Geri dn

 Pratik Koyun ve Kei Besleme Kitab. Prof.Dr. Osman KK. 1. Bask: Kasm 2014 - iindekiler

letiim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa /  

 

 

PRATK KOYUN ve KE BESLEME- BESLENME HASTALIKLARI

BASILDI, SATITA

 

Yazar:

Prof.Dr. Osman KK

Kitap kapak:

Karton kapak

Ebad:

16 x 24 cm

Kitap ii:

1. hamur kat / siyah-beyaz

Sayfa says

434

Basm Tarihi:

2020

Tablo ve resimler:

ok sayda yem rasyonu rnei vardr.

uan indirime girmitir, listelerimizden fiyatn grebilirsiniz.

  SPAR VER 
 
 

 

NDEKLER

KOYUN VE KELERN GENEL ZELLKLER KOYUN VE KE

IRKLARI KURULACAK LETMEDE DORU HAYVAN IRKI SEM. 13

Koyun ve kei arasnda benzerlik, fark ve sosyal ilikiler 14

Koyun ve kei rklar 18

Koyun rklar 18

Koyunlarda vcut yalar ve yal kuyruk zellikleri 19

Yerli koyun rklar 23

Akkaraman 23

Kangal Akkaraman 24

Gney Karaman 25

Morkaraman (Kzlkaraman)  26

Dal (Herek Gck) 27

vesi  28

ine apar 29

Sakz (eme koyunu)  30

Karagl 31

Norduz 32

Tuj 33

Herik  34

Hemin 35

Malya 36

Acpayam 37

Kvrck 38

Karayaka 39

Gkeada (mroz) koyunu 40

Karacabey Merinosu (Anadolu Merinosu)  41

Anadolu Merinosu 42

Orta Anadolu Merinosu (Konya Merinosu)  43

Raml 44

Prlak 45

Karya 46

Polatl koyunu 47

Bafra koyunu 48

Eme 49

Karaka 49

Koeri 49

Prt 50

avak Akkaraman  50

Tahirova 50

Snmez 51

Trkgeldi  51

ukurova koyunu 51

ukurova Asaf koyunu  52

Zom 52

Hasak 52

Hasmer 53

Bandrma 53

Hamdani 53

Menemen 53

Kamakuyruk (Kama Kuyruk) 54

andr ve Kesper 54

demi koyunu 54

Yabanc (kltr) koyun rklar 54

Merinos 55

Rambouillet 56

Southdown 56

Lincoln 57

Dorset 57

Suffolk 57

Callipyge 57

Kei rklar  60

Yerli kei rklar 61

Ankara keisi (Angora keisi) (Tiftik keisi) . 61

Ankara (renkli tiftik) keisi 62

Kl keisi (Kara kei) .. 63

Norduz Keisi.. 64

Kilis keisi. 65

Halep keisi (ami keisi = am keisi = Damascus keisi =

Suriye keisi = Filistin keisi)  66

Honaml keisi. 67

Trk Saanen keisi.. 69

Gkeada keisi.. 69

Akkei 69

spir keisi. 70

Kakar keisi 70

Abaza keisi. 70

Grc keisi (Tiflis keisi) (Kafkas keisi) . 70

Maltz keisi (Malta keisi) (Ada keisi)  70

Yabanc (kltr) kei rklar.. 71

Hayvansal lifler (yn, tiftik, kamir, Angora ve dierleri) ve zellikleri. 71

Kurulacak iletmelerde doru hayvan rk seimi 74

lkemiz koyunculuunda verimi artrmak amacyla yaplan

melezleme almalar.. 77

lkemiz kei yetitiriciliinde verimi artrmak amacyla yaplan melezleme almalar      78

Sr iinde verim ve genetik kalitenin artrlmas ilgili teknik kavramlar.. 79

Romanov rk koyunlarn zellikleri ve lkemiz artlarna uygunluu. 80

Ile de France rk koyunlarn zellikleri ve lkemiz artlarna uygunluu.. 82

oban ve nemi.. 84

oban kpekleri.. 85

Kaynaklar.. 86

KOYUN KE BESLEME. 89

Koyun ve kei beslemede kaliteli kaba yem ve kaliteli mera kavramlar.. 90

Kaynaklar.. 91

KO BESLEME 92

Ko besleme (yaama pay ko katm flushing) 92

Yaama pay dzeyinde besleme 93

Ko katm dneminde besleme ve flushing. 93

Ko katmna hazrlk dnemi.. 94

Ko katm ve flushing 95

lkemizde uygulanan flushing pratii 99

Ko katmnda ve genel manada koyun bana kullanlacak ko says 100

Yeni kolarn srye katlmas ve inbreeding depression.. 102

Kolarn yaama pay ve ko katm dnemlerindeki enerji-besin

madde ihtiya tablolar aklamalar.. 103

Kolarn srden karlma artlar.. 113

Ko beslemede rnek rasyonlar 114

Kaynaklar 115

ANA KOYUN BESLEME 116

Koyunda puberta, strus ve tohumlama ya 116

Yl iinde birden fazla kuzulama sistemleri

(hzlandrlm kuzulama sistemi accelerated lambing) .. 119

Koyunda suni yolla mevsim d gebelik oluturulmas 122

Koyunlarda kuzu dneminden balamak zere tohumlama

ncesi ve sonras dnemde beklenen byme hzlar. 124

Ko katm ncesi hazrlk dnemi 124

Koyunlarda ko katm dneminde besleme ve flushing. 125

Koyunda gebelik tehisi.. 134

Gebe koyunlarn beslenmesi ilk 100 gn.. 135

Gebe koyunlarn beslenmesi douma 50 gn kala 137

Douma birka gn kala ve doumda koyun besleme  .. 142

Laktasyondaki koyunlarn beslenmesi:  erken laktasyon (0-8 hafta).. 144

Laktasyondaki koyunlarn beslenmesi:  ge laktasyon (9-16 hafta). 148

Koyunlarn stten kesilmesi.. 150

Doum sonras tekrar gebe kalma zamanlamas, artlar ve beslenme 150

Ana koyunlar iin yaama pay, gebelik ve laktasyon dnemlerinde

enerji-besin madde ihtiya tablolar aklamalar.. 151

Ana koyunlar iin rasyon rnekleri. 156

Kaynaklar 167

KUZU BESLEME.. 169

Doumdan itibaren stten kesime kadar olan dnemde kuzu besleme 169

Kuzularn stten kesilmesi. 181

Koyun srsnn yenilenmesi ve yeni kuzularn

srye katlmas (replacement rate) . 183

Kuzu bytme programlar 184

St kuzusu beslenmesi 186

Ana (damzlk) olarak kullanlacak dii kuzularn beslenmesi.. 187

Ana (damzlk) olarak kullanlacak erkek kuzularn beslenmesi.. 188

Kasaplk kuzularda besi programlar 189

Kasaplk kuzularda byme hzlar ve rk karlatrmalar 194

Kasaplk kuzularda besleme metotlar 204

Uzun sreli kuzu besisi ve ekonomik deerlendirmesi

Kurban Bayram uygulamas. 206

Kuzu bymesinde mera etkisi. 209

Kaak kuzu besisi. 211

Dardan besi amal satn alnan kuzularn besisi.. 211

Yapa verimi iin kuzu besleme.. 211

Krkm.. 214

Kuzularda ve toklularda byme oranlar ve enerji-besin

madde ihtiya tablolar aklamalar.. 215

Kuzu balang ve kuzu bytme rasyon rnekleri.. 218

Kuzu besisine alnacak kuzular iin rasyon rnekleri.. 222

Kaynaklar 235

KE BESLEME. 241

Keilerde yem tketimi.. 243

Erkek ve dii keilerde puberta, strus, tohumlama

ya ve tohumlama canl arlklar.. 246

Yl iinde birden fazla olaklama sistemleri

(hzlandrlm olaklama sistemi accelerated kidding) .. 249

Doumdan balayarak retim mrnn sonlanmasna kadarki

dnemde erkek ve dii kei besleme.. 251

Doumdan itibaren stten kesim dnemine kadar olak besleme. 251

Olaklarda stten kesim kriterleri.. 258

Stten kesim 6 ay ya dnemi olak besleme

(damzlk erkek ve dii kei besleme) . 259

Kasaplk kei besleme (kei besisi) ve kei etinin zellikleri.. 264

6 ay iftleme dnemi dii kei besleme ve flushing 267

Gebe keilerin beslenmesi. 271

Laktasyondaki keilerin beslenmesi 274

Bymekte olan dii epilerin gebelik ve laktasyon

enerji-besin madde ihtiyalar.. 279

Kuru dnemdeki keilerin beslenmesi. 282

Yeni doan olaklarn doumdan itibaren gebe kalp doum

yapncaya kadarki dnemde bir btn halinde beslenme rejimleri. 284

Doum sonras tekrar gebe kalma zamanlamas, artlar ve beslenme 286

Damzlk teke besleme ve flushing.. 287

Kei srsnn yenilenmesi yeni olaklarn srye katlmas

(replacement rate) ve lm oranlar.. 291

Saanen keisi beslenmesi.. 291

Kei st ve insan sal bakmndan nemi 295

Kei ve olaklarn enerji-besin madde ihtiya tablolar aklamalar. 297

Fiber retimi iin kei besleme. 308

Ankara (Angora) keisi beslenmesi. 308

Kamir (Cashmere) keisi beslenmesi 316

Kei ve olaklar iin rasyon rnekleri.. 318

Kaynaklar 347

KOYUN VE KE BESLEMEDE KULLANILAN

MERA VE DER YEM KAYNAKLARI.. 352

Hayvanclk iletmelerinde yllk yem ihtiyacnn belirlenmesi.. 352

Hayvanclk iletmelerinde yem iin ayrlacak depo alan lleri. 359

ayr ve meralar.. 364

ayr ve meralarda zehirli bitkiler 367

lkemiz mera varl, zellikleri ve corafi blgelere gre dalm 369

Mera kalitesi  372

Merada yem tketimi ve hayvan performans. 378

Merada yem tketiminin llmesi. 384

Koyun ve keilerin merada otlama davranlar 386

Meraya ilave olarak yaplacak yem takviyesi  388

Birim mera alannda bulundurulacak koyun-kei says hesaplamas. 393

Dier yemler. 396

Silaj.. 396

eker pancar ve yan rnleri 397

eker pancar. 397

eker pancar posas 398

Melas.. 398

eker pancar yapraklar. 398

Saman. 399

Anz.. 400

Msr kspeleri.. 401

Soya kspesi.. 401

Pamuk tohumu ve pamuk tohumu kspesi (Adana kspesi)  401

Ayiei kspesi (AK)  401

Yonca ve Ryegrass otlar 402

Arpa. 402

Tane yemlerine uygulanan krma, tme ve peletlemenin etkisi.. 403

Ot ve saman doranmann sindirim ve besin deerine etkisi.. 404

Dier yemler. 404

Kaynaklar 405

BESLENMEYE BALI KOYUN VE KE HASTALIKLARI.. 408

Rumen timpanisi (ime) .. 408

Rumen asidozu. 409

Laminitis ve dier ayak problemleri. 410

Karacier apsesi.. 412

Abomazum deplasman.. 412

Gebelik toksemisi (ketozis) (sleepy sickness)

(pregnancy toxemia) (twin-lamb/kid disease) . 413

Metabolik hastalklarn birbiri ile balants.. 414

Hipokalsemi (peri-parturient hypocalcemia) (milk fever)

(lambing/kidding sickness) (downer ewe/doe syndrome)  415

Beyaz kas hastal.. 416

Koyunda bakr zehirlenmesi.. 417

Keilerde bakr yetersizlii (enzootic ataxia) (swayback) . 418

Magnezyum yetersizlii (hipomagnezemi) (ayr tetanisi)

(grass tetany = grass staggers) .. 418

Keilerde iyot yetersizlii guatr (goiter in goats) . 420

drar talar (urinary calculi) (water belly)  420

Ankara keilerine zel, strese bal dkler

(abort) (nutritional abortion)  422

Kolostrum yetersizlii. 423

Sarkk olak sendromu (floppy kid syndrome) .. 423

Enterotoksemi (ar yemeye bal hastalk = overeating disease)

(pulpy kidney)  424

Botulism. 425

Listeria (listeriosis) . 426

Kei ve koyunda poliensefalomalasi beyin doku

yumuamas ve nekrozu (polioencephalomalacia) . 427

Postitis (prepusyum yangs) (snnet derisi yangs) (pizzle rot).. 427

Koyun ve keilerde beslenmeyi olumsuz etkileyen

parazitler ve koyun derisi ile ilgili ekonomik kayplar.. 428

Kaynaklar 429

HAYVAN SALII VE SR YNETM݅. 430

Sr ynetimi 430

Hayvan sal.. 432

Koyun ve kuzularda tavsiye edilen alama

program ve paraziter mcadele. 432

Kaynaklar 433

 

 

  SPAR VER 

  Fiyatn renmek istiyorum

Fiyatn renmek & Satn Almak istiyorum

 Bulunduu kategoriye git