Bitkilerde besin noksanlıklarının nedenleri............................... 18

3.1. Besin maddelerinin alınabilirliğini sınırlandıran faktörler.......... 19

3.1.1. Kimyasal faktörler........................................................... 19

Toprak pH'ının yüksek olması.................................................... 19

Asidik toprak koşullan (Düşük toprak pH'ı).................................. 20

Besin elementlerinin birbirine antogonistik etkileri........................ 20

Toprağın katyon tutma kapasitesinin düşüklüğü........................... 20

3.1.2. Toprağın fiziksel özelliklen............................................... 21

3.1.3. Biyolojik [aktörler........................................................... 21

3.1.4. İklim faktörleri............................................................... 22

3.2. Gübrelemeye bağlı olarak ortaya çıkan beslenme bozuklukları 22

3.3. Besin elementlerinin bitki bünyesindeki etkileşimi erme bağlı

beslenme bozuklukları ............................................................ 24

3.4. Beslenme bozukluklarında genetik faktörlerin önemi............. 25

3.5. Beslenme bozukluğuna benzer simptomlar üreten diğer faktörler. 26

3.5.1. İklim faktörleri............................................................... 26

3.5.2. Toprak faktörleri............................................................ 27

3.5.3. Bitki zararlıları ve hastalık etmenleri  ............................... 27

3.5.4. İlaç, hormon ve gübre etkilen.......................................... 27

4. Besin noksanlığı simptomları................................................. 28

4.1. Makro elementler.............................................................. 28

4.1.1. Azot............................................................................. 28

Azot fazlalığı........................................................................... 30

4.1.2. Fosfor     ...................................................................... 31

Fosfor fazlalığı........................................................................ 34

4.1.3. Potasyum..................................................................... 34

4.1.4. Kalsiyum ..................................................................... 36

4.1.5. Magnezyum.................................................................. 37

4.1.6. Kükürt    ...................................................................... 39

4.2. Mikro elementler.............................................................. 39

4.2.1. Demir.......................................................................... 41

4.2-2. Çinko.......................................................................... 44

4.2.3. Mangan  ..................................................................... 47

4.2.4. Bakır      ..................................................................... 50

4.2.5. Bor        ..................................................................... 51

Bor fazlalığı........................................................................... 54

4.2.6. Molibden......................................................................54

4.2.7. Klor       ..................................................................... 55

4.3. Diğer elementler............................................................. 56

5. Beslenme bozukluklarını gösteren renkli resimler.................... 57

6. Yararlanılan kaynaklar......................................................... 241

7. Bitki isimlerine göre düzenlenmiş alfabetik indeks.................. 243

Kitaptaki 749 fotoğrafın, konularına göre indeksi(aşağıdaki numaralar, fotoğraf numaralarıdır).

Afrika menekşesi (Saintpauli)

Azot noksanlığı 29

Mangan noksanlığı 646. 647

Akçaağaç (Acer)

Azot noksanlığı 24

Magnezyum noksanlığı 308

Polasyum noksanlığı 180

Ak üçgül (Trifolium repens)

Magnezyum noksanlığı 258, 259

Mangan noksanlığı 600

Potasyum noksanlığı 120, 121

Alabaş (Brassica oleracea var. gangylodes)

Potasyum noksanlığı 134

Armut (Pyrus communis)

Bor noksanlığı 381, 382

Demir noksanlığı 5, 11

Kükürt noksanlığı 82. 83

Arpa (Hordeuın vulgare)

Bakır fazlalığı 490, 491,492

Bakır noksanlığı 470

Bor fazlalığı 401, 402, 403,404

Demir noksanlığı 491. 492

Fosfor noksanlığı 43

Magnezyum noksanlığı 235

Mangan fazlalığı 653. 654, 655, 660

Mangan noksanlığı 578, 579, 580

Asma (Vitis vinifera)

Azol noksanlığı 18, 19, 20

Bor noksanlığı 389, 390, 39 [. 392

Çinko fazlalığı 722, 723, 724

Çinko noksanlığı 714

Demir noksanlığı 519. 520, 521, 522, 523, 524, 525

Fosfor noksanlığı 48

Kalsiyum noksanlığı 232

Magnezyum noksanlığı 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294

Mangan noksanlığı 644

Potasyum gübrelemesi 156, 157. 158, 159, 161

Potasyum noksanlığı 149. 150, 151, 152, 153, 154. 155, 159, 160

Atatürk çiçeği (Euphorbia pukherrima)

Azot fazlalığı 26

Azol noksanlığı 26. 27. 728

Fosfor noksanlığı 39. 728

Potasyum noksanlığı 193.728

Atkestanesi (Aesculus hippocasranum)

Toz zararı 748

Ayçiçeği (Helianthus annus)

Bakır noksanlığı 474. 475. 476. 477. 478

Bor toksisitesi 411,412

Çinko noksanlığı 683

Demir noksanlığı 536, 537

Fosfor noksanlığı 62

Magnezyum noksanlığı 266, 267

Mangan noksanlığı 62), 622, 623

Potasyum noksanlığı 122, 123

Kalsiyum noksanlığı 207, 208

Badem (Amygdalus communis)

Demir noksanlığı 515

Bakla (Vicia faba)

Demir noksanlığı 544

Magnezyum noksanlığı 260

Bezelye (Pisum sativum)

Bakır fazlalığı 496

Demir noksanlığı 496

Mangan noksanlığı 602, 603, 604

Biber (capsicum)

Bor noksanlığı 363, 364

Kalsiyum noksanlığı 218

Magnezyum noksanlığı 241

Brüksel lahanası (Brassica oleraceae gemmifera)

Azot noksanlığı 15

Molibdan noksanlığı 441, 442, 443. 444, 445,446

Potasyum noksanlığı 137

Buğday (Triticum aestivum)

Bakır noksanlığı 457, 458. 459, 460. 461. 462, 463

Bor noksanlığı 375. 376, 377

Fosfor noksanlığı 44

Mangan noksanlığı 574, 575, 576, 577

Potasyum noksanlığı 85, 86

Çam (Pinus)

Demir noksanlığı 558

Kükürt gazlan zararı 742

Mangan noksanlığı 649

Magnezyum noksanlığı 187, 188, 189,311, 312,313

Potasyum noksanlığı 185, 186, 187, 188. 189

Tuz zararı 747

Çavdar (Secale cereale)

Bakır noksanlığı 471

Fosfor noksanlığı 46

Magnezyum noksanlığı 236

Mangan noksanlığı 581, 582

Çay (Thea sinensis)

Çinko noksanlığı 712, 713

Çayır otu

Potasyum noksanlığı 95

Çeltik (Oryza saliva)

Potasyum noksanlığı 94

Çilek (Fragaria ananassa)

Azot noksanlığı 17

Demir noksanlığı 529, 530, 531, 532, 533, 534. 535

Çuha çiçeği (Primula vulgaris)

Bakır noksanlığı 485

Bor fazlalığı 42ü

Potasyum noksanlığı 196

Domates (Lycopersicum esculentum)

Azot fazlalığı 34

Azot noksanlığı 11, 12, 13

Bor fazlalığı 413, 414, 415, 416

Bor noksanlığı 359. 360. 361, 362

Çinko noksanlığı 692. 693. 694, 695. 696

Demir noksanlığı 547

Fosfor noksanlığı 68, 69, 70, 71, 72

Kalsiyum noksanlığı 212, 213. 214, 215. 216. 217, 222. 223, 224, 362

Kükürt noksanlığı 77

Magnezyum noksanlığı 146. 271, 272. 273

Mangan noksanlığı 611, 612, 613, 614, 628, 629. 630. 631

Molibden noksanlığı 447

Potasyum noksanlığı 34. 143, 144, 145, 146. 147, 148

Domuz ayrığı (Dactylis glomerata)

Potasyum noksanlığı 96

Elma (Malus domestica)

Azot fazlalığı 36

Azot noksanlığı 21, 22

Bakır noksanlığı 480, 481

Bor noksanlığı 383, 384. 385. 386, 387

Çinko noksanlığı 700, 701. 702. 703

Demir noksanlığı 505, 506. 507, 508. 509, 510. 560, 561, 562

Kalsiyum noksanlığı 225

Magnezyum noksanlığı 296, 297, 298, 299, 300

Mangan fazlalığı 668, 669. 670. 671. 672

Mangan noksanlığı 640

Potasyum noksanlığı 162, 163, 164

Tuz zararı 737

Erica (Erica gracilis)

Azot noksanlığı 725, 726

Fosfor noksanlığı 725, 726

Potasyum noksanlığı 725

Erik (Prunus domestica)

Bor noksanlığı 380

Demir noksanlığı 513, 514

Fosfor noksanlığı 49, 167

Potasyum noksanlığı 166. 167

Fasulye (Phoseolus vulgaris)

Çinko noksanlığı 681, 682

Demir noksanlığı 545

Kükürt noksanlığı 79

Magnezyum noksanlığı 283, 284

Mangan fazlalığı 659,664

Mangan noksanlığı 601, 606, 607, 608, 615

Filodendron (Monstrea)

Bor fazlalığı 421, 422

Flamingo (Anthurium scherzerianum)

Azot noksanlığı 727

Fosfor noksanlığı 727

Potasyum noksanlığı 195, 727

Gerbera (Gerbera)

Azot noksanlığı 730

Bakır noksanlığı 482

Bor noksanlığı 397, 398

Demir noksanlığı 549, 550

Fosfor noksanlığı 730

Mangan noksanlığı 645

Molibden noksanlığı 453

Potasyum noksanlığı 730

knar (Abies alba)

Mangan noksanlığı 650, 651

Molibden noksanlığı 432

Gül (rosa)

Bakır noksanlığı 484

Bor fazlalığı 423

Bor noksanlığı 393, 394

Fosfor noksanlığı 40

Mangan fazlalığı 666

Molibden noksanlığı 451, 452

Potasyum noksanlığı 194

Gürgen (Carpinus betulus)

Potasyum noksanlığı 174

Hardal (Sinapis alba)

Potasyum noksanlığı 114

Kalsiyum noksanlığı 202, 203

Bor fazlalığı 418

Haşhaş (Papaver somniferum)

Kalsiyum noksanlığı 206

Havuç (Daucus carota)

Mangan noksanlığı 626, 627

Potasyum noksanlığı 135, 136

Hayvan pancarı (Bela vulgaris)

Bor noksanlığı 329, 330. 332, 334, 335

Magnezyum noksanlığı 248, 249

Mangan noksanlığı 590

Potasyum noksanlığı 103, 104, 106

Ihlamur (Tilia)

Kükürt gazı zararı 743. 744

Magnezyum noksanlığı 305, 306

Tuz zararı 749

Ispanak (Spinacea oleracea)

Molibden noksanlığı 429, 430, 431

Azot fazlalığı 430,431

Mangan noksanlığı 637

Karanfil (Dianthus caryophillus)

Azot noksanlığı 28

Fosfor noksanlığı 37

Kalsiyum noksanlığı 230

Magnezyum noksanlığı 316

Mangan fazlalığı 665

Molibden noksanlığı 454

Potasyum noksanlığı 190, 191

Karnıbahar (Brassica oleraea)

Bor noksanlığı 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353

Fosfor noksanlığı 63

Kalsiyum noksanlığı 220

Magnezyum noksanlığı 268, 269, 270

Molibden noksanlığı 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440

Potasyum noksanlığı 126. 127. 128, 129

Karpuz (Carullus vulgaris)

Kalsiyum noksanlığı 229

Kauçuk (Hevea brasiliensis)

Azot noksanlığı 729

Fosfor noksanlığı 729

Potasyum noksanlığı 183, 729

Kavak (Populus nigra)

Bor noksanlığı 378, 379

Demir noksanlığı 557

Kalsiyum noksanlığı 233

Magnezyum noksanlığı 309, 310

Mangan noksanlığı 652

Potasyum noksanlığı 179

Kavun (Cucumis melo)

Bor noksanlığı 367

Kayan (Fagus sylvatica)

Potasyum noksanlığı 175

Magnezyum noksanlığı 315

Kayısı (Prunus armeniaca vulgaris)

Çinko noksanlığı 718, 719

Demir noksanlığı 512

Mangan noksanlığı 641

Potasyum noksanlığı 171, 173

Potasyumlu gübreleme 172, 173

Kereviz (Apium graveolens)

Azot noksanlığı 14

Kor noksanlığı 354, 355, 356, 357

Kalsiyum noksanlığı 219

Kükürt noksanlığı 78

Magnezyum noksanlığı 275, 276, 277

Mangan noksanlığı 634

Potasyum noksanlığı 139, 140

Kestane (Castanea sativa)

Magnezyum noksanlığı 317

Keten (Linum usitatissimum)

Azot noksanlığı 7

Bakır noksanlığı 472, 473

Fosfor noksanlığı 59

Kalsiyum noksanlığı 199

Magnezyum noksanlığı 261

Polasyum noksanlığı 124, 125

Kırmızı pancar (Beta vulgaris canditiva)

Mangan noksanlığı 624, 625

Kırmızı üçgül (Trifolium pratense)

Kalsiyum noksanlığı 211

Magnezyum noksanlığı 255

Mangan fazlalığı 661, 662

Mangan noksanlığı 597, 598

Molibden noksanlığı 427

Potasyum noksanlığı 115, 116, 117

Kiraz (Prunus avium)

Çinko noksanlığı 704, 705

Demir noksanlığı 501, 504, 559

Herbisit zararı 732

Magnezyum noksanlığı 301, 302

Mangan noksanlığı 642

Potasyum noksanlığı 165

Kolza (Brassica napus oleifera)

Azot noksanlığı 8

Bakır fazlalığı 498

Demir noksanlığı 498

Fosfor noksanlığı 265

Kalsiyum noksanlığı 204, 205

Magnezyum noksanlığı 262, 263, 264, 265

Potasyum noksanlığı 111, 112, 113

Krizantem (Chrysantcmum indicum)

Bakır noksanlığı 486

Bakır fazlalığı 733

Bor noksanlığı 395,396

Çinko fazlalığı 733

Demir noksanlığı 554, 555, 556

Fosfor noksanlığı 38

Magnezyum noksanlığı 295

Potasyum noksanlığı 192

Ladin (Picea)

Hava kirliliği zararı 746

Kalsiyum noksanlığı 227

Klor zararı 745

Magnezyum noksanlığı 182

Mangan noksanlığı 648

Potasyum noksanlığı 181, 182, 184

Lahana (Brassica oleraeea)

Mangan noksanlığı 636

Potasyum noksanlığı 130, 131, 132, 133

Latin çiçeği (Tropaeolum majus)

Kükürt noksanlığı 81

Leylak (Syringa vulgaris)

Potasyum noksanlığı 170

Limon (citrus limoaum)

Çinko noksanlığı 706, 707

Demir noksanlığı 563. 706

Kükürt noksanlığı 84

Mandarin (Citrus nobilis)

Çinko noksanlığı 708, 709

Demir noksanlığı 708, 709

Marul (Lactuca sativa ssp. capitata)

Azot fazlalığı 33.449

Azot noksanlığı 10

Bor fazlalığı 419

Bor noksanlığı 358

Klor zararı 33

Magnezyum noksanlığı 274

Mangan fazlalığı 663

Mangan noksanlığı 635

Molibden noksanlığı 448, 449

Potasyum noksanlığı 142

Melez çam (Larix decidua)

Magnezyum noksanlığı 314

Meşe (Quercus sessiliflora)

Asil zararı 740

Azot noksanlığı 23, 25

Fosfor noksanlığı 25

Kalsiyum noksanlığı 234

Magnezyum noksanlığı 178, 307

Potasyum noksanlığı 25, 176, 177, 178

Mısır (zea mays)

Azot noksanlığı 1. 2, 3, 73

Bakır fazlalığı 493

Bakır noksanlığı 479

Bor noksanlığı 371, 372. 373. 374

Çinko noksanlığı 673, 674. 675, 676, 677, 678, 679, 680

Çinko fazlalığı 720

Demir noksanlığı 493, 541

Fosfor noksanlığı 50.51,52,53,54,55, 239

Kalsiyum noksanlığı 197, 198

Kükürt noksanlığı 73, 74

Magnezyum noksanlığı 91, 238, 239

Mangan noksanlığı 583, 584. 585

Potasyum noksanlığı 89. 90, 91

Muz (Kusa sapientum)

Demir noksanlığı 516

Kalsiyum noksanlığı 228

Magnezyum noksanlığı 318

Potas noksanlığı 110

Tuz zararı 738

Orman gülü (Rhododendron)

Bakır noksanlığı 483

Pamuk (Gossypium)

Bor noksanlığı 370

Kalsiyum noksanlığı 209, 210

Magnezyum noksanlığı 286

Patates (Solanum tuberosum)

Amonyak zararı 736

Azot noksanlığı 4

Ağır melal zararı 735

Bakır fazlalığı 494

Bor fazlalığı 406, 407,408

Bor noksanlığı 342, 343, 344, 345, 346

Çinko noksanlığı 684

Fosfor noksanlığı 60, 61

Kalsiyum noksanlığı 200, 201

Kükürt noksanlığı 75

Magnezyum noksanlığı 242, 244, 245, 246, 247

Mangan fazlalığı 656, 657, 658

Mangan noksanlığı 591, 592, 593, 594, 595, 596

Potasyum noksanlığı 97, 98, 99, 100, 101, 102

Patlıcan (Solanum esculentum)

Kalsiyum noksanlığı 221

Magnezyum noksanlığı 240, 243

Mangan noksanlığı 609, 610, 617, 618, 619, 620

Poinsettia (Poinsettia)

Bor noksanlığı 399

Portakal (Citrııs sinensis)

Çinko noksanlığı 710, 711

Demir noksanlığı 526

Magnezyum noksanlığı 319

Salatalık (Cucumis sativus)

Azot fazlalığı 30.31,32

Azot noksanlığı 16

Bor fazlalığı 409, 410

Bor noksanlığı 365, 366

Çinko noksanlığı 697, 698, 699

Demir noksanlığı 546

Fosfor noksanlığı 64, 65

Magnezyum noksanlığı 278, 279, 280, 281, 282

Mangan fazlalığı 667

Mangan noksanlığı 632, 633

Potasyum noksanlığı 141

Tuz zararı 739

Sardunya (Pelargonium zonale)

Ağır metal zaruri 734

Demir noksanlığı 551, 553

Siklamen (Cyclamen persicum)

Bor fazlalığı 424

Bor noksanlığı 400

Çinko fazlalığı 721

Fosfor noksanlığı 41

Kalsiyum noksanlığı 231

Soya fasulyesi (Glycine max)

Demir noksanlığı 564, 565, 566

Magnezyum noksanlığı 320

Mangan noksanlığı 5S6, 605

Potasyum noksanlığı 93

Söğüt (Salix viminolis)

Bakır fazlalığı 497

Demir noksanlığı 497

Şalgam (Brassica napus rapifera)

Azot noksanlığı 6

Bor noksanlığı 336, 337, 338, 339, 340. 341

Potasyum noksanlığı 107, 108. 109

Şeftali (Prunus persica)

Çinko noksanlığı 716, 717

Demir noksanlığı 517, 518

Mangan noksanlığı 643

Potasyum noksanlığı 168, 169

Şeker pancarı (Bela vulgaris saccharifera)

Azot noksanlığı 5

Bakır fazlalığı 499, 500

Bor fazlalığı 405

Bor noksanlığı 321, 322, 323, 324, 325. 326, 327, 328, 331, 333

Demir noksanlığı 538.539,540

Fosfor noksanlığı 56, 57, 58

Kükürt gazı zararı 741

Kükürt noksanlığı 76

Magnezyum noksanlığı 250, 251

Mangan noksanlığı 540, 587. 588, 589

Molibden noksanlığı 428

Potasyum noksanlığı 105

Sarı virüs 252, 253

Şerbetçi otu (Humulus lupulus)

Çinko noksanlığı 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691

Magnezyum noksanlığı 285

Turunç (Curus aurantium)

Bor noksanlığı 388

Tütün (Nicotiana tabacum)

Azot noksanlığı 9, 67

Bor noksanlığı 368, 369

Demir noksanlığı 548

Fosfor noksanlığı 66, 67

Kalsiyum noksanlığı 226

Kükürt noksanlığı 80

Magnezyum noksanlığı 287

Mangan noksanlığı 638, 639

Molibden noksanlığı 450

Potasyum noksanlığı 138

Vişne (Prunus cerasus)

Demir noksanlığı 502, 503

Magnezyum noksanlığı 303, 304

Vriesa

Demir noksanlığı 552

Yenidünya (Eriobotrya japonica)

Demir noksanlığı 527

Yer fıstığı (Arachis hypogaea)

Demir noksanlığı 528

Mangan noksanlığı 616

Potasyum noksanlığı 92

Yılbaşı çiçeği (Rhipsalidopsis gaertneri)

Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum noksanlıkları 731

Yonca (Medıcago sativa)

Bakır fazlalığı 495

Bor fazlalığı 417

Demir noksanlığı 495, 543

Magnezyum noksanlığı 256, 257

Mangan noksanlığı 599

Molibden fazlalığı 455, 456

Molibden noksanlığı 425, 426

Potasyum noksanlığı 118, 119

Yulaf (Avena sativa)

Bakır fazlalığı 487, 488, 489

Bakır noksanlığı 464, 465, 466, 467, 468, 469

Demir noksanlığı 542

Fosfor noksanlığı 42, 43, 47

Magnezyum noksanlığı 237

Mangan noksanlığı 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573

Potasyum noksanlığı 87. 88

Zinnia

Çinko noksanlığı 715

 

Sayfanın başı