« Geri dön

»OTEL İŞLETMELERİNDE MUTFAK YÖNETİMİ Kitabı-içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Gıda Kitapları / »OTEL İŞLETMELERİNDE MUTFAK YÖNETİMİ Kitabı

 

OTEL İŞLETMELERİNDE MUTFAK YÖNETİMİ

Yazar:

Prof. Aktaş (2 yazarlı)

Boyutlar:

 21,5 x 14,5 cm

[ boy x en]

Kitap kapağı:

Renkli, karton

Kitap içi:

İthal Kitap Kağıdı

Tablolar:

Renksiz

sayfa

288

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BOLUM MUTFAK HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

1.1, Mutfağın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi 2

Mutfağın Tanımı 3

Mutfak Hizmetlerinin Sunulduğu İşletmeler 7

1.1.2.1. Yiyecek-İçecek Hizmetleri Endüstrisi 7

1.1.2.2. Yiyecek-İçecek Hizmetleri Endüstrisinde Yer Alan

Başlıca Mutfaklar 10

Otel Mutfağı 11

Özellikli Restoran Mutfağı 11

Fast Food Mutfakları 12

işletme Dışı Yeme-Içme Hizmeti

(Out-Door Catering) Sunan İşletmeler 12

1.1.2.2.5. Anlaşmalı Ya Da Endüstriyel Yeme-tçme

İşletmelerinde Mutfak Hizmetleri 14

Havayolu İkram Hizmetleri Mutfağı 16

Gemi Mutfakları 17

1.1.3. Mutfağın Tarihsel Gelişimi 17

1.2. Dünya Mutfakları 22

Türk Mutfağı 23

Fransız Mutfağı 30

Çin Mutfağı 34

İtalyan Mutfağı 36

İKİNCİ BOLÜM OTEL İŞLETMELERİNDE MUTFAK

2.1. Otel İşletmelerinde Mutfağın Yeri ve Önemi 40

Otel Örgüt Yapısı İçersinde Mutfağın Yeri 40

Otel İşletmelerinde Mutfağın Önemi 43

Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetim Kavramı 44

Otel İşletmelerinde Mutfak Örgüt Yapısı 50

2.3.1. Mutfağın Ana Bölümleri 52

2.3.1.1. Teslim Alma Bölümü 56

2.3.1-2. Depolama Bölümü 57

Hazırlama Ve Pişirme Bölümleri 57

Bulaşık Yıkama Ve Çöp Toplama Bölümü 60

Yönetim 60

2.3.2. Mutfakta Hiyerarşik Basamaklar 61

Aşçıbaşı 62

Aşçıbaşı Yardımcısı 63

Bölüm Şefleri 63

Aşçılar 63

Aşçı Yardımcıları 64

Stajyerler 64

2.3.3 Mutfakta Bölüm Aşçıları 64

2.4. Otel İşletmelerinde Mutfak Planlama, Mutfağın Konumu

ve Fiziksel Özellikleri 67

Otel İşletmelerinde Mutfak Planlama 68

Mutfağın Konumu 76

Mutfağın Aydınlatılması 77

Mutfağın Havalandırılması Ve Isıtılması 79

2.4.5. Mutfak Duvarları 80

Mutfak Tavanı 81

Mutfak Tabanı 81

2.5. Otel İşletmeleri Mutfaklarında Kullanılan Araç ve Gereçler 82

25.1. Sabit Araç-Gereçler 84

Sabit Olmayan Araç-Gereçler 96

Mutfak Araç-Gereçlerinin Satın Alınması, Yerleştirilmesi

ve Bakımı 117

2.6. Otel İşletmelerinde Menü Planlama 126

2.61. Menü ve Menü Planlama Kavramları 126

2.6.2. Menü Çeşitleri 128

Menü Planlama Süreci 129

Menü Analizi 135

Menü Karması Yöntemi 137

Katkı Payı Yöntemi. 140

Kar ve Zarar Yöntemi 143

Menü Mühendisliği (Portföy Analizi) 146

 

Üretim Planlama İSO

Otel İşletmeleri Mutfaklarında Denetim 162

2.8.1. Mutfakta Denetimde Kullanılan Standartlar 162

2.8-2. Yemek Kalitesi., 173

2.8.2.1. Yemeğin İçine Konan Yiyecek Malzemelerinin

Kalitesi 173

Y emeğin Besin Değeri 174

Yemeğin Lezzeti Ve Görünüşü 174

Yemeğin Temizliği 175

2.8.3. Yiyecek Maliyetleri 175

2.9. Otel İşletmelerinde Mutfak Güvenliği 178

2.9.1. Mutfakta Oluşabilecek Kazalar Ve Alınması Gereken

Önlemler 179

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

OTEL İŞLETMELERİ MUTFAKLARINDA ÜRETİM SÜRECİ

Otel İşletmeleri Mutfaklarında Üretimin Kapsamı 184

Mutfakta Üretim Aşamaları 184

Yiyecek Malzemelerinin Satın Alınması 185

Yiyecek Malzemelerinin Teslim Alınması 195

Yiyecek Malzemelerinin Depolanması 199

Üretime Hazırlık 213

Yiyeceklerin Pişirilmesi 215

Pişirme Yöntemleri 215

Kuru İsıda Pişirme Yöntemleri 217

Tavada Az Yağda Pişirme (Sote-Saute) 218

Tavada Yağda Kızartma (Pan-Frying) 219

Bol Yağda Pişirme (Deep-Frying) 220

Üstten Isı Uygulayarak Izgarada Pişirme
(Broiling) 221

Alttan Isı Uygulayarak İzgarada Pişirme

(Grilling) 222

3.2,5.1.6. Fırında Pişirme fRoasting, Baking) 223

3.2.5.3. Sulu Isıda Pişirme Yöntemleri 224

Sıcak Su İçinde Pişirme (Pose-Poache) 225

Kaynama Derecesinin Altında Pişirme
(Simmering) 226

Haşlama (Boiling) 226

Buharda Pişirme (Steaming) 228

Yiyeceklerin Az Miktardaki Sıvı Ortamda

Pişirilmesi (Breze Yahni
-Braising, Steıving) 229

Porsiyonlara Ayırma ve Servise Sunma 230

Yiyecek Hizmet Sistemleri 231

Geleneksel Yiyecek Hizmet Sistemi 232

Pişir/Soğut (Cook/Chlll) Yiyecek Hizmet
Sistemi 234

Pişir/Dondur (Cook/Freeze) Yiyecek Hizmet
Sistemi 235

3.2.7.4. Sous Vide (Deep Vacuum) Pişirme Yöntemi 236

3.2.8. Ürerim Sonrası İşlemler 236

Bulaşık Yıkama 237

Çöplerin Toplanması 239

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM OTEL İŞLETMELERİNDE MUTFAKTA HİJYEN

Hijyen Kavramı 242

Otel İşletmelerinde Hijyenin Önemi 243

Otel İşlefmeleri Mutfaklarında Kişisel Hijyen 251

Otel işletmelerinde Mutfak Araç-Gereçierinin Ve Çalışma
Alanlarının Hijyeni 255

Otel İşletmeleri Mutfaklarında Yiyecek Hijyeni 259

Ore! İşletmeleri Mutfaklarında HACCP 262

Bir Yiyecek Güvenliği Sistemi Olarak HACCP 262

HACCP Sisteminin Kurulması 264

HACCP Yönetim Sistemi Belgesinin

(HACCP Belgesi) Alınması 268

Yararlanılan Kaynaklar , 269

ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ

Şekil 1.1. Otel İşletmelerinde Mutfak Kavramının Kapsamı 7

Şekil 1.2. Yiyecek-içecek Hizmetlerinin Verildiği İşletmelerin

Sınıflandırılması 13

Şekil 1.3. Mutfağın Tarihsel Gelişimi 22

Tablo 1.1. Türkiye'nin. Seçiminde £tkili Olan Faktörler 29

Şekil 2.1. Otel İşletmelerinin Örgüt Yapısı İçerisinde Mutfağın Yeri... 42

Şekil 2.2. Otel İşletmelerinde Mutfağın Önemini Belirleyen Unsurlar 44

Şekil 2.3. Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetiminin Kapsamı 50

Şekil 2.4. Küçük Bir Otel İşletmesinde Mutfak Örgüt Yapısı 53

Şekil 2.5. Orta Büyüklükte Bir Otel İşletmesinde Mutfak

Örgü t Yapısı 54

Şekil 2.6. Büyük Bir Otel İşletmesinde Mutfak Örgüt Yapısı 55

Şekil 2.7.Otel İşleimelerinde Mutfağın Bölümleri 56

Şekil 2.8.Otel işletmeleri Mutfaklarında Hiyerarşik Basamaklar 61

Tablo 2.1. Farklı Türde İşletme Ya Da Kurumlar İçin Ortala

Mutfak Alanı 69

Tablo 2.2. Mutfak İçerisindeki Çalışma Alanlarının Oranlan 70

Şekil 2.9. Mutfakta Yiyecek Malzemeleri, Personel, Çöp

ve Bulaşıkların Akışı 70

Seki! 2.10. Mutfak Planı Örneği 75

Şekil 2.11. Otel İşletmelerinde Mutfağın Konumu 77

Tablo 2.3. Mutfak Araçlarının Seçiminde Kol Oynayan Faktörler 118

Şekil 2.12. Tek Duvar Tipi Yerleştirme 120

Şekil 2.13. Ada Şeklinde Yerleştirme 120

Şekil 2.14. U Tipi Yerleştirme 121

Şekil 2.15. L Tipi Yerleştirme 122

Şekil 2.16. Koridor Tipi Yerleştirme 123

Şekil 2.17. Sicil Kartı Örneği 125

Şekil 2.18. Menü Planlama Süreci 129

Tablo 2.4. Örnek Menüye İlişkin Veriler 137

Tablo 2.5. Menü Kalemlerinin Beğenilme Dereceleri 138

Tablo 2.6. Yemeklerin Beğenilme Düzeyleri Açısından

Sınıflandırılması 140

Tablo 2.7. Menlide Yer Alan Yemeklere Ait Katkı Paylan 141

Tablo 2.8. Yemeklerin Katkı Paylan Açısından Sınıflandırılması 142

Tablo 2.9. Menü Kalemlerine ilişkin Kar-Zarar Durumları 143

Tablo 2.10. Menü Kalemlerinin Karlılıklarına Göre Sıralanması 144

Şekil 2.19. Menü Mühendisliğinde Kullanılan Matris Örneği "147

Tablo 2.11. Menü Kalemlerinin Beğenilme Dereceleri ve Katkı Payları

Açısından Sınıflandırılmaları 148

Şekil 2-20. Dana Rostonun Matristeki Yerinin Belirlenmesi - 150

Şekil 2-21. Günlük Olarak Tutulan Yemek Satışları Analiz Formu 153

Şekiİ 2.22. Bir Restorana Ait Garson Bonoları 154

Şekil 2.23. Bir Restorana Ait Garson Bonoları ve Menü Karlı Örneği. 155

Şekil 2.24. Bir Haftalık Yemek Satışları Analiz Formu Örneği 157

Şekil 2.25. Yemek Üretim Programı Örneği 158

Tablo 2.12. Yemeklere Ait Beğenilme Dereceleri.... 159

Şekil 2.26. Standart Satın Alma Özellikleri Formu Örneği 164

Şekil 2-27. Kuzu But İçin Standart Satın Alma Özellikleri

Formu Örneği- 166.

Şekil 2.28. Standart Reçete Formu Örneği 170

Şekil 3-1- Mutfakta Üretim Süreci 188

Şekil 3.2. Mutfak İçin Yiyecek Malzemesi Satın Alma Süreci 190

Şekil 3.3. Sipariş Emri Formu Örneği 191

Şekil 3-4. Mutfak-Satın Alma İlişkisi 194

Şekil 3-5. Günlük Teslim Alma Raporu Örneği 196

Şekil 3.6. Et Etiketi Örneği 197

Seki! 3-7. Otel İşletmelerindeki Depoların Sınıflandırılması 202

Şekil 3.8. Ambar Stok Kartı Örneği 203

Şekil 3.9. Malzeme İstek Fişi Örneği 204

Şekil 3.10. Satın Alma istek Formu Örneği 209

Şekil 3.11. Piyasa Sipariş Fişi Örneği 209

Şekil 3.12. Yiyecek Hizmet Sistemleri 233

Şekil 41. Otel İşletmeleri Mutfaklarında Ürciim Sürecinde

Yiyeceklerin Olası Kontanıinasyon Kaynakları 244

Şekil 4.2. Bakteri Isı İlişkisi 248

Tablo 4.1. Bakterilerin Neden Olduğu Başlıca Gıda Zehirlenmeleri... 250 Tablo 4.2. Mutfaklarda Yapılacak Temizlik İşlemleri ve

Uygulanacak Temiziik Metotları 258

Şekil 4.3. HACCP Planının Aşamaları 265