« Geri dön

»  -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Veterinerlik Kitapları / »

2.Baskı: KISRAKLARDA DOĞUM VE JİNEKOLOJİ (22 yazarlı)

Editörler:

Prof.Dr. Mustafa Kaymaz, Prof.Dr.Murat Fındık, Prof.Dr.Ali Rişvanlı, Yrd.Doç.Dr. Afşin Köker

Yazarlar:

22 Öğretim Üyesi

Kitap kapak:

Ciltli

Ebadı:

Büyük Boy (20 x 28 cm)

Sayfa sayısı:

308

Baskı Tarihi:

2. Basım: Aralık 2017

Kitap içi:

Kuşe kağıt

Tablo ve resimler:

Bol renkli fotoğraf
  SİPARİŞ VER 
 
 

 

Kitaptan Örnek sayfalar için:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ugurerkitabevi&set=a.348314849000832

 

1. BASKININ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ:

KONU 1

DİŞİ ÜREME SİSTEMİNİN MORFOLOJİSİ

1. Dişi Üreme Sisteminin Organları 1

1.1. Ovaryumlar 2

1.2. Fallopi kanalı (Ovidukt, Tuba uterina, Yumurta kanalı) 4

1.3. Uterus 5

1.3.1. Siklusa bağlı olarak uterus anatomisi 7

1.3.1.1. Östrüs sırasında uterus 7

1.3.1.2. Diöstrüs sırasında uterus 7

1.3.1.3. Gebelik sırasında uterus 7

1.3.2. Uterotubal bağlantı (Kavşak) 7

1.4. Serviks 8

1.5. Vajina 9

1.6. Vestibulum 9

1.7. Vulva 10

1.8. Perineum 11

2. Genital Organların Korunması 12

3. Suspensor Ligamentler 12

3.1. Ligamentum sakrotuberale latum 14

4. Kan Damarları, Lenf Drenajı ve İnnervasyon 14

4.1. Arteriyal kan ve venöz drenaj 14

4.2. Lenfatik drenaj 15

5. Sinirler 15

6. Kemik Doğum Kanalı 16

 

KONU 2

ÜREME FİZYOLOJİSİ

1. Siklik Aktiviteyi Düzenleyen Dış Uyaranlar 20

1.1. Işık 20

1.2. Isı 20

1.3. Beslenme 20

1.4. Feromenler 20

2. Reprodüksiyonda Rol Oynayan Hormonlar 21

2.1. Melatonin 21

2.2. Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) 21

2.2.1. Gonadotropin salgılatıcı hormon sekresyonuna etki eden faktörler 22

2.3. Hipofiz hormonları 22

2.3.1. Gonadotropinler (FSH-LH) 22

2.3.1.1. Folikül uyarıcı hormon (FSH) 23

2.3.1.2. Lüteinleştirici hormon (LH) 23

2.4. Ovaryan steroidler 24

2.4.1. Östrojen 24

2.4.2. Progesteron 25

2.4.2.1. Progesteronun sebep olduğu bazı davranışsal ve fizyolojik değişiklikler 26

2.5. Prostaglandinler 27

2.6. İnhibin-Aktivin-Follistatin 28

2.7. Relaksin 29

2.8. Oksitosin 29

2.9. Prolaktin 29

2.10. Kısrak koryonik gonadotropini (eCG) 30

3. Atlarda Östrüs Siklusunun Fizyolojik ve Davranışsal Özellikleri 31

3.1. Östrüs 31

3.2. Diöstrüs 31

3.3. Siklus boyunca genital kanalda meydana gelen değişiklikler 32

3.4. Östrüs siklusunun mevsimsel ve hormonal kontrolü 33

4. Pubertas 35

5. Atlarda Yıl Boyunca Seksüel Aktivite, Genital Kanal ve Hormonal Sekresyon Yapısı 35

5.1. Kış anöstrüsü 35

5.2. İlkbahar geçiş fazı (Vernal transisyonel faz) 35

5.3. Üreme sezonu (Ovulatör Faz) 36

5.4. Sonbahar geçiş fazı 37

5.5. Foliküler gelişim 37

5.6. Ovulasyon 39

5.7. Korpus luteum, luteal fonksiyon ve lüteolizis 40

5.8. Kısraklarda sıklıkla rastlanılan siklus anormaliteleri 41

5.8.1. Uzun süreli bahar östrüsü 41

5.8.2. Uzun süreli diöstrüs 41

5.8.3. Kısa diöstrüs 41

5.8.4. Laktasyonla ilgili anöstrüs 41

5.8.5. Sakin kızgınlık 42

 

KONU 3

GENİTAL ORGANLARIN MUAYENESİ

1. Anamnez 45

2. Klinik Muayene 46

2.1. Kuyruk, perineum ve vulvanın muayenesi 46

2.2. Spekülüm yardımıyla vajinal inspeksiyon 48

2.3. Vajina ve serviksin elle muayenesi 50

2.4. Rektal palpasyon 50

2.4.1. Ovaryumların muayenesi 51

2.4.2. Uterusun muayenesi 52

2.4.3. Serviks uterinin muayenesi 53

2.4.4. Rektal muayene ile gebelik tanısı 54

2.5. Kısraklarda rektal ultrasonografi 55

2.5.1. Ovaryumların muayenesi 56

2.5.1.1. Östrüs siklusunun belirlenmesi 56

2.5.1.2. Ovulasyonun belirlenmesi 57

2.5.1.3. Ovaryan patolojilerin tanısı 58

2.5.2. Tubüler kanalın ultrasonografik değerlendirilmesi 60

2.5.2.1. Uterusun ultrasonografik muayenesi ile östrüs siklusunun belirlenmesi 60

2.5.3. Gebeliğin ultrasonografik muayenesi 61

2.5.3.1. Erken gebeliğin tanısı 61

2.5.3.2. Gebeliğin ovulasyondan sonraki 50. günden itibaren ultrasonografik muayenesi 64

2.5.3.3. İleri gebelikte ultrasonografik muayene 65

2.5.3.4. İkiz gebeliklerin saptanması 66

2.6. Endometriyal biyopsi 66

2.6.1. Kısraklarda endometriyal biyopsi alma teknikleri ve değerlendirilmesi 67

2.6.2. Kısraklarda endometriyal biyopsi örneklemelerinin sınıflandırılması 69

2.7. Kısraklarda uterus ve klitoral kültür 70

2.7.1. Kültür alma teknikleri 72

2.7.1.1. Kısrağın hazır hale getirilmesi 72

2.7.1.2. Kısraktan vestibular ve klitoral kültür alınması 72

2.7.1.3. Uterustan kültür alma yöntemleri 73

2.8. Kısraklarda endometriyal sitoloji 75

2.8.1. Kısraklarda endometriyal sitoloji için örnek alımı ve değerlendirilmesi 75

2.9. Kısraklarda reprodüktif endokrinolojik muayene 77

2.10. Kısraklarda transservikal uygulanan uterus lumeni endoskopisi 78

 

KONU 4

ÜREMENİN DENETLENMESİ

1. Giriş 83

2. Geçiş Döneminde Yapılan Girişimler 84

2.1. Suni ışıklandırma 84

2.2. Hormon uygulamaları 85

2.2.1. Geç geçiş döneminin kısaltılması 85

2.2.2. Geç geçiş döneminde ovulasyonun hızlandırılması 85

3. Aşım Sezonundaki Girişimler 86

3.1. Luteal evrenin kısaltılması 86

3.2. Luteal evrenin uzatılması 87

3.3. Ovulasyonun uyarılması 89

3.3.1. GnRH kullanılarak ovulasyonun uyarılması 89

3.3.2. hCG kullanılarak ovulasyonun uyarılması 89

3.3.3. Deslorelin implantı kullanılarak ovulasyonun uyarılması 90

4. Erken Postpartum Dönemde Yapılan Girişimler 91

4.1. Tay kızgınlığının ertelenmesi 91

4.2. Tay kızgınlığı ile sonraki östrüs süresinin kısaltılması 92

5. Östrüs Baskılanması 92

 

KONU 5

GEBELİK VE FİZYOLOJİSİ

1. Zigot Oluşumu 97

2. Blastogenezis ve Embriyogenezis 98

3. İmplantasyon 100

4. Plasentasyon 100

5. Plasenta Fizyolojisi 103

6. Gebelik İmmünolojisi 105

7. Gebeliğin Endokrin Düzeni 105

7.1. Progesteron 106

7.2. eCG (PMSG) 106

7.3. Östrojen 106

7.4. LH ve FSH 106

8. Gebelik Teşhis Yöntemleri 106

8.1. Rektal palpasyon 107

8.1.1. Serviks bulguları 107

8.1.2. Uterus bulguları 107

8.1.3. Ovaryum bulguları 108

8.2. Vajinal spekülüm muayenesi 108

8.3. Ultrasonografik muayene 108

8.3.1. Erken gebelik dönemi 108

8.3.2. Fetal cinsiyet tayini 109

8.3.3. İleri gebelik dönemi 109

8.3.4. Ultrasonografik gebelik muayenesi takvimi 110

8.3.5. Ultrasonografik gebelik muayenesi protokolü 110

8.3.6. Ultrasonografik muayenede gebelikle karıştırılabilecek durumlar (Uterus kistleri) 111

8.4. Endokrinoloji 111

8.4.1. Progesteron 111

8.4.2. eCG (PMSG) 111

8.4.3. Östrojen 112

9. Gebelik Süresi 112

 

KONU 6

GEBELİK PATOLOJİSİ

1. Plasenta ile İlişkili Bozukluklar 115

1.1. Hidropslar 115

1.1.1. Nedenleri 115

1.1.2. Klinik belirtiler 116

1.1.3. Teshiş 116

1.1.4. Tedavi 117

1.1.5. Prognoz 117

1.2. Plasentitis 118

1.2.1. Nedenleri 118

1.2.2. Teşhis 118

1.2.3. Tedavi 120

1.2.3.1. Antibakteriyel ve antiinflamatuvar tedavi 120

1.2.3.2. Progestagenler 120

1.2.3.3. Tokolitikler 120

1.2.3.4. Kombine tedavi 120

2. Yavrunun Gelişimi ile İlgili Bozukluklar 121

2.1. Fetal acaibatlar 121

2.2. Mumifikasyon ve maserasyon 121

2.2.1. Fetal mumifikasyon 121

2.2.2. Fetal maserasyon 122

3. Gebeliğin Annede Oluşturduğu Bozukluklar 123

3.1. Uzayan gebelikler 123

4. Gebelik ve Doğum ile İlişkili Kanamalar 124

4.1. Gebelik ve doğum ile ilişkili uterus kökenli kanamalar 124

4.2. Doğum ile ilişkili vulva ve vajina kökenli kanamalar 125

4.3. Gebelik ile ilişkili vulva ve vajina kökenli kanamalar 126

5. Karın Duvarı Yırtıkları 126

6. Torsiyo Uteri 128

7. Gebelik Sırasında Kolik 129

8. Abortuslar 130

8.1. Enfeksiyöz faktörler 130

8.1.1. Viral etkenler 131

8.1.1.1. Herpesvirus-1 (Equine Herpes Virus - EHV-1) 131

8.1.1.2. Viral arterit (Equine Viral Arterit) 133

8.1.1.3. Enfeksiyöz anemi (Equine Infectious Anemia) 133

8.1.2. Bakteriyel etkenler 133

8.1.3. Fungal etkenler 134

8.1.4. Protozoal etkenler 134

8.2. Nonenfeksiyöz faktörler 135

8.2.1. Progesteron yetmezliği 135

8.2.2. Anormal uterus ortamı 136

8.2.3. Tay kızgınlığı 136

8.2.4. İkiz gebelikler 137

8.2.5. Fetal gelişim ve kromozomal bozukluklar 138

8.2.6. Umblikal ve plasental bozukluklar 139

8.2.7. Tekrarlayan abortuslar 140

8.2.8. Diğer faktörler 140

 

KONU 7

DOĞUM

1. Doğumun Hormonal Mekanizması 143

1.1. Doğumda etkili olan hormonlar ve görevleri 144

2. Doğumun Sinirsel Kontrolu 146

3. Doğumun Fizyolojik Düzeni 147

4. Kısraklarda Doğumun Uyarılması 148

5. Doğumun Geciktirilmesi 150

6. Kısrağın Doğuma Hazırlanması ve İzlenmesi 150

7. Doğum Öncesi Fiziksel Değişimler 151

8. Meme Salgısındaki Elektrolitler 151

9. Doğum İçin Fetüsün Hazırlanması 152

10. Doğumda Fetüsün Presentasyon, Pozisyon ve Duruşu 152

10.1. Presentasyon (Situs) 152

10.1.1. Longitudinal presentasyonlar 152

10.1.2. Transversal presentasyonlar 152

10.1.3. Vertikal presentasyon 152

10.2. Pozisyon (Positio) 152

10.2.1. Önden gelişlerdeki pozisyonlar 153

10.2.2. Arkadan gelişlerdeki pozisyonlar 153

10.2.3. Transversal (Enine) gelişlerdeki pozisyonlar 153

10.3. Duruş (Habitus) 153

11. Doğum Aşamaları 153

11.1. Doğumun ikinci aşaması 155

11.2. Üçüncü aşama 157

 

KONU 8

GÜÇ DOĞUM

1. Güç Doğumun Tanım ve İnsidensi 161

2. Kısraklarda Güç Doğumun Nedenleri 161

2.1. İtici güç kayıpları 162

2.1.1. Uterus tembelliği 162

2.1.2. Abdominal itici güç kaybı 162

2.1.3. Kısraklarda prepubik tendo rupturu 162

2.2. Doğum kanalı obstrüksiyonları 163

2.2.1. Kemik doku obstrüksiyonları 163

2.2.2. Yumuşak doku obstrüksiyonları 164

2.2.3. Uterus torsiyonu 164

2.2.3.1. Klinik belirtileri 164

2.2.3.2. Bir güç doğum nedeni olarak uterus torsiyonu 166

2.3. Fetopelvik orantısızlıklar 166

2.4. Fetal anomaliler nedeniyle güç doğum 167

2.5. Fetal geliş bozuklukları 167

2.5.1. Presentasyon bozuklukları nedeniyle güç doğumlar 167

2.5.2. Postür bozuklukları nedeniyle güç doğumlar 172

3. Doğuma Yardım Girişimlerinde Kullanılacak Malzemeler 175

3.1. Doğuma yardım girişimlerinde kullanılacak malzemeler ve anestezi 175

3.1.2. Alet ve ekipman 175

4. Fetotomi 180

4.1. Kısraklar için spesifik fetotomi uygulamaları 182

4.1.1. Anteriyör presentasyon 182

4.1.2. Posteriyör presentasyon 184

4.1.3. Transversal presentasyon 185

5. Kısraklarda Operasyon Sezaryen 185

 

KONU 9

PERİNATAL DÖNEMDE ANNE ve YAVRUYA GÖSTERİLECEK ÖZEN

1. Giriş 190

2. Gebe Kısrağın Bakımı 190

2.1. Doğuma hazırlık 190

2.1.1. Beslenme 190

2.1.2. Aşılama 191

2.1.3. Parazit tedavisi 191

2.1.4. Doğum locası 191

2.1.5. Egzersiz 191

2.1.6. Caslick operasyonu 192

2.2. Kayıtlar 192

2.3. Doğum öncesi karşılaşılabilecek problemler 192

2.4. Doğumun erken belirtileri 192

2.4.1. Kısrağın davranışındaki değişiklikler 192

2.4.2. Memede değişiklikler 193

2.4.3. Perineal değişiklikler 193

2.4.4. Rektal muayene 193

2.4.5. Ultrasonografi 193

2.5. Doğum süreci 193

3. Yenidoğan Tayın Bakımı 194

3.1. Yenidoğan tayın değerlendirilmesi 194

3.2. Göbek kordonunun bakımı 197

3.3. Mekonyum çıkışının kontrolü 197

3.4. Hastalık kontrolü 197

3.5. İnternal parazit kontrolü 197

3.6. Aşılama 198

3.7. Tayın beslenmesi 198

3.8. Yetim tayların bakımı 199

4. Doğumdan Sonra Kısrağın Bakımı ve Beslenmesi 200

4.1. Doğum sonrası muayene 200

4.1.1. Genel muayene 200

4.1.2. Reprodüktif muayene 200

4.1.3. Yavru zarlarının muayenesi 201

4.1.4. Meme muayenesi 201

 

KONU 10

PUERPERAL DÖNEM FİZYOLOJİSİ

1. Genital Organların İnvolusyonu 203

2. Postpartum Dönemde Uterusun Bakteriyel Florası 205

3. Puerperal Dönemde Üreme İle İlgili Hormonlardaki Değişimler 206

4. Doğum Sonrası Siklik Aktivitenin Yeniden Başlaması (Tay Kızgınlığı) 206

5. Postpartum İlk Östrüste Çiftleştirme 208

6. Laktasyonun Puerperal Döneme Etkisi 212

7. Postpartum Kısraklarda Yapılacak Muayeneler 213

 

KONU 11

PUERPERAL DÖNEM SORUNLARI

1. Yavru Zarlarının Atılamaması 217

1.1. Nedenleri 218

1.2. Klinik belirtiler 218

1.3. Tedavi 219

1.4. Komplikasyonlar 222

2. Prolapsus Uteri 222

2.1. Nedenleri 223

2.2. Klinik belirtiler 223

2.3. Komplikasyonlar ve prognoz 223

2.4. Tedavi 224

3. Kornu Uterinin İnvajinasyonu 226

4. Doğum Kanalının Yara ve Yırtıkları 227

4.1. Perineal yırtıklar 227

4.1.1. Nedenleri 227

4.1.2. Klinik belirtiler ve tanı 227

4.1.3. Tedavi 228

4.2. Serviks yırtıkları 230

4.2.1. Nedenleri 230

4.2.2. Klinik belirtileri 230

4.2.3. Tanı 230

4.2.4. Komplikasyonlar 231

4.2.5. Tedavi 231

4.3. Uterus yırtıkları 233

5. Doğum Sonrası Kanama 234

5.1. Nedenleri 235

5.2. Klinik belirtileri 235

5.3. Tedavi 236

6. Doğum Sonrası Metritis (Metritis-Laminitis-Septisemi Kompleksi) 237

6.1. Nedenleri 237

6.2. Klinik belirtileri 237

6.3. Tanı 238

6.4. Tedavi 238

7. Nekrotik Vajinitis 239

8. Perineal Ezilme ve Vulva Hematomu 240

9. Uterus İnvolusyonunun Gecikmesi 240

10. İdrar Kesesinin Prolapsusu ve Eversiyonu 241

11. Laminitis 242

12. Doğum Sonrası Hipokalsemi (Laktasyon Tetanisi) 242

13. Doğum Sonrası Tetanoz 243

14. Gluteal Felç 243

 

KONU 12

İNFERTİLİTE

1. Kısrakta Reprodüktif Problemler 247

1.1. Atlarda üreme performansı açısından veteriner hekimin öncelikli sorumlulukları 248

1.2. Fertilite beklentileri 248

1.3. Gelecek sezon için “Boş kısrakların” hazırlanması 248

1.3.1. Sonbaharda “Boş kısrakların” muayene ve tedavisi 249

2. Nonenfeksiyöz İnfertilite 249

2.1. Ovaryum kaynaklı infertilite 249

2.1.1. Kromozomal bozukluklar 249

2.1.2. Ovaryum hipoplazisi 249

2.1.3. Foliküler atrezi 249

2.1.4. Yaşla ilişkili ovaryum fonksiyon bozuklukları 249

2.1.5. Ekzojen hormon uygulamaları 250

2.1.6. At Cushing hastalığı (ACH) 250

2.1.7. Suböstrüs 250

2.1.8. Bölünmüş östrüs 251

2.1.9. Ova fossa kistleri 251

2.1.10. Ovulasyonda aksama ve gecikme 251

2.1.11. Ovaryan hematomlar 253

2.1.12. Çoğul ovulasyon 253

2.1.13. Luteal fonksiyon bozuklukları 253

2.1.13.1. Kalıcı korpus luteum 253

2.1.13.2. Kısa luteal dönem (Prematüre lüteolizis) 254

2.1.13.3. Luteal yetersizlik 254 2.1.14.

Ovaryum tümörleri 254

2.1.14.1. Granüloza hücre tümörleri 254

2.1.14.2. Kistadenom 256

2.1.14.3. Teratom-Disgerminom 256

2.2. Tuba uterina kaynaklı infertilite 256

2.3. Uterus kaynaklı infertilite 256

2.3.1. Kronik dejeneratif endometriyal hastalık (Endometriyozis) 256

2.3.2. Endometriyal atrofi 257

2.3.3. Endometriyal hipoplazi 257

2.3.4. Endometriyal hiperplazi 257

2.3.5. Diğer uterus anomalileri 258

2.3.5.1. Endometriyal lenfatik kistler 258

2.3.5.2. Transluminal fibröz yapışmalar 258

2.3.5.3. İntrauterin yabancı cisimler 259

2.3.5.4. Endometriyal neoplazi 259

2.3.5.5. Uterusun kısmi dilatasyonu 259

2.4. Ekstrauterin anormallikler 259

2.5. Serviks kaynaklı infertilite 259

2.5.1. Servikal yırtılmalar 259

2.5.2. Servikal yapışmalar 260

2.6. Vajinal bozukluklar 260

2.6.1. Kalıcı himen 260

2.6.2. Pnömovajina-Ürovajina 260

2.7. Vulva bozuklukları 262

3. Enfeksiyöz İnfertilite 262

3.1. Genital enfeksiyonlarda terminoloji 262

3.2. Ovaryum enfeksiyonları 262

3.3. Ovidukt enfeksiyonları (Salpingitis) 262

3.4. Uterus enfeksiyonları 263

3.4.1. Endometritise neden olan bakteriyel ajanlar 265

3.4.2. Oportünistik bakteriler 265

3.4.3. Veneral enfeksiyon sebebi olan bakteriler 266

3.4.4. Uterus enfeksiyonlarının tanısı ve proflaksisi 267

3.4.5. Akut endometritis 268

3.4.6. Postcoital akut endometritis 269

3.4.7. Kronik endometritis 270

3.4.8. Kronik enfeksiyöz endometritis 271

3.4.9. Endometriyozis ya da kronik nonenfeksiyöz dejeneratif endometritis 271

3.4.10. Akut metritis 272

3.4.11. Piyometra 272

3.4.12. Uterusun fungal enfeksiyonları 272

3.5. Ekstrauterin genital enfeksiyonlar 273

3.5.1. Serviks enfeksiyonları 273

3.5.2. Vajina enfeksiyonları 273

3.5.3. Vulva enfeksiyonları 273

3.5.4. Viral enfeksiyonlar 273

DİZİN 279

 


 

 

  SİPARİŞ VER 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

««  Bulunduğu kategoriye git

« © »