« Geri dön

» TARIMSAL BİLİMLER SÖZLÜĞÜ -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Genel, Bilir Kişi, Ekolojik Tarım Kitapları / » TARIMSAL BİLİMLER SÖZLÜĞÜ

 

TARIMSAL BİLİMLER SÖZLÜĞÜ

(TARIM - HAYVANCILIK - BOTANİK - ORMANCILIK - METEOROLOJİ)

SİSTEMATİK VE ALFABETİK - 2 Cilt

(Kitabın Orjinal Adı: Dictionary of Agriculturel Science) 2. aynı Baskı

Yazar: Dr. E.Tazegül
Boyutlar: 16,5 x 23 cm [En x boy ]

Kitap kapağı:

Renkli Cilt    2089 sayfa 2007 baskı

Kitap içi:

Birinci hamur kâğıt

Diğer :

İngilizce,Almanca,Fransızca,Latince ve Türkçe (5 dilde)Tarım ve

hayvansal üretim yapanlara, ilmi araştırma yapanlara ve ihracatçılar

için ciltli, orjinal dev iki eser. 

 
 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

  SİPARİŞ VER  

 

 

İÇİNDEKİLER

                                                                     CİLT-1-

GENEL BİYOLOJİ ' I

BOTANİK v 8

Genel Terimler 8

Bitki adları 101

3. ORMANCILIK 351

H. AVCILIK 121

5. METEOROLOJİ 125

ALFABETİK İNDEKS 193

İngilizce 193

Almanca 567

Fransızca 612

Türkçe 709

Latince 779

TABLE DES MATIERES

I . BIOLOGIE GENERALE.

2. BOTANIQUE S

Termes Generaux 8

Noms des Plantes 101

3. ECONOMIE FORESTlERE 351

t. CHASSE i(21

5. METEOROLOGIE 125

INDEX ALPHABETIQUE 193

Anglais ' '. W

Allemand 567

Français ; - - ■. '.. 612

Turc ' 709

Latin 779

TABLE OF CONTENTS

GENERAL BIOLOGY 1

BOTANY 3

General Terms 8

Plant Names ■ 101

3. FORESTRY 351

H. HUNTING .'. 121

5. METEOROLOGY 425

ALPHABETICAL INDEX 493

English ■ 493

German 567

French 642

Turkish 709

Latin 779

INHALTSVERZE1CHNIS

ALLGEME1NE 6IOLOGY 1

BOTANİK 8

Allgemeine Begriffe 8

Pf ianzennamen 104

3. FORSTWIRTSCHAFT 351

1. JAGDWE5EN 121

5. METEOROLOGIE 425

ALPHABETISCHES REGISTER 493

Englisch 193

Deutsch 567

Französisch ' 612

Türkisch 709

Lateinisch 779

                                                           CİLT -2-

İÇİNDEKİLER

A. TARIM 819

1 .Genel Terimler 819

2. Toprakbilim 82S

3.Toprak İslemesi, Yetiştirme, Bakım, Hasat 84S

'(.Gübreleme ve Toprak İslahı (872

Sulama ve Drenaj 885

Genetik ve Bitki İslahı 894

7.Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği 905

Genel Terimler '. 905

Meyve Yetiştirme 909

Sebze Yetiştirme 920

Çiçek Yetiştirme I 924

S.Bağcılık 927

9.Çayır-Mera 931

10.Bitki Koruma ; 912

Genel Terimler 942

Fitopatoloji 950

aa) Genel Terimler 950

bb) Paraziter Olmayan Hastalıklar 965

cc) Bakteriyel Hastalıklar 968

dd> Fungal Hastalıklar 971

ee) Virus ve MBO (=mikoplazma benzeri organizmalar) Hastalıkları.... 991

c) Entomoloji ■■■■■_■ 997

aa) Genel Terimler 997

bb) Hayvansal Zararlılar 1028

d) Yabancı otlar 1082

11 . Genel Zootekni 1093

Genel Terimler 1093

Hayvanların Anatomi ve Fizyolojisi 1112

Yemler ve Hayvan Besleme 1119

Veteriner Hekimliği M 37

12.Özel Zootekni 1157

Atgiller 1157

Boynuzlugiller ve Devegiller 1163

Koyun ve Keçi 1169

Domuz 1174

Kümes Hayvanları (=Kanatlılar) ve Tavşan Yetiştirme 1177

t) Analık ■ 1188

13.Su Ürünleri ve Balıkçılık 1192

14.Tarımsal Yapılar, Tarımsal înşaat(çılık) 1209

15.Tarımsal Makinecilik İ218

Makine Elemanları 12 IS

Motorlar, Yakıtlar ve Yağlama Maddeleri 1220

Traktör Ataşmanları ve Parçaları 1222

Toprak İşleme Aletleri 1234

Tohum Ekme Makineleri ve Dağıtıcılar 1243

i) Bitki Koruma Aletleri 1246

g) Hasat ve Harman Makineleri 1249

h) Hayvan Yetiştirme ve Sütçülük Ekipmanı 1257

i) Ev ve Çiftlik Ekipmanı 1267

I d. Taşıma ve İletme Vasıtaları 1 277

B. GIDA BİLİMİ 1283

1 . Genel Terimler 1283

2.Değirmencilik ve Ekmekçilik (=Fırıncılık) 1322

3. Nişasta ve Şeker 5anayii ı 1330

k. Fermantasyon Sanayii 1 334

5.Meyve ve Sebze İşleme 13^5

6.Sıvı ve Katı Yağlar 1351

7.Et İşleme 1357

S.Süt(çÜlük) Sanayii 1362

9.Çeşitli (Terimler) 1393

C. EKONOMİ ■ 1409

t.Genel Terimler

2.Tarımsal İşletmecilik 1503

3. Tarımsal Kredi ve Kooperatifçilik ; 1511

4.Tarımsal Politika ve Pazarlama 1519

5.İstatistik 1529

6.!ş 1 537

D. SOSYAL YAPI VE YASAL DÜZENLEME ' 1549

\ .Kırsal Sosyoloji ve Tarımsal (=Kırsal) Uğraşılar 1 549

2.Tarım Hukuku 1558

F;. ÖRGÜTLER 1571

ALFABETİK İNDEKS 1593

I .İngilizce 1593

Almanca 1709

Fransızca 1821

k. Türkçe 1935

5.Latince > 2055

LİTERATÜR 2071