« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / » İNEKLERDE MEME SAĞLIĞI VE SORUNLARI

İNEKLERDE MEME SAĞLIĞI VE SORUNLARI Kitabı  

(Genişletilmiş 3.Baskı)

Yazarı:

Prof. Dr. Ayhan Baştan

Ebadı:

20 x 28 cm (Büyük Boy)

Sayfa:

432

Baskı tarihi:

2019

Kitap kapak:

Ciltli

Kitap içi:

Kuşe kâğıt

Açıklama:

Bol renkli fotoğraf içerir.

 

 
  SİPARİŞ VER 
 
 

 

1. BASKININ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ:
MEME BEZİNİN ANATOMİK YAPISI 1
Meme Başı (Papilla mammae) 3
Meme Başı Kanalı (Ductus papillaris) 6
Fürstenberg Rozeti 7
Annüler Ring veya Halkalar 7
Meme Başı Sisternası (Sinüs Papillaris) 7
Bez Sisternası (Sinüs laktiferus) 7
Kanal Sistemi 7
Sekretorik Dokular (Alveoller) 8
Lob 9
Lobül 9
MEME DESTEKLEYİCİ SİSTEMİ 9
Deri 10
Süperfisial fasia veya areolar subkutan dokular 10
Areolar korse veya kordon benzeri dokular 10
Subpelvik Tendo 10
Derin Lateral Suspansor Ligament 10
Median Suspansor Ligament 10
MEME DOLAŞIM SİSTEMİ 11
Arter Sistemi 11
Venöz Sistem 12
Meme Lenf Sistemi 12
MEME SİNİR SİSTEMİ 14
İNEKLERDE LAKTASYON 15
Mammogenezis 15
Laktogenezis 22
Laktogenezis Döneminin Aşamaları 23
Galaktogenezis 24
SÜT YAPIMI 28
Sütün Yapısı 28
Sütün Önemli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 32
Sütün Yapısını Etkileyen Faktörler 32
Mastitisin Süt Kalitesi ve Yapısı Üzerine Etkisi 33
Beslenmenin Süt Yapısı Üzerine Olan Etkisi 34
Süt İçinde Bulunmaması Gerekli Maddeler 35
SÜT YAPIMININ KONTROL MEKANİZMALARI 36
İneklerde Süt Üretim Miktarını Etkileyen Faktörler 36
SÜT KALİTESİ VE SÜT KALİTESİNİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 41
Mastitisin Süt Verimi, Yapısı ve Kalitesi Üzerine Etkisi 41
Mastitisin Sütün Yapısında ve Kalitesinde Yaptığı Değişiklikler 41
Çiğ Sütün Mikrobiyel Florası 45
Sütün Mikroorganizmalara Bağlı Bozulması 47
İneklerde Sağlıklı Bir Memenin Mikroflorası 47
Sütün Depolama ve Taşınımının Süt Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi 47
Süt Kalitesini Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler 47
Sürülerde Süt Kalite Değerlendirme Kriterleri 50
LAKTASYONDAKİ İNEKLERİN BESLENMESİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR 52
Kuru Dönem Beslenmesinin Gelecek Laktasyon Döneminde Süt Verimi Üzerine Etkisi Süt 54
İNDİRİLME MEKANİZMASI 56
Sütün İndirilmesinin Uyarılması 57
Sütün İndirilmesinin Engellenmesi 57
Meme Başından Sütün Sızması 59
İNEKLERDE LAKTASYONUN UYARILMASI 61
SOMATİK HÜCRE NEDİR? 62
Süt Somatik Hücre Sayısını Etkileyen Faktörler 63
Somatik Hücre Sayımında Kullanılan Yöntemler 67
Somatik Hücre Sayımının Önemi 69
Somatik Hücre Sayısı Standartları 76
MEME SAVUNMA SİSTEMİ 78
Anatomik Savunma Mekanizması 78
Hücresel Savunma Sistemi 82
Salgısal (Humoral) Savunma Sistemi 84
Meme Savunma Sistemi Üzerine Vitamin E ve Selenyumun Etkisi 85
Periparturient Dönemde Meme İçi Enfeksiyon Riskinde Artışın Nedenleri 86
İNEKLERDE MASTİTİS 91
Mastitisin Ekonomik Açıdan Önemi 92
Mastitisin Halk Sağlığı Yönünden Önemi 93
MASTİTİSE DUYARLILIK OLUŞTURAN FAKTÖRLER 95
İneklerde Mastitise Duyarlılığı Arttıran Fizyolojik Faktörler 95
İneklerde Mastitise Duyarlılığı Arttıran Anatomik Faktörler 96
Mastitise Duyarlılığı Artıran Çevresel Faktörler 97
Sağımın Meme Sağlığı Üzerine Etkisi 100
MASTİTİSLERİN PATOGENEZİ 102
MASTİTİSE NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR 105
Kontagiyöz (Majör) Mikroorganizmalar 105
Çevresel Mikroorganizmalar ve Önemli Özellikleri 112
Fırsatçı Mikroorganizmalar ve Özellikleri 116
Mastitise Neden Olabilen Diğer Mikroorganizmalar 116
MASTİTİS ÇEŞİTLERİ 118
Klinik Mastitisler 118
Subklinik Mastitisler 122
MASTİTİSLERİN TEDAVİSİ 139
Mastitislerin Sağaltımında Bazı Önemli Noktalar 139
Mastitis Tedavisinde Kullanılan Antibiyotiklerin Genel Özellikleri 141
Mastitis Tedavisinde Antibiyotiklerin Uygulama Yolları 142

KLİNİK MASTİTİS TEDAVİSİNE GENEL BAKIŞ 146
Klinik Mastitislerin Tedavisi 148
Spesifik Mastitis Patojenlerinin Antibiyotik Tedavisine Yanıtı 150
Klinik Mastitis Tedavisinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi 150
Subklinik Mastitislerin Tedavisi 152
Spesifik Patojenlerin Neden Olduğu Mastitislerin Tedavisi 154

ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ GELİŞİMİ 157
MASTİTİS TEDAVİSİNDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ 158
MASTİTİS TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF SEÇENEKLER 164
MASTİTİSLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ 166
İNEKLERDE KURU DÖNEMİN VE MASTİTİS AÇISINDAN ÖNEMİ 171
Kuru Dönem Sırasında Meme İçi Enfeksiyonların Epidemiyolojisi 171
Kuru Dönemde Meme Sağlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler 172
Kuru Dönem Antibiyotik Tedavisinin Başarısını Etkileyen Faktörler 174
Kuru Dönem Tedavisinin Etkinliğinin Arttırılması Çabaları 174
Koliform Grubu Bakterilere Karşı Kuru Dönem Tedavisinin Etkinliği 174
Kuru Dönem Tedavisi için Kullanılacak Antibiyotiklerin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekli Önemli Noktalar 180
Kuru Dönem Tedavisi Amacı ile Kullanılan Antibiyotiklerin Etki Spektrumu ve Patojenlerin Duyarlılığı 180
Kuru Dönem Tedavisi Hangi Düzeyde Yapılmalı? 181
Kuru Dönem Tedavisinde İlaç Seçiminin Önemi 181
Kuru Dönem Başlangıcında Mastitisli İnekler Nasıl Belirlenmelidir? 181
Kuru Dönem Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 181

MASTİTİSTEN KORUNMAK AMACIYLA AŞILARIN KULLANILMASI 183
SPESİFİK MASTİTİSLER 188
Streptoccus agalactia'ya Bağlı Mastitisle 188
Streptoccus dysgalactia'nın Neden Olduğu Mastitisler 191
Streptoccus uberis'in Neden Olduğu Mastitisler 191
Stafilokokal Mastitisler 192
Staphylococcus aureus'a Bağlı Mastitisler 192
Koagulaz Negatif Stafilokokların Neden Olduğu Mastitisler 202
Koliform Mastitisler 204
Mikoplazmalara Bağlı Mastitisler 216
Yaz Mastitisi 219
Maya ve Mantarlara Bağlı Mastitisler 222
Pseudomonas aeruginosa'nın Neden Olduğu Mastitisler 223
Viral Mastitisler 226
DÜVE MASTİTİSLERİ 228
Düve Mastitislerinin Ekonomik Önemi 228
Düvelerde Gebelik ve Erken Laktasyon Döneminde Görülen Mastitislerin Önemi 230
Düvelerde Mastitis Nedenleri 231
Düvelerde Mastitislerin Tanısı 232
Düvelerde Mastitislerin Tedavisi 233
Düvelerde Mastitislerden Korunma 238
Düvelerde Meme Sağlığının İzlenmesinde Somatik Hücre Sayımının Önemi
MASTİTİSİN OVARYUM FONKSİYONLARI VE ÜREME SÜRECİ ÜZERİNE ETKİLERİ
SAĞIM 240
Sağım Başlıklarının Dezenfeksiyonu 240
Sağımdan Sonra Sütün Depolanması ve Soğutulması 240
SAĞIM SİSTEMLERİ 249
Otomatik Yemleme Sistemlerinde Buzağı Besleme 250
SAĞIM ÇEŞİTLERİ
Elle Sağım , 250
Makinalı Sağım Sistemleri 251
Robotik Sağım Sistemi 254
SAĞIM MAKİNALARININ YAPISI 258
Sağım Makinalarında Vakum ve Pulzasyonun Önemi 264
Vakum Dalgalanmaları ve Pulzasyon Hareketlerinin Ölçülmesi (Sağım Makinesi Testleri) 265
SAĞIM MAKİNALARININ TEMİZLİĞİ 266
SAĞIM MAKİNALARININ BAKIMI 269
SAĞIM MAKİNALARININ MASTİTİSTEKİ ROLÜ 270
MEME BAŞININ DEZENFEKSİYONU 272
Teat Dipping Uygulaması Sırasında Dikkkat Edilmesi Gerekli Noktalar 277
Teat Dipping Uygulaması Sonrasında Karşılaşılan Problemler 278
Teat Dipping Amacıyla Kullanılan Dezenfektan Maddeler 278
Dezenfektanlarının Saklanması ve Kullanımlarında Önemli Noktalar 280
İNEKLERDE MEME DERİSİ HASTALIKLARI 281
Meme Dolaşım Bozuklukları 282
Meme Ödemi 282
Meme Hiperemisi 285
Sütte Kan Görülmesi 286
Memede Hematom 286
Meme Başı Derisinin Enfeksiyöz Olmayan Hastalıkları 287
Nekrotik Dermatitis/İntertrigo 287
Fotosensitizasyon 288
Güneş Yanığı 288
Meme Başı Derisinde ve Meme Başı Deliği Etrafında Sağım Makinalarının Neden Olduğu
Değişiklikler 291
Meme Başında Kısa Sürede Meydana Gelen Değişiklikler 291
Hiperkeratozis 293
Siyah Nokta ve Meme Örümceği 296
Meme Başı Derisinde Çatlak 297
Meme Derisinde Kimyasal Maddelerin Neden Olduğu Lezyonlar 297
Donma 298
Sineklere Bağlı Lezyonlar 298
Enfeksiyöz Etkenlere Bağlı Hastalıklar 298
İmpetigo (İrinli Deri Yangısı) 298
Akne (Follikülitis) 299
Yaz Yarası (Yalama Ekzeması) 299
Papillomatozis 299
Herpes Viruslara Bağlı Mamillitis 301
Çiçek ve Vaccinia Mamillitis 302
Yalancı Çiçek, Sağımcı Nodülü 303
Streptothricosis (Mikotik Dermatitis) 306
Ringworm (Dermatophyzis) 306
Stephanofilariazis 306
İNEKLERDE MEME OPERASYONLARI 308
Meme Başından Süt Akımını Engelleyen Bozuklukların Tanısında Kullanılan Yöntemler 308
İneklerde Meme Operasyonlarında Kullanılan Anestezi Çeşitleri 314
İneklerde Meme Operasyonları Sırasında Dikkat Edilecek Önemli Diğer Noktalar 316
İneklerde Meme Başında Uygulanan Operasyon Teknikleri 317
İneklerde Meme Başından Süt Çıkışını Etkileyen ve Operasyon Gerektiren Durumlar... 319
KAYNAKLAR 331
 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »