Ana sayfa

 

 

<< Geri

Kitabın Adı ve Bilgileri :

 

GIDA KATKI MADDELERİ 4.baskı

Yazar:

Prof. Altuğ (8 Yazarlı)

Boyutlar:

19,5 x 24,5 cm

Sayfa:

toplam 298 sayfa  Basım Yılı: 2017

(2009 da yapılan 3.baskının tekrar baskısıdır)

Kitap kapağı:

karton kapak

Kitap içi:

ithal kitap kağıdı

 

 

 

««  Fiyatını öğrenmek istiyorum

 

içindekiler :

 

Önsöz................................................................................................................................... V

1.   Gıda Katkı Maddeleri.......................................................................................................... !

1.1.    Gıda Katkı Maddelerinin Tanımı ve Kullanım Amaçları................................................... 2

1.2.    Gıda Katkı Maddeleri İle İlgili Yasal Düzenlemeler....................................................... 3

1.3.    Gıda Kalkı Maddeleri İle İlgili Toksikolojik Değerlendirmeler........................................... 4

1.4.    Gıda Kalkı Maddelerinin Kullanımlanndaki Temel İlkeler................................................ 7

1.5.    Gida Katkı Maddelerinin Sınıflandırılması....................................................................... 8

2.  Antioksidanlar..................................................................................................................... 17

2.1.  Gıdalardaki Oksidalil Bozulmalar................................................................................. 19

2.1.1.  Yağlardaki oksidalif bozulmalar.......................................................................... 20

2.1.2.  Karbonhidrallardaki oksidatif bozulmalar............................................................. 20

2.1.3.  Pigment lcrdck i oksidatif bozulmalar.................................................................. 21

2.1.4.  Protcinlcrdcki oksidatif bozulmalar..................................................................... 21

2.2.      Antioksidanların Etki Mekanizmaları ve Fonksiyonları................................................... 21

2.3.      Antioksidanların Sınıflandırılması................................................................................. 23

2.3.1.  Doğal antioksidanlar.......................................................................................... 23

2.3.1.1.  Tokoferoller.......................................................................................... 23

2.3.1.2.  Askorbik asit ve tuzları.......................................................................... 25

2.3.1.3.  Askorbil paimitat ve Askorbil stearat...................................................... 25

2.3.1.4.  Glukoz oksidaz...................................................................................... 26

2.3.1.5.  Sülfitler................................................................................................. 26

2.3.2. Sentetik antioksidanlar....................................................................................... 26

2.3.2.1.  Erilorbik asit ve Sodyum eritorbal........................................................... 26

2.3.2.2.  Gallatlar................................................................................................ 27

2.3.2.3.  Bütülendirilmiş, hıdroksianisol (BHA)...................................................... 28

2.3.2.4.  Bütülendirilmiş hidroksitoluen (BHT)...................................................... 28

2.3.2.5.  Tersiyer butilhidrokinon (TBHQ)............................................................ 29

2.3.2.6.  Nordihidroguairatik asit (NDGA)........................................................... 30

2.3.3.  Antioksidan özelliği araştırılan diğer maddeler..................................................... 30

2.3.3.1. Sesamol .............................................................................................. 30

2.3.3.2.  Biberiye.............................................................................................. 31

2.4.      Antioksidanların Gıdalarda Kullanım Alanları............................................................... 32

2.5.      Antioksidanlar ile İlgili Yasal Düzenlemeler................................................................. 38

3. Asit ligi düzenleyiciler....................................................................................................... 41

3.1.      Asilliği Düzenleyicilerin Etki Mekanizması................................................................... 42

3.2.      Asitliği Düzenleyicilerin Sınıflandırılması...................................................................... 43

3.3.      Asilliği Düzenleyicilerin Gıdalarda Kullanım Alanları..................................................... 47

3.3.1. Asilliği düzenleyicilerin gıdalara katılma şekilleri.................................................. 47

3.3.2. Asitlığı düzenleyicilerin katıldıkları gıda grupları................................................... 48

3.4.  Asitliği Düzenleyiciler ile İlgili Yasal Düzenlemeler...................................................... 50

4.   Emülgatörler........................................................................................................................ 55

4.1.  Emülsiyonlar.............................................................................................................. 56

4.1.1.  Emülsiyonların karakteristikleri........................................................................... 57

4.1.2.  Emülsiyon stabilitesi........................................................................................... 57

4.1.3.  Gıdalarda bulunan emülsiyon tipleri..................................................................... 58

4.1.4.  Emülgalorlerin etki mekanizması......................................................................... 59

4.1.4.1.  Emülgatörİerin etkiledikleri gıda sistemleri............................................... 60

4.1.4.2.  Emülgatör seçiminde kullanılan HLB sistemi........................................... 62

4.2. Emüİgatörİerin Sınıflandırılması................................................................................... 64

4.2.1. Doğal emülgatörler............................................................................................ 66

4.2.1.1. Lesilin................................................................................................... 66

4.2.2. Gliseridler............................................................................................................ 68

4.23. Monogliserid türevleri......................................................................................... 69

4.2.4. Gliserol dışındaki alkollerin yağ asidi esterleri....................................................... 71

4.3.  Emülgalorlerin Gıdalarda Kullanım Alanları................................... ………………….... 74

4.4.  Emülgatörler tie İlgili Yasal Düzenlemeler................................................................. 75

5.   Gamlar............................................................................................................................ 79

5.1.       Jelleştirme.................................................................................................................... 81

5.2.       Gamların Sınıflandırılması............................................................................................ 81

5.2.1. Doğal gamlar.................................................................................................... 83

5.2.1.1.           Anyonik deniz yosunu polisakkaritleri...................................................... 83

5.2.1.2.  Anyonik sızıntı polisakkaritleri................................................................. 89

5.2.1.3.  İyonik olmayan çekirdek polisakkaritleri.................................................. 91

5.2.2. Modifiye gamlar............................................................................................... 92

5.2.2.1.  Selüloz türevleri..................................................................................... 92

5.2.2.2.  Modifiye nişastalar................................................................................ 95

5.2.3. Mikrobiyal fermantasyon gamları....................................................................... 96

5.3.       Gamların Gıdalarda Kullanım Alanları.......................................................................... 99

5.4.       Gamlar İle İlgili Yasa! Düzenlemeler....................................................................... 103

6.   Koruyucular................................................................................................................... 107

6.1.  Mikrobiyal Bozulma.................................................................................................. 108

6.1.1.  Çeşitli gıda gruplarının mikrobiyal ekolojisi......................................................... 108

6.1.2.  Koruyucuların özellikleri ve etki mekanizmaları.................................................. 110

6.1.2.1.  Genetik sistemin etkilenmesi................................................................. 111

6.1.2.2.  Hücre çeperi ve membrana etkisi......................................................... 112

6.1.2.3.  Enzimlerin inhibisyonu.......................................................................... İ12

6.1.2.4.  Esansiyel besleyici öğelere bağlanma.................................................... 112

6.2.  Gıdalarda Kullanılan Koruyucular.............................................................................. 112

6.2.1. Organik asitler................................................................................................ 112

6.2.1.1.  Asetik asit ve asetatlar......................................................................... 113

6.2.1.2.  Bcnzoik asit ve tuzları.......................................................................... 114

6.2.1.3.  Sorbik asit ve tuzları............................................................................. 115

6.2.1.4.  Propİyonik asıl ve tuzları............................................................................. 117

6.2.1.5.  Parabenler (Para-hidroksİbenzoik ;ısir eslerleri)................................................. 117

6.2.2.  Kükürt Dioksiı ve Sülfitler....................................................................................... 118

6.2.3.  Ninit ve nitratlar.............................................................................................. 119

6.2.4.  Dimetil dikarbonat................................................................................................ 121

6.2.5.  Koruyucu gazlar.............................................................................................. 122

6.2.5.1.  Karbondioksit...................................................................................... 122

6.2.5.2.  Bilen oksit........................................................................................... 123

6.2.5.3.  Propilen oksit.......................................................................................... 124

6.2.5.4.  Karbonmonoksit...................................................................................... 124

6.2.5.5.Ozon.................................................................................................. 124

6.2.6. Antibiyotikler.................................................................................................. 125

6.2.6.1.  Nişin................................................................................................... 125

6.2.6.2.  Natamisin.............................................................................................. 126

6.2.7.  Diğer Koruyucular........................... ;.............................................................. 126

6.2.8.  Koruyucu özelliği araştırılan maddeler............................................................... 128

6.3.       Koruyucuların Gıdalarda Kullanım Alanları................................................................ 130

6.4.       Koruyucular İle İlgili Yasal Düzenlemeler................................................................ 137

7.  Lezzet Maddeleri........................................................................................................... 143

7.1.       Lezzet...................................................................................................................... 145

7.2. Lezzet Maddelerinin Sınıflandırılması......................................................................... 145

7.2.1. Doğal lezzet maddeleri.................................................................................... 146

7.2.2. Doğala özdeş sentetik lezzel maddeleri............................................................. 149

7.2.3. Yapay lezzet maddeleri................................................................................... 149

7.2.4. Lezzet maddesi karışımları.............................................................................. 150

7.2.5. Reaksiyon lezzet maddeleri.............................................................................. 150

7.2.6. Tütsü lezzet maddeleri..................................................................................... 150

7.3. Lezzet Maddelerinin Gıdalarda Kullanım Alanları....................................................... 150

7.3.1. Lezzet Maddelerinin Gıdalara Katılma şekilleri.................................................. 150

7.3.2. Lezzet Maddelerinin Katıldıkları Gıda Grupları.................................................. 153

7.4.  Lezzet Maddeleri ile ilgili Yasal Düzenlemeler........................................................... 155

8. Lezzet Arttırıcılar........................................................................................................... 161

8.1. Lezzel arttırıcıların fizyolojik etki mekanizması............................................................ 162

8.2. Gıda sanayinde kullanılan lezzet arttırıcıların sınırlandırılması........................................ 164

8.2.1. Amino asitler..................................................................................................... 164

8.2.2. Nükleotidler....................................................................................................... 166

8.2.3. Maltol............................................................................................................ 168

8.3.  Lezzet arttırıcıların gıdalarda kullanım alanları............................................................ İ68

8.3.1. Lezzet arttırıcıların gıdalara katılma şekilleri...................................................... 168

8.3.2. Lezzel arttırıcıların katıldıkları gıda grupları....................................................... 169

8.4. Lezzet arttırıcılar ile ilgili yasal düzenlemeler............................................................ 170

9. Renklendîriciler.................................................................................................................. 175

9.1. Gıdalarda Renk........................................................................................................ 176

9.2. Renklendiricilerin Sınıflandırılması.............................................................................. 177

9.2.1. Doğal renklendiriciler....................................................................................... 178

9.2.1.1.  Organik doğal renklcndiriciler............................................................... 178

9.2.1.2.  İnorganik doğal rcnklendiricilcr............................................................. 183

9.2.2. Yapay renklendirîciler...................................................................................... 183

9.2.2.1. Suda çözünen yapay renklendirîciler...................................................... 184

9.2.2.1.1. Suda çözünen yapay renklendiricilerin sınıflandırılması............. 184

9.2.2.1.2. Gıdalarda kullanılan suda çözünen yapay renklendiriciler................... 185

9.2.2.1.3. Suda çözünen yapay renklendiricilerin sîabilite özellikleri.......... 187

9.2.2.2. Yağda çözünen yapay renklendirîciler................................................... 189

9.2.2.3. Lake renklendiriciler............................................................................ 189

9.3- Renklendiricilerin Gıdalarda Kullanım Alanları........................................................... 190

9.4.  Renklcndıricilerle İlgili Yasal Düzenlemeler............................................................... 193

9.5.       Renk Stabilize Edici Ajanlar..................................................................................... 196

10. Şelat Ajanları................................................................................................................. 201

10.1. Şelat Ajanlarının Etki Mekanizması......................................................................... 202

10.2 Şclal Ajanlarının Sınıflandırılması............................................................................. 203

10.2.1. Silrik asit ve tuzlan....................................................................................... 204

10.2.2. Tartarik asit ve Hızları................................................................................. 205

10.2.3. Polifosfatlar................................................................................................. 205

10.2.4. Etilendiamİn fetra asetik asit (EDTA)........................................................... 205

10.2.5. Fitik asıl...................................................................................................... 205

10.3. Şelat Ajanlarının Gıdalarda Kullanımı...................................................................... 206

10.4. Şelat Ajanları İle İlgili Yasal Düzenlemeler.............................................................. 207

11. Tatlandırıcılar.......................................................................................................... 209

11. f. Duyusal Özeilik Olarak Tatlılık.............................................................................. 211

1 1.1.1. Tatlılık teorisi............................................................................................ 211

11.1.2. Tatlılık şiddeti............................................................................................. 212

11.1.3. Tat karakteristikleri ve sinerjizm................................................................... 213

1 1.2. Tatlandırıcıların Sınıflandırılması............................................................................ 213

11.2.1. Hacim verici tatlandırıcılar- Polioller............................................................ 214

11.2.2. Yoğun tatlandırıcılar................................................................................... 218

11.3. Tatlandırıcıların Gıdalarda Kullanım Alanları............................................................ 225

11.4. Tatlandırıcı I arla ilgili Yasal Düzenlemeler.............................................................. 228

12. Topaklanmayı önleyiciler................................................................................................ 233

12.1. Gıdalarda Topaklanma ve Önlenmesi...................................................................... 234

12.1.1. Fiziksel ayırma........................................................................................... 235

12.1.2. Absorbe edilen su için rekabet..................................................................... 235

12.1.3. Elektrostatik yüklerin ve moleküler kuvvetlerin bozulması.............................. 236

12.1.4. Kristal yapının değişmesi............................................................................. 236

12.2.  Topaklanmayı Önleyicilerin Sınıflandırılması............................................................. 236

12.3. Topaklanmayı Önleyicilerin Gıdalarda Kullanım Alanları................................... 237

12.4. Topaklanmayı Önleyiciler İle ilgili Yasal Düzenlemeler..................................... 238

13. Un işleme Ajanları......................................................................................................... 241

13.1. Un İşleme Ajanlarının Sınıflandırılması.................................................................... 242

13.1.1.1. Un olgunlaşüncılar........................................................................ 244

13.1.1.2. Un ağartıcılar.............................................................................. 244

13.1.1.3. Hamur geliştiriciler....................................................................... 245

13.1.2. İndirgen maddeler....................................................................................... 247

13.1.3. Emülgatörler ve hamur kuvvetlendiriciler....................................................... 248

13.1.3.1. Monogliseridler ve türevleri............................................................ 249

13.1.3.2. Sorbitan türevleri........................................................................... 250

13.1.3.3. Anyonik hamur kuvvetlendiriciler................................................... 250

İ3.1.3.4. Polihidrik bileşenlerin esterleri....................................................... 250

13.1.3.5. Lesılin......................................................................................... 251

13.1.4.  Enzimler..................................................................................................... 251

13.2. Un İşleme Ajanlarının Gıdalarda Kullanım Alanları.................................................. 254

13.3. Un İşleme Ajanları ile ilgili Yasal Düzenlemeler.................................................... 257

14.  Diğerleri.......................................................................................................... 261

14.1. Hacim Arttırıcılar................................................................................................. 261

14.1.1. Diyet lifi ve mallodckstrinler....................................................................... 262

14.1.2. Şeker yerine kullanılan hacim arttırıcı maddeler........................................... 262

14.1.3. Yağla yer değiştiren hacim urtlırıcı maddeler............................................... 263

14.1.4. Hacim arttırıcılarla ilgili yasal düzenlemeler................................................. 268

14.2. İtici Gazlar........................................................................................................... 268

14.2.1. İtici gazlar ile ilgili yasal düzenlemeler........................................................ 269

14.3. Köpürtme Ajanları............................................................................................... 269

14.4. Köpürmeyi Önleyici Ajanlar................................................................................. 270

14.4.1. Köpürmeyi önleyici ajanlar ile ilgili yasal düzenlemeler................................. 272

14.5. Stabilizörler......................................................................................................... 272

14.6. Nem Vericiler..................................................................................................... 275

14.7. Sikılaştıncı Ajanlar............................................................................................... 276

14.8. Parlatma Ajanları................... ,............................................................................ 276

14.9. Kabartma Ajanları............................................................................................... 277

Konu indeksi...................................................................................................................... 281

 

Adipikttsil    42,45,51

Adipik asil ve tuzlan    45

AF 70    271,272

AF 72    271,272

AH 75     271,272

AF90Û0    271,272

AF 9020    271,272

Ağar    80-85,102,103,273

Ağartma ajanı     1 1,241,244

Alitam    224,229

Aljinailar    82-84,86,97,99-103,272,273

AlluraredAC    185,188,191-193,195

Alüminyum Loy.u     183

Allın    183,196

Amaranl    185,188,189,191-193,195

Ambalajlama gazı     12

Amilazlar   9,252-254,262

Amüoz Kompleks Oluşturma İndeksi    62

Amonyum bikarbonat    47,278

Amonyum karbona!    47,52,180,27*

Amonyum karamel    180,195

Analto    178,180,192,195

Antibiyotikler    125,133,134

Antimikotik ajan    10,1 15

Antimikrobiyal koruyucu    10,125

Anlimikrobiyal maddeler    110,1 12,127.133-136

Antioksidan sinerjisti    46,5(1,203

Anlioksidanlar    3,8,9,12,17

Gıdalarda kullanım alanları    32

iîıki mekanizmaları ve Fonksiyonları    21

Sınıflandırılması    23

Yasal düzenlemeler    38
Antosiyaninler    128,179,193,195
Anyonik deniz yosunu polisakkaritleri    83,84
Anyonik hamur kuvvetlendiriciler   250
anyonik renk lend iri çiler    184
Anyonik sızıntı polisakkaritleri    83,84,89
Asesulfam K    212,218-220,222,224-229  a

Aselikasil ve asetallar   42,51,113,114,138,155

Asetik asıl ve tuzlan    44,114,133

Asitlcsiineı    9.114 Asilliği dir/xnleykiler    8,9,12,41

Gıdalara katılma şekillen    48

IZlki mekanizması    42

Katıldıkları gıda grupları    48

Sınıflandırılması    44

Yasal düzenlemeler   50

Askorbik asil ve [uzları    25,38,43,49,133,188,243,245,248

Askorbil palmilat    22,25,38

Askorbil stearal    25,38

Asparlam    171,212,213,219,220,226-229

Avrupa Topluluğu numarası-CoE    9

Azodikarboııamid    243-248

Azorubin    185,195

Azot letraoksi!    245

Baharat ve ekstraklları    129

Bakteriyofaj kontrol ajanı    10

Benzoik asit ve tuzlan    2,113,114,136,137

Besleyici nitelikle olmayan tatlandırıcılar   213

Besleyici nitelikteki tatlandırıcılar   213

Biberiye    31,146

Biberiye eksıraktı    130

Bitkisel karbon    179,195

Borik asit    127,131,138

Brilliant black BN    185,195

.Brilliant blue FCF    185,188,191,195

Brown FK     186,188,192,196

Brown HT    186,188,191,192,195

Bulillendirilmıs hidraksianisol (BHA)    18,22,28,30-33,38

Buıillendırilmis hidroksitoluen (BHT)    18,22,28,30-33,38

Çırpma ajanı    10

De minimus dokıinni    6,221,228

Defne    129,146

Dehidroaselikasil     114

Dekstran    82,83,98,273

Dekstrin    104,151

Delaney hükmü    6,220,228

Demir oksitler    185,195

Dezenfeksiyon ajanı     10

Dieıil dikarbonaı    121

Dilenil    127,131,138

Dıkalsiyum fosfat   238

Dikarboksilik asıl eslerleri    267

Dimagnezyum fosfat    238

Dimetil dikarbonat    121

Disodyıım clilen-diamin-tclra-asetat    127,138

Disodyum pirofosfat   204

Disperse edici ajan    10,55,67

Diyet lifi    262

Düğal anlioksidanlar   23,24,32,34,37

Doğal gamlar   83,151,152

Doğal lezzet maddeleri    144-146,156,157

Baharatlar    144,146,147

İzolatlar    148

Meyve suları    148

Olcoresinler    148

Uçucu yağlar    147

Yabani otlar    146 Doğala özdeş sentetik lezzet maddeleri     145,149,156,157


 

Doğal renklenil i ric iler    178,192,193 Doğal tatlandırıcımı    209,213 Dulsiıı    225 E numarası    4

Emiilgalürlcr    3,8,10.12,46,55,180.242,248-250,254-237. 265,270

a-eğilimli cmülgaiörler   61,71,249

Elkı mekanizmaları    59

Etkiledikleri gıda sislenilen    60

Fonksiyonları    56

Gıdalarda kullanım alanları    74

Hidrofılik/lipofilik denge sistemi    62,63

Seçimi    62

S ı m Hand iril ması    64

Tanımı    55

Yasal düzenlemeler    75 Emülsifikasyon    57,59,60,68,80,248

Emulsifiye edici luz    2,8,10,12,202

EmUlsiyon    35,45,55,56

Hava/su emülsiyonu    56

Karakteristikleri    57

Özellikleri    57

Parlikül büyüklüğü    57

Stabililesi    57,60,61,76

Tanımı    56

Tipleri    56

Enzimler   9,21,112,242,245,25 I -254 Eriime luzu     10 Erilorbık asil    26,38,204

Erilrosin     185,186,188,189,192,195 Estcrifiye olmuş propoks il ati anmış gliscro!    267

Etilen diaminteira asetik asil (EDTA)    23,127,190,205

F.ıılenoksil    19,69,123,124.250 FDA (Food and Drug Administraîion)    6,29,75,156,194,

228,268

Filikasit    203-206 Formaldehit    127 Formik asil ve formailar    126

Fosfolipidler    34-37,66,67 Fosforik asi!    42,46,50

Fosforik asit ve tuzları    46,51.203,204

Fumarikasit    45,49-51 Funıarik asit ve tuzları    45 GallaUar    27-29,35

Butilgailat    27

Dodcsil gallat    27,38

Prop il gali al    27,116

Oktil gallat    27,38 Gamlar    79,151.152,155,255,257,273

Fonksiyonları    80

Kullanım alanları    99

Polimer yapılan    82

Sınıflandırılması    MI

Tanımı    80

Yasal düzenlemeler    103 Gam iirabik    83,84,89.90,103,273,274

Ghaııigam    84,89,91 Gellangam    83,98,103,274 Gıda katkı maddeleri    1

Tanımı ve kullanım amaçları    2

K uli animi arı ndaki temel ilkeler    7

Sınırlandırılması    8

Toksikolojik değerlendirmeler    4

Yasal düzenlemeler    3

Gıda Katkıları Uzman Komitesi (JECTA)    4.5,157,221

Gıda Kalkılan ve Komam inanıl arı Kodeks Komitesi (CCFAC)    4.157

Gıdalardaki ok s idatif bozulmalar    19

Karbonhidratlar   20

Pigmentler    21

Proteinler    21

Yağlar    20 Gliseridler    61,71

Üretimi    68

Yapılan    69,70

Güserol dışı alkollerin yağ a.sidi eslerleri    71-75 Gliserol mono stearat    64,72,251

Glisin    171,203 Glisirhizin    223 Glukonikasit    26,52,203,278

Glııkono delıa-lakton    44,47,52,204,278 Glukoz oksidaz    26.38,253

Glulamikasi!    161,162,165,168,171 Glutaıiyon    24M

GreenS    186,188,192,195 G uanos i n-5'-mono fosfat (GMP)    161,167

Guargam    83,84,92,103,273 Hatim arttırıcılar    10,261,262,268

Hacim verici ajan    10,261 Hacim verici tatlandırıcılar    213,214

Hamur düzeltici    62,241 Hamur geliştiriciler    243,245

Hamur kabartma ajanı    277 Hamur kuvvetlendiriciler   71,74,242,248,250

Havalandırma ajanı    10,269 Hegzametafosforik asit    204 Heksoz oksidaz    253

Hekzametilen letramin    127,134,138 Hidroklorik asıl   43,44,52,114

Hidroksipropil selüloz    76,83,94,103,274

Hidroksipropilmelıl selüloz    76,83,93,103,274

Islatma ajanı    11,257.275

İboletıik asil    161.164.166

İndigolin    186.195

İndirgen maddeler    242,247,248,255

İnorganik doğal renklendiril;iler    183

İnosin-5'-monoibsfal (IMP)    161,167

İtici ga/.     10

İtici gazlar    268,269

iyonik Olmayan Çekirdek Polisakkariileri    83,84,91

Izoaskorbik asil    26

İzomalt    214-216,229,263,268

Jellcşıirme    80,81

Jellcşlirme ajanı    8. 10,12,8(1,276

Jojoba yağı    267,268

Kabartma ajanları    3,8,10,12,45,154,277,278

Kalsiyum bratnat    24X244

Kalsiyum disodyum etilen-diamin-tetra-asetat    127,138,207

Kalsiyum iyoda!    243-246,257

Kalsiyum karbonat    183,195,237,239.273

Kalsiyum peroksit    243-246,257

Kalsiyum silikat    237,239

Kalsiyum sleara!    235,238

Kalınlaştırma ajanı    10,80

Kalınlaşmalar    8,10,12,80,103

Kalsiyum hidroksil    47,52,276

Kanlaksaniin    179,192,105

Kaplama maddesi    11,276

Kaprenin   267

Kaprika.sil    128,237

Karaya gam    83,84,90,103,274

Karboksi karboksilat eslerleri    267

Karbonhidrat bazlı yağ taklitleri    263,265

Karbonhidrat! ardak i oksidatif bozulmalar   20

Karbondioksit    122,123,135,268,269,277

Karbonmonoksil    124,134,268

Karolenler    146,178-181,192.195,243 P-karoten    180

P-apo-8' karotcnal    179                    4

{J-apo-S1 karotenoik asit etil esteri    179

Karragcnan    82-84,87-89,100,102,103,273

Kaiyonik renkl end inciler    184

Keçiboynuzu gamı    82-84,91,92,100-103,255,257,273

Kıvam arttırıcı ajan    80

Kimyasal sterilizatörler    10

Kinolin sarısı     185,186,188,191,195

Klordioksiı    243,245

Klorofil bakır kompleksi    181,195

Klorofiller    128,180,181,193

Kodeks Alimentarius Komisyonu (CAC)    3

Koruyucular    107

Gıdalarda kullanım alanları    130

Kullanım amaçlan    108

Özellikleri ve elki mekanizmaları    110

Sınıflandırılması     1 12

Yasal düzenlemeler    137 Koruyucu gazlar    122

Kostiksiilfitkaramel    181,195

Koşinal vekarminik asıl    ISI Köpük slabilizörii    11,61 Köpürmeyi önleyici ajanlar    8,10,12,270-272

Köpürtme ajanları    8,10,12,269,270 Ksaııian gam    83,91,96,97,102,103,255,266,274

Ksilıiol    77,104,214,216,228,229,275 Kurkumin    181,194 Kurulma ajanı    11,233

Kükürt dioksil    13,26,38,11 S, 119.131 -133,137,182,189 L-sckcrlcr   225

Lakcrcııklcncliricıler    189,190 Laktik asil    45,51 Lakıik asil ve tuzları    45,51 Laklisol    263

Laktitol    214,216,227,229,263 Laurik asil    128 Lesitin    66-68,75.76,251,257,265

Fonksiyonel özellikleri    68,251

Kimyasal yapısı    66,67 Lczzcl arttırıcılar     161

Elki mekanizması    162

Gıdalara katılma şekilleri     168

Gıdalarda kullanım alanları    168

Sınıflandırılması    164

Yasal düzenlemeler    170 Lezzet dönmesi    20 Lezzet maddeleri    143

Gıdalara katılma şekilleri    150

Katıldıkları gıda grupları     153

Kullanım amaçları    144

Sınıflandırılması    145

Yasal düzenlemeler    155 Lezzet maddesi karışımları    150

Lezzet ve Ekstrakt Sanayicileri Birliği (FEMA)    9,156,157 Lıkasin    215,217

Likopen    181,195 Lipoksigenaz   252,253 Lisozim    127,138 LİTA    265,266

LitolrubinBK    187,196 Lutein    182,195 Magnezyum fosfat    239

Magnezyum hidroksil    44,47,52,197

Magnezyum karbonili    44,47.52,196,237,239

Magnezyum silikat    237,239

M;ılik asil    42,43,45,49,50.51,114.128,154,202

Malik asil ve lu/.ları    45

Mallilol    77.214-217.227,229,263,274

Mallodckslrinlcr   262-264

Mallol    164,168,17ü

MallrinO4O    264

Mannilol    214,215,217,229

Metil glukoz policslerler   267

Metil selüloz   76,83,93,103,270

Meıilctil selüloz    94,103,270.274

Mikrobiyal bozulma    108

Mikrobiyal gamlar    83,96

Mikmkrisial scliiloz    83,92,95

Mirakulin   224

Miri.slik asil    128,237

Modiliye gamlar    83,92

Modi fiye nişastalar    12,83,95,263,273

Asille modilıyc edilmiş    96,104,274

Çapraz bağlanmış    96.273

Esterifiyc ve eteril'iyc edilmiş    %

Oksidcolmuş    77,96,104

Önjclalînlcşlirilmiş    95,96 Moncllin    224

Monogliserid türevleri    69,71,249

Monogliscridlcr    56,60-62,68-71,74,75,249,250,254,257

Monogliscridlerin ciiaselil-iariaral eslerleri    64,249

Monosodyumglu(amaKMSG)    153,161,162,165,171 N-oil    264

Nalamisin    125,126,132.134,135,138

Nüm vericiler    M,12,13,275 Nem/su tutma ajanları     11,275

Neohesperidm dihidrokalkon (NHDC)     171,212,222,229

Neoşckeıltr   225 Nilril ve nitratlar    1 19-121,133

Nişin     125,126,133-135,138 Nişasta    611,61,77,83,252,257,264,273

NOAEL   5

Nordihidroguairatik asil    18,30 Nutrio P-Ilbcr    264,265

NııkleDiidl er    161-164,166-170 Öjenol     129,146,147

Oksidasyon     18-21,203,206,245 Olestra    267

Organik asiller   42,1 12-114,128

Organik doğal renklendin çiler    178

Orto-fenil fenol    127,138 Ozon    124
Palatinil    216,263

Palmitikasit   25,128

Pancar kökü kırmızısı    182,195

Paprika ckstrakiı     182,195

Parabenlcr    113,117,118,132,133,137

Pura-hidroksibenzoik asil eslerleri    117

Parlatma ajanları    8,11,12,276

Pasclli.SA-2    264

Patent blue V     187,188,192,195

Pcıııozanazlar    253

Perigo Faktör    121

PcrigoTipi Faklör    121

pil ayarlayın ajan    9,45,46

Pigmenti erdeki oksidalif bozulmalar   21

Pirofosforik asil    203,204

Plastikleşiirici    10,55,75

Polidekstroz    104,227,262-265,268,275

Polidimetilsiloksan    272

Polifosfatlar   76,204,205,207,274

Poligliserol eslerleri    61,74,78,250

Polioksietilen nıonogliscrid    249

Polioller    64,214-217,227

Polisiloksanlar   272

Polisorbatlar    61,73,250

Ponso4R    187,188,191,192,195

Potasyum bikarbonat    278

Potasyum bisüllit    26,118,138

Poiasyum bromat    243,244-246,258

Potasyum glukonat    204,208

Poiusyum hidroksil    47,52

Potasyum iyodat    243-246,257

Potasyum karbonat   46,51

Potasyum melab i stilin    118,133,138

Poiasyum sitral    46.5 i ,98,204,207,273

Potasyum sodyum tartarat    207,273

Potasyum stil fil     118,273

Propilen glikol esterleri    71

Prop ilen oksit    124

Propiyonatlar    117,131,135.137

Propiyonik asit ve tuzları     113,117,135,136,138

Prolca/.lar    170,245,247,252,256

Protein ba/.lı yağ taklitleri    265

Proteiillerdeki oksidatit'bozulmalar   21

Reaksiyon lezzel maddeleri    145,] 50,154

Red2C     187,188,193,195

Renk sabilleyiciler    12,196

Renk stabilizyon ajanları    8,11,13,197

Renklendin çiler    175

Gıdalarda kullanım alanları    !90

S m 111 andırıl m as ı     177

Vasal düzenlemeler    193

Riboflavin    182,194

Ribonavin5' Ibsfat    182,183,194

Sadekaramcl     180

Sakkarin    210,212,213,220-222,225,227,229 Selüloz    76.82

Selüloz türevleri    X3.92.I03 Scntcıik an ti o ks id anlar    26

Serbest akış ajanları    233 Seril eşi i ric i ajanlar    12

Scsamol    30,31 SF 18-350    271

Sıkılaştırıcı ajanlar    8,11,276 Siklama    212,213,221.226,227,229

Silikon dioksit    236,239 Simple.sse    265,266 Sinamik aldehit     129

Sinerjisi etki    22,164 Sİncrjislik etki    22,111,115 Sınerjizm    22,213

Sisicin    24K

Sitrik asil    42,43,46,40-51,202,204,207
Sitrik asil ve tuzları    46,51,202-204,207
Sodyum alüminyum silikat    237-239
Sodyum bikarbonat    46,277,278
Sodyum bisiilfit    119,180,256,257
Sodyum dodesil sülfat    250
Sodyum crilorbat    26,38,204
Sodyum ferrosiyanal dekahidrat    238,239
Sodyum glukonaı    204,207
Sodyum hegzametafosfat    204
Sodyum hidroksil    43,47,52
Sodyum karbonal    2,46,51,239,257,278
Sodyum karboksimelil selüloz    93,103,257,273,274
Sodyum metabisülfil    119,248,257
Sodyum orto-fcnil fenol     127,138
Sodyum pirofosfat    203
Sodyum sitrat    43,51,76,204.207,273
sodyum slearoil fumarai    250
4

Sodyum stearoil laktilat    62,71,250 Sodyum sülfat    44,47,52

Sodyum stil fil    26,38,118,138,248 Sodyum tartarat    204,207,273

Sodyum telra borat     127,138 Sodyum tripolifosfat    102,204,205,275

Sorbatlar    13,1 16,133,134.182 Sorbik asit ve tuzları     115,137

Sorbitol yağ ;ısidi eslerleri    62,267 Sorbiıol    56,64,72

Sorbitan lürcvlcri    64,71-74,77,250

Stabilize edici ajanlar    79 Stabilizörler   8,1 [, 12,59,80,89,272-275

Stearoil laktilailar    71,250 Slevıosii    212,224

Sudaçö/üncıı yapay renkleııdiricilcr    184,185,187

Sukraloz    212,223,229 Sukroz eslerleri    73,76

Sukroz poliester   73,267 Sunset yellow FCF    185,187,188,191,192,195

Surfaklan    10,55,59,249,277 Süksinik anhidril    44,45

Sûksinikasit    44,45,49,51,128 SUksinil monogliserid    74,249

Sülfit-amonyum karamel    180 Sülfitler    26,27,118-120,131.248

SUllirik asit    44,52 Şarap olgunlaştırma ajanı    10

Şeker yerine kullanılan haeim arttırıcılar    262,263

Şclal ajanları    10,12,23,32,42,128,201 Elkj mekanizması    202

Gıdalarda kullanım alanları    206 Sınıflandırılması    203

Yasal düzenlemeler    207 Şclatîanma    201-203 Tamponlayıcı madde    9

Tarçın    114,129,144,146

Tartarik asit ve tuzları    42-46,49,51,128,202,203.205,207

Tarırazin    9,187,188,192,195 Tatlandırıcılar    3,8,11,12,209

Gıdalarda kullanım alanları    225 Sınıflandın İması    213

Yasal düzenleme    207 Tatlılık teorisi    211 Tatlılık şiddeti    212

Tersiyer büiilhidrokinon (TBHQ)    18,29,30,32,33,37,38

Tetrapotasyum pirofosfat    204 Tetrasodyum pirofosfat    204

Titanyum dioksil    183,195 Tiyabcndazol     126,131,138

Tokoferoller    23-26,30,32,37,38,206 Ct-tokoferol    23,24,26,38

P- tokoferoi    23,24,38 8- tokoferoi    23,24,38

Y- tokoferoi    23,24,26,38 Tornalın    171,210,212,224,229

Topaklanmayı önleyiciler    8,1 1.12,233 Sini İlandın İm as ı     236

Gıdalarda kullanım alanları    237 Yasal düzenlemeler   238

Tragakanı gam    76,83,84,90,102,103,270 Trailblazer    266

Trial koks i sitrat   267

Trialkoksitrikarbalilai    267

Trikalsiyum fosfat   205,237,238

Trikolomik asil    161,166

Tripolifosforik asil    203.2Ü4

Tüketim oranı    149

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (TGKY)    4,13

Tütsü lezzet maddeleri    145,150.157

Uluslararası numaralandırma sisicmi (IMS)    4,9,157

Umami    163,165,166

Un ağartıcılar    9,243-245

Un İşleme Ajanları    8,12,241

Gıdalarda kullanım alanları    254

Sınıflandırılması    242

Yasal düzenlemeler    257 Un olgunlaştırıcılar   243,244,258

Uygun teknolojinin gerektirdiği miktar (GMP)    6,7

Yağ asidi bazlı yağ yerine geçen maddeler    266

Yağ asitleri    128,266,270,272,277

Yağ asillerinin Al, Ca, Nu, Mg, K ve NH4 tuzlan 237-239,274

Yağ taklitleri    263-265

Yağ yerine geçen maddeler   263-265,268

Yağda çözünen yapay rcnklendıricıler    IE9

Yağ ile yer değiştiren hacim arttırıcılar   263

Yağlardaki oksidal.il' bozulmalar   20

Yapay renklcndiriciler    176,178,183

Yapay antioksidanlar   26-30,33

Yapay lezzet maddeleri    144,145,149-151,156,157

Yapay tatlandırıcılar    11.210,213,219

Yapışmayı önleyici ajanlar    11,233

Yoğun tatlandırıcılar    213,218

YükselIgen maddeler    242,243,245,253

Yüzey aktif ajan    10,55,63,67,73,271

W0NF    149

 

<< Geri

--------------------------------------------------------------------------------------------

Diğer Kategorideki kitaplar için aşağıdaki ilgili linki lütfen tıklayınız.

Hayvan Yetiştiriciliği Kitapları        Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekimlikle İlgili Kitaplar

Gıda     Üretim Tekniği    Beslenme    Sağlık ve Mevzuat Kitapları

Genel     Bilir Kişi     Makine     Ekolojik Tarım Kitapları

Bitki Hastalıkları   Zararlılar     Tarım İlaçları      Sulama     Gübreleme Kitapları

Meyvecilik     Sebzecilik    Seracılık Kitapları    CD ve VCD'ler

Peyzaj     Çiçekçilik     Ağaçlandırma Kitapları

Tıp ve Şifalı Bitkiler Kitapları

SİPARİŞ FORMU