<< Geri...

 

Kitabın Adı ve Bilgileri :

 

TOPRAK ANALİZLERİ  (3.Baskı )

Yazar: Prof. Dr.Burhan Kacar
Boyutlar: 19.5 X 27 cm              En x boy

Kitap kapağı:

karton kapak

Kitap içi:

Birinci hamur kâğıt

Sayfa sayısı

Baskı Tarihi:

466

2012

Grafikler, tablolar:

Siyah - beyaz

 

 

 

 

içindekiler :( 1. Baskısının içindekiler bölümüdür.)

1.  TOPRAK ANALİZLERİNE BAŞLARKEN............................    1

Topraklar ve Toprakların Kökeni   .......................................    1

Toprak Analizlerinin Amacı.................................................. 2

Toprak Analizlerinde Toprak-Hacİm İlişkisi Kuramının Önemi............    4

Toprak Analizlerinde Hata Kaynaklan...................................    6

Toprak Analizlerinde Doğruluk Derecesi ve Analiz Hatasının Hesaplanması   ....    8

Toprak Analizlerine Başlarken Bazı Öneriler   ....................    10

Uluslararası Temel Birimler................................................     17

Çözelti Konsantrasyonunu İfadede Kullanılan Birimler ...   24

Kimyasal Maddelerin Dönüştürülmesi.................................    29

Birimlerin Dönüştürülmesi..................................................    34

Sorular........................ -....................................................    37

Kaynakça.........................................................................    38

2. TOPRAK ÖRNEKLERİNİN ALINMASI ve ANALİZE HAZIRLANMASI   .............. 39

Tarla Toprağından Öraek Alınması....................................... 41

Deneme Parsellerinden Toprak Örneği Alınması.................... 45

Deneme Saksılarından Toprak Örneği Alınması...................... 49

Meyve Bahçelerinden Toprak Örneği Alınması....................   50

Toprak Profillerinden Öraek Alınması.................................   54

Profil Örneklerinin Alınacağı Yerin Belirlenmesi   .      54

Güdümlü Örnekleme.................................... 55

Basit Rastgele Örnekleme   ......................... 56

Katmanlı Rastgele Örnekleme....................... 57

Sistematik Örnekleme................................    57

Toprak Burgusu ile Profilden Toprak Örneği Alınması.... 58

Profil Çukurundan Toprak Örneği Alınması.............    59

Toprak Örneklerinde Hata Kaynaklan   .................  61

Toprak Örneklerinin Analize Hazırlanması..........   62

Kurutma   ............................................................    62

Öğütme.................................................................    64

Eleme...................................................................    64

Saklama................................................................    65

3. KİREÇ BELİRLENMESİ

4.TOPRAK pH'sı KİREÇ GEREKSİNİMİ BELİRLENMESİ

5. DEĞİŞEBİLİR KATYONLARIN BELİRLENMESİ

6. KATYON DEĞİŞİM KAPASİTESİ BELİRLENMESİ

7. ORGANİK MADDE BELİRLENMESİ

8. AZOT BELİRLENMESİ

Nitrat ve Nitriti de Belirleyebilmek İçin Salisilik

Asit ile Değiştirilmiş Kjeldahl Yöntemi....................... 185

İnorganik Azot Formları Belirlemesi...................................... 186

Değişebilir Amonyum, Nitrat ve Nitrit Ekstraksiyon Yöntemi............................... 186

Değişebilir Amonyum, Nitrat ve Nitrit Belirlemesi için MgO ve Devarda Alaşımı ve

Buhar Destilasyon Yöntemleri    ...................................      188

Toprak Ekstraktlarma Uygulanan Magnezyum Oksit-Devarda Alaşımı Yöntemleri    ....    188

Nitrit Kapsayan Toprak Ekstraktlarına Uygulanan Yöntemler...........................................      191

Amonyum-Azotu   ..................................      191

(Nitratf Nitrit)- Azotu..............................      192

(Amonyum+Nitrat+Nitrit)-Azotu..............      192

(Amonyum+Nitrat)-Azotu    ......................... 192

Nitrat-Azotu    ............................................. 192

Nitrit Kapsamayan Toprak Ekstraktlarına Uygulanan Yöntemler.....................................      193

Amonyum-Azotu   ..................................      193

Nitrat-Azotu    ............................................. 193

(Amonyum+Nitrat)-Azotu    ......................... 193

Toprak Örneklerine Uygulanan Magnezyum Oksit-Devarda Alaşımı Yöntemleri   ....     193

Nitrit Kapsayan Toprak Örneklerine Uygulanan Yöntemler............................................... 194

Amonyum-Azotu   ....................................... 194

(Nitrat+Nitrİt)-Azotu.................................... 194

(Amonyum+Nitrat+Nitrit)-Azotu..............      194

(Amonyum+Nitrat)-Azotıı    ....................      194

Nitrat-Azotu    ........................................      194

Nitrit Kapsamayan Toprak Örneklerine Uygulanan Yöntemler................  195

Amonyum-Azotu   ..................................      195

Nitrat-Azotu    ........................................      195

(Amonyum+Nitrat)Azotıı.........................      195

Kolorimetrik Amonyum Belirlemesi   ...............................      199

İndofenol Mavi Yöntemi   ...................................      199

Kolorimetrik Nitrat Belirlemesi   ......................................      202

Kolorimetrik Nitrit Belirlemesi..........................................      205

Değiştirilmiş Gries-Ilosway Yöntemi   ..................      205

Değişemez (Fikse Edilmiş) Amonyum Belirlemesi................. 208

Sorular................................................................................ 212

Kaynakça.......................................................................      213

9.  FOSFOR BELİRLEMESİ   ...............................................     217

Toplam Fosfor Belirlemesi   ............................................     218

Ergitme (Fusion) Yöntemi   .................................     218

Yaş Yakma (Digestion) Yöntemi..........................      223

Organik Fosfor Belirlemesi   ...........................................     226

Yakma (Ignition) Yöntemi   .................................     226

Bitkiye Yarayışlı Fosfor Belirlemesi..................................     229

Bray ve Kurtz No.l Yöntemi   .............................     229

Kaçar Yöntemi...................................................      233

Sulu Hidroklorik+Sülfürik Asit Yöntemi.................      235

Suda Çözünebilir Fosfor Yöntemi   ......................     237

Sodyum Bikarbonat Yöntemi................................     240

Yüzey (Değişebilir) Fosfor Yöntemi......................      243

Fosfor Fraksiyonlarının Belirlemesi...................................     247

Sorular................................................................................ 251

Kaynakça........................................................................... 252

10. POTASYUM BELİRLEMESİ................................................ 255

Toplam Potasyum Belirlemesi   ............................................ 258

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem.............. 258

Fleym Fotometrik Yöntem   ................................      262

Gravimetrik Yöntem   ............................................. 264

Değişebilir Potasyum Belirlemesi   ..................................      266

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem.................. 266

Fleym Fotometrik Yöntem   .................................      268

Suda Çözünebilir Potasyum Belirlemesi.............................      270

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem.................. 270

Fleym Fotometrik Yöntem   ..................................... 272

Ekstrakte Edilebilir Potasyum Belirlemesi   ............................ 273

Nötr 1 Normai Amonyum Asetat Yöntemi............      273

Soğuk ve Sulu Asit Ekstraksiyon Yöntemi    ....     276

Kaynar Nitrik Asit Ekstraksiyon Yöntemi..............      277

Sorular...........................................................................      279

Kaynakça.......................................................................      280

11. KALSİYUM BELİRLEMESİ............................................... 283

Toplam Kalsiyum Belirlemesi   ............................................. 283

EDTA ile Titrimetrik Yöntem...............................      286

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem................ 293

Suda Çözünebilir Kalsiyum Belirlemesi.................................. 294

Değişebilir Kalsiyum Belirlemesi   ...................................      296

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem........      296

EDTA ile Titrimetrik Yöntem...............................      300

Asitte Çözünebilir ya da Değişemez Şekildeki Kalsiyum Belirlemesi..............     301

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem...............          301

EDTA ile Titrimetrik Yöntem................................... 303

Sorular................................................................................ 304

Kaynakça............................................................................ 305

12.  MAGNEZYUM BELİRLEMESİ.......................................... 307

Toplam Magnezyum Belirlemesi.......................................      310

EDTA ile Titrimetrik Yöntem...............................      310

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem.................      312

Suda Çözenebilir Magnezyum Belirlemesi   ......................       313

Değişebilir Magnezyum Belirlemesi   ...............................      315

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem.................       315

EDTA ile Titrimetrik Yöntem...............................      316

Asitte Çözünebilir ya da Değişemez Şekildeki Magnezyum Belirlemesi.........     317

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem..................      317

EDTA ile Titrimetrik Yöntem...............................      319

Sorular...........................................................................      320

Kaynakça............................................................................ 320

13.  KÜKÜRT BELİRLEMESİ...............................................       323

Toplam Kükürt Belirlemesi...............................................       325

Organik Kükürt Belirlemesi..............................................      333

Ekstrakte Edilebilir SO4-S Belirlemesi...............................      336

Türbidimetrik Yöntem   ........................................ 336

Kolorimetrik Yöntem...........................................   339

Sorular...........................................................................   341

Kaynakça.......................................................................   341

14. DEMİR BELİRLEMESİ   .................................................   345

Toplam Demir Belirlemesi    ...........................................   346

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem.......................   346

Kolorimetrik Yöntem...........................................   351

Değişebilir Demir Belirlemesi   ........................................   355

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem.........................   355

Kolorimetrik Yöntem...........................................   358

DTPA ile Ekstrakte Edilebilir Demir Belirlemesi   .............   360

Sorular...........................................................................   362

Kaynakça.......................................................................   363

15.  MANGAN BELİRLEMESİ.................................................. 365

Toplam Mangan Belirlemesi   ............................................ 366

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem..................................................   366

Kolorimetrik Yöntem...........................................   369

Değişebilir Mangan Belirlemesi   .....................................   372

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem..................................................   372

Kolorimetrik Yöntem...........................................   374

Suda Çözünebilir Mangan Belirlemesi...............................   376

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem..................................................    376

Kolorimetrik Yöntem...........................................    378

Çift Asit (HCI+H2SO4) ile Ekstrakte Edilebilir

Mangan Belirlemesi   ................................ 380

DTPA ile Ekstrakte Edilebilir Mangan Belirlemesi   ....     382

Sorular...........................................................................    384

Kaynakça......................................................................... 384

16.  BOR BELİRLEMESİ.......................................................    387

Toplam Bor Belirlemesi   ................................................    388

Bitkiye Yarayışlı Bor Belirlemesi......................................    393

Karinin Yöntemi..................................................   393

Kürkümin Yöntemi   .............................................. 396

Azometin-H Yöntemi...........................................   399

Mannitol-Kalsiyum Kloriirde Çözünebilir Bor Belirlemesi       400

Sorular............................................................................   402

Kaynakça......................................................................... 402

17. ÇİNKO BELİRLEMESİ...................................................   405

Toplam Çinko Belirlemesi................................................   407

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem..................................................... 407

Bitkiye Yarayışlı Çinko Belirlemesi   ................................   410

DTPA ile Ekstrakte Edilebilir Çinko Belirlemesi................... 410

Sulu Hidrolik Asit Çözeltisi (0.1 N) ile Ekstrakte

Edilebilir Çinko Belirlemesi   ........................... .. .   413

Çift Asit (HC1+H2SO4) ile Ekstrakte Edilebilir

Çinko Belirlemesi................................................... 416

Sodyum Asetat+DTPA ile Ekstrakte Edilebilir

Çinko Belirlemesi................................................... 418

Sorular...........................................................................    420

Kaynakça.......................................................................    421

18. BAKIR BELİRLEMESİ....................................................    423

Toplam Bakır Belirlemesi.................................................    425

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem..................................................    425

Bitkiye Yarayışlı Bakır Belirlemesi....................................    428

DTPA ile Ekstrakte Edilebilir Bakır Belirlemesi.................    428

Sulu Hidrolik Asitd Çözeltisi (0.1 N) ile Ekstrakte

Edilebilir Bakır Belirlemesi...................................    431

Çift Asit (HC1+H2SO4) ile Ekstrakte Edilebilir Bakır Belirlemesi  ..........................    433

Sodyum Asetat+DTPA ile Ekstrakte Edilebilir Bakır Belirlemesi  ................    435

Sorular.............................................................................. 437

Kaynakça.......................................................................... 438

19. MOLİBDEN BELİRLEMESİ............................................. 439

Toplam Molibden Belirlemesi   ........................................... 440

Tiosiyanat Yöntemi.............................................    440

Bitkiye Yarayışlı Molibden Belirlemesi...................      447

Asit Amonyum Oksalat Yöntemi..........................      447

Sorular...........................................................................      449

Kaynakça.......................................................................      450

20.  KLOR BELİRLEMESİ   .................................................       451

Titrimetrik Yöntem..............................................       453

Mohr Yöntemi   ..................................................       453

Potansiyometrik Yöntem......................................      455

Doğrudan Potansiyometrik Yöntem   ........................ 459

Otomatik Titrasyon Yöntemi................................       461

Civa (II) Tiyosiyanat Yöntemi................................... 463

Sorular . ?.......................................................................      466

Kaynakça.......................................................................      466

21.  SODYUM BELİRLEMESİ..................................... .........     469

Toplam Sodyum Belirlemesi   ..........................................      472

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem........ 472

Fleym Fotometrik Yöntem   .................................      474

Gravimetrik Yöntem   .........................................      476

Değişebilir Sodyum Belirlemesi........................................      478

Atomik Absorpsiyon Spektrofotoraetrik (AAS)

Yöntem...................................................      478

Fleym Fotometrik Yöntem   ................................      479

Suda Çözünebilir Sodyum Belirlemesi...............................       481

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem...................................................       481

Fleym Fotometrik Yöntem   .................................      482

Sorular................................................................................. 483

Kaynakça.......................................................................      484

22.  KOBALT BELİRLEMESİ...............................................      487

Toplam Kobalt Belirlemesi   ............................................      489

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem..................................................      489

Kolorimetrik Yöntem................................................ 494

Ortho-Nitrosokresol'Yöntemi    ................................. 494

Nitroso-R Tuz Yöntemi   ........................................... 501

Sorular......................................................... ,...................... 503

Kaynakça....................................................................... ..... 503

 . X I .

23. SİLİSYUM BELİRLEMESİ...............................................      505

Toplam Silisyum Belirlemesi.............................................      508

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem....................................................... 508

Asitte Yaş Yakma Yöntemi   ..................      508

Sodyum Hidroksit ile Ergitme Yöntemi  .         511

Kolorimetrik Yöntem......................... :..................... 513

Silikomolibdik Asit Sarı Renk Yöntemi  .         513

SiIİkonıolibdos Asit Mavi Renk Yöntemi        516

Ekstrakte Edilebilir Silisyum Belirlemesi................................ 518

Amonyum Asetat Yöntemi   .................................... 518

Sorular................................................................................ 520

Kaynakça............................................................................ 521

24. LİTYUM BELİRLEMESİ   ................................................... 525

Toplam Lityum Belirlemesi................................................... 527

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem....................................................... 527

Fleym Fotometrik Yöntem   ................................      530

Değişebilir Lityum Belirlemesi............................................... 533

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem..................................................      533

Kolorimetrik Thorin Yöntemi   .............................      536

Sorular...........................................................................      540

Kaynakça.......................................................................      540

25. ALÜMİNYUM BELİRLEMESİ   .....................................      543

Toplam Alüminyum Belirlemesi............................................. 545

Kolorimetrik Yöntem...........................................      545

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem....................................................... 549

Değişebilir Alüminyum Belirlemesi......................................... 551

Kolorimetrik Yöntem................................................ 551

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem........................................................ 553

Sorular................................................................................. 555

Kaynakça.......................................................................      556

26. FLOR BELİRLEMESİ......................................................      557

Toplam Flor Belirlemesi...................................................      560

Potansiyometrik Yöntem......................................      560

Kolorimetrik SPADNS Yöntemi   ........................   563

Thoryum Nitrat Titrimetrik Yöntem......................   568

Suda Çözünebilir Flor Belirlemesi    .................................   572

Potansiyometrik Yöntem......................................   572

Kolorimetrik Yöntemi   .......................................   573

Ekstrakte Edilebilir Flor Belirlemesi.................................... 575

Potansiyometrik Yöntem........................................ 575

Kolorimetrik Yöntemi   .......................................... 576

Sorular...........................................................................   578

Kaynakça.......................................................................   578

27.  KADMİYUM BELİRLEMESİ   .......................................   581

Toplam Kadmiyum Belirlemesi   .....................................   582

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem..................................................... 582

Ekstrakte Edilebilir Kadmiyum Belirlemesi   ....................... 585

DTPA ile Ekstrakte Edilebilir Kadmiyum

Belirlemesi..............................................    585

Sulu Hidrolik asit Çözeltisi (0.1 N) ile Ekstrakte Edilebilir Kadmiyum

Belirlemesi   ............................................. 587

Çift Asit (HC1+H2SO4) ile Ekstrakte Edilebilir

Kadmiyum Belirlemesi   ..........................    590

Sorular...........................................................................    592

Kaynakça.......................................................................    592

28. KROM BELİRLEMESİ....................................................    595

Toplam Krom Belirlemesi................................................    597

Asitte Çözünebilir Krom Belirlemesi.................................    600

 Bitkiye Yarayışlı Krom Belirlemesi...................................    602

Sorular...........................................................................    604

Kaynakça.......................................................................    604 29.

29.NİKEL BELİRLEMESİ....................................................    607

Toplam Nikel Belirlemesi.................................................... 608

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS) Yöntem.......... 608

Ekstrakte Edilebilir Nikel Belirlemesi   ................................ ..611

DTPA ile Ekstrakte Edilebilir Nikel Belirlemesi .       611
Sulu Hidroklorik Asit Çözeltisi (0.1 N)
ile Ekstrakte Edilebilir Nikel
Belirlemesi    ................    613

Çift Asit (HCf+H2SO4) iie Ekstrakte Edilebilir Nikel Belirlemesi   ......... 616

Sorular............................................................................   618

Kaynakça........................................................................... 618 30.

30.KURŞUN BELİRLEMESİ   ................................................ 619

Toplam Kurşun Belirlemesi................................................ 622

Ekstrakte Edilebilir Kurşun Belirlemesi................................ 627

Sorular.............................................................................. 629

Kaynakça......................................................................... 629

31. CİVA BELİRLEMESİ.......................................................... 633

Toplam Civa Belirlemesi.................................................... 636

Sorular.............................................................................. 644

Kaynakça......................................................................... 644

32. ARSENİK BELİRLEMESİ.................................................. 647

Toplam Arsenik Belirlemesi    ............................................ 651

Gümüş Dietilthiokarbamat-AgDDC-Yöntemi   . . .    651
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik (AAS)

Yöntem..................................................... 656

Ekstrakte Edilebilir Arsenik Belirlemesi............................... 660

Sodyum Bikarbonat Yöntemi.................................. 660

Çift Asit (HCH-H2SO4) Ekstraksiyon Yöntemi  . .    662

Sorular...........................................................................    663

Kaynakça.......................................................................    663

33. SELENYUM BELİRLEMESİ...........................................    667

Toplam Selenyum Belirlemesi   .......................................... 668

Florometrik Yöntem   ..........................................    668

Titrİmetrik Tiyosülfat-İyodür Yöntemi   .................. 673

Sorular............................................................................    678

Kaynakça.......................................................................... 679

YAZAR DİZİNİ.........................................................................    681

KONU DİZİNİ..........................................................................    693

 

Bu kitabın fiyatını ve Aynı Kategorideki diğer kitapların listesini görmek için Tıklayınız...