« Geri dön

» GIDA SANAYİ İŞLETME EKONOMİSİ  kitabı -içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Gıda Kitapları / »GIDA SANAYİ İŞLETME EKONOMİSİ kitabı

 

GIDA SANAYİ İŞLETME EKONOMİSİ

Yazar:

Prof. Dr. Çetin

Boyutlar:

 16,5 x 24 cm      [En x boy ]

Kitap kapağı:

Karton, renkli

Kitap içi:

1, hamur kağıt , RENKSİZ

 

 

 

Fiyatını öğrenmek & Satın Almak istiyorum

  SİPARİŞ VER  

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

 

GIDA SANAYİ İLE TARIMA DAYALİ SANAYİNİN TÜRKİYE

EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ İLE

TARIM-SANAYİ ETKİLEŞİMİ

.1. GIDA SANAYİ İLE TARIMA DAYALI SANAYİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ
YERİ VE GELİŞİMİ — ' 1

İŞLETME EKONOMİSİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE

GIDA SANAYİ İLE TARIMA DAYALİ

SANAYİ İŞLETMELERİ KAVRAMI

2.1. İŞLETME EKONOMİSİ İLE İLGİLİ TÜMEL KAVRAMLAR 11

İşletme 11

Üretim Faktörleri ,» -.- 12

İşletmenin Amaçlan, Fonksiyonları ve Sınıflandın İması 13

İşletmenin Amaçları 13

İşlelraenin Fonksiyonları 16

İşletme Türleri ve Sınıflandın İması — — 17

2.2. GIDA SANAYİ VE TARIMA DAYALİ SANAYİ İŞLETMELERİ KAVRAMI 20

Tanın işletmeleri ve Özellikleri —- 21

Sanayi İşletmeleri ve Özellikleri — 21

Gıda ve Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri ve Özellikleri 22

Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Sınıflandırılması— 25

İŞLETMENİN KURULUŞU VE İŞLETMELERDE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ

İŞLETME KURULMASININ NEDENLERİ 29

İŞLETMELERDE KURULUŞ ANALİZİ VE KURULUŞ PLANLAMA 30

KURULUŞ YERİ SEÇİMİ 35

3,3.1 Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler 37

3.3.2. En İyi Kuruluş Yerinin Saptanması 40

En İyi Kurutuş Yerinin Seçiminde Kullanılan Kriterler 40

En İyi Kuruluş Yerinin Saptanması 44

En İyi Kuruluş Yeri Seçiminde Kullanılan Matematiksel Yöntemler 45

YÖNETİM VE YÖNETİMİN FONKSİYONLARI

4.1 YÖNETİMİN TANIMI VE ANLAMI 49

4.2. YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI 50

4 2 1. Planlama -— 50

4.2.2. Organizasyan 56

4.2.3 Yöneltme 6!

Koordinasyon 62

Denetim— 63

ÜRETİM İŞLEVİ

1.i. ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMLARI -65

3.2. ÜRETİMİN DİĞER İŞLETME FONKSİYONLARIYLA İLİŞKİSİ 67

5.3 ÜRETİM TİPLERİ-— - - -

ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜ -72

ÜRETİM MALİYETLERİ VE KAPASİTE PLANLAMASİ - -76

ÜRETİM SİSTEMİNDE DİĞER ANA İŞLEMLER— - --92

Proje Yönetimi ve Kontrolü — K

Fabrika Yerleşim Düzeni - - - - 92

Kalite Kontrolü - --95

Bakım— - - -- - 97

PAZARLAMA İŞLEVİ '

PAZARLAMA KAVRAMİ VE İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ —i 99

PAZARLAMANIN İŞLEVLERİ-— 100

6 2.1. Geleneksel Pazarlama işlevleri — - 101

6.2.2. Yönetsel Pazarlama İşlevleri : -"-103

FİNANSMAN İŞLEVİ -

İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI - - - - - 121

FİNANSAL ANALİZ - - - ---123

7.2.1. Rasyo Analizleri ve Finansal Tablolar 123

Gelir Tablosu 123

Bilanço - - —125

Ton Akım Tablosu 126

Başabaş Analizleri - - - - J—141

Faaliyet ve Finansman Kaldıracı J—143

7.2.3.1. Faaliyet Kaldıracı - - 143

7 2.3.2. Finansman Kaldıracı 144

7.2.4. Finansal Kiralama - - 146

FİNANSAL PLANLAMA - - -----150

YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ — 154

İŞLETMELERDE PERSONEL YÖNETİMİ VE DESTEK İŞLEVLER

8.1. PERSONEL YÖNETİMİ 161

S. 1.1 - işlerin Tanımlanması ve Niteliklerinin Belirlenmesi 162

S. 1.2. Personel Sevimi - 163

Ücrctleme - - - —164

Kontrol - - 164

8.2. İŞLETMELERDE DESTEK İŞLEVLER - - - - 164

Muhasebe - - 164

Halkla ilişkiler - - —— 16S

Araştırma - Geliştirme - —166

KAYNAKLAR - 169