« Geri dön

» OTEL YÖNETİMİ KİTABI-içindekiler

İletişim bilgileri

 

Ana sayfa

Ana sayfa / Gıda Kitapları / » OTEL YÖNETİMİ KİTABI

 

 

 

OTEL YÖNETİMİ

Yazar:

Doç. Dr. F. Maviş

Boyutlar:

16x24 cm

[En x boy ]

Kitap kapağı:

Renkli, karton kapak

Kitap içi:

İthal kitap kağıdı

Tablolar:

Siyah - beyaz

 

 

 

  SİPARİŞ VER  

 

 

 

 

1. GİRİŞ 1

Ll OTEL İŞLETMESİNİN TANİMİ 2

1.2 OTELCİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3

Dünyada Otelciliğin Tarihsel Gelişimi 3

Türkiye'de Otelciliğin Tarihsel Gelişimi 8

1.3 OTEL İŞLETMELERİNİN KÜRÜLÜŞ YERİ 10

Kuruluş Yeri Kavram! 10

Otel İşletmelerinin Kuruluş Yeri Faktörleri 12

1-3-2.1 Doğal Faktörler 12

Ekonomik ve Sosyal Faktörler 12

Yasal Faktörler 14

Psikolojik Faktörler 14

Toplanma Koşulları 14

1.4 OTEL İŞLETMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI 14

Genel Olarak Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması 15

Türkiye'deki Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması 16

2. OTEL YÖNETİMİ 19

OTEL YÖNETİMİNİN.TANİMİ ve ÖZELLİKLERİ 20

OTEL YÖNETİMİ BİLİM MİDİR, SANAT MIDIR? 22

GİRİŞİMCİ ve YÖNETİCİ 23

Girişimci Tanımı ve özellikleri 23

Yönetici Tanımı ve Otel Yöneticisinin Sorumlulukları 27

Girişimci İle Yönetici Karşılaştırılması 31

 

YÖNETİM PİRAMİDİ 35

YÖNETİCİ TÜRLERİ 36

Kopuk Yönetici 36

İlgili Yönetici 37

Adanmış Yönetici 39

Bütünleşmiş Yönetici 40

2.6 YÖNETİCİNİN ROLLERİ 42

Bireylerarası roller 42

Bilgi sağlama rolleri 42

Karar almaya ilişkin roller 43

2.7 YÖNETSEL YETENEKLER 43

Kavramsal yetenek 43

Beşeri yetenek 44

Teknik yetenek 44

3. YÖNETİM TOERİLERİ 45

BİLİMSEL YÖNETİM TEORİSİ 49

KAMU YÖNETİMİ TEORİSİ 59

DAVRANIŞSAL YÖNETİM TEORİSİ 70

YÖNETİM BİLİMİ TEORİLERİ 77

ÖRGÜTSEL ÇEVRE TEORİLERİ 83

 

YÖNETİM İŞLEVLERİ 103

PLANLAMA ve KARAR VERME 116

5.1 PLANLAMA ■. 116

Planlamanın Nedenleri 117

Planlama Sürecinin Aşamaları 118

Plan Türleri 122

5.1.3.1 Stratejik Planlar 122

5.1.3-2 Taktik Planlar 125

5.1.3.3 Eylemsei planlar 125

5.1.4 Planlamanın Yararları ve Sakıncalar! 128

5.2 KARAR VERME 130

Karar Verme Süreci 131

Karar Verme Faaliyetinin Temel Aşamaları 133

Karar Verme Faaliyetinin Özellikleri 137

5-2.4 İyi Bir Kararın Nitelikleri 140

5.2.5 Yönetimde Karar Türleri 140

Organizasyonda Hiyerarşiye Dayanan Kararlar 140

uygulama Süreleri Açısından Kararlar 141

Organizasyon Faaliyetleri Açısından Kararlar 141

Bilgi Derecesi Açısından Kararlar 141

Kararları Veren Organ Açısından 141

Yapılan Açısından Kararlar 142

Organizasyonda Uygulandıkları Alan Açısından Kararlar... 142

Önem Dereceleri Açısından Kararlar 142

6. ÖRGÜTLEME 145

6.1 ÖRGÜT TAMİM! 146

Örgütleri rasyonel sistem olarak tanımlayanlar 146

Örgütleri doğal sistem olarak tanımlayanlar 147

Örgütleri açık sistemler olarak tanımlayanlar 147

6.2 ÖRGÜT MODELLERİ 149

Dikey Örgüt Modeli 149

Yatay Örgüt Modeli 150

 

ÖRGÜTLEME SÜRECİ 156

BÖLÜMLERE AYIRMA...; 161

 

Amaçsal Örgütleme 161

İşlevsel Örgütleme 161

Süreçsel Örgütleme 161

Destekli Amaçsai Örgütleme 162

Bölgesel (Coğrafi) Örgütleme 162

Matriks Örgütleme.. 162

Proje Takımları 163

Geleneksel Örgüt Şeması 164

Fonksiyonlara Göre Bölümlere Ayırma 165

Müşteriyle Olan İlişkiye Göre Bölümlere Ayırma 166

Gider ve Hasılat Merkezlerine Göre Bölümlere Ayırma 167

Sorumluluk Merkezlerine Göre Bölümlere Ayırma 167

7. YÖNELTME 169

MOTİVASYON 171

LİDERLİK 172

İLETİŞİM 174

GÜÇ 175

GRUP 176

8. MOTİVASYON 179

8.1 MOTİVASYOM TEORİLERİ 181

Kapsam Teorileri 182

Süreç Kuramları 190

9. LİDERLİK 197

LİDERLİK KAVRAMI 198

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK FARKİ 199

LİDERLİK TEORİLERİ 200

Özellikler Teorisi 200

Davranışsal Teoriler 201

Liderlik Doğrusu Teorisi 206

Durumsallık Teorisi 210

Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı 222

10. İLETİŞİM 225

10.1 İLETİŞİM KAVRAMI ...226

İletişimin Tanımı 226

İletişimin Fonksiyonları .■ 226

İletişim Süreci : 227

İletişimin Öğeleri 227

İletişim Türleri 233

10.2 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM : 234

Örgütsel iletişimin İşlevi ve Amaçlan 234

Örgütsel İletişimin Yapısı : 236

10.2.3 örgütsel İletişimde Araçlar 240

11. DENETİM , 243

DENETİM KAVRAM! 244

DENETİM DÜZEYLERİ 245

 

Faaliyet kontrolü 245

Finansat kontrol 247

Örgütsel kontrol 250

Stratejik kontrol 251

11.3 DENETİM SÜRECİ 254

Standartların saptanması 255

Gerçekleşen performansın ölçülmesi 255

Gerçekleşen performans ile standartların karşılaştırılması 256

Gerçek performans ile istenen performans arasındaki
aykırılığın değerlendirilmesi 256

Düzeltme İşlemlerini ve eylemlerini başlatma 256

11.4 DENETİM TEKNİKLERİ 259

Başabaş Analizi 259

Denetim Tekniği Olarak Bütçeler 260

Denetim Aracı Olarak PERT 263

Denetim Aracı Olarak GAfttT 267

11.5 DENETİM SİSTEMLERİ 269

Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü 270

İşçilik Maliyeti Kontrolü 270

Kaynakça 271