««  Geri dön

» Sığırcılık İşletmelerinde Reprodüksiyon Yönetimi Ve Suni Tohumlama Kitabı - içindekiler

http://www.ugurer.com

ugurer@ugurer.com

 

ana sayfa

» Hayvan Yetiştiriciliği

» Hayvan Sağlığı

» Veteriner Hekimlik

» Gıda

» Üretim Tekniği

» Beslenme

» Sağlık

» Mevzuat

» Genel

» Bilir Kişi

» Makine

» Ekolojik Tarım

» Bitki Hastalıkları

» Zararlılar

» Tarım İlaçları

» Sulama

» Gübreleme

» Meyvecilik

» Sebzecilik

» Seracılık

» Şifalı Bitkiler

» Peyzaj

» Çiçekçilik

» Ağaçlandırma

» CD - VCD

» Tıp

» Arkeoloji Ve Tarih

» Yeni çıkanlar

» Sipariş


Yetiştiricilik sayfası »»Hayvan sağlığı sayfası »»Gıda sayfası »»Genel & makinalar sayfası »»Bitkisel üretimde hastalıklar sayfası »»Meyvecilik & sebzecilik sayfası »»Peyzaj & ağaçlandırma sayfası »»Şifalı bitki - sağlık & bakım sayfası »»Diğer kaynaklar [CD] sayfası »»Yeni çıkanlar & indirimdekiler sayfası »»

Ana sayfa

.

SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNDE REPRODÜKSİYON YÖNETİMİ

ve SUNİ TOHUMLAMA

 

Yazarı:  Prof.Dr. Ali Daşkın

Boyu:  14.2 X 21 cm

Sayfa toplam:  283

297 sayfa 

Basım:  2011 (2.Baskı)

Diğer:  Karton kapak, kuşe kağıt, siyah-beyaz

 

 

1.Baskının İçindekiler Bölümü:

 

1      Suni Tohumlama Endüstrisi                                          1

2      Reprodüksiyonun Anatomisi ve Fizyolojisi                       7

2.1   Dişi Genital Kanal                                                        8

2.1.1   Vulva/Vestibul                                                          8

2.1.2   Vagina                                                               9

2.1.3   Serviks                                                               9

2.1.4   Uterus                                                               11

2.1.5   Oviduktlar                                                          11

2.1.6   Ovaryumlar                                                        12

2.2 Rektum                                                                  12

2.3 Erkek Genital Kanal                                                  13

2.3.1 Skrotum                                                              13

2.3.2 Testisler                                                              13

2.3.3 Epididimis                                                            13

2.3.4 Vas deferens                                                        13

2.3.5 Erkek Eklenti Bezleri                                              13

2.3.6 Penis                                                                  13

2.4 Spermatozoonların Erkek Genital Kanalında Taşınması  14

2.5 Kontrol                                                                  14

3   Östrus Siklusu ve Östrus Kızgınlık                                    16

3.1 Folliküler Gelişim                                                    17

3.2 Follikül                                                                  17

3.3 FSH Salınımı                                                          18

3.4 LH Dalgası                                                             18

3.4.1  Klitoral-Servikai Uyarım                                              18

3.5   Östrus Siklusu                                                             18

3.5.1  Kızgınlık                                                            19

3.5.2  Metöstrus                                                          19

3.5.3  Diöstrus                                                            19

3.5.4   Proöstrus                                                           19

3.6  Ovulasyon                                                             20

3.7  Korpus Luteum                                                       22

3.7.1  Luteolizis                                                           23

3.7.2  Luteal Dönem Sonu-Östrus Başlangıcı Aralığı          23

3.8  Uterus Değişimleri                                                  23

3.9  Spermanın Dişi Genital Kanalında Taşınması              23

3.10  Fertilizasyon                                                          24

3.10.1   Gamet Yaşlanması                                                  24

4    Kızgınlık (Östrus) ve Kızgınlığın Tespiti                      26

4.1    Kızgınlık                                                            27

4.1.1  Sessiz Kızgınlık                                                  28

4.1.2  Kısa Siklus                                                         28

4.2   Kızgınlık Belirtileri                                                        28

4.2.1  Atlama ve Durma                                               28

4.2.2  Kuyruktaki kızgınlık işaretleri                               29

4.2.3  Yanaşma                                                           29

4.2.4  Sinirlilik ve Huzursuzluk                                       29

4.2.5  Çara                                                                  30

4.2.6  Şişmiş Vulva                                                       30

4.2.7  Böğürme                                                            31

4.2.8  Sütte Azalma                                                      31

4.2.9  Kanlı Vaginal Akıntı                                             31

4.3   Östrus Belirleme Yöntemleri ve Yardımcı Teknikler           33

4.3.1  Gözlem                                                              33

4.3.2  Kızgınlık Belirleyici Bantlar, Dedektörler                  38

4.3.3  Kuyruk Boyama Yöntemi                                      38

4.3.4  Arama Boğaları ve Chin-ball düzenekleri                39

4.3.5  Vaginal Prob                                                       39

4.3.6  Kayıt Yöntemi                                                     40

4.3.7  Pedometre, Vaginal pH ve Süt Verimi Değişimleri    40

4.3.8  Vücut Isı Değişimleri                                            41

4.3.9  Progesteron Testleri                                            41

4.4  Kontrol                                                                 42

5   En Uygun Tohumlama Zamanı                                       46

5.1  Spermanın Taşınması                                                  47

5.2  Spermanın Fertilizasyon Yeteneği ve Fertil Yaşam Süresi  48

5.2.1    Dondurulmuş Spermanın Sertilizasyon Yeteneği          48

5.3  Ovumun Taşınması                                                 49

5.4  Ovumun Fertilizasyon Yeteneği ve Fertil Yaşam Süresi 49

5.5  "Sabah/Öğleden Sonra" Tohumlama Yöntemi             49

5.6  "Sabah Bir Kez" ya da "8-11 Tek Tohumlama" Yöntemi...          51

5.7  Kontrol                                                                  54

6   Suni Tohumlama (ST)                                                    58

6.1   Tohumlama Yöntemi                                                   59

6.1.1  Rektal Muayene                                                  60

6.1.2  Suni Tohumlama Kateterinin Yerleştirilmesi            60

6.1.3  Serviks'in Yerleşimi ve Bulunması                         61

6.1.4  Kateterin Serviksten Geçirilmesi                            61

6.2   Tohumlama Yeri                                                          62

6.2.1  Spermanın Bırakılması                                               62

6.3   Gebelikte Kızgınlık                                                  65

6.4   Birden Fazla Tohumlama                                         65

6.5  Geri Dönmeme Oranı                                               66

6.6  Suni Tohumlama (ST)                                             67

6.7  Klitoral Uyarım                                                        67

6.8  Suni Tohumlamada GnRH Kullanımı                          67

6.9  Tohumlamada Hijyen                                              67

6.10  Suni Tohumlamada Başarının Değerlendirilmesi          68

6.11  Tohumlama İndeksi                                                69

6.12  Kontrol                                                                  69

7    Donmuş Sperma Kullanımı                    .              .      73

7.1  Tohumlama Ekipmanları                                          74

7.2  Donmuş Spermanın Saklanması                               77

7.3  Donmuş Spermanın Çözülmesi                                 80

7.3.1  Çözüm Isısı                                                         81

7.3.2   Soğuk Şoku                                                         81

7.4  Payetin Katetere Yerleştirilmesi                                81

7.5  Tohumlama                                                           82

7.5   Tohumlamada Birden Fazla Payet Kullanımı                    83

7.7   Kontrol                                                                  84

8    Spermanın Fertilitesi ve Değerlendirilmesi                  86

8.1   Spermanın Fertilitesi                                                    88

8.1.1  Çözüm Sonu Tahmini Motilite Değerlendirmesi       90

8.1.2  Çözüm sonu ölü / canlı spermatozoon oranı (%)    94

8.1.3  Çözüm sonu spermatozoon yoğunluğu                  94

8.2   Inbreeding Değeri (R)                                           95

8.2.1    Akrabalık Etkisi                                                    95

8.3   Kontrol                                                                    95

9   Boğa Seçimi ve Progeny Test Kriterleri                       98

9.1    Progeny Test                                                       99

9.1.1  Değerlendirme Kriterleri                                       99

9.1.2  Kalıtım                                                              99

9.2  Progeny Testte Üretim (Verim) Parametreleri             103

9.3 Progeny Testte Vücut Tipi Özellikleri                          107

9.4  Vücut Tipi  Özelliklerinin Değerlendirilmesi                 116

9.5 Progeny Testte Fertilite ve Sağlık indeksi                   118

9.5.1  Fertilite ve Buzağılama Performansı                          118

9.6   TMI                                                                       120

9.7  Boğayla ilgili Progeny Test bilgilerinin değerlendirilmesi........ 126

9.7.1  Boğa Tanımlayıcı Bilgiler                                            126

9.8 Sığırlarda Spermayla Aktarılan Kalıtsal Hastalıklar       128

9.9  Genetik Kodlar                                                       132

9.10  Boğa Atasal Kayıtlar                                                133

9.11  Sperma Seçimi                                                       134

9.12  Kontrol                                                                  136

10 Reprodüktif Performansı Etkileyen Faktörler: İnfertilite Nedenleri 1  -141

10.1 Beslenme Etkisi                                                           142

10.1.1 Erken Laktasyonda Yönetim                                       142

10.2 Flushing                                                                 145

10.3  Çevre Etkisi                                                            147

10.4  Anatomik ve Kalıtsal Faktörler                                  147

10.4.1  Freemartins                                                        147

10.4.2  Gelişmemiş Reprodüktif Kanal                              147

10.4.3  Hermaphrodismus                                               148

10.4.4  Vagina ve Uterus Prolapsusu                                148

10.4.5 Genital Kanal Yaralanmaları                                 148

10.5 Fizyolojik Faktörler                                                       149

10,5.1 Düzensiz Östrus Siklusları                                          149

10.6 Kistik Ovaryum Hastalıkları (KOH) Ovaryum Kistleri          149

10.6.1  Teşhis                                                               .......... 151

10.6.2  Folliküler Kistler                                                  151

10.6.3  Luteal Kistler                                                      152

10.7  Folliküler ve Luteal Kistlerin Tedavisi                         152

10.8  Kistik Korpus Luteum                                               153

10.9  Kistik Ovaryum Hastalıkları (KOH) Tedavi Protokolleri  154

10.10 Kalıcı Korpus Luteurn                                           156

10.11  Anöstrus                                                            157

10.12 Sessiz Kızgınlıklar                                               157

10.12.1 Ovuiasyonsuz Östruslar                                           158

10.13 Yaş                                                                   158

10.14 Psikolojik Dengesizlikler                                      158

10.15  Yönetim ve Çevresel Faktörler                              159

10.16 Kontrol                                                              159

11 Reprodüktif Performansı Etkileyen Faktörler: Infertilite Nedenleri 2   -165

11.1  Reprodüktif Hastalıklar                                            166

11.2  Sperma İle Bulaşan Hastalıklar                                 166

11.2.1  Campylobacteriosis                                             166

11.2.2  Leptospirozıs                                                      168

11.2.3  Brucellozis                                                          169

11.2.4  Trichomoniasis                                                    170

11.2.5  BVD                                                                   170

11.2.6  IBR-IPV                                                             171

11.2.7  Bluetongue                                                         171

11.3 Diğer Reprodüktif Hastalıklar                                    171

11.3.1  Neosporosis                                                       171

11.3.2  Listeriozis                                                          172

11.3.3  Mantar Enfeksiyonları                                          172

11.3.4  Nonspesıfik Uterus Enfeksiyonları                          172

11.4  Aşılama Programları                                                174

11.5  Kontrol                                                                   176

12 Infertilite Yönetimi                                                          179

12.1 Çevirme                                                                     180

12.1.1  Subklinik Endometritis                                         180

12.1.2  Gecikmiş Ovulasyonlar                                         180

12.2  Sessiz Kızgınlıklar                                                    182

12.3  Düzensiz Östruslar                                                  182

12.4  Kistik Ovaryum Hastalıkları                                       183

12.5  Gebelikte Kızgınlık                                                   183

12.6 Yavru Büyüklüğü                                                     184

12.6.1  Güç doğum                                                          184

12.7  Kalıcı Plasenta                                                        185

12.8  Embriyonik mortalite                                                186

12.9 Abbort                                                                   188

12.10  Anöstrus                                                            191

12.11  Fertilitenin İyileştirilmesinde Koruyucu Önlemler      191

13 . Reprodüksiyonun Yönetimi                                            193

13.1  Süt İnekçiliği                                                          196

13.2  Vücut Kondisyon Değeri                                           197

13.3  Buzağılama Aralığı                                                  205

13.3.1   Buzağılama Aralığı Ölçümü                                       206

13.4  Doğum-İlk Tohumlama Aralığı                                  207

13.5  Tohumlama-Gebelik Aralığı                                      210

13.6  Gebelik-Buzağılama Aralığı                                      210

13.7  Buzağılama - İlk Tohumlama Aralığı                         210

13.7.1 Ilk Östrüs İlk Ovulasyon                                            211

13.8  İlk Tohumlama- Gebelik Aralığı                                212

13.9 İlk Tohumlamada Gebe Kalma Oranı                        213

13.10  Doğal Aşışım-Suni Tohumlama                                   213

13.10.1  Yetiştiricinin Rolü                                            213

13.10.2  Tohumlayıcı Personelin Rolü                             213

13.10.3  Dişinin Rolü                                                    214

13.11  Toplam Gebelik Oranı                                         214

13.12  Sürünün Yenilenmesi                                          215

13.12.1 İşletmeye hayvan yetiştirilmesi ve seçimi                  215

13.13  Etçi Sığır Yetiştiriciliği                                           218

13.14  Buzağılama Aralığı                                              219

13.15 Boğa Etkisi                                                         219

13.16  Doğum-İlk Tohumlama (çiftleşme) Aralığı              220

13.17  Gebe Kalma-Buzağılama Aralığı                            220

13.18 Servis Oranı                                                       221

13.19  Fertilitenin Değerlendirilmesi                                221

13.20  Kontrol                                                              222

14 Planlı Suni Tohumlama (PST) Protokolleri                          226

14.1 Östrus ve Ovulasyonun Kontrolü                               227

14.2  Süt Sığırı                                                                228

14.3  Prostaglandin Programlan                                        228

14.4  Ovaryum Kontrollm Prostaglandin Uygulaması ve ST   229

14.5  Ovaryum Kontrolsuz Prostaglandin Uygulaması ve ST  230

14.6  Tek Enjeksiyon PGF2a   Progrramı                             230

14.7  Gözlem Sonrası   PGF2a Programı                             231

14.8  '7Gün'ya da Pazartesi Sabah Programı               232

14.9  '11 Gün' ya da '14 Gün' Programı                              233

14.10  Planlı Suni Tohumlama (PST) Protokolleri              236

14.11  GnRH+Prostaglandin Temelli (PST) Protokolleri      237

14.11.1  Ovsynch Protokolü                                          238

14.11.2  Co-Synch Protokolü                                         240

14.11.3  Presynch Protokolü                                         241

14.11.4  Heat-Synch Protokolü                                      243

14.11.5  Ovsynch+CIDR Protokolü                                 244

14.12  Bovine Somatotropine                                         247

14.13  Kontrol                                                              248

15  Reprodüktif Hormonlar ve Klinik Kullanımları              252

15.1  Reprodüktif Hormonlar                                            253

15.1.1  GnRH                                                                254

15.1.2  FSH                                                                   254

15.1.3  LH                                                                     255

15.1.4  Prolaktin                                                            255

15.1.5  Oksitosin                                                           255

15.1.6  Ostrogen                                                           256

15.1.7  Progesteron                                                       256

15.1.8  Testosteron                                                        257

15.1.9  PMSG/eCG                                                         257

15.1.10  hCG                                                              257

15.1.11  Prostaglandinler                                             257

 

 

 

« «  Bulunduğu kategoriye git

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

«»

  Sayfanın başı

-    İletişim    |    Ana sayfa    |    Favorilere ekle    |    Yeni çıkanlar & İndirimdekiler    |    Sipariş     -

«    Hayvan Yetiştiriciliği    |    Hayvan Sağlığı    Veteriner Hekimlik    |    Gıda    Üretim Tekniği    Beslenme - Sağlık    Mevzuat    »

«  Genel  Bilir Kişi  Makine  Ekolojik Tarım  |  Bitki Hastalıkları  Zararlılar  Tarım İlaçları  Sulama  Gübreleme  |  Meyvecilik  Sebzecilik  Seracılık  »

«    Tıp    |    Şifalı Bitkiler    |    Peyzaj    Çiçekçilik    Ağaçlandırma    |    Kültürel    Kişisel Gelişim    |    CD & Diğer    »