« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / »

EVCİL HAYVANLARDA MEME HASTALIKLARI KİTABI

Kitabın içinden örnek sayfaları görmek için tıklayın

 

Editörler:

Prof. Dr. Mustafa Kaymaz, Prof. Dr. Murat Fındık, Prof. Dr. Ali Rişvanlı ve Yrd. Doç. Dr. Afşin Köker

 

Yazarlar:

(Alfabetik olarak yazarın hangi üniversitede olduğuna göre listelenmiştir)

Adnan Menderes Üni. Veteriner Fak. Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN Prof. Dr. Beyazıt MUSAL Afyon Kocatepe Üni. Veteriner Fakültesi Doç. Dr. Erhan ÖZENÇ Ankara Üni. Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Şükrü KÜPLÜLÜ Prof. Dr. Rıfat VURAL Prof. Dr. Mustafa KAYMAZ Dicle Üni. Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Servet BADEMKIRAN Prof. Dr. Nihat ÖZYURTLU Erciyes Üni. Veteriner Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Esra CANOOĞLU Fırat Üni. Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Ali RİŞVANLI Harran Üni. Veteriner Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Birten EMRE İstanbul Üni. Veteriner Fakültesi Prof. Dr. M. Ragıp KILIÇARSLAN Prof. Dr. İsmail KIRŞAN Kafkas Üni. Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Cihan KAÇAR Doç. Dr. Duygu KAYA Kırıkkale Üni. Veteriner Fakültesi Yrd. Doç. Dr. İlknur Pir YAĞCI Mehmet Akif Ersoy Üni. Veteriner Fak. Yrd. Doç. Dr. Afşin KÖKER Mustafa Kemal Üni. Veteriner Fakültesi Doç. Dr. Gökhan DOĞRUER Doç. Dr. Yaşar ERGÜN Ondokuz Mayıs Üni. Veteriner Fakültesi Doç. Dr. Serhan Serhat AY Selçuk Üni. Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ Prof. Dr. Hüseyin ERDEM Uludağ Üni. Veteriner Fakültesi Doç. Dr. R. Gözde ÖZALP Yüzüncü Yıl Üni. Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Sait ŞENDAĞ

Kitap kapak:

Ciltli

Sayfa sayısı:

410

Kitabın Künyesindeki Basım Tarihi:

Aralık 2016

Piyasaya çıkış tarihi:

Mart 2017

Ebadı:

Büyük Boy (20 x 28 cm)

Kitap içi:

Kuşe kağıt

Tablo ve resimler:

Bol renkli fotoğraf
  SİPARİŞ VER 
 
 

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM I
MEMENİN MORFOLOJİSİ

1. Meme Parankim Dokusu (Pars glandularis) 1
1.1. Meme başı (Pars papillaris) 5
1.2. Meme başı kanalı (Duktus papillaris). 6
1.3. Fürstenberg rozeti 8
1.4. Meme başı sfinkteri 8
1.5. Meme başı sisternası (Sinus papillaris) 9
2. Memenin Asıcı Bağları 9
3. Dolaşım Sistemi 9
3.1. Arteriyel sistem 10
3.2. Venöz sistem 11
3.3. Lenfatik sistem 11
3.4. Sinir sistemi 13
4. Diğer Evcil Hayvanlarda Meme Bezi 14
4.1. Karnivorlarda meme bezi 14
4.2. Küçük ruminantlarda meme bezi 15
4.3. Tek tırnaklılarda meme bezi 16
4.4. Domuzlarda meme bezi 17
BÖLÜM II
MEMENİN FİZYOLOJİSİ

1. Laktasyon 23
1.1. Mammogenezis 23
1.2. Laktogenezis 24
1.3. Galaktopoezis 25
2. Süt Sekresyonu 26
2.1. Süt sekresyonunun hormonal düzeni 26
2.2. Kolostrogenezis 27
2.3. Kolostrum 27
2.4. Süt sentezi 27
2.4.1. Laktoz sentezi 28
2.4.2. Protein sentezi 28
2.4.3. Süt yağının sentezi 29
2.5. Sütün indirilmesi 29
3. Sütün Bileşimi 30
3.1. Sütün bileşimi ve miktarını etkileyen faktörler 31
4. Yeni Doğuran Düvelerde Agalaksi (Sütün İnme Refleksinde Problem) 33
5. Laktasyonun veya Süt Sekresyonunun Sonlandırılması 33
5.1. Kuruya çıkarma 33
5.2. Galaktora 34
6. Laktasyonun Başlatılması 34
7. Köpeklerde Yalancı Gebelik 35
 

BÖLÜM III
MEMENİN SAVUNMA MEKANİZMALARI

1. Anatomik (Mekanik) Savunma Sistemleri 41
2. Kimyasal Savunma Sistemleri 43
2.1. Lizozim 43
2.2. Laktoferrin 43
2.3. Laktoperoksidaz-tiyosiyanat-H2O2 43
3. İmmünolojik Savunma Sistemi 44
3.1.Nonspesifik savunma sistemi 44
3.1.1. Makrofajlar44
3.1.2. Nötrofiller 44
3.1.3. NK hücreler (Natural Killer Hücreler-Doğal Öldürücü Hücreler) 48
3.1.4. Sitokinler 48
3.1.5.Tümör Nekrozis Faktör-alfa 49
3.1.6. İnterlökinler 49
3.1.7. Colony Situmuling Faktör (CSF) 50
3.1.8. İnterferonlar 50
3.1.9. Komplement sistemi 50
3.1.10. Nitrik oksit (NO) 51
3.2. Spesifik savunma sistemi 51
3.2.1. Hücresel savunma sistemi 51
3.2.1.1. T lenfositler 51
3.2.1.2. B lenfositler 53
3.2.2. Humoral savunma sistemi 54
3.2.2.1. İmmünoglobülinler 54


BÖLÜM IV
MEME ve MEME DERİSİNİN HASTALIKLARI

1. Enfeksiyöz Etkenlere Bağlı Olan Meme ve Meme Derisi Hastalıkları 61
1.1. Virüslere bağlı olarak görülen hastalıklar61
1.1.1. Papillomatozis (Bovine Papilloma Virus (BPV), Fibropapilloma, Siğiller) 61
1.1.2. Herpes virüslere bağlı mammillitis (Bovine Herpes II Virüsü, Bovine
Ulserative Mammillitis) 63
1.1.3. Çiçek ve Vaccinia Mammillitis/Theilitis (Cowpox ve
Bovine Vaccinia Mamillitis) 64
1.1.4. Yalancı Çiçek (Pseudocowpox, Sağımcı Nodülü) 66
1.1.5. Şap 68
1.2. Bakterilere bağlı olarak görülen hastalıklar 71
1.2.1. İmpetigo 71
1.2.2. Folikülitis ve Frunkulozis 71
1.3. Mantarlara bağlı olarak görülen hastalıklar 73
1.3.1. Dermatofitozis (Ringworm) 73
1.4. Parazitlere bağlı olarak görülen hastalıklar 75
1.4.1. Stefanofilariozis 75
2. Enfeksiyöz Etkenlere Bağlı Olmayan Meme ve Meme Derisi Hastalıkları 75
2.1. Sağım makineleri nedeniyle oluşan lezyonlar 75
2.1.1. Meme başının ucunda kalınlaşma ve hiperkeratozis 76
2.1.2. Siyah nokta ve Meme örümceği (Black spot, Black pox, Teat spider) 77
2.2. Enfeksiyöz etkenlere bağlı olmayan dermatitis 77
2.3. Fotosensitizasyon (Fotosensitive dermatitis) 78
2.4. Donma 79
2.5. Yanık 79
2.6. Meme başı derisinde peteşiler, çatlaklar ve yarıklar 80
2.7. İnsektlerin neden olduğu lezyonlar 80
2.8. Ürtiker ve Anjiyoödem 81
2.9. Atopi (Allerjik İnhalant Dermatitis) 83
 

BÖLÜM V
MEMENİN DOLAŞIM BOZUKLUKLARI

1. Hiperemi 91
2. Sütte Kan Görülmesi (Hemoraji) 91
3. Hematom 92
4. Meme Ödemi 93
4.1. Nedenleri 94
4.2. Semptomlar ve teşhis 95
4.3. Tedavi 96
4.4. Korunma 97
BÖLÜM VI
SAĞIM ve SAĞIM MAKİNELERİNİN TEMEL İLKELERİ
1. Sağım ve Sağım Uygulamaları 101
2. Sağım Çeşitleri 101
2.1. Emzirme 101
2.2. Elle sağım 102
2.3. Makine ile sağım 102
3. Makineli Sağım Uygulamaları 104
4. Sağım Kuralları ve Sağım Hijyeni 105
4.1. Sağımdan önce yapılması gereken işlemler 105
4.2. Sağım sırasında yapılması gereken işlemler 106
4.3. Sağımın hemen sonunda yapılması gereken işlemler 108
4.4. Sağımdan sonra memelere yapılması gereken işlemler 109
5. Sağım Makineleri ve Genel Özellikleri 109
5.1. Vakum sistemi111
5.1.1. Vakum pompası 111
5.1.2. Vakum boruları ve vakum tankı 112
5.1.3. Regülatör 113
5.1.4. Vakum göstergesi 113
5.1.5. Pulzatör 114
5.1.6. Sağım başlığı (Sağım ünitesi, meme başlığı) 116
5.1.6.1. İç lastiği (Emzik lastiği) 116
5.1.6.2. Sağım pençesi (Süt pençesi) 117
5.2. Süt taşıyıcı sistem 117
5.3. Süt depolama ve soğutma sistemi119
6. Sağım Makinesi Teknik Sorunlarının Sürü Meme Sağlığı ve
Subklinik Mastitisler Üzerine Etkileri 119
6.1. Sağım makinesinin travmatik etkisi 120
6.1.1. Vakum sorunları 120
6.1.2. Pulzasyon sorunları 121
6.1.3. İç lastik veya emzik lastiği kaynaklı sorunlar 121
6.1.4. Kör sağım (Over milking) 121
6.1.5. İneklerin elektriğe duyarlılığı 122
6.1.6. Sağım makinesinin memede ve meme başında oluşturduğu enfeksiyöz olmayan lezyonlar 122
6.2. Sağım makinesinin mikroorganizmalar için taşıyıcı (Vektör) etkisi 123
6.2.1. Çevreden meme başına mikroorganizmaların taşınması 123
6.2.2. İnekler arasında mikroorganizmaların taşınması 124
6.2.3. Meme başları arasında mikroorganizmaların taşınması 125
7. Sağım Makinelerine Uygulanan Teknik Bakım ve Servis Hizmetleri 126
7.1. Sağım sistemlerinin kontrolünde kullanılan mekanik işlevsel testler 127
7.2. Mekanik işlevsel testlerin ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi 129
7.2.1. Vakum pompası kapasitesi 129
7.2.2. Efektif yedek kapasite 129
7.2.3. Regülatör hassasiyeti 130
7.2.4. Regülatör kaçağı 130
7.2.5. Vakum sabitliği 130
7.2.6. Vakum düşüşü 130
7.2.7. Vakum boru hattı kaçağı 130
7.2.8. Vakum vanalarından vakum düşüşü 130
7.2.9. Süt sağım sistemi kaçağı 130
7.2.10. Sağım başlığına hava girişi 130
7.2.11. Pulzasyon hızı 130
7.2.12. Pulzasyon hareket oranları 131
7.2.13. Sağım başlıklarına yönelik test ve gözlemler 131
7.3. Mekanik işlev testlerinin uygulamadaki sonuçları 132
8. Sağım Sistemlerinde Otomasyon ve Robotik Sağım Sistemleri 133
8.1. Hayvanların tanımlanması 136
8.2. Hayvan sağlığının ve reproduktif özelliklerinin izlenmesi 136
8.3. Süt verim ve kalitesinin izlenmesi 137
8.4. Yemleme düzeni ve otomatik yemleme 137
8.5. Çevre koşullarının düzenlenmesi 137
8.6. Sürü yönetimi 137
8.7. Otomatik sağım 138
9. Koyun ve Keçilerde Sağım 139
9.1. Elle sağım 140
9.2. Makineli sağım 141
9.3. Sağım hijyeni
 

BÖLÜM VII MASTİTİS
KONU 1
BÜYÜK RUMİNANTLARDA MASTİTİS

1. Mastitisin Tanımı ve Mastitisin Sonuçları 149
1.1. Somatik hücre sayısının artmasına bağlı ekonomik kayıp 151
1.2. Klinik mastitis olgularının neden olduğu ekonomik kayıplar 152
2. Mastitise Neden Olan Hazırlayıcı Faktörler 152
2.1. Hayvana bağlı faktörler 153
2.1.1. Irk ve yaş 153
2.1.2. Süt verimi - laktasyon dönemi 153
2.1.3. Meme yapısı 154
2.2. İnsana bağlı faktörler 155
2.2.1. Eğitim 155
2.2.2. Hijyen 155
2.3. Yönetim 156
2.3.1. Sağım yöntemleri157
2.3.1.1. Makineli sağım 157
2.3.1.2. Elle sağım 158
2.3.1.3. Robotik sağım 158
2.3.2. Beslenme 158
3. Meme Yangısının Oluşum Mekanizması 159
3.1. Doğal (Innate) ve edinilmiş (Adaptif) bağışıklık yanıtı 159
3.1.1. Oksilipidler (Eicosanoid, Eikosanoidler) 160
3.2. Yangı (İnflamasyon) 161
3.2.1. Bağışıklık patogenezisi: Patojene özel bağışıklık yanıtı 162
3.2.2. Meme dokusunda patojene özel histopatolojik değişimler 166
3.3. Meme bezinin yangıya bağlı süt verimi düşüşüne uyumu 168
3.4. Geçiş dönemi immünolojisi ve mastitis 169
3.4.1. Laktasyonun başlamasının bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi 169
3.4.2. Beslenme ve bağışıklık sistemi hücre fonksiyonları 170
3.4.2.1. Enerji kaynağı olarak yağ asitleri 170
3.4.3. Hipokalsemi ve mastitis duyarlılığı 171
3.4.4. Ketozis – yağlı karaciğer sendromu ve mastitis duyarlılığı 172
3.4.5. Retensiyo sekundinarum, metritis, endometritis, kuru madde alımı ve
mastitis duyarlılığı 172
3.4.6. Vitamin-iz elementler, oksidatif stres ve bağışıklık 173
3.4.7. Yangı düzenleyici yağ asitleri ile besleme 175
3.4.8. Mastitis nedeniyle kanda ve sütte meydana gelen değişiklikler 175
4. Mastitislerin Sınıflandırılması 179
4.1. Perakut mastitis 179
4.2. Akut mastitis 179
4.3. Subakut mastitis 179
4.4. Subklinik mastitis 179
4.5. Kronik mastitis181
5. Mastitise Neden Olan Bakterilerin Etiyopatogenik Etkilerine Göre Sınıflandırma 181
5.1. Bulaşıcı mikroorganizmalar (Bulaşıcı Mastitis Etkenleri) 181
5.1.1. Stafilokoklar 181
5.1.1.1. Staphylococcus aureus 182
5.1.1.2. Koagulaz negatif stafilokoklar 182
5.1.2. Streptokoklar 183
5.1.2.1. Streptococcus agalactiae 184
5.1.2.2. Streptococcus dysgalactiae 184
5.1.2.3. Streptococcus uberis 185
5.1.3. Corynebacterium bovis 185
5.2. Çevresel mikroorganizmalar 185
5.2.1. Escherichia coli 185
5.2.2. Klebsiella spp. (Klebsiella pneumoniae) 186
5.2.3. Pseudomonas aeruginosa 187
5.2.4.Serratia spp. 187
5.3. Fırsatçı mikroorganizmalar 187
5.3.1. Bacillus spp. 188
5.4. Nonspesifik enfeksiyon etkenleri 188
5.4.1. Tüberkülozis 188
5.4.2. Brusellozis 188
5.4.3. Listeria monocytogenes 188
5.4.4. Leptospirozis 188
6. Mastitis Olgularında Klinik Muayene ve Tanı Yöntemleri 189
6.1. Anamnez189
6.2. Klinik muayene ve sütteki morfolojik değişimlerin saptanması 189
6.3. Mikrobiyoloji ve somatik hücre sayımı için süt örneği alım teknikleri 191
6.4. Sütte yangısal değişimlerin belirlenmesi 193
6.4.1. Somatik hücre düzeyinin belirlenmesi 193
6.4.1.1. California Mastitis Test (CMT) 197
6.4.1.2. Partikül sayım metodu (Fossomatik, Delaval cell counter) 200
6.4.1.3. Smear 200
6.4.1.4. Test simplets metodu 201
6.4.2. Elektriksel geçirgenlik-iyonik değişimlerin saptanması 201
6.4.3. Enzim testleri 202
6.4.4. pH testi 202
6.4.5. Proteomiks bazlı teşhis metotları 204
6.4.6. İmmunoassay metotları 204
6.4.7. Biyoçip kullanımı 205
6.4.8. Biyosensör kullanımı 206
6.4.9. Diğer yangı indikatörleri 206
6.5. Tanı yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve uygun yöntemin seçimi 206
6.6. Sütten patojenlerin izolasyonu ve identifikasyonu 207
7. Moleküler Tanı Yöntemleri 207
7.1. Polimeraz Zincir Reaksiyonu 208
8. Koliform Mastitis ve Ovaryum Üzerindeki Etkileri 209
8.1. Koliform mastitis (Endotoksin mastitis- Endotoksin şok) 209
8.1.1. Koliform mastitislerin patogenezisi ve klinik belirtileri 210
8.1.2. Koliform mastitisin tanısı 211
8.1.3. Koliform mastitisin tedavisi ve prognozu 212
8.1.4. Koruyucu tedbirler 213
8.1.5. Aşılama 214
8.2. Koliform mastitislerin ovaryum fonksiyonları üzerine etkisi 214
9. Yaz Mastitisi 215
10. Maya ve Mantarların Neden Olduğu Mastitisler 216
11. Mikoplazma Mastitisleri 216
12. Kuru Dönemde Mastitis 217
13. Düve Mastitisleri 219
13.1. Patojenler ve etiyoloji 219
13.2. Düvelerde mastitislerin tanısı 221
13.3. Düve mastitislerinde risk faktörleri 221
13.4. Düvelerde doğum öncesi meme içi enfeksiyonların tedavisi 223
13.5. Düvelerde mastitislerden korunma 223
14. Anaerobik Bakterilerin Neden Olduğu Mastitisler 225
15. Mastitis Olgularında Antibakteriyel Tedavi, Tedavi Yaklaşımları ve Tedavi İlkeleri 226
15.1. Antibakteriyel ilaçların seçimi 227
15.2. Antibakteriyel kombinasyonlar 227
15.3. Antibakteriyel duyarlılık testleri 229
15.4. Antibakteriyel ilaç kullanımına bağlı bakteri dirençliliğinin gelişimi 230
15.4.1. Antibakteriyel direnç tipleri 231
15.4.2. Antibakteriyel direncin yayılma mekanizması 232
15.5. Mastitis olgularına tedavi yaklaşımları ve tedavi ilkeleri 232
15.5.1. Sistemik antibakteriyel tedavi233
15.5.2. Meme içi tedavi 236
15.5.3. Uzayan tedavi 240
15.5.4. Destekleyici tedavi 241
15.5.5. Kuru dönem tedavisi 241
15.5.5.1. Antibiyotik uygulamaları 242
15.5.5.2. Kuru dönemdeki hayvanların barınma koşullarının düzeltilmesi 243
15.5.5.3. Kuru dönemde beslenme 244
15.5.5.4. Kuruya çıkarma yöntemleri 244
15.6. Tedaviye yanıtın izlenmesi 246
15.7. Sütte antibakteriyel ilaç kalıntıları 246
16. Mastitis Olgularında Antibakteriyel Harici Alternatif Tedavi Seçenekleri 247
 

KONU 2
BÜYÜK RUMİNANTLARDA MEME SAĞLIĞI KONTROL PROGRAMLARI

1. Meme Sağlığı Kontrol Programının Temel Basamakları 263
2. Sürüde Somatik Hücre Sayısını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar 267
3. Meme Sağlığında Sağım Süreci ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 268
4. Meme Sağlığı Kontrolünde Sağım Makinesinin Temizliği272
5. Sütte Kalıntı Oluşumunu Önlemek İçin Öneriler 272
6. Meme Sağlığı Kontrolünde Kuru Dönem Tedavisi 274
7. Bakteriyolojik Değerlendirme İçin Steril Süt Örneklerinin Toplanması 278
8. Meme Sağlığı Kontrol Programlarında Mastitis Etkenine Yönelik Yaklaşımlar 279
8.1. Çevresel mastitis etkenlerinin kontrolüne yönelik uygulamalar 279
8.2. Kontagiyöz mastitis etkenlerinin kontrolüne yönelik uygulamalar 281
9. Meme sağlığı Kontrolünde Sürüden Çıkarma Uygulamasına Yaklaşım 282
10. Meme Sağlığı Kontrol Programlarında Aşılama 284
11. Düve Mastitislerine Yaklaşım 285
 

KONU 3
KÜÇÜK RUMİNANTLARDA MEME SAĞLIĞI ve MASTİTİS

1. Koyunlarda Mastitis 296
1.2. Etiyoloji 296
1.2.1. Staphylococcus aureus 296

1.2.2. Koliformlar 296
1.2.3. Koagulaz negatif stafilokoklar 297
1.2.4. Çevresel streptokoklar 297
1.2.5. Pasteurella spp. 297
1.2.6. Kontagiyöz agalaksi 297
1.2.7. Maedi visna 297
1.3. Koyunlarda mastitise duyarlılık oluşturan faktörler 297
1.4. Mastitisin sınıflandırılması 298
1.4.1. Perakut mastitis 298
1.4.2. Akut ve kronik mastitis 299
1.4.3. Subklinik mastitis 299
1.5. Teşhis 299
1.5.1. Klinik muayene 300
1.5.2. Sütün muayenesi 300
1.5.2.1. California Mastitis Test 301
1.5.2.2. Somatik hücre sayısı 301
1.5.2.3. Enfeksiyon dışında SHS oranını artıran diğer sebepler 301
1.6. Tedavi 301
1.6.1. Antibiyotik tedavisi 301
1.6.2. Klinik mastitis olgularında tedavi 302
1.6.3. Subklinik mastitis olgularında tedavi 302
1.6.4. Diğer tedavi yönteleri 302
1.7. Koruma-kontrol 302
2. Keçilerde Mastitis 302
2.1. Tanım, prevalans ve ekonomik önemi 302
2.2. Etiyoloji 303
2.2.1. Hazırlayıcı nedenler 303
2.2.1.1. Sağım şekli 303
2.2.1.2. Anatomik yapı 303
2.2.1.3. Irk 303
2.2.1.4. Laktasyon dönemi ve sayısı 303
2.2.1.5. Yetiştirme şekli 304
2.2.1.6. Süt verimi 304
2.2.2. Yapıcı nedenler 304
2.2.2.1. Klinik mastitisler için yapıcı nedenler 304
2.2.2.2. Subklinik mastitisler için yapıcı nedenler 304
2.3. Klinik görünüm 304
2.4. Tanı yöntemleri 305
2.5. Tedavi 307
2.6. Keçilerde mastitisten korunma 308
 

KONU 4
KISRAKLARDA MEME SAĞLIĞI ve MASTİTİS

1. Etiyoloji 311
1.1. Bakteriyel mastitis 312
1.2. Mikotik mastitis 312
1.3. Paraziter mastitis 312
1.4. Avokado toksisitesine bağlı mastitis 312
2. Teşhis312
3. Tedavi 313
4. Prognoz 314
 

KONU 5
KÖPEK ve KEDİLERDE MEME HASTALIKLARI

1. Anatomi 317
2. Agalaksi 319
3. Galaktostaz 320
4. Galaktora 320
5. Mastitis 322
5.1. Akut mastitis 323
5.2. Kronik mastitis325
6. Meme Hiperplazisi 325
7. Meme Kistleri 326
8. Meme Tümörleri 326
9. Jinekomasti 338
10. Meme Hastalıklarında Homeopatik Yaklaşım 338
10.1. Genel bilgi ve homeopatik sağaltımın esasları 338
10.2. Meme travması 342
10.3. Sütte kan 342
10.4. Meme ödemi 342
10.5. Agalaksi 342
10.6. Yavruların ayrılması 342
10.7. Yavruların reddedilmesi 342
10.8. Mastitis343
10.9. Meme tümörleri 343
10.10. Eklampsi 345
KONU 6
DOMUZLARDA MEME SAĞLIĞI ve MASTİTİS 349
 

BÖLÜM VIII
MEME CERRAHİSİ

1. Meme Başının Açık Yaraları veya Yırtıkları 359
1.1. Meme başı yaralarının sınıflandırılması 359
1.1.1. Perfore olmayan yaralar 360
1.1.2. Perfore yaralar 360
1.1.3. Fürstenberg rozeti bölgesindeki mukoza yaraları 360
1.2. Meme başı yırtık ve yaralarının tedavisi 361
2. Meme Başından Süt Akımını Engelleyen Bozukluklar (Meme Başı Daralmaları,
Stenozlar) 363
2.1. Tanımı 363
2.2. Nedenleri 363
2.3. Teşhis 366
2.3.1. İnspeksiyon 366
2.3.2. Palpasyon 366
2.3.3. Sondalama 368
2.3.4. Radyografi 368
2.3.5. Ultrasonografi 370
2.3.6. Endoskopi ve telorezektoskopi 376
2.3.7. Sinus laktiferusun punksiyonu 377
2.3.8. Deneysel teletomi 377
2.3.9. Biyopsi 378
2.4. Tedavi 378
2.4.1. Konservatif tedavi 378
2.4.2. Sonda uygulaması 378
2.4.3. Şirurjikal müdahale 378
2.4.3.1. Kapalı operasyon 379
2.4.3.2. Açık operasyon (Telotomi) 382
2.4.3.3. İmplantlar 384
2.4.3.4. Meme başının ampütasyonu 385
2.5. Meme başında uygulanan operasyonların komplikasyonları 385
2.6. Meme başında uygulanan operasyonların prognozu 385
3. Meme Başının Tam Tıkanıklıkları 386
4. Meme Başı Fistülleri 387
4.1. Meme başı fistüllerinin tedavisi 387
4.1.1. Gerçek fistüllerin tedavisi 387
4.1.2. Yalancı fistüllerin tedavisi 387
5. Meme ve Meme Başına Uygulanan Diğer Tedavi Girişim ve Yöntemleri 388
5.1. Fazla meme başlarının operatif olarak alınması 388
5.2. Meme başının ampütasyonu 389
5.3. Memenin köreltilmesi 389
5.4. Memenin amputasyonu (Mastektomi) 389
5.4.1. İneklerde Mastektomi 389
5.4.2. Koyun ve keçilerde mastektomi 390
DİZİN 393

 

Kitabın içinden örnek sayfaları görmek için tıklayın
 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »